Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Jan Christensen

[#64843] Peder Arntzen Storch, tollinspektør i Trondhjem

Recommended Posts

Gjest Jan Christensen

Er det noen som har kommet over begravelsen til tollinspektør i Trondhjem, Peder Arntzen Storch. Han skal være født i 1683 ifølge Wilhelmine Brandt i 'Slekten Benkestok'. Han fikk barn på 1720-tallet og kjøpte Tyholt i Strinda i 1729. Han giftet seg i 1715 med Susanne Hansdatter Giæver af Støt i Rødø Præstegjeld. Han var i live i 1749 da hans ansettelse som tollinspektør ble bekreftet. Jeg er på jakt etter skifte for å få oversikt over hans barn, spesielt en løytnant Peder Nicolay Storch, som også var toller og skal være født i Trondhjem i 1729. Jeg håper og tror at dette skal være far og sønn, men har ikke klart å få det bekreftet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Her er Peter Stork konfirmert i Vår Frue i Trondheim 8. jan 1747. Det står noe bak navnet som jeg ikke har klart å tyde 'af ....' Lenke men dette gir ingen opplysninger om foreldre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Det er vel greit at det lenkes til disse temaene. Således risikerer ikke debattantene å gjøre undersøkelser som allerede er gjort.58292 Falck / Bang / Storck [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=58292&sok=storck&nr=1&antinnlegg=5&startnr=&antall=&spraak=#anker>Lenke55439 Peder Arentzen Storch Lenke 34129 Arentzen / Storch i Trondhjem Lenke 33335 Arent Storch gjestgjevar i Marifjøra frå 1764 til 1775 - kven var han? Lenke13446 William (Wilhelm) Storch fra Kristiansund ca 1775

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Det var bra, Iver.Her er Susanna Inspect Storcks fadder i Vår Frue 1732 (til høyre langt nede) Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Dette gir ikke mye matnyttig, men her er Peder Arentsen Storch fadder i 1733 (høyre langt nede) Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Peder Arntsen Storch fadder 1734 (venstre side) Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

22. sept 1739 paa Gaarden Tÿholt paa Strinden copuleret Inger Johanna Storch osv Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

En Arent Storch (c1720? - etter 1775), g. 18 Des 1764 i Hafslo med Gjertrud Mikkelsdotter Asch (enke etter Thomas Reinholdson Rein), var prokurator (før 1764) og gjestegiver i Marifjøra fra 1764 inntil han solgte og forlot bygda ca. 1775.Kan han være en sønn av Peder Arntzen Storch (f.1683), tollinspektør i Trondhjem ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Christensen

HeiTakk til alle sammen for innleggene. Alltid like imponert over hvor raske mange er til å svare. Når det gjelder konfirmasjonen i 1747, så fant jeg også den, og det ser ut til at det står 'af Skoelen' bak navnet, uten at jeg helt er klar over hva det betyr.Jan

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arne B. Kristiansen

Her er hva en kan finne om far og sønn på Melberg sin oversikt over tollere. Og to andre som heter Storch.Storch, Peder Arnesen. Løytnant, skipsfører, utmerket seg under svenskenes blokade, ekspektansebetjent hos forpaktningssocietetet i Kristiansand, konstituert lagmann i Helgeland. Tollinspektør i Trondhjem 1721 (uten lønn, bare 1/3 av konfiskasjonene), fast ansatt 25. juli 1725-49, bekreftet 24. mars 1731 og 25. april 1747, tollbetjent i Kristiansund (stasjonert Valderhaug) 1777, Molde 1778, Rundø (Valderhaug) 1782. Tiendebetjent i Drammen 22. mai 1789. Avskjed 19. aug. 1795.Storch, Peter Gabriel. Assistert faren i noen år. Tollbetjent og kontrollør i Flekkefjord 11. aug. 1710. Død 1729, 63 år gammel.Storch, Peter Nicolai, født juli 1729 i Trondhjem. Løytnant. Var ekspedisjonstollbetjent i Kristiansund 26. nov. 1776. Senere kontrollør i Drammen. Død 18. okt. 1799.Storch, Samuel Evertsen, født 1637. Tollbetjent og kontrollør i Flekkefjord 1665, ansatt 22. juli 1670, bekreftet 23. des. 1699. Avstod til sønnen 11. aug. 1710. Død 1719.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Dette er vel Ane Margrethe Storch (utydelig) som gifter seg i 1753 (høyre helt nederst) Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Christensen

