Jump to content
Arkivverket

[#70473] Brunnla gard og gods, Krummedikane og Esge Bille.


Guest Finn Oldervik

Recommended Posts

Guest Arnfrid Mæland

Videre har jeg notert:Mikkel Ruds foreldre: Jørgen Rud til Skjoldenæs død 1429 og Ingeborg Ovesdatter Hase (el Bild) n 1447.Elsebe Markmands foreldre: Otte Jensen Markmand død 1446 og Gyde Pedersdatter Jernskæg, død 1485 (iflg DAA), men iflg gravsten i Tersløse kirke var Otte Markmand gm en Rordsen.Erik Ottesen Rosenkrantz aner er vel kjente, likeså Sophie Hneriksdatter Gyldenstierne.Kilden min var altså DAA og danske epitafier.

Link to comment
Share on other sites

Guest Christian Arentz

Innlegg 52-54: Her er fire generasjoner bakover for Kirstine Eriksdatter Rosenkrantz (ca. 1450-1509). Hvis det ikke blir lesbart kan du sende meg en mail, Finn, så sender jeg det pr. E-post med en generasjon til.

bilete7181.jpg

Link to comment
Share on other sites

Guest Lars Løberg

Det er sannelig mye som skjer på digitalarkivet på det jeg trodde skulle være en stille og rolig helg, egnet til helt andre ting enn å være på nettet :-). Men, men, Finn har trukket meg inn i debatten (49), og jeg kan godt følge opp det sporet.Kilden Finn her trekker fram, er ikke ny, men den er kanskje ikke godt kjent. Det er følgelig bra at han trekker den fram, men det er samtidig viktig å bedrive litt kildekritikk her. Det prøver Are å gjøre i innlegg 5, og det er viktig å få fram at dette er et forsvarsskrift, ikke en objektiv faktaskildring. Og her er vi så heldige at vi faktisk vet at eiendomsrettsoverdragelsene må ha skjedd på en litt annen måte enn det Eske Bille beskriver. Kilden for det er den samme som jeg brukte i den påstanden Finn viser til, hvor jeg hevdet at Oluf Galle måtte være en arving, nemlig Herredagsdombøkene 1585 hvor Oluf Galle dy amager på blant annet Brunla, som Henrik Krummedike hadde fått av Oluf Galle de.Dersom saken i 1585 i det hele tatt skal ha livets rett, må Brunla på et tidspunktet ha vært tilbakelevert til Galleætta, for så å ha blitt solgt tilbake til Henrik. Og det er vel akkurat denne hendelsgangen som punkt vii i Eskes notat viser tilbake på? Dette punktet har jo ellers ingen som helst relevans for den rettsoverdragelseshistorikken som Eske ellers i notatet viser til.

Link to comment
Share on other sites

Guest Finn Oldervik

Christian (55)Dette ser heilt greitt ut. Tusen takk skal du ha. Eg går ut frå at desse opplysningane er lite omstridt?Karin (56). Eg har litt problem med å plassera denne Gotskalk Eriksson Rosenkrantz, men namnet høyres jo ganske norsk ut?Lars (57). Godt å sjå at du framleis dukkar opp på banen av og til ;-))Det er vel dette du tenkjer på når du viser til Herredagen i 1585 LenkeEg meinar å hugsa at det i ein eller annan debatt vart påstått at også Ornes var i eiga til Gallane ei tid. Truleg var dette ei misforståing?Det er kanskje slik at det berre var Brunla av det odelsgodset som Katarina Markvardsdotter etterlet seg som var omstridd, og kunne det koma av at det berre var dette som Gallane hadde odel på av det nemnde godset.

Link to comment
Share on other sites

Guest Arnfrid Mæland

46) TILLEGG; Hilleborg Eskesdatter Bille (Svanholm linjen) til Assendrup (d 5.8.1602) g m Eiler Hansen Krafse til Egholm (f 1524 - d 4.2.1599)

Link to comment
Share on other sites

Guest Christian Arentz

Innlegg 58:Det eneste jeg kjenner til som kan være omstridt er Else Holgersdatter Krognos mor, som istedet kan tenkes å ha vært Holger Gregersen Krognos 1. hustru Margrethe (tillagt Skarsholm-slektens våpen), evt. en 3. hustru? Margrethe Ågesdatter n. 1401 som hans enke sammen med datteren Margrethe Holgersdatter i en arvesak.Vedr. Herredagen i Oslo 24. aug. 1585 vises det altså til at Oluf Galde d.y. amaget, først på Borregaard i Sarpsborg, dernest på Brunla gods, som Henrik Krummedike hadde fått av (hans farfar?) Oluf Galle d.e. og som var etter hustru Otthille, og som hr. Gude Galde hadde fått.Hvem kan denne Gude Galde ha vært, mon tro, Gaute Olufsen Galde til Tom og Nørlund som hadde Søndre Opstad i Tune som pantegods i 1625, eller Gaute Tønnesen Galde (ca. 1540-1626) til Nygård og Tom g.m. Helvig Marsvin?Og hvem kan denne hustru Otthille ha vært?

