Jump to content
Arkivverket

[#66516] Prosjekt : Etterkommerne etter de Tyske Emigranter til Bergen 1817-1818


Guest Jan Frode Johansen

Recommended Posts

Guest Arnfrid Mæland

Det er selvsagt korrekt, men jeg har også tidligere blitt presentert for en eldre kilde, der jeg mener at også hans far og farfar ble omtalt. Farfaren het forresten Johann Jakob Rieber, faren, som sagt G. C. Rieber.

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

* Anne Maria Raiblind var fra Truchtelfingen, rett nord for Ebingen, datter av en jordeier og vertshusholder.* De Arke Noachs var et logiskip som ble lagt opp til Zee Plog i Sandviken, der passasjerene bodde.* Claus Pavels var biskop.* Gotfried Kuhnle mistet foreldre og sine 9 søsken på reisen til Norge. Moren var den kvinnen som ble gravlagt først i Bergen: 1817 3009 2809 Johanne Rodt 42 2/3 Aar K Beutelsbach i Riget Wurtemberg. De øvrige familiemedlemmene fikk grav på havet.* P. G. Rieber foretok en resie til Tyskland som 12-åring i 1821 sammen med sin mester, skreddermester Ritscher. Ritscher skulle til Prieenitz i Sachsen, og P. G. gikk alene derfra gjennom Thüringen og Bayern til Württenberg og Ebingen. Knapt 16 år gammel, i 1824, starter han på hjemturen via Hamburg.

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Arnfrid, kan du ikke begynne å opplyse om kildene dine til opplysningene du gir - og da mener jeg kilde for hver enkelt opplysning, ikke en rekke opplysninger samlet og deretter en lang litteraturliste, men på en slik måte at man kan finne frem fra den enkelte opplysning du gir til den kilden opplysningen bygger på

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Alt i (77) er fra Gjesdals bok, og det var ment som en klargjøring av noen opplysninger jeg tidligere har kommet med i (51) om Claus Pavel, og i (63) om Noas ark. Samt at jeg ville prøve å finne ut hvor G.C. Riebers kone, Anne Marie, var fra, i tilfelle vi kunne finne noe i tyske kilder fra det stedet.Syntes også opplysningen om at G. Kuhnle trolig 'kom alene' var nyttig.

Link to post
Share on other sites
Guest Jan Frode Johansen

Det finnes kanskje annet kildemateriale i arkiver i Bergen også? SAB har kanskje noe ? eller andre arkiver. Spørsmålet er bare hvilke kilder og hvor en skal begynne å lete ?MvhJan Frode Johansen

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg har de to første navnelistene klare, den ene datert 29/4 1818, den andre udatert men trolig fra våren 1818, begge er forfattet på tysk. Skal se om jeg får lagt dem ut på hjemmesiden min i htm-format. De som vil ha tekstene tilsendt i rtf-format kan sende en epost til meg om det, toreher@online.noDet er en del flere navnelister i den samme arkivpakka, som jeg gjør meg ferdig med siden.

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Ja, de, vet ikke om det gjaldt alle, hørte visst nok til en gruppe som var 'beslektet' med Haugianerne.Hva er grunnen til at listene er på tysk?A

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

det var vel for mellomoppgjøret mellom den tyske eller hollandske kapteinen, de tyske passasjerene og det nederlandske eller tyske befraktningsselskapet, og så skulle man spørre den enkelte person, og det måtte jo foretas på tysk

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

nei, se innlegg 36 og 42: pakka inneholder f eks lister over dem som dro til Christiania og Tyskland; mens den ene listen er en inspeksjon av all reisebagasje allerede 10-12/10 1817.

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

OK, leste de to innleggene om igjen.Leste nettopp gjennom det Gjesdal skriver om behandlingen av passasjerene fra Zee Plog. Egentlig er der vel ikke noe som vedrører det du holder på med på Riksarkivet, men rettsaken i Rådstuen i Bergen er jo i og for seg interessant nok. Også separatistene er så vidt omtalt, men det er nok ingen vesntlig informasjon.Ta kontakt dersom jeg skal skanne noe å sende. Jeg kan ikke legge det ut i tråden her.A

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

De tyske websidene du har funnet, er ganske opplysende, så takk skal du ha. Når det gjelder bergensmaterialet, trenger du ikke sende noen skannede bilder. Men hvis du finner noen arkivsignaturern til kilder i Statsarkivet i Bergen, hadde det vært fint om du kunne meddele dem her med en notis og hva slags kilder det er. F eks fra rådstueretten: dato, protokollnummer og gjerne noe om hvor mange sider saken går over.

