Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars Ove Wangensteen

[#63133] For å holde http://www.wangensteen.net dynamisk, trenger jeg flere innspill/tips

Recommended Posts

Guest Lars Ove Wangensteen

Jeg står nå foran en utvidelse av kapasiteen på severen, men jeg har veldig få ideer om hva jeg skal publisere. Jeg ser ingen grunn til å publisere artikler som er uinteressante. Jeg brukte feks mye tid og ressurser på å publisere boken 'Han Far', men jeg vet ennå ikke om noen har hatt nytte av denne. Jeg hadde håpet at flere kunne ha kommet med ønsker om hva hjemmesiden skal inneholde av artikler / verkTore Vigerust har kommet med forslag om kallsbøker fra 1700-tallet og sjeleregistre, noe jeg har notert meg og etterhvert vil skanne og publisere.Men hvis noen kunne ta seg bryet å gå igjennom A.E.Thomles biografi på hjemmesiden min og lese fra side 5 til side 11 (hans skrifter) for å komme med ønsker, så hadde det vært flott. Ikke sikkert de har alt på SAH, men jeg skal gjøre et forsøk.Det samme gjelder oversikten over Spangens arbeiderMen alle andre gode forslag tas i mot med takk :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest anita bakken

Hei Uansett hva andre måtte mene er det gjennom dine utgivelser jeg lærer meg slektsforskning. Jeg er ikke autodidakt (hete det det?)men er glupsk etter ny kunnskap. Jeg skulle ønske meg det disse kara har skrevet om slekta Krabbe. Hilsen Anita Bakken

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Siden du spør. På Statsarkivet har de kataloger over f. eks. Prestearkiv og Fogdearkiv og diverse andre oversikter. Slike oversikter burde vært mer tilgjengelig. For noen er det sjelden man kommer innom arkivet. Med katalogene på nett vil det være lettere å planlegge besøk, og selvfølgelig se hva som finnes.Dette ser vel Statsarkivet på som sin eiendom. Men kunne det være en tanke å høre om de er interessert i å få katalogene skannet og lagt ut på nett? Det er vanskelig å se hvorfor de skulle være i mot.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Arkivkataloger er i utgangspunktet en god ide, men en må passe på å orientere seg i hva som allerede finnes på nett, slik at en unngår dobbeltarbeid. I den forbindelse viser jeg til Felleskatalogen for Arkivverket (Lenke). Arkivverket har som mål at alt arkivmateriale skal være registrert her i løpet av få år. Statsarkivet Kongsberg er vel den institusjonen som har kommet lengst.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

anita (2)Hyggelig at du har nytte av hjemmesiden, og jeg skal legge ut det som finnes om Krabbe fra Spangen. Tror ikke at Thomle har noe (?)Arild (3)Et godt forslag,og jeg har sendt en forespørsel til statsarkivar Sandberg SAHKristian (4)Takk for råd. Jo jeg har vært klar over at noe allerede finnes, og at mer er på trappene.Ellers tror jeg at jeg skal forsøke å komplettere Thomles verker/artikler så langt det er mulig. Noen har tydeligvis nytte av de. Da kommer jeg også til å skanne Thomles Bratt-artikler selv om de allerede er publisert digitalt på NSFs hjemmeside. Det kan jo ikke gjøre noe at de er tilgjengelige på to adresser?Hva med kirkeregnskaper? (Jeg fant min stamfar Ove Ovesens orginalsignatur i kirkeregnskapet for Vang rundt 1700-tallet.) Om det ikke er noe slektsopplysninger å finne i de, så gir vel regnskapet en oversikt over sognets 'tilstand' Kunne det være interessant?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Prestearkivene inneholder mye rart som kan være fint å ha. Jeg har bladd gjennom det for Vang. Det er ikke alt for omfattende. Som tidligere nevnt har jeg lagt ut manntallene som jeg fant der (herunder litt kirkeregnskap) så det kan du evt hoppe over.Soldatmanntall er veldig interessant. Det finnes vel noe av det på Hamar også.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Hvordan har det seg at du publiserte boka 'Han Far' ? Var den etterlyst av noen?Når det gjelder slektene Krabbe, så har jeg publisert en oversiktartikkel i NST ved midten av 1990-tallet som heter ''Krabbe''; her finnes det en utførlig bibliografi. Noen supplement til denne artikkelen finnes av meg i NST og Genealogen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