Link to comment
Share on other sites

Guest Finn Oldervik

Christian (61)Trur nok du har misforstått innførselen i domboka litt. Eg oppfattar i alle fall dette som tre åtskilde godskompleks, nemleg:1. Brunla2. Borregård og3. Godset etter Hustru Ottilie (Kane?) som i sin tid vart arva av Gaute Galle. Hustru Ottilie er vel rekna å vera av etterslekta til Toralde Gunnarsson Kane, ein bror av Hr. Niklas Gunnarsson, den siste far til Gaute Nilsson Kane til Strøm. Den siste hadde ei dotter som vart mor til m.a. Gaute og Olav Galle. det er nok den sistnemnde av desse gautane det vert vist til av Olav Galle den yngre. Litt avsporing, men at Gaute Galle kunne arva Ottilie Kane er vel eit prov på at slekta etter Toraslde Kane var utdøydd.Eg går med andre ord ut frå at den Gaute som Olav Galle viser til er grandonkelen hans.

Link to comment
Share on other sites

Guest Arnfrid Mæland

Vet ikke om dere er interessert i opplysninger fra Øverlands gamle illustrerte historie.På Herredagen i 1524 skrver han at brødrene Oluf Galde til Thom og Gaute Galde til Nygård var til stede samtidig.På Herredagen i 1585 nevner han dessverre ikke Gaute Galde, så vidt jeg kan se, men han skriver da at Lensherre Oluf Galde til Ekeberg var til stede.'''''Oluf Galde til Thom, la oss kalle han d.e., skal forøvrig ha vært gm Ulvilde Henriksdtr Friis, og han døde visst i 1531.De hadde en sønnesønn Oluf Galde til Thom, død 1622, sønn av Svend Galde til Thom, l. 1577, og Anne Pedersdtr Væbner, l. 1580, og gm Dorte Mouridsdtr Skovgård, som igjen hadde en sønn Gaute (Gude) Galde til Thom, død 1626, gm Helvig Jørgensdtr Marsvin 1580-1648. Kilde: Kisteplate med slektstavle, Ravnkild kirke, Himmerland, for Anne Galde, dtr av Helvig Marsvin og Gaute Galde til Thom.

Link to comment
Share on other sites

Guest Arnfrid Mæland

Videre; Gude Galde til Nygård m.m. døde 1533 og var gm Berete Tønnesdatter Viffert, dtr av Tønne Palnesen Viffert på Anisse, l. 1532, og Kirsten Knutsdtr Reventlow. Gude Galde til Nygard og Beret Tønnesdtr hadde sønnen Tønne Galde til Åby m.m., død 1571, gm Vibeke Jokumsdtr Beck, l. 1606.Brødrene Gaute (Gude) Galde til Nygård og Oluf Galde til Thom (d.e.) hadde foreldrene Svein Galde til Åbygård død 1499 og Kirsten Gautesdtr Kane.Kilde her er gravsten over Elline Galde og moren Vibeke Beck, Everdrup krk, Præstø Amt.NB! Der er ikke overensstemmelse mellom DAA og gravstenen mht Elline Galdes farsslekt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Arnfrid Mæland

Men, en gravsten i Ørslev krk, over Ellines kusine, Lisbeth Galde og hennes mann Eggert Ulfeld, er i overensstemmelse med DAA, slik at man da vel kan anta at denne er korrekt;Gaute (Gude) Galde til Nygård gm Berete Tønnesdtr Viffert.Gautes foreldre: Svein Galde til Åbygård, død 149,9 og Kirsten Gautesdtr Kane.Beretes foreldre: Tønne Palnesen Viffert på Anisse, l. 1532, og Kirsten Knutsdtr Reventlow.Sveins far: Poul Galde til Holleby.Kirstens foreldre: Gaute Kane til Strøm, n. 1483, og Salug Thorsteinsdatter.Tønnes foreldre: Palne Jonsen , n. 1445, og Lene Tønnedtr Rønnow, død 1490.Kirstens foreldre: Knud Joakimsen til Søbo, n. 1489, og Margrethe Jørgensdtr Urne, l. 1505.Kilde: Gravstenen til Elline Galde n. i (65)

Link to comment
Share on other sites

Guest Finn Oldervik

Her var jo eit vell av nyttige opplysningar, men eg er litt tvilande til nokre av dei. Står det verkeleg slik på gravsteinane, og i tilfelle når var opplysningane påført.Kunne ha vore moro og veta kvar du fann dette Arnfrid?

