Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jan Erling Haugland

[#70639] Justitsraad(1725) Hans Nobel - Anna Marie Bøckmann

Recommended Posts

Guest Jan Erling Haugland

Jeg forsøker å finne ut hvem Anna Marie Bøckmann var datter av ? Jeg finner henne ikke i 'Stamtavle over den norske Bøckmanslekten 1629-1929' ved Frk Cathrine Dietrichson og flere. Noe feil og mangler har jo denne oversikten. Hun skal i h h til opplysninger i: ' Nogle oplysninger om de ældste Slægtled af Familien Garman i Norge' Meddelt av Archivfuldmægtig E : A: Thomle s 157 ha vært gift med Justisråd mm Hans Nobel (ca 1648-1752. Kjenner noen der ute til dette. Jeg er ikke intr i noen andre tilleggsopplysninger om Bøckmann slekten, da den har jeg vel dekket. Mvh Jan Erling

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erling Haugland

Takk for det Grethe, men jeg finner enken etter Hans Nobel til å hete Dorothea Hansdatter, ikke Anne Marie Bøckmann ? Videre er det spm om å grave frem hvem Anne Marie var datter av ? Mvh Jan Erling

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erling Haugland

Var litt rask der Grethe, jeg fant også Anna Maria Bøckmann og Hans Nobel. Det jeg lurer littpå er om Anna Maria kan være en datter av en av de Bøckmann fam som levde i København? Hun trenger jo ikke å være fra den norske grenen av Bøckmann familien. Mvh Jan Erling

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Hvem var foreldrene til Justitsråd Hans Nobel (ca 1648-1752) til Sandholt (g.m. Anna Marie Bøckmann), og hvem var foreldrene til den Martha Nobel til Sandholt (se lenken i innlegg #3) som var enke etter Canselliraad Christian Nørager ?Av samme lenke framgår at Niels Nørager på Sandholt var bror av Jusstitsråd Hans Nobel Nørager til Sandholt. Er dette mon tro samme mann som ovennevnte Hans Nobel (ca 1648-1752) til Sandholt ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Jeg har registrerta) Etatsråd Hans Mortensen Nobel, bosatt Christianopel, Blekinge, Skåne (?), død i København, far tilDorothe, Maren og b) Amtmann i Molde, Hans Hanssen Nobel (1658-1732 Sandholt, Fyn), bosatt på Moldegaard i 1704 og inntil 1719, far tilc) Amtmann i Stavanger, Hans Hanssen Nobel, f. ca. 1682.Hvoran er de i innlegg #6 nmevnte Nobel'er beslektet med disse ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Ser av denne usikre kilde at 1. ekteskap til Hans Nobel oppgis her i Danmark?Hustrus navn nevnt som Bechman her? LenkeKan hende det er mulig å finne denne vielse i kirkebøker?Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Her er en annen som hevder at dette er Anna Maria Bechman f. i København? LenkeMulig det finnes kilder som kan bekrefte om dette er samme dame?Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Hans Hanssen Nobel (1658-1732) til Sandholt skal ha vært g. 1) Margrethe Christophersdatter Tønder fra Kr.sund (enke etter Johann Garmann), 2) Margrete Andersdatter Riiber, 3) Isabella Dorothea Pedersdatter Jessen (enke etter Johan Testmann), 4) enken Dorothea Hansdatter (som altså eide Sandholt 1732-1740), og 5) visstnok med et datterdatter av Christian den IV.Var denne 5. konen Anna Marie Bøckmann, eller var hun g.m. en annen Hans Nobel ?Hans Hansen Nobel (1658-1732) var altså amtmann i Molde fra før 1704, 1717-1719 Justits- og Kammerråd, fra 1719 bosatt i Danmark, tilslutt Etatsråd i København. Han var eier av Sandholt 1723-1732.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erling Haugland

Til Per, hvis du ser på Wangsteens side og laster ned om Garman slekten s 157, så synes jeg at endel av dine spm blir besvart der. Til Gunn, hvis det er Beckmann damen heter så forklarer det jo at jeg ikke finner henne i slektstavlen. I Thomles meddelelse, ref hva jeg skrev til Per, der står damen oppført som Bøckmann. Spm blir hva som er riktig? Mvh Jan Erling

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Mulig at denne barndåpen kan finnes i kirkebøker på Fyn? LenkeBarn nevnt av paret ved foreldresøk:Fredrik Hansen Nobel f. ca 1725Hans Hansen Nobel f. ca 1726,Ny Marta Hansdatter f. ca 1727.Ser at det finnes Bechman-navn i skifter i Skien også?Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Om dette er den Anna Maria som senere gifter seg med Hans Nobel, så er det flere søsken nevnt på IGI. LenkeForeldre : Hans Beckman og Marie Jensdatter Riber.Matte f. 1701 KøbenhavnNicolas f. 1703Anne f. 1706Om noen har tilgang til kirkebøker fra Danske arkiv, så kan det være mulig å finne om dette er det rette opphavet til Anna Maria?Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erling Haugland

