Jump to content
Arkivverket

[#66516] Prosjekt : Etterkommerne etter de Tyske Emigranter til Bergen 1817-1818


Guest Jan Frode Johansen

Recommended Posts

Guest Arnfrid Mæland

Carl O Gram Gjesdal: 'Historien om en bedrift - Rieber & Søn A.S - Bergen' Bergen 1984. Utgitt i forb med 150 års jubileet. Kilder, i tillegg til Semmingsen og Schjelderup, som kan ha relevans til innvandringen i 1817;* Arentz, Ragnvald: Da fem hundre havarerte tyske utvandrere slo seg ned i Bergen. Om pinkskipet 'Zee Ploeg's dramatiske havari og om den Rieber-Mohnske slektskrønike' BT 19.9.1970. * Hummel, Fr. Gottlob: 'Geschichte der Stadt Ebingen' Ebingen 1923. * Koren Wiberg, Christian: Gesellstanden og Geseller i Bergen. Brg 1945. Samme: Det tyske kontor i Bg. Brg 1899. * Lorentzen, Bernt: Flere titler. * Martens, Johan: Flere titler. bl a om slekten som var inngift med Rieber. Også om slekten Kuhnle. * Mohn, Christian Joachim: -hans forfædre, liv og etterkommere. Brg 1928, tillegg 1942. * Pavels, Claus: Dagbøker 1817-1822 Kra 1899. [vet ikke om det kan være et navn fra Zee Plog]* Rieber, Anna, Fritz, Gotlieb Chr., m.v.: Mange titler. * Sagen, Lyder og Foss, Herman: Bergens Beskrivelse. 1824. * Sollied, P.R.: Håndverk og Industri. Bergen 1914.samt Semmingsen og Schjelderup. Arnfrid

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

* Gotfried Kuhnle skal iflg gravferdsprotokollen for 1865 være f ca 1801. Han får 10 barn med samme hustru, ser det ut for, i Bergen fra 1826 til 1843. Nevnes for geselll og tjenestekar, men ved dødsfallet i 1865 som fiskeveier.* Adam Deiss skal iflg gravferdsprotokollen for 1839 være f i 1800. Han får 13 barn fra 1822 til 1839. Ved en av dåpene kaller han seg Abraham, men det kan vel også være feilskrevet. Nevnes som dreng på kontoret, gesell og handlesgesell ved dødsfallet i 1839. Johan Georg Deiss finner jeg ikke igjen i kildene. Adam Deiss er da den samme som JFJ har som stamfar i (31). * Johannes Battenschlag finner jeg som far ved en dåp i 1827. Han er ungkar og gesell. Så dør han i 1826, 26 år gml, som jeg har vært inne på tidligere, gesell på kontoret, f ca 1800. Innlegg (16).De øvrige jeg nevnte i (48) finner jeg ikke igjen i kildene, bortsett fra noen Lintz som døde like etter ankomst Bergen. Det kan vel bety at Jacob Lentz og Johan Fielder dro tilbake til Tyskland eller videre til USA.

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

* Blessing; Abraham Blessing 16 år døde 11.11.1817, altså etter ankomst til Bergen. I Bergen var det allerede en Mathias Blessing, urmaker og borger. Han døde i 1855. Konen i 1866. De hadde en sønn, Michael, som også var urmaker. Han emigrerte i 1872. Andre Blessing finner jeg ikke i de digitale kildene, bortsett fra en prest Blessing som er fadder i Bragernes i 1865. * Finner ingen Bader som kan knyttes til Zee Plog. * Hilt-slekten er kjent. En er også med i gravferdsprotokollen over de som omkom Cathrine Hilt 19.11.1817. Hilt-slekten slo seg siden ned som gjestgivere på Røvær, mener jeg det var. Der er en del om den slekten som vi kan finne. * Hess; Ja her har vi jo mange i Bergen fra før. Jeg må evt studere de med Hess-navnet litt nærmere, men der var jo en som døde 22.10.1817 fra Zee Plog, skredder Conrad Hess på 26 år.

Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

Det er ikkje for 'å hengje ut' nokon her i denne tråden, men eg kan ikkje unngå å legge merke til korleis dette skipsnamnet kan forandre seg frå innlegg til innlegg utan at nokon med vilje prøver å forandre det. Det 'berre' blir slik. Eit innlegg kan ha to måtar å stave namnet på. Her er skipsnamnet med endringar kronologisk :-) Morsomt?De Zee PloeghDe Zee PloegZee Ploegde Zee Ploegde Zee-Ploegde Zee PlougZee PlogDee Zee Plogde Zee PlogDe ZeeploegDee Zee PlougDe ZeeploeghDie Zee Ploeg

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

til Gunnar i innlegg 54: jeg har sitert kildene, og i kildene jeg har funnet fra 1817-1818 varierer stavemåten noe. Men i alle kildene jeg selv har studert, er det en artikkel før Zee, oftest Die / die. Skipet seg ut til å ha hatt forskjellig navn på tysk og nederlandsk. hvilket var vanlig: for å norske tollbøker fra tiden omkr 1700 (som jeg har studert), staves skipsnavn snart på norsk og snart i avvikende staveform på nederlandsk, tysk eller lignende.

Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

En slik variasjon i stavemåten gjelder jo også norske skip fra samme periode. En brigg jeg har vært borti heter således i kildene både Birgitte, Birgithe, Bergitte, Bergithe og Birgitta.

Link to post
Share on other sites
Guest Jan Frode Johansen

Det er sitert fra 1'te Lenke i Innlegg 1 , lenken til Herdla Museum:Følgjande familiar busette seg i Bergen: Bader, Bay, Blessing, Brattenschlag, BUNTZ, Deiz, Døscher, Haffner, Hess, Hilt, Kuhnle, RIEBER, Scharffscher og Zaggau.Så både Buntz og Rieber kom fra disse skipene , det er det ingen tvil om.Jeg har henvendt meg til Herdla Museum om de har noe dokumentasjon og hvor de har denne fra.

Link to post
Share on other sites
Guest Jan Frode Johansen

Jeg har allerede vært i kontakt pr. tlf med en av lederene ved Museet og han bekrefter at det er gjort et grundig arbeid med å dokumentere at disse slektene som beskrives i innlegg (57) kom til Bergen fra Zee Ploeg.Det var forgjengeren til han som jeg snakket med som hadde funnet disse navn, og som sagt , han mener det er godt dokumentert, han hadde dog ikke oversikt over dette , men kan sikkert finne mer ut av det. Museet er bare åpent på søndager i vinterhalvåret.Jeg fikk også en invitasjon til å være med på en minnestund sammen med gjenlevende familier av slektene som slo seg ned i Bergen. Dette var intressant og spennende.MvhJan Frode Johansen

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg er slett ikke beroliget.Nå har vi endt opp med at hjemmesiden til dette minimuseet er selve beviset for at disse slektene kom til Bergen med dette hollandske skipet.Det at museet selv mener de kom med skipet, anføres som selve beviset.Utrolig.

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Sitter nå og leser 'Ongelukkige Reis van bet Hollandsch Fregat, De Zeeploeg. Medegedeeld door een Duitsch Reiziger naar Noord - Amerika.' Nå er ikke nederlandsk det språket jeg er best i, men det går sånn noenlunde.

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Dette stemmer vel ike helt med de tallene vi har fra før: 'Van 200 passagiers, die juist aan boord waren, verdronken 75; acht dagen daarna stierven 20 van uitputting, de overigen waren allen krank.Op de reis van Amsterdam tot Bergen stierven: 150 passagiersDoor de hooge zee van boord weggespoeld: 6 pass. en 2 matrozVerongelukt met De Arke Noachs in Bergen: 95 pass.: 251 passagiers'

Link to post
Share on other sites
Guest Jan Frode Johansen

'Av 200 passasjerer, som var om bord druknet 75, åtte dager etter døde 20 av utmattelse, den andre var alle syke.På turen fra Amsterdam til Bergen døde: 150 passasjererSjøen vasket land: 6 pass. og 2 MatroserDette var det jeg kunne få med meg av innlegg (63)

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

idag så jeg på en tysk navneliste fra begynnelsen av 1818, og her dukket passasjeren Christian Rieberger opp. Er det han som er stamfar for slekten Rieber ? Isafåll har de jo endret navn etter ankomsten til Bergen.

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Det kan jeg faktisk ikke svare på, men ser på FS at både Rieber og Rieberger finnes i som navn Wuerttemberg. GOTTLIEB CHRISTIAN RIEBER født 2.6.1770 Ebingen, Wuerttemberg, som sønn av GOTTLIEB CHRISTIAN RIEBER og ANNA MARIE KOLESCH. Hans farfar bar også det samme navnet.Død 1.10.1817 Bergen. gm ANNE MARIA RAIBLIND født 15.1.1784 Ebingen, Wuerttemberg Død 14.10.1817 Bergen.