Det Melberg skriver om Peter Arntaen Storch er nok feil. Det er Peter Nicolaj vi finner som toller i Kristiansund etter 1777. Hans sønn Wiliam Nicolai ble født i Kristiansund 1 mai 1776 og sønnen Peter Ulric 16 sep 1777.Flekkfjord-Storchene tror jeg må være av en annen Storch-slekt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Her er det en Hans Storch som caverer ved en copulation i Vår Frue 1756 Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Se på lenken i forrige innlegg (13). Her står Hans U. Storch. Det er vel da antakelig den skipper Hans Ulric Storch som nevnes i NST nr 13 s 128 (jeg har ikke sett der).Peter Nicolai Storch kaller første sønn etter kona sin far Wilhelm. Neste sønn kalles Hans Peter. Så får han seinere en sønn som kalles Peter Ulric.Det kan etter dette bli fristende å anta at det er skipper Hans Ulric som er faren.I registeret for brannstyr i Trondheim i 1730 er ikke Hans nevnt, men vi finner Told-Jindspecteur Storch i Wor Frue Kirkes Sogn. Han betaler 5-0 rdr. Er det Hans som er faren, så er antakelig ikke Peter født i Trondheim, men tilflyttet seinere og konf der.Peder Arentsen Storch/ToldJnspecteur er forøvrig også nevnt i mantallet 1722 med 'egen goord og grund'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Nei, dersom dette er den Hans Ulric Storch som var gift med Mette Margrethe Dons, så skal han ha levd i perioden 1721 - 15. aug 1773, og har vel da heller vært en BROR av Peter Nicolay (som ble konfirmert i 1747).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Her gifter Hans Ulrich Storch seg i Vor Frue kirke (høyre side lang nede) Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Jeg har NST nr 13. Her står ikke noe av betydning, men Hans Ulrich døde på en reise til Holland 15. aug 1773.Jeg har NST 30 også, der Peter Storch er nevnt. 5/2 1727 død Jens Hansen Giever, død høsten 1725 på sjøen i Nordland. Borgerleiet Støt. Reg. i Peter Storchs hus. Far Hans Jensen Bockelsund. Værsøster (hustrus faster) Karen Andersdtr. Sk. ikke holdt efter h. Ane Bergitte Andersdatter. Sølv mrk. HISL-FIODS. 957 - 825 rd.Dette er vel da svoger av Peter Storch, og Hans Ulrich vil vel i tilfelle ha vært oppkalt etter morfar, Hans Jensen Bockelsund.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

I dette nevnte skiftet er det henvist til NST bind XVI side 318 Hans Jacobsen Reiner og sk. 29/2 -04 i bd XXIII side 233. Disse har jeg ikke.Jeg begynner å føle meg ganske sikker på at Peter Nicolay Storch og Hans Ulrich Storch er brødre, og at begge er sønner av tollinspektør Peder Arntsen Storch.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Hans Ulrich var antakelig gift bare denne ene gangen (det står ikke at han var enkemann, men det står at hun var enke), og synes ikke å ha hatt barn (kona litt for gammel?). Det bør derfor være et skifte etter ham etter 15. aug 1773, der hans søsken antakelig arver noe.Send en mail til Statsarkivet i T.heim og spør hvem som er nevnt som arvinger i skiftet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Jeg finner ikke Hans Ulrich i Vår Frue sogn i 1766 (to år før han gifter seg), men hans tilkommende finner jeg:'Methe Margrethe Dons afgl: Ober Toldbetient Michaël Beches Enke sin Huus, Fronten mod øster, Enkelt højde, Porten, Stue med jern bielægger ovn, Kammer med jern Vind ovn og tromlerMørk loft, Siide bygning mod Søer, Kiøkkenet med Skorsteen muur, Stue med jern vind ovn og Rør, Størhuus med indmuuret brygpande og bager-ovn, paa Loftet 2de Kammer med jern vind ovne, 10 fag dobbelt og 8te dito Enkelt højde i blye Jndfattet Vindue, tækt med Tagsteen, i gaarden een Stue med jern bielægger ovn og Loft over, 4re fag Smaae Vindue, Hæste-Stald med Høelem over, tækt med Steen, og et veedskiul bord tækt, Taxeret: 400 rd'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Her også en Storch, men jeg vet ikke hva som står - kanskje var Sidsel Maria Parelius en 'Storch' på mødrene side?Jeg legger det inn, slik at flest mulig Storch'er kan samles her.

bilete5996.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

22. juli 1733 begr. Peder Arntsen Storchis barn Christian, 9 uger gammelt paa Vor Frue Kirche=Gaard (venstre side) Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Samme Christian døpt 18. mai 1733 (venstre side) Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

21: Gravstenen tilhører nok Cecilie (Sidsel) Marie Jacobsdatter Parelius (15 mai 1708 Lødingen, Salten - 28. jan. 1750, Vågan, Salten) som døde i barselseng. Hun skal ha hatt to våpenskjold, på farssiden 5 fjær(?) på den ene siden av hjelmen og på morsiden to vesselhorn på hjelmen. Til h. en stork og ordet 'storch'.Sidsel Maria var datter av sogneprest (vicepastor) Lødingen 1700-33, pers.kap. Brønnøy -1700 Jacob Svendsen Parelius (ca. 1672 Stjørdalen, N-T - 1733 Lødingen) g. 23 aug. 1701 Vor Frue, Trondheim m. Elisabeth Lucie Roaldsdatter Opdal.Hun ble g. 25 okt 1735 m. sogneprest Vågan -1771, misjonær (skolemester og kateket) Ofoten -1734 Sigvard Olsen Kildahl (6 des 1704 Christiansand - 16 mai 1771 Vågan) i dennes 1. av tre ekteskap.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Rindedal

Her er enda en Storch : 22.sept Vor Frue 1739, på gården Tyholt på Strinden Bogbinder Christian Henriksen Schinnerlein cop. med demoiselle Inger Johanna Storch. Ellers vies i 1686 i Domkirken Arent Pedersen med Maren Pedersdtr født på Helgeland. Disse kan jo være Peders foreldre selv om Peder skulle være født 1683. Tror forresten at Hans Ulrik-navnet kan komme fra oppkalling etter tolleren Hans Ulrik Tyrholm som vel var Peder eller farens overordnede.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.