Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Roy Kåsa

[#68061] Tordenstjerne Våpenskjold/Slektsvåpen

Recommended Posts

Guest Roy Kåsa

Kan noen hjelpe meg med hvor jeg finner dette avbildet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidar Oddløkken

Dumt spørsmål, men hva forestiller motivet, vart ikke klok på det?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidar Oddløkken

Glemte vel å ta med symboliserer også.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Roy Kåsa

Mange takk Arnstein!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole Arild Vesthagen

Her er en tegning av Tordenstjerne-våpnet i farger. Jeg husker ikke i farten hvor jeg fant den.

bilete6667.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Roar Syvertsen

Her er en annen variant

bilete6670.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Roar Syvertsen

Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI)har denne beskrivelsen av våpenskjoldet. Vil tro at denne er mest 'riktig' Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Den fargelagte tegningen Ole Arild har i innlegg 6 later til å være en bearbeiding av våpenet slik det er blasonert i forbindelse artikkelen i DAA (1903):

bilete6673.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Så kan man sammenligne med en følgende segltegning fra 1541:

bilete6676.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Dvs segltegningen er jo ikke fra 1541, men laget i siste del av 1800-tallet, etter et våpensegl påsatt et dokument fra 1541, nå beroende på NRA-Kjeldeskriftsavdelinga, eller kanskje rettere Seksjon for kildeutgivelse som det vel nå heter.Som den observante leser vil få med seg så skal skjoldet i original være delt på skrå, hvilket avviker i gjengivelse fra 1903. Grunnen til dette tok vi opp på Tordenstjerne-seminaret 17. november 2005, nemlig at ved fornyelse av adelskapet i 1714 var våpenet plutselig likt det som Lystrup benyttet, og følgelig har blasonering av Tordenstjern og Lystrup vært oppfattet som lik av Anders Thiset og hans medarbeidere i DAA.Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Roy Kåsa

Du verden!! Åpenbart endel variasjoner i både farge og form. Takk!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

til innlegg 6 og 7:når hornene er delt på midten, skal (les: er alltid) fargene på den ene siden motsatt av den andre sidenså i disse to illustrasjonene er ett av hornene fargelagt galt

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Tore, i våpenbrevet av 1505 er begge hornene farget svarte nederst. Det er synd ingen har lagt inn kopi av dette diplomet her, forresten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Jeg ser det nå, Svein. Bildet er publisert i Bartholdys nye bok 'Adels- og våbenbreve' etc (Kbh. 2007).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Kopi av diplomet? Håper dette vil kunne duge.

bilete6690.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Utsnitt av selve våpenet:

bilete6691.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Har jeg kanskje plutselig ødelagt debatten ved å legge de mest sentrale gjengivelser og originaler?Mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

'...skioldh oc hiellm som er ett tweskiifther skioldh then øuerste part i skioldet er hwiid ok then nedersthe parth sorth, oc i then offuersthe parth stande tree sorte odde aff en stierne oc i then nederste parth aff skioldet som sorth er stande too huide odde aff en stierne. Oc till hielmtegenn en hwiid hiellm oc tw veselle hornn paa samme hiellm skackedhe hwiide oc sworte oc emellom samme hornn stander en fem oddet stierne the tree øwerste odde sorthe oc the two nedersthe odde hviide ligerwiis som her inden thette wort breff malet stander....' Kilde: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Det kan se ut for at noe av det som opprinnelig skal ha vært hvitt etterhvert er blitt endret til grått.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arne kvitrud

I Rigsarkivet, København, 860, Håndskriftsamlingen, I. Individuelle samlinger af blandet indhold. Mylius, Peder Benzon 1689-1745. Boks 3 - Theatrum Nobilitatis-Danica-Norvegicæ, side 433, finnes denne varianten av våpenskjoldet tegnet av Peder Benzon Mylius med tilhørende tekstbeskrivelse av skjoldet på latin og dansk. Det er første gang brukt av Nils Svendson da han ble adlet av kong Hans 20. juli 1505.

bilete7724.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arne kvitrud

Eller om en bare klipper ut våpenskjoldet:

bilete7725.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Cappelen

Adelsbrevet av 20.7.1505 og et foto av våpenavbildningen er gjengitt i Nils G. Bartholdy: Adels- og våbenbreve udstedt af danske (unions-)konger indtil 1536 (utgitt 2007), side 172-174. Stavemåten gjengitt der er noe avvikende i detaljene fra innlegg 21 ovenfor.Våpenavbildningen viser skjold skrådelt av svart og sølv (dersom heraldisk høyre regnes foran øverst i skjoldet) med en femoddet, skråstilt stjerne i motsatte tinkturer over delingen. Hjelmtegnet er to vesselhorn skrådelte av sølv og svart. Våpenavbildningen i adelsbrevet viser skråstilt skjold, så det kan nok ha medført misforståelser. Hjelmkledet er blått og rødt, så det avviker fra skjoldets tinkturer, slik det ble gjort på den tiden. Adelsbrevets våpenbeskrivelse (blasonering) sier at skjoldet er 'tweskiffther' og jeg er usikker på om det skal bety bare at det er todelt, om det er skrådelt eller delt (= vannrett delt). Hva som er de to tinkturenes rekkefølge i skjoldet, løser adelsbrevet ved å si at øverste del er hvit, dvs. sølv. Om hjelmtegnets to vesselhorn sier adelsbrevet at de er 'skackede'. Jeg er usikker på om dette ordet skal bety delte, skrådelte, sjakkmønstret på en måte, eller noe annet.Hilsen Hans

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.