Jump to content
Arkivverket

[#66516] Prosjekt : Etterkommerne etter de Tyske Emigranter til Bergen 1817-1818


Guest Jan Frode Johansen

Recommended Posts

Guest Jan Frode Johansen

Jeg har tenkt å starte et prosjekt på frivillig basis med oversikt over de Tyske Emigrantene til Bergen 1817-1818 etter havarit med Skipet ' De Zee Ploegh '.Det vil bli utgitt et hefte med omfattende dokumentasjon.De familiene som er aktuelle er : Bader, Bay, Blessing, Brattenschlag, Buntz, Deiz, Døscher, Haffner, Hess, Hilt, Kuhnle, Rieber, Scharffscher og Zaggau.Disse slo seg ned i Bergen. Aktuelle links:[url="http://www.museumsnett.no/herdlamuseum/zeeploeg.html>LenkeLenkeLenke /servlet/byarkiv.VisTemaord?temaord_id=257

bilete6337.jpg

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore H Vigerust

Et interessant prosjekt, - som jeg kanskje kan bidra til. Har det vært offentliggjordt en navneliste over de 500 à 565 sjelene på skipet, eventuelt en navneliste over dem som ble igjen i Norge ? Og har det vært offentliggjordt noen data om disse tyskernes fødesteder ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore H Vigerust

Jeg erfarer at det ikke ligger ute i Digitalarkivet eller Digitalpensjonatet noen database eller tekstdokument med navn på de tyskerne som reise videre fra Bergen til USA.

Link to comment
Share on other sites

Guest Arnfrid Mæland

Historiker Ingid Semmingsen publiserte en artikkel i Bergen Historiske Fornings skrifter, 1976, med tittel 'De tyske emigranter i Bergen 1817 - 1818'.Forøvrig er der utgitt slektsbok for familien Rieber: G.C. Rieber: 'Familien Rieber i Bergen'.Kildene skal finnes i Riksarkivet (Justisdepartementets arkiv) og i Statsarkivet i Bergen (Stiftamtmannens arkiv). dessuten 'A-0567 Komiteen for å hjelpe emigrantene på skipet 'De Zee Ploug'.'Her er en artikkel fra BT: http://www.bt.no/lokalt/bergen/article57477.ece

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore H Vigerust

Arnfrid, artikkelen til Semmingsen er det allerede lenket til ovenfor, av Jan Frode. Jeg har lest artikkelen, men der vises det ikke til noen publisert navneliste over dem som dro videre til USA, ei heller navneliste over dem som ble igjen i Bergen. Enda en link til samme artikkel bringer med andre ord ikke denne saken videre fremover. I Semmingsens artikkel, note 5, viser det til kildemateriale i Riksarkivet. Dette kildestoffet kan jeg eventuelt se på i morgen. Men det går ikke frem av denne eller andre noter til artikkelen at det finnes en navneliste over dem som ble igjen i Bergen. Så derfor mitt spørsmål etter dette i innlegget ovenfor. Slik Semmingsen formulerer seg, skal det finnes en navneliste over de tyskerne som dro videre fra Bergen til USA. den kan jeg godt skrive av. Men da håper jeg at dette arbeidet ikke allerede er utført av andre. Det er jo ugreit å bruke tid på å transkribere kilder som allerede er offentliggjort av andre. Håper noen sier ifra, hvis de vet om navnelister som er publisert fra før av.

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore H Vigerust

Beklager, Arnfrid, du hadde jo ikke linket til Semmingsens artikkel, kun opplyst om den. Bare Jan Frode har lenket til den (ovenfor i innlegg 1, lenke nr. 2). Artikkelen i BT har trolig anveldt kildemateriale som ikke finnes hos Semmingsen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Arnfrid Mæland

sitter nå og leser i en bok om Rieber & Søn av Carl O Gram Gjesdal. Han skriver om arkivundersøkelser i Bg og Oslo på 1920-tallet, foretatt av overretssaksfører W M Schjelderup og på 1960- og 1970-tallet av professor Ingrid Semmingsen. Han skriver at den würtembergske emigrantsaken kan følges fra fase til fase i de årene den verserte. Bl.a.'Magistraten tar affære på det lokale plan. Stiftsamtmannen innberetter til Justisdep i Christiania, jusitisministeren legger saken frem for regjeringen, stattholderen rapporterer til kongen i Stockholm, og regjeringens innberetning går den samme vei...Tvilløst er det at myndighetene i alle ledd ønsker würtbererne ut av landet så fort som råd er.'