Gunn ! Jeg begynner å helle mot den oppfatningen at navnet kan ha vært skrevet feil, og at Bechmann kan være like riktig som Bøckmann. Mvh Jan Erling

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(13:) Hvis hun var f. i 1706 så var hun (selvsagt ?) ikke gift med Justisråd Hans Nobel (ca. 1648-1752).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erling Haugland

Per ! Det som forvirrer noe her er alle folkene som heter Hans til fornavn. Så langt jeg har forstått skal det ha vært en Hans (1658-1732), som var gift flere ganger. Siste kone skal ha vært enken Dorothea Hansdtr. Ingen barn av dette ekteskapet. I flere av denne Hans sine tidligere ekteskap skal det ha vært barn, og fra ett av disse ekteskap finnes Hans Nobel (1684-1752). Denne karen skal ha vært gift med Anna Maria Bøckmann, og der var det 3 barn. Fredrik døpt Stavanger Domkirke 4 Jun 1715,var Løytnt., døde ung, Hans døpt i Stavanger Domkirke 3 Sep 1717, d 1756, ugift, og tilslutt Martha g m Cancelliraaad Christian Nørrager, d 1766.Det er mulig at du har dette fra før ? Tror dette er en riktig. Mvh Jan Erling

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Petter Vennemoe

Mathias Hansen Bechman ble iflg Kjøbenhavn Vor Frælser kirkebøker 1686-1722 fol 204 gift med Catharina Hansdatter Nobel. Hennes søster Sophie Hansdatter Nobel giftet seg samme sted 01.08.1693 med Anders Vejer, 'Kappelan og vice pastor i Arendal'. Forlover i begge bryluppene var en Hans Mortensen, formodentlig identisk med den Hans Mortensen Nobel som omtales i PHT 1887 s170 som skipper og kjøpmann fra Christianopel i Bläkinge/ Skåne, gift med Sophie Casperdatter Eggers. I så fall må kanskje et annet barn være den Hans Hansen Nobel som var amtmann i Romsdal 1704-19, som trolig var tvilling med Dorothea Hansdatter Nobel født 18.02.1658 i Karlskrona, gift med Peder Hofgaard som ble sogneprest til St. Thomas på Jomfruøyene, hvor han døde 01.11.1684.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Om noen har tilgang til danske kirkebøker, så kunne det vært artig om det gikk an å finne denne vielse? LenkeMvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Om du klikker på Family i kilden fra IGi, så framkommer de barna av paret som nevnt i innlegg 16, men her stemmer ikke dåpsdatoer og sted, så det er mange unøyaktigheter her. Har du funnet dåpene til barna i kirkebøker for Stavanger domkirke, Jan Erling?Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Kirkebøker for Stavanger domkirke 1715-1717 var ikke enkel å lese, fant ingen av de nevnte sønner Fredrik og Hans døpt der . Lette i klokkerbok. Kan lett ha oversett disse barndåpene.Kan hende det er mulig å lete her etter datter Marthas dåp, om årstall og sted stemmer med denne opplysningen? LenkeMvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Du har helt rett i at dåpen til Fredric, sønn av Nobel, var i Stavanger domkirke i 1715, Jan Erling!Mener jeg fant dåpen her i klokkerboken, nest sist, 2 side her: LenkeSkal se om jeg finner sønnen Hans Hansen Nobel, døpt 1717 også.Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Jo, her er også sønnen Hans Hansen Nobel døpt 3 sep 1717 i Stavanger Domkirke. Se dåp 2. v. s. her: LenkeDa er nok hustru Anna Maria eldre enn antatt.Kan hende det finnes flere opplysninger i kilder i Stavanger om denne familien?Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erling Haugland

Ja Gunn, dette stemmer jo med de datoer som jeg hadde. Kona het nok Bøchmann, hun forekommer fler steder i kirkebøker i DK. Se her feks 17 Juni 1713 - opslag 177: ' Hans Nobel ved Gl.Strand med H: Anna Maria Böchmann en Datter K: Martha :/: Fad: CantzelieRaad Hans Scavenius, Cammer Advocat Nicolai (?) , Johan (Testmand?) log: hos Sr Nobel, Fru Anna Maria JustitsRaad, Christian Reitzers b. og h. B. Anna Dorthe Schougaard Peder Keijsens Datter p. Christ. Hafn h.h.' Fantastisk hva denne danske kontakten har om Bøckmanns i Danmark! Anna Maria Bøckmann, som person, forekommer også i andre sammenhenger i Danmark, b l a som gift med en Jørgen Clog. Spm er om det er samme damen og at hun da da har vært g 2 ganger, og at andre giftermål er med Hans Nobel?Jeg skal studere det matr jeg har fått tidligere fra Danmark, grundigere, og så får jeg se hva jeg kommer frem til. Foreløbig så slutter jeg av denne debatten her, takker for hjelpen, og kommer tilbake hvis jeg finner noe nytt som kan kaste mere lys over emnet. Mvh Jan Erling

