Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Arnstein Rønning

[#68672] DNA tilhørende en av mine forfedre - ligger på nettet

Recommended Posts

Guest Arnstein Rønning

En amerikaner har lagt ut på nettet resultatet av en undersøkelse av Y-chromosomet sitt. Han er direkte etterkommer av en av mine forfedre som var født på 1500-tallet, og skal derfor (teoretisk) ha samme Y-DNA som denne felles forfaren - som forøvrig ikke var fra Norge.Han har lagt ut følgende opplysninger: DYS393=13, DYS390=22, DYS19/394=14, DYS391=10, DYS385a=13, DYS385b=14, DYS426=11, DYS388=14, DYS439=11, DYS389-1=13, 392=11, 389-2=29Jeg vet vel egentlig ikke hvorfor, men jeg velger ikke å røpe slektsnavnet. Er det mulig å finne ut noe som helst ut fra dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

For ordens skyld; resultatet ligger åpent på nettet for alle (jeg har ikke logget meg på noe som helst).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

Hvordan fremkommer DNA-Ykromoson fra 1500-tallet ? Y-kromoson avledes etter mannslinjen. Helge H.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Han er direkte etterkommer far-til-sønn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Davidsen

Hvis du går til websiden [url="http://www.hprg.com/hapest5/hapest5a/hapest5.htm>http://www.hprg.com/hapest5/hapest5a/hapest5.htm og setter inn disse STR verdiene vil du se at uten tvil tilhører den herren som har tatt testen Haplogruppen I1. Haplogruppe I1 er den dominerende Hg i Skandinavia og nord Tyskland med 30 – 40% av befolkningen. Du kan lese mere om denne, og andre Haplogrupper, for eksempel på Wikipedia eller

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Takk skal du ha! Dette passer bra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Jeg ser at han har 100% treff på haplogruppe I1 (er det en stor i?), og at denne finnes alle steder som har vært invadert av av gamle tyske stammer og vikingene. Haplogruppen er antatt å være 3.500 år gammel. Slekten det gjelder er fra det sørligste området som er markert på dette kartet med haplogruppe I1. Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

Jeg trodde jeg skulle lære hvordan DNA-materieler fra 1500-tallet, ja til og med 3500 år gamle er fremskaffet ? Det er da det som eventuelt er referanse. Helge H.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

..det vil vel si at forFEDRENE til denne tipp-tipp'en min var fra dette området (I1) allerede for 3.500 år siden. Han som har testet seg bærer forøvrig fortsatt slektsnavnet.Når det gjelder kartet - lenke i forrige innlegg (7), så må du skrolle oppover for å finne det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Innlegg 8: Se f.eks debatt 36764 m.fl: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Jeg er ikke helt sikker på hva du spør om, Helge, men tar du en prøve av ditt Y-chromosom og får dette bearbeidet i et laboratorium som driver med slikt, så dukker det til slutt fram et Y-chromosom som er tilnærmet likt det din forfar (far-til-sønn) hadde på 1500-tallet eller tidligere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

Nei, jeg skjønner ikke hvordan de har DNA-materialet fra 1500-tallet. Ikke engang min far har de å sammenlikne med for meg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Det er slik at du og din far og hans far og hans far osv har helt likt DNA når det gjelder Y-chromosomet. Over veldig lang tid kan det forandres noe.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Dersom to stykker har funnet tilbake til en felles forfar på f.eks 1600-tallet, og begge er etterkommere etter sønner og sønnesønner osv av denne felles forfaren, så kan de ta en DNA prøve av Y-chromosomet. Dersom de har helt likt Y-chromosom, kan de regne med at de begge har gjort en god jobb som slektsgranskere, og i tillegg kan de konstatere at alle disse formødrene ikke har vært utro - i hvertfall ikke i firbindelse med denne anerekka.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

Jeg synest innlegget i nr. 14 er mere avgrenset og dermed forståelig. Jeg leste innleggene før det at, slik at jeg kunne bare troppe opp på et laboratorium og bli vilkårlig testet mot en person som levde på 1500-tallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Davidsen