Sjæleregister rundt om det ganske land burde vel ha vært registrert ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Kari (6):Takk for tipset :-)Tore (7):'Han far' er etter min mening en god bok som inneholder historien til over 40 prester, pluss vikarer og kapellaner som har virket i Vang i Valdres fra 1300 tallet. Disse prestene, kapellaner og vikarer har selvfølgelig også hatt sitt virke i andre prestegjeld, og jeg synes statsarkivar Anders Frøholm har gjort et utmerket utdypende arbeide sammen med forfatteren Kjell Tærud Lund når det gjelder prestenes virke før også de kom til Vang. Jeg har selv hatt glede av boken lenge før publiseringen. (Kanskje fordi jeg har aner fra Vang og min stamfar Ove Ovesen er nevnt.)Når jeg fikk muligheten til å publisere denne boken fikk jeg i forkant inntrykk av at mange så fram til dette, noe jeg i ettertid ikke betviler.Håper anita bakken leser ditt innlegg vedr Krabbe. Regner med at du betviler at Spangen har noe mer utfyllende materiale i sitt arkiv?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sten Høyendahl

Ad kirkeregnskapene (# 5): Selvsagt er det slektsopplysninger å finne i kirkeregnskapene. Fra tidlig på 1600-tallet forseglet kirkevergene disse. Seglene har forbokstavene i fornavn og farsnavn, av og til hele navnet. Jeg har i kirkeregnskapene funnet mange segl på bønder der farsnavnet ikke har vært kjent.Om Lars Haugs segl har bokstavene LO, har du godt materiale for eliminasjon i letingen bakover (dessuten er det i dette tilfellet 98 % sjanse for at faren heter Ole).Segl ville i det hele tatt være en god ting å scanne og legge ut.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sten Høyendahl

Ad kirkeregnskapene (# 5): Selvsagt er det slektsopplysninger å finne i kirkeregnskapene. Fra tidlig på 1600-tallet forseglet kirkevergene disse. Seglene har forbokstavene i fornavn og farsnavn, av og til hele navnet. Jeg har i kirkeregnskapene funnet mange segl på bønder der farsnavnet ikke har vært kjent.Om Lars Haugs segl har bokstavene LO, har du godt materiale for eliminasjon i letingen bakover (dessuten er det i dette tilfellet 98 % sjanse for at faren heter Ole).Segl ville i det hele tatt være en god ting å scanne og legge ut.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Sten (11)Fint du korrigerer meg. Jeg forstår nå at kirkeregnskapene kan inneholde verdifull informasjon, og det kunne jo kanskje vært interessant å publisere en 'prøve'-skanning for å se responsen. Så vidt jeg vet er det vel ikke så mange digitaliserte kirkeregnskaper, eller?I Spangens arkiv er det en boks med segl,men jeg har null peiling på dette, eller hvem de tilhørte. Er dette noe å legge ut?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sten Høyendahl

Jeg har i alle fall aldri sett noen digitaliserte kirkeregnskap. Men hvis du savner kirkeregnskapene for Solør, befinner de seg på Statsarkivet i Oslo.Segl der utstederen ikke er identifisert er vel av liten verdi. Men har ikke Spangen lagret noen form for informasjon om de seglene han har samlet?Selv ville jeg være interessert i en scanning av eldre dokumenter (f eks fra før 1660), særlig fra Solør. Men jeg vet ikke i hvilken grad eldre dokumenter finnes på Hamar. Jeg antar imidlertid at det er Localia-samlinger for de enkelte områder, slik som på Statsarkivet i Oslo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tom Askerøi

