Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Ketil Harbek

[#70873] Tyding av gårdsnavn i KB for Vestre Moland

Recommended Posts

Guest Ketil Harbek

Jeg trenger hjelp til å tyde gårdsnavnet etter brudens navn i KB for Vestre Moland: Lenke - den første vielsen under 'Anno 1713'. Jeg leser: 'Aanon Olsøn Ærvigen og Ane Torosdtr: ???'Er første bokstav en V, og ender det på 'øen'? Jeg får ikke dette til å passe med noen gårdsnavn i FT 1801, men det er jo nesten 100 år senere ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ottar Solberg

Jeg leser gårdsnavnet til 'Sandøen'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Harbek

Takk, Ottar! - Sandøya finnes i nåværende Lillesand kommune, så dette kan stemme. Jeg får se om jeg kan finne ut noe mer om bosetning der på tidlig 1700-tall. Noen som har info fra bygdebok om dette, kanskje?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Noen direkte bygdebok finnes ikke Ketil, Kjell Rosenberg har utgitt en bok om hus og personer i Lillesand. Men jeg har fått opplyst at der arbeides på noe lenger sikt med en bygdebok for Vestre Moland. Men om du skulle kjøre deg fast, så vil jeg nok ut på høsten besøke statsarkivet endel, og jeg kan gått sjekke om der skulle finne noen opplysninger. Gi meg et hint på torl-o@online.no ut i september.Mvh. Torleif Odland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Harbek

Takk, Torleif! Det skal jeg da få komme tilbake til.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Ketil, skal se i uken som kommer, om der kan finnes noe skifte i skiftekartoteket på SAK, som kan gi et svar til deg Ketil. Må innom en SAK en liten tur.Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Jeg finner ikke Sandøen under Vestre Moland, men Ærvigen er OK. Skulle gjerne ha vist om det er min oversikt som er gal med Sandøen.Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Salicath

Sandøya ligger ganske riktig i Lillesand Kommune og i dag har bl.a. Petter Stordalen hytte der.Øya hører til Gamle Hellesund og i 1665 under Høvig Sogn http://www.geocities.com/risholmr/VMheader1.htm . Jeg tror aldri at Sandøya har hørt til Vestre Moland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Cathrin Jegersberg

Jeg skal ikke blande meg inn i hvor Sandøya ligger, men har en mistanke om at Thore Rasmussen Sandøyen kan være far til Ane Toresdatter.Aanon Olsen Ærvigen og Ane Toresdatter får flere barn i V.Moland og faddere som dukker opp er Thore Rasmussen Sandøyen og Niels Rasmussen Sandøyen.Gunvor, døpt 23/2 1723 i.flg. FS [url="http://www.familysearch.org/eng/search/igi/individual_record.asp?recid=100164869064&lds=1&region=12&regionfriendly=Norway&juris1=&juris2=&juris3=&juris4=&regionfriendly=&juris1friendly=&juris2friendly=&juris3friendly=&juris4friendly=>Lenke V.Moland kirkeboke.Permanent sidelenke: LenkeMarthe i 1723 fra FS Lenke V.Moland Permanent sidelenke: LenkeIngen faddere fra Sandøen etter hva jeg kan tyde på disse to barna.Ane i 1721 fra FS Lenke V.Moland Permanent sidelenke: Lenke Her dukker både Niels og Thore Rasmussen opp fra Sandøen.Thore f. 1724 FS Lenke V.Moland Permanent sidelenke:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Harbek