Link to comment
Share on other sites

Guest Arnfrid Mæland

hvilke opplysninger skal jeg kontrollere mot andre kilder, Finn?kildene er den registreringen som er utført i Danmark over gravstener, kisteplater og epitafer, samt DAA, men det skrev jeg jo.

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore Hermundsson Vigerust

DAA kan aldri bli en troverdig kilde, i hvertfall ikke bindene før ca 1920 hva angår middelalder- og 1500-tallspersoner.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anne Lise Hovdal

Mulig jeg spør dumt nå, men jeg har en Birthe Clausdatter Bille født ca 1525 som en av mine mulige formødre. Var hun etterkommer av Eske Bille? Birthe Clausdatter har jeg som gift med Christoffer Gautesen Galde født ca 1490, og jeg har hans foreldre som Gaute Svendsen Galde og Berthe Tønnesdatter Viffert(født ca 1490). Har noe mer på disses aner også, men jeg har fått dette tilsendt fra andre. Ellers takker jeg for mye interessant informasjon her. jeg følger stort sett med her, selv om jeg ikke har særlig mye å bidra med til debatten.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anne Lise Hovdal

Eske Bille var kanskje en forfar til Birthe Clausdatter Bille?(ikke en formor som jeg skrev).

Link to comment
Share on other sites

Guest Arnfrid Mæland

Spørs om jeg tør nå da, men kildnen jeg har tilgang til sier at Birte Clausdatter Bille levde fra 1534-1613, og at hun var gm Christoffer Galde til Åby, død 1555. Hennes foreldre: Claus Bille til Allinde, 1490-1558, og Lisbeth Jensdatter Ulfstand, død 1540. Claus' foreldre: Steen Basse Bille til Allinde, 1446-1520, og Margrete Clausdtr Rønnow, død 1490. Lisbeths foreldre: Jens Holgersen Ulfstand til Glimminge, død 1523, og Margrethe Arvidsdtr Trolle, 1475-1522.Denne Steen Basse Bille skal da, iflg et kalkmaleri med heraldikk i Kågerød krk, Skåne, være sønn av Torbern Bille til Allindemagle, død 1465, og Sidsel Ovesdtr Lunge, død 1503. Videre bakover er det Bille til Brorup, Galen, Lunge til Nielstrup og Basse.Mvh Arnfrid

Link to comment
Share on other sites

Guest Arnfrid Mæland

Esge Bille til Svanholm, 1482-1552, og Claus Bille til Allinde, 1490-1558, skal da begge være barneban av Torbern Bille til Allingemagle, død 1465, og Sidsel Ovesdtr Lunge, død 1503, om mine notater stemmer.Mvh Arnfrid

Link to comment
Share on other sites

Guest Arnfrid Mæland

(67) Finn: 'Står det verkeleg slik på gravsteinane, og i tilfelle når var opplysningane påført.'Kan du konkretisere de opplysningene du vil diskutere?Jeg sitter nå med en annen kilde, men trenger å vite hva av mine opplysninger som ikke stemmer med dine notater.Arnfrid

Link to comment
Share on other sites

Guest Finn Oldervik

Arnfrid (68)Det som gjer dette litt uklårt for meg er at det ikkje er opplyst kva som står på gravsteinar/platar og kva som er henta frå DAA.For å ta eit eksempel eller to.Du kallar mor til Kirsten Kane g.m Svein Galle for Salug (Solveig) Torsteinsdotter. Dette har eg også sett andre stadar, medan det også skal ha vore hevda at dette var mor til Gaute. Eg trur spørsmålet har vore oppe i ein (to?)artikkel i NST for ikkje så lenge sidan. Var det om Månstadætta?Elles vert det hevda at far til Svein Galle heitte Poul Galle til Holleby. Finst det andre belegg for dette enn enn ei likpreike (m.a. sitert av Johan Agerholts artikkel i B I av NST). Truleg er slike opplysningar henta frå sekundærkjelder slik som den nemnde likpreika og frå andre kjelder som det er dissens om korleis ein skal tolka. Opplysningar som kjem fram på gravsteinar o.l. som er påført om lag samstundes som vedkomande vart gravlagd bør vel kanskje vera å lita på. Det vert difor litt vanskeleg å skilja mellom kva som er påliteteleg og kva som meir eller mindre er bygd på gjetning når ein ikkje veit kva som er kva.Anne LiseDet er vel neppe truleg at denne Clausdotra kan vera ei sonedotter til Esge Bille. Kanskje heller ei brordotter?Elles kan det henda du finn svar på spørsmål vedrørande Galleætta og forfedrane dine der ved å lesa debatten om Gallegodset?

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.