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Inge Apesland

HEI. For denne Nobel-slekten finnes en slektsbok utgitt i 1913: Poul Bredo GRANDJEAN (1913): NOBELSKE SLÆGTEBØKER.Har for mange år siden lest gjennom denne boen på Statsarkivet i Oslo.Jeg nedstammer fra søster til Justisråd m.v. HANS HANSEN NOBEL (1657-1732) som etablerte stamhuset Sandholt for slekten Nobel - Nørager:DOROTHEA HANSDTR NOBEL (1658-1703) Gift Gift 1) Prest Peter Hofgaard (d. 1684). Gift 2) Lorentz Schnitler (1660-1711). Kjøpmannsborger / iskenkremmer i Christianshavn ved København.Så en kort oppsummering om opprinnelsen til denne slekten Nobel og litt om Hans Nobel.: Denne Slekt Nobel har navn etter byen Christianopel i Skåne. Landsdelene Skåne-Blekinge-Halland i sør-Sverige var dansk land frem til freden etter den dansk-svenske krig 1658-1660, da Sverige erobret disse landsdelene. Ved ny krig ”Den skånske krig” 1679, forsøkte Danmark å erobre tilbake tapt land. Mange borgere fra disse landsdelene som ikke ønsket å leve under svensk styre, flyttet til Danmark og den nyanlagte byen Christianshavn ved København. Slik kom denne Nobelfamilien til Danmark. HANS MORTENSEN (dca. 1698) G.m. SOPHIA CASPARSDTR. EGGERS (dca. 1693). Begge døde i bydelen Christianshavn ved København. Hans Mortensen var tidligere borger i byen Christianopel i Skåne. Etter krigen 1679 flyttet familien til Danmark da han i 1680 fikk kongelig bevilling til ”at slaa sig ned i Kongens Riger og Lande.” Hans Mortensen fikk skipperborgerskap i Christianshavn / København.Etterslekten tok slektsnavnet Nobel – avledet av bynavnet Christianopel.Hans Mortensen og Sophia Eggers barn (i tillegg til Dorothea Schnitler nevnt ovenfor):1. Morten Hansen Nobel Skipperborger i Christianshavn.2. Hans Hansen Nobel (1657-1732). Hans Nobel fikk en fremtredende embetskarriere: Amtmann i Romsdals amt 1703-1713 og bodde da på Moldegaard (Molde). I hans embetstid ble Molde etablert som kjøpstad /handelsby. Medlem av Slotsloven (en slags norsk regjering) 1713-1719. Her var han en sentral mann i statsstyret og var blant kongens viktigste rådgivere i norske spørsmål. Nobel utarbeidet i 1716 en omfattende utredning til kongen om forholdene i Christiania (Oslo) under svenskekongen Karl XIIs angrep på byen, og om striden innen Slotsloven m.v. Sammen med biskop Deichmann utarbeidet Nobel forslag til nytt matrikkelverk for Norge, men dette ble ikke satt i verk. De to arbeidet også fram forslaget om å selge landets kirker til private / allmuen for å skaffe penger til statskassen. Kirkesalget ble gjennomført 1723. Hans Noel var stor godseier i Trøndelag og Romsdal, bl.a. Holla-godset i Hemne. Hans Nobel opprettet stamhuset Sandholt på Fyn i Danmark 1723;, Nobelfamiliens stamhus 1723-1917. Hans Nobel var gift fire ganger:Gift 1) 1681: Margrethe Christophersdtr. Tønder (ca. 1640-1684). Hun var enke etter toller og godseier Johan Gaardmand. De overtok Holla-godset etter hennes far. Hennes far: toller og godseier Christopher Nielsen Tønder i Lille-Fosen (Kr.sund).Gift 2) 1685: Margrethe Andersdtr. Riiber Hennes far: Sorenskriver, handelsborger og godseier på Hitra og Frøya, Anders Nielsen Riiber.Gift 3) 1689: Isabella Dorothea Jessen. Gift 4) 1718: Dorothea Hansdtr. Hilsen Knut Inge Apesland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.