Jump to content
Arkivverket
Guest Gunnar Bolstad

[#69549] Hvem var Carl Paulsen Egeberg (Grube/Grubbe?) i Bærum?

Recommended Posts

Guest Gunnar Bolstad

Karen Carlsdatter, f. ca 1705-10 var datter av Carl Paulsen og Gunhild Svendsdatter. Sistnevnte var datter av den velbeslåtte Svend Paulsen Vold i Bærum, og overtok gården Egeberg i Bærum fra faren. I tillegg til Karen hadde de også sønnen Paul, som ble født cirka 1703 og som døde i 1738 i Bærum. Karen Carlsdatter giftet seg med Anders Nielsen i Bragernes, og fikk datteren Maren (Madsie), som igjen giftet seg med Abraham Thomle fra Nordsinni i Land. I boka om Thomleslekta (E.A. Thomle) er Karen Carlsdatter omtalt med etternavnet Grube. Også hennes datterdatter Carine tar dette navnet, men da som Grubbe. Datteren Maren holder seg imidlertid til Vold, noe som også mannen Anders Nielsen velger å kalle seg. Så hvor kommer dette Grube/Grubbe-navnet fra? Jeg finner ingen opplysninger om Carl Paulsen noe sted, og slett ikke der hvor Grube/Grubbe er omtalt i NST, kirkebøker, relevante bygdebøker eller mer eller mindre troverdige nettsider. Men dersom det har en slektsmessig opprinnelse, må det vel nesten komme fra ham - det er ihvertfall ikke knyttet til Vold-slekta, som vi vet ganske mye om. Carl Paulsen ble trolig født en gang mellom 1650 og 1680. Noen tips?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Beste Gunnar BOLSTAD,- for en del år tilbake arbeidet jeg med en del av min slekt hvor navnet GRUBE/GRUVE forekommer. Mener å huske at det dreide seg om en Tysk slekt som kom til Norge via Röros, - har registrert flere ulike skrivemåter av navnet.Imidlertid var da gangspunktet Elisabeth Sophia Pedersdatter (FLOER) GRUBE f. 1730 på Tolga. Hun giftet seg i 1756 og har vi sine 8 barn mange etterkommere innen bl.a. BUGGE, VRANGEL, THORNE, THORNE, HÖIER, KONST, THYGESEN-(BORCH) osv. Jfr. trådene ¤ 37.060 om BUGGE, ¤ 53.462 om HÖIER/HÖYER og ¤ 64.325 om DANNEFAER.Elisabeth Sophia's foreldre var hytterskriver på Tolga, Peder Benjaminsen (PRYTZ) GRUBE 1698-1740 og hustru Kirsten Henrichsdtr. (IRGENS) FLOER 1705-1740 fra Röros. Ytterligere opplysninger om deres slektsrekker finnes på nettet bl.a. hos NERMO og PIN.Vet ikke om dette var noe tips til deg, men selv har jeg ikke 'stött på så mange' GRUBE/GRUVE slekter i Norge. Med vennlig hilsen, Thomas

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Når det gjelder GRUBE/GRUVE kan det vaere av interesse å se naermere på fölgende tråder;- ¤ 33.443 'Kullfogd Peter Grubes foreldre'ved PIN, Per Inge NILSEN,samt- ¤ 62.582 'Benjamin Pettersen Grube, hyttmester i Tolga 1717'ved Astrid RYEN.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

I forhold til Bærum, finnes det noen adskillig nærmere Grubbe'r enn de på Røros og Tolga, nemlig i Ås på beg. av 1700-t. (Nils Larsen Grubbe på Kjølstad ca. 1654-1745), og i Aker i 1660-årene. (Laurits Lauritsen Grubbe. Han var trolovet 1/9 1669 og gift 10/10 s.å. med Sissel Ellefsdtr. I manntallet 1666 nevnes en husmann Lars Grubbe på Kjølberg i Aker, alder ikke oppgitt.)Det var andre ved navn Grubbe i Aker på samme tid: Nils Olsen Grubbe 1686 (gift). Ole Grubbe begr. 28/4 1666.Fra senest 1731-43 befant en Åsmund Grubbe seg i Spydeberg. Han gravla 16/3 1743 sin sønn Nils 10 1/2 år. 28/3 1743 gravla han datteren Gunhild 8 år.Jeg har også truffet på Grubbe-navnet i Drøbak (Ås prestegjeld) utpå 1700-t., men har ikke funnet noen forbindelse til Grubbe'ne på Kjølstad i Ås.Det behøver heller ikke være noen sammenheng mellom noen av disse innbyrdes eller mellom disse og Karen Carlsdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Bolstad