Link to comment
Share on other sites

Guest Arnfrid Mæland

Gjedal skriver at det fortelles lite om de skibbrudne som slo seg ned i Bergen, men noen flere enn Rieber-barna var det, bl a Gottfied Kuhnle (kom til Robert Døscher ved Tollboden), Johannes Battenschlag fra Kircheim ved Stuttgart og Johan Georg Deis. Noen dro til Christiania og andre steder østpå. En gruppe dro hjem igjen, noen bukket under i livskampen, mens majoriteten, ca 370 sier en kilde, ble gående i Bergen og vente på skipsleilighet til Philadelphia.Rieber-barna vet vi fra tidligere ble tatt hånd om:Anna Marie Rieber hos stabsmusikant Johan Perschütt, Agnes hos Bøyche Johan Rulffs i Nordenesgaten, Gottliebe hos politiadj Adolf Chr Schønberg (var også off formynder for alle de foreldreløse barna fra Zee Plog), Paul Gottlieb hos fam Gørbitz, deretter hos kjøpmann Chr Weidemann på Bryggen, Barbara hos kjøpmann Dominicus Hjortdal (hans hustru hadde dessuten pleiet den døende moren ombord i Zee Plog) og den yngste Elisabeth hos proprietæren Franz Anton Pütter på Hofamnnsgården i Sandviken.NB! Dee Zee Plog havarerte ikke, men kom i havsnød i stormen. Den fikk los Bjørknes om bord ved Holmengrå. Han tok fartøyet til Skjellanger, der det ble ankret opp. Derfra ble det sendt melding til Bergen om at det måtte gjøres i stand ankerplass på Bergens havn. Det tok en uke, fra 22.9.1817, da det fikk los ombord, til 29.9.1817, da det ankret opp i Nyhavn i Sandviken, utenfor Tønnes Rolfsens skipsverft.

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore H Vigerust

Ebingen (som finnes på kartet ovenfor) ligger ca 65 km ssv for Stuttgart. Jeg vet ikke hvorfor Ebingen er tatt med på kartet - noen som vet ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Arnfrid Mæland

Gotfried Kuhnles, 24 år, og Anne Martine Erichsdatters vielse i 1825 [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=6&filnamn=vigd1816&gardpostnr=9444&merk=9444#ovre>Lenke********RIEBER-slekten:Paul Gotlieb Rieber, 36 år, og Johanne Catarine Martens' vielse i 1845 Lenke Anna Barbara Rieber, 24 år, og Erich Troyes vielse i 1837 Lenke Gotliebe Rieber, 20 år, og Johan Conrad Armauer Køhlers vielse i 1828 Lenke Elisabeth Rieber, 17 år, og Christian Joachim Mohns vielse i 1830 Lenke Ane Marie Rieber, 22 år, og Ole Andreas Olsens vielse i 1827

Link to comment
Share on other sites

Guest Aud Folgerø

Vedr. familien Rieber og hvorfor de reiste fra Ebingen i Wurtenberg, står dette omtalt s 267-270 i slektsboken:Christian Joachim Mohn hans forfædre, liv og efterkommere. Trykt i Oslo 1928 hos Emil Moestue A/S. Mine barn er etterkommere etter Elisabeth Rieber og Christian Joachim Mohn med datteren Loise Juliane Antonette Mohn f 22.5.1805 gift med prost Johan Fredrik Voss f 20.5.1806. Jeg kan bidra med opplysninger om etterkommere etter deres sønn Peter Christian Voss f. 12.6.1837.

Link to comment
Share on other sites

Guest Arnfrid Mæland

Foruten Ingrid Semmingsen oppgir GjesdalW M Schjelderup: 'Bergens Børs og dens Mænd 1813-1913'som kilde.Jeg kan låne de publikasjonene som er aktuelle på BOB.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Frode Johansen

Flott at dere henger dere på.Vi må finne en måte å samordne alle opplysninger på med kildehenvisninger.Det er vel best å konsentrere seg om en slekt av gangen(eller at vi blir enige om å lage et tema for hver enkelt av de overnevnte slekter som slo seg ned i Bergen.Noen forslag/innspill?MvhJan Frode Johansenjafjohan@start.no

