Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kjellaug Robberstad Petit

[#63282] Mer om slekta Loss

Recommended Posts

Guest Kjellaug Robberstad Petit

Lager nytt innlegg for ikke å forvirre Arnfrids tema om etterkommere til Peder Hansen Tysse for mye:Viser og til innlegg 62 (Terje Hatvik) her: [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=63168&sok=&nr=2&antinnlegg=68&startnr=&antall=&spraak=n#anker>LenkeOg her: Lenke Hatvik&nr=1&antinnlegg=55&startnr=&antall=&spraak=#ankerEllers har jeg nå gått igjennom de 30 første sidene i kirkeboka fra Fusa/Os og jeg finner kun Anna, Kristina og Samuel blant fadderne frem til 1681. Den Maria Loss jeg fant som fadder i 1698 til et av Sønderborgbarna, må altså være yngre enn disse tre over ettersom hun aldri er fadder før 1681 ihvertfall: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Os i Os, Ministerialbok nr. A 1 (1669-1722), Kronologisk liste 1698, side 64. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeHar heller ikke funnet noen Brita Loss i kirkeboka fra Fusa/Os så langt. Men Arnfrid og Christian fant henne to-tre ganger i Os kirkebok - se lenken over.Her er det jeg har funnet i Fusa/Os:Oluf Knutsen: Kirsten Loss fadder i 1671 (Øverst til høgre): Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Fusa i Os, Ministerialbok nr. A 6 (1669-1719), Kronologisk liste 1671, side 3. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeAnna (farsnavn?)Øverst til venstre: Kristen Loss fadder i 1672: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Fusa i Os, Ministerialbok nr. A 6 (1669-1719), Kronologisk liste 1672, side 6. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: Lenke Sten Haldorsen 1674: Anna Jensdtr Loss blant fadderne: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Fusa i Os, Ministerialbok nr. A 6 (1669-1719), Kronologisk liste 1674, side 9. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeOla Nilsøn Helland (?) 1774, Kirsten Loss blant fadderne: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Fusa i Os, Ministerialbok nr. A 6 (1669-1719), Kronologisk liste 1675, side 10. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeJørgen Haldorsøn 1675, Anna Loss blant fadderne: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Fusa i Os, Ministerialbok nr. A 6 (1669-1719), Kronologisk liste 1675, side 11. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeIndre Monsøn Øfstun 1675, Anna og Kristina Loss blant fadderne: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Fusa i Os, Ministerialbok nr. A 6 (1669-1719), Kronologisk liste 1675, side 11. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeEric Johansøn (gard?) 1675, Ane Loss blant fadderne: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Fusa i Os, Ministerialbok nr. A 6 (1669-1719), Kronologisk liste 1675, side 11. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeJens ? Holmefjord 1676, Samuel Loss og Anna Loss blant fadderne: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Fusa i Os, Ministerialbok nr. A 6 (1669-1719), Kronologisk liste 1677, side 14. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeBrynhild Johansøn Midthus i 1677, Samuel Loss blant fadderne: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Fusa i Os, Ministerialbok nr. A 6 (1669-1719), Kronologisk liste 1677, side 15. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: Lenke Eli Mogensdtr Øfsthus i 1677, Anna Loss og Kristina Loss blant fadderne: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Fusa i Os, Ministerialbok nr. A 6 (1669-1719), Kronologisk liste 1678, side 16. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: Lenke1678, Haldor Haldorsen? greier ikke å tyde (høgre side) Samuel Loss blant fadderne: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Fusa i Os, Ministerialbok nr. A 6 (1669-1719), Kronologisk liste 1678, side 16. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: Lenke1678 Simon Nilsøn Helleland (?), Kristina Loss blant fadderne: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Fusa i Os, Ministerialbok nr. A 6 (1669-1719), Kronologisk liste 1678, side 16. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: Lenke24 april 1678 Nils HaldorsenQuale (?) Anna Loss blant fadderne: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Fusa i Os, Ministerialbok nr. A 6 (1669-1719), Kronologisk liste 1678, side 17. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: Lenke4 nov 1678 Johannes Tostensøn (gard?) Kristina Loss blant fadderne: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Fusa i Os, Ministerialbok nr. A 6 (1669-1719), Kronologisk liste 1678, side 18. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: Lenke1679, en Michelsøn Holmefjord, Samuel Loss blant fadderne: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Fusa i Os, Ministerialbok nr. A 6 (1669-1719), Kronologisk liste 1679, side 19. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: Lenke1679 Borni Hansdtr (gard?) Anna Loss blant fadderne: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Fusa i Os, Ministerialbok nr. A 6 (1669-1719), Kronologisk liste 1679, side 20. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: Lenke1679 Maritta Hansdtr gard?) Anna Loss blant fadderne: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Fusa i Os, Ministerialbok nr. A 6 (1669-1719), Kronologisk liste 1679, side 20. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: Lenke1681 Mogens Nilsøn (gard?) Ane Loss blant fadderne: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Fusa i Os, Ministerialbok nr. A 6 (1669-1719), Kronologisk liste 1681, side 24. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: Lenke1681 (høgre side) Johanes ? Samuel Loss blant fadderne: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Fusa i Os, Ministerialbok nr. A 6 (1669-1719), Kronologisk liste 1681, side 24. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: Lenke1681 Ane Hansdtr (like under), Samuel Loss fadder: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Fusa i Os, Ministerialbok nr. A 6 (1669-1719), Kronologisk liste 1681, side 24. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: Lenke1681 Joen Andersøn (gard ?) Anna Loss blant fadderne: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Fusa i Os, Ministerialbok nr. A 6 (1669-1719), Kronologisk liste 1681, side 25. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Glemte å legge ved lenke til dette temaet som kan være av interesse: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Jeg vil gjerne få legge til litt her (jeg antar at det er jakten på Jens Loss hustru og evt tidligere ukjente barn):Min hypotese er at Jens Loss hustrus navn starter med Mar-. Dette begrunner jeg med atAnne Jensdatter Loss' eldste datter het Maren, og dette var ikke oppkalling etter hennes ektemann Hans Pedersens mor, da hun het Elin. Anne og Hans andre datter het Ellen (Elin).Ingeborg Jensdatter Loss' eldste datter het Maren. Dette kan også være etter hennes ektemann Voen Jensens mor, da vi ikke vet hva hun het.Mar- går videre igjen blant etterkommerne til Anne Jensdatter Loss:Else Marie Rolfsdatter Greve, Marie Pedersdatter Sønderborg, Marte Pedersdatter Børdal, Maren Henriksdtr Marhiesen, Mari Anne Emahus Hansdatter Tønder, Marte Hansdatter Gaugstad, Maritte Nilsdatter Stålby, Maritte Knutsdatter Tysse, videre finner vi navneformene i Edenberg-, Coldevin- Holbech-, Hesselmann- og Lundervik-slekten m.flere.Mvh Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Jeg glemte, i innlegg (3), at også Ingeborg Jensdatter Loss og Voen Jensens datter, Maren, gm Jørgen Jørgensen Egelstoprh hadde en datter Maren. Hun var gm Jan Arentsen Greve.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Det som jeg synest er merkelig er at jeg ikke finner Jens Loss i 1660.Jeg har notert dette (husker ikke hvem det var fra) Fra Høsttinget 3. nov 1668: 'Her Hanssz paa Fussze lod lesze it mageschifftebreff aff hans sallige wærfader Her Jens Lossz wnder tegnet och indganget med sallig Jszach Øffstestues arffuinger, om Marchhussz ½ løb smør ½ hud med bøxell sambt i Haszelltuett it spand smør it gedschind och ½ faarschind, som Her Jenssz fra prestebollit paa øffrighedens behaug haffuer affstandet, och derfore igien bekommet till it sand mageschiffte 3 spand smør och 3 geedschind med bøxell i Øffstestue i Fussze sogen. Daterit Ous prestegaard den 14 May 1668.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Mitt inntrykk er at de geistlige bare unntaksvis er tatt med i tellingene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