Takk for svar til dere begge. Det kan synes som om tampen brenner borte i Follo-regionen et sted. Gunhilds far, Svend, giftet seg med Karen, datter av Hans Vebjørnsen og Gjertrud Henriksdatter, som bodde på gården Braate i Ås. Begge var fra Vestby (Grønlund/Tannum). Svend Vold eide gårdparter flere steder rundt Oslofjorden, og vi ser altså at det ikke kan være noen fremmed tanke for ham å skaffe datteren en mann fra Follo, der hans egen kone kom fra. Så spørs det om er mulig å spore opp en Paul som er sønn av Carl/Karl og koble dem på Grubbenavnet.Jeg tar gjerne i mot flere tips!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Bolstad

Jeg ser jo også at Grubbe-folkene som fantes i Aker kan være en enda mer nærliggende løsning (om de kan kobles til Follo eller ikke). Finnes det noen tilgjengelige kilder her?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg vet ikke om du har lest om Ekeberg i Bærumsboka, men der er det gjengitt en regning for begravelsen til Gunhild. Det var Anders Nilsen som ordnet med begravelsen hennes. I den regninga står det 'Andreas Grubbe 2 rdl.', og ikke noe mere om han. Ellers står det bare ting og mat, pluss 'klokker' og 'prest'. Det er jo rart at han står med fullt navn, og at presten og klokkeren ikke er navngitt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Bolstad

Jeg leste om den begravelsen i et bibliotek-eksemplar for en stund siden, men koblet ikke det da. Nå fant jeg Andreas Grube igjen som fadder for et Ekeberg-barn i 1760 (http://www.ager.no/steder/ekeberg.htm). Gunhild Vold døde i 1757, så det er nok den samme Andreas.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg vet ikke hvor mye av dette man kan tro på, men fant denne Andreas Grubbe på FS Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Bolstad

Det stemmer i hvert fall at Andreas Olsen Grubbe gifter seg med Anna Lavesdatter Floer 10.4.1731 i Oslo Domkirke: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

vet ikke hvilken interesse dette har, men Andreas O. Grubbe giftet seg 3. g. med Inger Margaretha Bindrup 14.05.1777 med vitner Ole Andreas Bech og Arne Gulbrandsen Waarum. (Vor Frelser med kg. bev. av 2. mai 1777). Hun ikke tidligere gift. PS. Det er Grub(b)e'r i 'bøtter og spann' rundt og i Christiania - jeg har ikke hatt tid til å sette meg inn i tråden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Gunnar, jeg håper vi ikke misforstår hverandre. Dåpen du fant i 1760 med Andreas Grubbe som fadder var Ekeberg i Oslo? Jeg snakker om Ekeberg i Bærum. Er vi enige der?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Bolstad

Takk for flere opplysninger! Berit - beklager min lapsus. Vi er på jakt etter hendelser på Ekeberg i Bærum, og barnedåpen var som du sier på Ekeberg i Oslo/Aker. Det kan vel se ut til én Andreas Grub(b)e er en nøkkelperson i jakten her, men det kan jo også hende det finnes en navnebror som spretter rundt i landskapet og skaper forvirring.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Ser med interesse i Geir KAMSVAAG BERNTSEN's innlegg # 11 at det tydelig fantes GRUB(B)ER i 'bötter og spann' rundt og i Christiania!Dessuten synes det påfallende at giftermålet den 10. April 1731 i Oslo Domkirke (se innlegg # 10) også har kombinasjonen GRUBBE-FLOER! - nemlig samme som Peder (PRYTZ-GRUBE) og Kirsten (IRGENS-FLOER) som er omtalt i innlegg # 2 og giftet seg i samme tidsrom, dog i en helt annen del av landet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Botterud