Hei Lars OveNoe jeg ville sette stor pris på var lettere tilgang til såkalte 'utrykte diplomer', kilder som er for nye for definisjonen til utgiverne av Diplomaticum Norvegicum, men med informasjon før kirkebøker og skattelister osv.Er det mulig?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Nedrud

En kunne vel generelt si at alt av materiale etter perioden som er dekket av diplomatariet, men før tingbøker og kirkebøker starter, er av stor interesse.Jeg er helt sikker på at kirkeregnskapene vil være en god kilde også, da disse er forholdsvis lite brukt.Segl og bumerker er selvfølgelig en meget god ting å legge ut, men det betinger nok at det foreligger noe informasjon om brukeren av seglet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Nedrud

Jeg ser også at Spangen har noe om Musli i Stange. Dette materialet kunne jeg tenke meg å få sett på nett.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Tom og RuneJeg ser at Spangen har: 'Ekstraktutskrifter av utrykte diplomer fra Riksarkivet'. Skal sjekke hva som finnes i arkivet.Men hva med: 'Sikt og sakefalls-lister for Hedmark fogderi 1611-1661'?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Sikt- og sakefallslister for Hedmark fogderi 1611-1661 vil være ekstrakter fra lensregnskapene. Lensregnskapene er allerede ferdigskannet av Riksarkivet, som vil gå løs på indekseringsjobben i november. Dermed ligger det an til at dette materialet vil være tilgjengelig på nett i løpet av relativt kort tid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Kristian (18)Takk for den. Da skal ikke den jobben gjøres to ganger :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Nedrud

Hei Kristian og LarsSikt- og sakefallslister (og en god annet materiale) ligger også allerede ute på hjemmesidene til Hedmark Slektshistorielag i transkribert form.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Nedrud

Hei Kristian og LarsSikt- og sakefallslister (og en god annet materiale) ligger også allerede ute på hjemmesidene til Hedmark Slektshistorielag i transkribert form.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Spangens sikt- og sakefallslister er avskrifter / transkribsjoner av de som finnes i RA lensregnskapene; Spangens materiale er derved et supplement til de digitale bildene av lensregnskapene sonm ifølge Kristian (og andre) snart legges ut på internett. De tekstene som er trykt i Hedmark slektshistorielags tidsskrift, på grunnlag av Spangens avskrifter, er riktignok, som påpenk av Rune, lagt ut på Hedmark slektshistorielags webside. Men de er publisert der etter en ocr-lesning som ikke kan sier å være 100 % vellykket. De ocr-leste tekstene på websiden er tatt fra tidsskriftet men ikke korrekturleste i forhold til de trykte utgavene. Derfor kan bilder av Spangens avskrifter fra hans arkiv være like greie eller bedre å bruke enn versjonene på foreningens webside.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Takk Tore for oppklaringDa kommer jeg til å legge ut Spangens avskrifter / transkribsjoner av sikt-og sakefallslistene. Venter på tilbakemelding fra SAH når det gjelder tillatelse til å legge ut noen kirkeregnskaper. Kallsbøker og sjeleregistre likeså.Ellers er det fortsatt bare å komme med forslag / ønsker :-)Nå reiser jeg på hytta

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

For mange vil det sikkert være kjærkomment å kunne lese Spangens transkripsjoner framfor å forsøke seg på de originale regnskapene :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

'Skummet' arkivet til Spangen i dag, og fant en del som kanskje kan være interessant.1) 19 håndskrevne sider av 'utrykte diplomer'. Jeg har ikke greie på dette, så hvis noen eksperter vil se igjennom dette før jeg publiserer det, er det bare å sende meg en mail2) 'Formularer på alle brev som er utgitt på Kongens og Danmarks Rigsråds vegne i følge fullmakt av Hans Rev, biskop til Oslo (og to til jehg ikke kan tyde navnet tl)' fra 15323) Lokalia Hedmark (bilde)Glad for alle tilbakemeldinger om dette før jeg evnt publserer det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.