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

finner da noe på Google Books;'Vor der grossen Flut: Die europäische Migration in die Vereinigten Staaten von Amerika 1783-1820' Av Hans-Jürgen Grabbe, Utgitt av Franz Steiner Verlag, 2001her er det som sto om Zee Plog, og vi ser at det var flere som var ute i hardt vær:

bilete6466.jpg

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Det ser ut for at dette er de dokumentne som finnes i Bergen og som jeg skal prøve å få sett på i nærmeste fremtid:* Stiftamtmannens kopibok nr 3032 og 3035 27. sep 1817 (SAB)* A-0567 Komiteen for å hjelpe emigrantene på skipet 'De Zee Ploug' (BBA) Så lurer jeg på om noen kjenner til denne:Hilt, Kjell Johan Gottlieb: 'Emigrantskipet 'De Zee Ploug'' Han er jo da trolig etterkommer etter en av emigrantene. Det var denne familien som bosatte seg på Røvær. Det står nemlig at denne publikasjonen er utgitt uten år. Der finnes en med dette navnet i Bergen, og er det han hadde det kanskje vært naturlig at noen tar kontakt med han.A

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Har bestilt 'A-0567 Komiteen for å hjelpe emigrantene på skipet 'De Zee Ploug' (BBA) til 17.2.Byarkivet skiver at dette materialet trolig ikke har vært benyttet i forskningen omkring Zee Plog.Har også bedt om en orientering fra SAB omkring Stiftamtmannens kopibøker vedr saken.A

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Harmony Sosiety er altså navnet på denne sekten som de Würtembergske emigrantene søkte til. Der er en mengde litteratur på Google Books om denne bevegelsen.Så har jeg flg fra AF:******Arnfrid Mæland, Bergenhus, 5.2.2009 10:07 (1) Hei, Vi finner at de dokumentene som vedr de Zee Plog på SAB er: Stiftamtmannens kopibok nr 3032 og 3035 27. sep 1817 I Felleskatalogen finner jeg to av Stiftamtmannens Kopibøker for denne perioden, nemlig: kopibøker 1712-1918 og konsept til utgåande brev 1790-1902. Er det her snakk om store dokumenmengder, og hvordan er de ordnet? Er det dokumenter som kan kopieres eller må man skrive dem av? Vet dere i hvilken grad disse dokumenten har vært benyttet i forskningen vedr de Zee Plog tidligere? Kanskje alt som finnes der er kjent i Ingrid Semmingsens arbeider. Mvh Arnfrid MYngve Nedrebø, SAB / DA, 5.2.2009 12:44 (2) Det gjelder gjenparter av noen enkeltstående brev fra Stiftamtmannen i Bergen i forbindelse med de Zee Ploeg. Ingridf Semmingsen brukte hele materialet, og flere andre har også brukt det. Det er selvsagt mulig å bestille kopier. Bergen byarkiv har en hel protokoll om de Zee Ploeg og passasjerene. Også den er brukt en rekke ganger av forskere som har arbeidet med denne problemstillingen.Arnfrid Mæland, Bergenhus, 5.2.2009 12:58 (3) OK, takk for det. Carl O Gram Gjesdal nevner rettsaken mot Zee Plogs kaptein i Rådstuen på nyåret 1818. Foranledningen skal, iflg Gjesdal, ha vært at to passasjerer, Jacob Lentz og Johan Fiedler, hadde appelert til myndighetene og fått bevilling til 'på ustemplet papir for vedkommende underrett at la utføre de saker som de finner seg foranlediget til at anlegge mot bemeldte skipsfører, kapt. Poul Jan Manzelmann'. Vet du hvor denne saken befinner seg? Det skal ha vært anklager om drukkenskap, dårlig sjømannskap, underslag, brutalitet, mishandling,og - forgiftningsforsøk. Han ble også av noen stilt til ansvar for at småbarn døde under overfarten grunnet underernæring. Det var visst vanskelig med bevisførselen, og domsformuleringen, iflg Gjesdal, skal ha vært: 'Kapteinen bør til citanterne erstatte dem for forlite erholdt proviant etter uvillige menns skjønn... Forøvrig bør han såvidt erstatning angår, anses for fri at være. Iøvrig avvises saken.' Mvh Arnfrid

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

(81), Jan Frode. Nå lurer jeg på hva du har tenkt å undersøke i saken. Kan du gi en tilbakemelding om dine planer i så henssende?Dersom du derimot mener å overlate reserach-arbeidet til andre, trekker jeg meg ut av prosjektet NÅ. Når det gjelder Rieber-slekten, som er den slekten som er inngiftet i min slekt, så har jeg nemlig full oversikt over den. Så da har jeg egentlig ikke noe behov eller ønske om å bidra mer.Mvh Arnfrid

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.