Helge, Mye arbeidet blir gjort idag med å ekstrakte DNA fra gamle tenner, bein, etc, ikke bare fra Homo Sapiens, men også fra Homo Neanderthalis, mange 10 000 år tilbake, men det er ikke det Arnstein snakker om her. Y-kromosomet og mitokondriet, som begge brukes i dag i Genetisk Genealogi, har den egenskap at de arves, omtrent uendret, henholdsvis, gjennom den patrilineale og den matrilineale familielinje. Det vil si at den amerikanske mannen som Arnstein viste resultatene for har det ”samme” y-kromosomet som en patrilineal stamfar som levde i 1500 årstallet.Jeg sier ”omtrent uendret” for det er en liten, men viktig, mulighet for en, eller flere, mutasjoner i y-kromosom DNAen fra generasjon til generasjon. Det er to spesielle mutasjoner som er av interesse, SNP, Single Nucleotide Polymorphism, som bestemmer Haplogruppen, og STR, Short Tandem Repeats, som bestemmer Haplotypen. De verdiene Arnstein ga i innlegg (1) var STR verdier for 12 bestemte steder i y-kromosomet og disse mutasjonene/verdiene endrer seg mye oftere enn SNP mutasjonene, og det er godt mulig at en patrilineal ane for 500 år siden hadde litt forskjellige STR verdier. I Genetisk Genealogi bruker en størrelsen av denne forskjellen til å regne ut hvor lang tid tilbake to menn hadde en felles ane, TMRCA Time to Most Recent Common Ancestor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Nå har jeg fått resultatet av testen hos Natural Geographic. Så er det mulig å etterbestille nye, utvidete tester til en rimeligere penge hos laboratoriet som utførte testen (noe jeg allerede har gjort). Jeg kan også plusse på en test av mitt mitokondrielle uten å sende inn nye prøver av DNA'et mitt.Dette er utrolig interessant. Jeg fikk meg en liten overraskelse i forhold til den 'ur-trønderen' som jeg er etterkommer av.Nå ser jeg at f.eks y-DNA'et til Petter Dass ligger inne med hele 67 markører (en etterkommer far-til-sønn har valgt å 'offentliggjøre' det i ei geografisk gruppe hos Family Tree). Det må da være ei gullgruve for de som er interessert!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Trøndere synes å være litt spesielle. De har den største konsentrasjonen av haplogruppe R1a i hele Skandinavia og Vest-Europa. 31,5 % av trøndere (og helgelendinger) tilhører denne DNA-gruppen (møringer ligger hakk-i-hel). Haplogruppe R1a stammer fra et rytterfolk nord for Svartehavet. Vi finner bare 4% i England og f.eks 0,5 % i Portugal. I Ukraina er det derimot over 50% av befolkningen som har denne haplogruppen.I prestekasten Brahmini i India er 72% bærere av R1a. En annen interessant observasjon er at over 50% av Ashkanazi Levitter (jøder) har denne haplogruppen, og da gjenstår vel bare å opplyse at Albert Einstein var Ashkanazi-jøde, se Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Ashkenazi_Jews

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest André Martinsen

For å fortsette fra innlegg 18:Jeg har hørt en påstand om at østlendinger er mest beslektet med polakker, mens sørlendinger står nærmere tyskere og nederlendere. (Jeg har ikke sett dokumentasjon, så påstanden må behandles deretter.) Hvem derimot vestlendinger, trøndere og nordlendinger er likest, vet jeg ikke noe om.Kunne kanskje en fagkyndig besnære oss med en liten innføring om genetiske forskjeller a) etter norske landsdeler og b) innad i folkegruppen som kalles etnisk norsk? Det påståes at nordmenn er like, men det er nok ikke sant. Forskjellene mellom nordmenn er svært store til å være i et befolkningsmessig lite land. Årsaken ligger i at Norge geografisk er et vidstrakt land, med innfallsporter både i nord og sør, øst og vest. Mennesker er gjennom tidene kommet fra alle kanter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

70,5% av Nederlands befolkning har haplogruppe R1b (ut fra de opplysningene jeg har). England har 67% av dette. Dette er også den gruppen som er mest utbredt på Sørlandet - 44,7%. Sørlendingene har videre 42,1% av haplogruppe I1, det germanske 'vikinge-genet' - som forøvrig Tyskland har 20% av. R1a (nevnt over) er forøvrig også forbundet med Vikingenes tokter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

For å dra dette litt lenger - i Sverige som helhet har 42% av de mannlige innbyggerne dette germanske vikinge DNA'et I1. Norge har 36% og Danmark 30,5%. Jeg mener ellers å huske at Sørlandet hadde de lengste rekruttene for noe år siden - er det vikingearven? Sørlandet har forøvrig 13,2% av det trønderske steppefolkets Y-DNA.Men for all del - det statistiske materialet er sikkert alt for dårlig foreløpig - men ganske artig likevel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Davidsen

Den seneste artikkelen jeg vet om som diskuterer distribusjonen av Haplogrupper og Haplotyper i Norge er 'Geographical heterogeneity of Y-chromosomal lineages in Norway', Berit Myhre Dupuy, et al, fra 2005. Artikkelen er tilgjengelig fra denne linken. http://vetinari.sitesled.com/norway.pdf 1766 menn ble tested og resultatene viser en del variasjon mellom syd og nord og haplogruppen R1a er minst i syd Norge, og størst i midt Norge. Men prosentene i nord Norge er fordreid av kvenene, Hg N,i nord, så denne delen er kanskje større.På vikingtiden var befolkningen mye som i dag så jeg tror ikke en kan si at vikingene var en Haplogruppe, men både R1a, R1b og I1a, de tre største gruppene i Norge idag. Min Haplogruppe er imidlertid N1c1, som er en typisk finsk/sibirisk gruppe, så kanskje var det finner som reiste på viking også og slo seg ned i Vestfold etterpå, hvor min parilineale familie var ved 1600 tallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai Werner Østreng

Hei, Jeg kan foreløpig lite om DNA, men savner infor om R1b i artikkelen fra 2005. Hvor ligger disse som iflg Eupedia-tabellen ble anslått til ca 28% i Norge?Iflg artikler av David K Faux (2007) burde vi kanskje forvente noen R1b-S28(der S28 antas lik U152-mutasjonen) blant de 85 75 personene fra Viken (Vestfold Østfold)? Er det hittil noen i forumet som har fått treff på R1b1b2a1b4 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai Werner Østreng

Noen spiste opp plusstegnet i mitt innlegg over ....:-) Antall personer i artiklen var angitt til 85 pluss 75, tilsammen 160 i Østfold og Vestfold (og ikke 8575)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai Werner Østreng

Jeg ser nå at R (både R1a1(M17) og R1b (M343)) nedstammer fra P som igjen stammer fra haplogruppe K. Ut fra dette må vel R1b inngå i P (xR1a) i artikkelen uten å være skilt ut fra P på samme måte som R1a.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.