Link to post
Share on other sites
Guest Jan Frode Johansen

Her er litt, ja igrunnen bare en flik av Rieber familen. Men Paul Gottlieb Lebrecht Rieber var en av denm som kom til Bergen med skipet Zee Ploeg: Etterkommere av Paul Gottlieb Lebrecht Rieber og Johanne Catharine Martens Paul Gottlieb Lebrecht Rieber Født: 6 jan 1809 Død: 14 mai 1898 Johanne Catharine Martens Født: 25 nov 1826 Død: 1910 Paul Gottlieb Rieber Født: 25 sep 1846 Esther Emma Gysin Født: 1858 Pauline Gottliebe Elisabeth Rieber Født: 17 des 1852 Gottlieb Christian Rieber Født: 26 nov 1854 Anna Catharina Rieber Født: 19 mar 1850 Paul Gottlieb Lebrecht RieberPaul Gottlieb Lebrecht Rieber var født i Ebingen,Schwarzwaldkreis Würtemberg , Tyskland 6 jan 1809. Han døde i Bergen , Hordaland , Norway 14 mai 1898. Han var sønn av Gottlieb Christian Rieber og Anne Maria Raiblind.Barn av Paul Gottlieb Lebrecht Rieber og Johanne Catharine Martens1. Paul Gottlieb Rieber 11 , Født: Bergen , Hordaland , Norway, 25 sep 18462. Pauline Gottliebe Elisabeth Rieber 12 , Født: Bergen , Hordaland , Norway, 17 des 18523. Gottlieb Christian Rieber 13 , Født: Bergen , Hordaland , Norway, 26 nov 18544. Anna Catharina Rieber 14 , Født: Bergen , Hordaland , Norway, 19 mar 1850Johanne Catharine Martens var født i Bergen , Hordaland , Norway 25 nov 1826. Hun døde i Bergen , Hordaland , Norway 1910. Hun var datter av Johan Martens og Anne Sophie Rulffs. Hun ble døpt i Nykirken i Bergen 10 des 1826. De giftet seg i Korskirken i Bergen 18 jul 1845.Paul Gottlieb Rieber var født i Bergen , Hordaland , Norway 25 sep 1846. Han var sønn av Paul Gottlieb Lebrecht Rieber og Johanne Catharine Martens.Barn av Paul Gottlieb Rieber og Esther Emma Gysin Det er ikke registrert barn i dette parforholdet. Parforhold: Esther Emma Gysin Esther Emma Gysin var født i Sveits 1858. Hun døde i Bergen , Hordaland , Norway .Pauline Gottliebe Elisabeth Rieber var født i Bergen , Hordaland , Norway 17 des 1852. Hun var datter av PaulGottlieb Lebrecht Rieber og Johanne Catharine Martens.Gottlieb Christian Rieber var født i Bergen , Hordaland , Norway 26 nov 1854. Han var sønn av Paul Gottlieb Lebrecht Rieber og Johanne Catharine Martens.Anna Catharina Rieber var født i Bergen , Hordaland , Norway 19 mar 1850. Hun var datter av Paul Gottlieb Lebrecht Rieber og Johanne Catharine Martens.MvhJan Frode Johansen

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

(66) Tore,Jeg tviler på at navnet er blitt forandret etter at Rieber-barna kom til Bergen. De ankon Sandviken 29. september 1817, og to dager senere, 1. oktober 1817 dør deres far, Gottlieb Christian Rieber, og gravlegges 3. s.m. Deres mor, Anne Maria Raiblind, dør 13 dager senere, 14. oktober 1817, og gravlegges allerede neste dag, 15.s.m. Jeg tror vel heller at det kan ha vært ført feil i den listen du henviser til, dersom det da er G. C. Rieber, som der nevnes som Christian Rieberger. I og med at jeg finner Rieberger i Würtemberg kan det selvsagt ha vært en annen.Den listen du henviser til er tysk og fra 1818. Hvilken liste er det?Jeg hodler nå på å gå gjennom fadderlistene for barna til Rieber, Kuhnle, Buntz, Hilt og Deiss, for å se om der kan dukke opp noen av de øvrige navnene som er nevnt på Herdla Museums nettside. Hos Rieber er det så å si bare søsken og svogre/svigerinne som er faddere, altså Martens, Troye, Køhler og Mohn.Mvh Arnfrid

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Når du spør HVILKEN liste det dreier seg om, så har listen journalnummer JN 407/1818 A, med tittel: 'Etat-Nominatif. Der unglüklichen Passagiera des Seegflugs, und dermalen in Bergen.'I en annen passasjerliste, forfattet av byfogd Georg Jacob Bull, datert Bergen 22.12 1817 (JN 77(1818 A), kalles han Christian Riebergen.

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

OK, nå har jeg undersøkt litt med familien, og han brukte navnet Gottlieb Christian Rieber, Chirurg, født i Balingen, Herzogthum, Württemberg, i 1770.

bilete6458.jpg

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Ja,Det er fra'Amtliche Sammlung der ältern Eidgenössischen Abschiede - Auf Anordnung der Bundesbehörden herausgegeben von Gerold Meyer von Anonan' (Zürich - 1856).Men jeg tror Balingen må ha vært et studiested. Beskrivelsen om han er fra 1797, da var han 27 år. Nå kjenner jeg ikke hvordan dette var med kirurgene i Tyskland på denne tiden, men jeg antar at de studerte ved et universitet el l. Det vet kanskje du noe om. G.C. Riebers far og farfar var også 'kirurger'.

bilete6459.jpg

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

siden kilden er fra 1856, kan den ikke anvendes som bevis for hva hen hat da han ble født, da han var voksen eller da han kom til Bergen, men kun hva han er kjent under etter sin levetid

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.