OK, det forklarer det hele.Hva med denne Niels Loss, er det vår? 'Haffuer till for/schreff/ne Niels Loss Hans Hustru Margritte Willembsdotter deris børn och Arffuinger, Solt och Affhendt, deris Oedelsgoeds udj for/schreff/ne Kalland for Firesindstiuffge och Tre Rixdaler, och om Hendis for deris vandhiemmels brøst schyld, da Haffr dj beloffuit inden Sex Vgger dernest epter /: om saa scheede :/ at schall forschaffe Niels Loss hans hustrue børn och Arffuinger Andit saa got goedz igien frit och frels oedel. Acterit Lyrøen dend 17 Martj Anno 1648, som da aff Christen Bush dend tid Sorenschriffer' http://digitalarkivet.uib.no/sab/nhlTgb03.htmEller er det en av disse Losene som Terje mente vi burde unngå? Han er nevnt i flere tingbøker.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Nils Samuelsen Loss, gjestgiver i Kilstraumen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Selvsagt! Sønn til Hr Samuel Loss og Eufemia Jensdtr. Jeg har dem jo i min base, men...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Gårdene Øffstestues, Marchhussz og Haszelltuett nevnt i tingboken vedr makeskiftet i 1668?Marchhussz er vel Markhus i Strandvik.Øffstestues, er det Øfsthus på Varaldsøy?Hvor er Haszelltuett?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Det må vel være Hatletvedt i Strandvik sokn. Der bodde f.eks. en Magdele Engelsdtr enke i 1801: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

og Militærrulle 1655 på Brynild på Øfstestue, Nils og Ole på Øfstestad Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Dette var ikke så enkelt mht Øfstestue eller Øfstad. Det er Fusa sogn, og da mener jeg det må være den gården som nå heter Øpstad. Den ligger mellom ved Fusa prestegård, og det stemmer med 1. lenken i (17), der Isak og Herborg bodde i 1645-1646. Det ser imidlertid ut for at det veksles mellom -stad og -stue i kildene.Arvingene til Isak og Herborg kan være de vi finner igjen på Hatletveit på 1660-tallet. Dessuten bor en enke Herborg på Markhus da.Frantz på Markhus i 1645, -kan det ha noe med Mentz-slekten å gjøre??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

På den annen side, -man måtte vel ikke være i slekt for å makeskifte...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

(19) Nei, det tror jeg ikke de trengte å være. Men man vet jo aldri.Hvem er denne Loss som er fadder her i Os i 1669, barnet er vel Jakob Pedersen Domersvig? (3. handling, 3 barn blir døpt) Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Os i Os, Ministerialbok nr. A 1 (1669-1722), Kronologisk liste 1669, side 1. Permanent sidelenke: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11612&idx_id=11612&uid=ny&idx_side=-2>Lenke Permanent bildelenke:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

(19) Nei, det tror jeg ikke de trengte å være. Men man vet jo aldri.Hvem er denne Loss som er fadder her i Os i 1669, barnet er vel Jakob Pedersen Domersvig? (3. handling, 3 barn blir døpt) Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Os i Os, Ministerialbok nr. A 1 (1669-1722), Kronologisk liste 1669, side 1. Permanent sidelenke: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11612&idx_id=11612&uid=ny&idx_side=-2>Lenke Permanent bildelenke:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Starter med H, men det er ikke Hans, så da må det vel være Henrik Loss. Husker noen hva det uekte barnet til Henrik het og når det ble født?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

22) men den siste bokstaven ser ikke ut som en k eller en c.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.