Link to comment
Share on other sites

Guest Arnfrid Mæland

Emigranter fra de Zee Plog som døde før, ved eller etter ankomst Bergen og som ble gravlagte fra Korskirken: år: gr.l. død: fornavn: Etternavn: Alder: Kjønn: Fødested: 1. 1817 3009 2809 Johanne Rodt 42 2/3 Aar K Beutelsbach i Riget Wurtemberg 2. 1817 0310 0110 Gotlieb Christian Riiber 47 1/3 Aar 020670 M Ebingen i Riget Wurtemberg Kirurg 3. 1817 0310 0110 Jonathan Lints 26 11/12 021190 M Schnaid i Riget Wurtemberg 4. 1817 0710 0510 Christine Barbara Meyer 7 1/2 Aar 230410 K Zell i Riget Wurtemberg 5. 1817 0710 0510 Johan Georg Knaus 64 1/2 Aar M Stedten i Riget Wurtemberg 6. 1817 0910 0710 Christina Blaeser 54 1/12 Aar 240853 K Dittingen i Riget Wurtemberg 7. 1817 0910 0710 Johan Christian Grieser 3 5/12 Aar M Kirkheim an der Sek i Wurtemberg 8. 1817 1410 1110 Barbara Kellerin 34 1/4 Aar 120783 K Reideren i Wurtemberg 9. 1817 1410 1210 Hedevig Braining 32 Aar 191185 K Eich i Wurtemberg 10. 1817 1510 1410 Ane Marie Raeblin 33 3/4 Aar 150184 K Elingen i Wurtemberg 11. 1817 1810 1610 Johanne E. Margarete Kellerin 8 Aar K Datter til nr 812. 1817 1810 1610 Johanne D. Velve 62 1/6 Aar 260855 K Butelsbog, Wurtemberg 13. 1817 1810 1710 Daniel Lintz Kræmer 28 1/6 Aar fød 010889 M Schnajd i Wurtemberg 14. 1817 1810 1710 Danjel Lentz Schneider 58 Aar fød 150959 M Schnajd i Wortemberg 15. 1817 2110 1810 Johan Jacob Wildt 46 1/2 Aar fød 16 M Schondorf i det Wurtembergske 16. 1817 2110 1910 Jacobine Catharine Aesterlie 79 1/4 Aar 080738 K Schondorf i det Wurtembergske 17. 1817 2110 2010 Marie Christine Ellewangerim 54 1/6 Aar 120863 K Beutelsbach i Wurtemberg 18. 1817 2510 2210 Conrad Hess 26 Aar M Neurum i Wurtemberg Skrædder 19. 1817 2510 2310 Barbara Glasserie 30 Aar K Kirchheim i Wurtemberg 20. 1817 2510 2310 Gottfried Niedring 2 Aar M Neurum i Wurtemberg 21. 1817 2810 2610 Sara Emnerie 49 Aar K Kirchheim i Wurtemberg 22. 1817 2810 2610 Anne Marie Hoff 7 3/4 Aar 161209 K Eicklingberg i Wurtemberg 23. 1817 2810 2510 Anne Marie Vogt 1 3/4 Aar 041215 K Steenbrich i Wurtemberg 24. 1817 3010 2810 Frederica Lagameyer 56 Aar K Strømsenbach i Wurtemberg 25. 1817 3010 2810 Daniel Lintz 52 Aar M Schneid i Wurtemberg 26. 1817 0411 3110 Johannes Hoff 46 Aar M Neulingsberg i Wurtemberg27. 1817 0411 0211 Cathrine Hoff !! 12 Aar K Neulingsberg i Wurtemberg 28. 1817 0811 0511 Elisabeth Cathrine Erflin 27 Aar K Weybingen i Wurtemberg 29. 1817 0811 0511 Christine Cathrine Harkens 15 Aar K Neurum 28. 1817 1211 0911 Christian Vitsemeyer 26 Aar M Kirchheim i Wurtemberg 29. 1817 1511 1111 Abraham Blessing 16 Aar M Weibingen i Wurtemberg 30. 1817 2611 2211 Anna Marie Hoff !! 50 Aar K Neklingsberg i Wurtenberg Johannes Hoffs enke31. 1818 151217 111217 Dorthea Sleicher !! 1 1/2 Aar K Gjorejsingen i Wurtemberg 32. 1818 151217 121217 Eva Margrethe Fenner 20 Aar K Etmanhausen i Wurtemberg 33. 1818 0501 311217 Conrad Linz 25 Aar M Schnajd i Wurtemberg 34. 1818 1001 0601 Johan Heinrich Geselay 45 Aar M Wibing i Wurtemberg 35. 1818 2204 2004 Jacob Schneider 50 1/2 Aar M Kirchheim i Wurtemberg 36. 1818 3005 2705 Joseph Ruhle 1/4 Aar 270218 M født av Wurtembergske emigranter 37. 1818 2707 2407 Jacob Zoller 20 1/4 Aar M Schnejdt i Wurtemberg 38. 1818 1310 0910 Christian Friderik Ottilie 16 Dage M Wurtembergske emigrant Henrike Ottilies sønn

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore H Vigerust

Johann Battenslag hadde vært junge 3,5 år da han fikk geselltestimonium 1.11 1820 - han kan altså ha ankommet Bergen på et tidligere tidspunkt. (Det går frem av testimoniet at hans jungeår var tjent i Bergen.)

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore H Vigerust

Her er to til:Gottfried Kuhnle / Kühnle, 37 år gammel, født i Beütelsback i det Würtenbergske, hvor hans far var vingartner (Wiingartner), fikk geselltestimonium 3.10 1837, hadde tjent 20 år [dvs siden ca oktober 1817] som junge ved den Nordlandske Handel hos avdøde herr Robert Döscher og senere hos sammes enke.Johan Gotlieb Hildt, 21 år gammel, født i Würtenberg in Schneids Kirchspiel, der hans far, Johannes Hildt, var bøkker (Bötcher), har tjent 3 år (som junge) ved Kontoret hos madame Dideriche Hamer (Stamer?), fikk geselltestimonium circa høsten 1820 (datoen mangler). Dvs at jungetiden startet høstet 1817.

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore H Vigerust

Johann Schaffscher må utgå, hans ankomst passer inn i det vanlige nedertyske mønsteret (Bremens oppland), dessuten kom han ikke fra Württenberg.

Link to comment
Share on other sites

Guest Arnfrid Mæland

Kuhnle hadde jeg i (17), men Hildt hadde jeg ikke.Hvordan er det med emigrasjons-/imigrasjonslister til Amerika før 1820?

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.