Til Berit Knutsen's kommentarer er vel å tillegge at datter til Gunnhild ble gift med Anders Nilsen (Grubbe?) i Bragernes. Det er vel derfor å forstå at Grubbe navnet kanskje kommer via ham. Kanskje Svein Olof Bjørndal(4) er tråden å følge vedr. Grubbe.Ellers håper jeg alt er vel i Rhode St. Genése og at Bois de la Foret fortsatt er på plass og kan nytes på sykkel-eller gåtur av Thomas i vårsolen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Hadde Karen Carlsdatter (fra innlegg 1) en søster Hilleborg?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Bolstad

Svein (15): Det ville i så fall bidratt til å oppklare Anders Nielsens opphav. Han kalte seg imidlertid Wold, slik Geir Kamsvaag Berntsen gjorde meg oppmerksom på da vi diskuterte Nielsen i tråd nr. 53969 i 2007.(Lenke) Det er E.A. Thomle som peker på at Karen Carlsdatter bar navnet Grub(b)e.Geir (16): Det er et par år siden jeg leste i Bærumsboka til Halvdan Koht sist, men jeg må visst på biblioteket igjen for å ta en titt, hvis ingen på forumet har boka for hånden. Jeg husker at enten Gunhild Svendsdatter Vold eller hennes datter Karen hadde to søstre som ble gift i hhv Christiania og i Fredrikshald eller Fredrikstad. Hvis en av Gunhildsdøtrene het Hilleborg, kan det jo eventuelt styrke Grubbe-indisiene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg så etter i mini og fant akkurat det jeg håpet på i Asker Mini I 1 f.90a nederst (1739), hun heter Grubbe i Christiania senere (se barn Vor Frelser). Løper avsted nå, kommer tilbake kanskje ikveld.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Bærumsboka: Ekeberg gård. Gunhild Svendsdt. gift med Karl Paulsen. De fikk barna: 1)Svend, død som ungk. 1746., 2)Paul døde ung. 3)Karl gift med Barbro Amundsdt./Arnesdt?. Karl overtok Ekeberg i 1747 etter Gunhild. Han kalles da for Karl Sarbsborg, død 1751 48 år. Deres barn: Otmar, Karl, Jørgen og Mette. 4)Kari gift med Anders Nilsen Bragernes. 5)Helleborg gift med Johan Schølborg Fredrikshald. 6)Gjertrud gift med urtegårdsmann Henrik Boldeus Kristiania.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Såvidt innom, Bærumsboken roter litt her. Henrich Andreas Boldeus var possentmaker (som så mange Boldeus'er) og drev litt handelsvirksomhet, Giertrud var hans 3 (av 4) koner.Viktigere Johan(nes) Siøberg (Carl Sarpsborg var forresten søsterens vitne) var karduanbereder og tidligere gift med feldbereder Veit Watlofs enke, Catharina Elisabeth Christiansdatter. Siøberg skrives også Søelberg til tider, se Svein Arnolf i (4) og Kiølberg, også skrevet...Søelberg.Alt jeg rekker og litt etter hukommelsen så dette må jeg kontrollere etterpå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Bolstad

Takk for opplysninger og bok-oppslag. Jeg ser at Johan Siøberg og Hilleborg Carlsdatter Grubbe gifter seg med kongelig tillatelse - det betyr vel at det må ha vært en familiær forbindelse mellom dem fra før. Men hvor nær?Litt av et puslespill. ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Det kan være flere grunner for kgl.tillatelse enn slektskap.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Ved vielsen står det kun Hilleborg Carlsd., og ikke noe Grubbe. Nederst v.siden Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Bolstad

Det står at hun heter Grubbe i Mini I 2 LenkeJeg er ikke så vel bevandret i hva man trengte kongelig tillatelse til. Det var vel ganske strenge regler for hvor nære slektninger man kunne gifte seg med, og det kunne være til dels pussige tolkninger av dette, ref en diskusjon på forumet for en tid tilbake. I tillegg måtte man vel ha det for å gifte seg hjemme, men disse giftet seg vel i Haslum kirke. Er det andre situasjoner?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olaf Svensson

En av døtrene til Abraham Thomle, Johanne, døpes jo med navnet Røring(skrevet Røren ved hennes konfirmasjon). Kan dette slektsnavnet bidra til å belyse opphavet til Carl Paulsen eller Anders Nielsen? For det kommer vel fra en av dem(?). En Røring-slekt nevnes her: http://www.genealogi.no/Eur_An/presentasjon.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.