Takk til Torleif og Leif og Cathrin - som selvsagt ikke blander seg unødig inn! Og spennende om du hadde kommet over et skifte, Torleif.Jeg får ikke fulgt opp opplysningene deres i kveld, men nå skal det visst komme noen regnværsdager ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Aanon Olsen må ha vært enkemann da han giftet seg i 1713, i et skifte av 6 sept 1712, forteller at der var skifte etter hans (første)kone Gunnvor Bæruldsdatter. Barn Ole 12 Marte 14 år Jordegods i Ærvigen 6 k.skinn og i Frillestad 1 1/3 k.skinn. Anne Torosdatter eller Torsdatter finner jeg skifte etter 3 okt 1741 i Ærvigen, ved dette skifte var Aanon allerede død. Barn her Søren 27 Marte 23.Under Sandøen finnes der lite, men et skifte av 6 april 1728 over ei Inger Torosdatter g.m. Niels Rassmussen.død. arvinger avdødes søskende og søskenbarn. Men så henvises der til et skifte på Ombland(Åmland) av 1678, dette finner jeg ikke, og må nok ha noe mere tid for å se om det finnes et sted. Men så datt jeg over et skjøte fra Ytre Årsnes datert 24 april 1674 fra Oluf Aanondsen Ervigen til Bærtel Andersen Ytre Aarsnes. Denne Oluf er nok far til Ånon. Men samtidig er det et virvar i like navn mellom Ytre og Indre Årsnes og Erviken,blandt annet Bærtel og Rassmus, og det kan muligens ha en forbindelse til Sandøen, dette Ketil må jeg ta med tid og stunder, og håpe jeg finner svar på. Det blir vell neppe før et stykke uti august engang. Men det hadde vært greit å hatt din e-post, om der skulle være noe jeg var i tvil om.Mvh. Torleif Odland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Prøvde å ligge inn et innlegg, men her skjedde noe feil.Mvh. Torleif Odland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Da kan du selvsagt lure på Ketil, hvem denne Søfren Olufson er som nevnes i Ervigen i 1664 som 80 år.Mvh. Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Tro om en Olluff Assmundsen Quevigen og som er 37 år i 1664, kan være den samme som gir et skjøte i 1674, men hvem er da Søfren Olsen 80 år i Ervigen? Finner ingen andre Oluffer, med tilnermelsevis rett etternavn.Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Torleif:Det er nok den samme som Seffrin Olluffsenn Erreuigen som i 1624 har odel i Eig i Oddernes 4 ksk.Søsken er vel Øuden Olluffsen Øster Ørisland også odel 4 ksk. i Eigh og Targier Ollufsdaatter Kiøsthued 2 ksk i EighSansynligvis også (kfr. skiftet ovenfor) Karrenn Oluffsdaatter Frillestad, 1 1/2 ksk i Timenes i Tveit.Hvorvidt Suend Olluffsenn Quase er broder kan være tvilsomt, men han er ført opp like etter de foranstående, mens Steener Olluffsenn Ribe også er en mulighet.(Odelsmanntallet 1624 nr. 89 - 94)Så har vi denne: DN III, nr. 627: 1416: Domkapitlet i Stavanger sælger Svein Herleikssön Prest paa Ottranes, Communets Gaard Öyresland i Höivaag Sogn paa Agder for 30 gamle Mark.Sira Sveins bror, Anund Herleiksson hadde sjenket gården til kapitlet.I 1647 finner vi:Wallde 2 huder i Halse (VA):Gunder ibd. 1 h 1 gsk.Torbiørnn Halsaae 1/2 h.Anne Ørisland 1 gskGunder ibd. brugerog: Midkalleberg 3 h. Peder Abelnes 2 1/2 h och bøxler ald gaarden Wandsøe presteboell 1/4 h. Oluff Ørisland i Høuog sogen 1/4 hudt. Hans ibm. 1 1/4 h. Niels ibm. 1 14 h.Det er vel tvilsom om holmen Sandøya utenfor gamle Hellesund var bebodd på 1700-tallet, det er vel heller Sandøy (Østre-Vestre) i Tvedestrand, DypvågPersonagen faller inn i mønster med forbindelser langs kysten og særlig øyene, og også med forbindelser fra som ble fordrevet fra Kristiansand gårds grunn og Kongsgården i første halvdel av 1600-tallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Akkurat Kristian, du har et meget viktig poeng om Sandøya, men jeg grep jo dette navnet først, siden det stod i kirkeboken.Men jeg oppdaget i dag, flere forskjellige forbindelser der du nevner i Høvåg, men hadde for kort tid på SAK til å få kikke på det.Men siden jeg selv holder på med noen saker i Høvåg, var det veldigt greit å få litt ekstra belysning av deg Kristian.Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Problemstillingen er grei nok for de generasjoner du har vært inne på, men er temmelig kompleks for tidligere generasjoner:Kalleberg er del av det jeg i annen sammenheng har kalt komplementært 'Smørgods' og er nevnt i skiftet mellom Orm og Benkestokk i 1557 (DN 21 nr. 1062 som ikke lenger finnes i den digitale utgaven av DN)Kalleberg:1329: Gase Grøm m. sine søsken: Kjøpeg. 12 eng (1624)2147: 5 1/2 hud 1 ødegård (1617) Hans Teiste 1 1/2 hud Siur Dønesta i Mandal 2 huder Oluf Hesaae 1 hud Søffren Tiøm 1 hudDe tre siste har antagelig godset etter Peder Toresson Foss i 1564 (utrykt RA-diplom) med Kalleberg.Frillestad er også nevnt 1557 (Erilstad) og går til Orm og kommer senere på salg.Timenes likeså (Trelmandnes) identifisert av Tore Vigerust.Når man så i tillegg har Svein Herleiksson med forbindelse til Hanager Øresland og Kvannes har man ved siden avslekten på Haugevik og 'beder jag beskedel(i)g men 'roald torofson'' (DN XXI nr. 722) og kjendt som Vrål Toresson (Haugevig?) med etterkommere bl.a. på FrillestadTorolf=Torof=Toro=Torro=Torre? er et signalnavn og det er spennende at det dukker opp i denne sammenhengen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Høvåg er i grunnen et meget spennende omeåde Kristian, nå har Jarl(Berge) tilført meg mye visdom i området, men skal en gå i dyben i Sørlandsgenealogien, så må en en ikke glemme Høvåg. Men Kristian, nå spør jo Ketil om noe konkret, og jeg føler jeg må holde meg til saken,dine vurderinger av Sandøen slo meg, men siden arkivaren mente at der var skifter før 1700 på Sandøen, så måtte jeg 'bite i det sure eple'. Jeg tror ikke det er noe problem med Ervigen Kristian,men siden bygdeboken for dette området etter dagens beregning først skal utkomme i 2018, så blir det lenge å vente.. Frillestad er veldigt aktuellt for meg, men jeg prøver først å fremst å få en løst Ketil sin sak.Han har vært en god støttespiller for meg selv i mange debatter, så derfor prøver jeg å yte hjelp. Jeg skal prøve å sjekke Sandøen lenger øst, men det ¨å bli i neste uke,hva sitter du inne med på Årsnes og Ombland, la meg meg få det som mail.Der er noe der jeg må sjekke bedre med tid og stunder. Takk for hjelpen, jeg har fått noen leksjoner i Høvåg, og det trengs for tiden, har du mere så bare kom med det på mail Kristian.Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Harbek

Torleif er i (18) litt bekymret over at man ikke holder seg til det konkrete jeg spør om. Det er helt OK - jeg har 1/4 av anene fra Høvåg og vestover mot Randesund, Oddernes, Vennesla og grener fra Evje og Bygland, så alt som kommer frem er spennende. Jeg har mye ugjort her ennå!En annen sak er at temaoverskriften blir litt misvisende etter hvert, men det lever vi jo med her i brukerforumet, og samler opp i 'korga'.Hvis jeg ikke fortløpende kvitterer for innspill her, Torleif og Kristian, så er det sommerværet som har skylden.Torleif: E-posten min er kharbek alfakrøll online dott no.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Gundvor Bæruldsdatter Ærvigen død 9 juni 1712 32 år gammel.Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Da er det jo bare et spørsmål om denne Gunvor Bæruldsdatter kan være en datter av Bærul Frillestad, siden det nevnes 1/3 k.sk. jordegods i Frillestad ved skiftet etter henne i 1712. Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Cathrin har jo nevnt noen Rasmusser på Sandøen, og Inger Thorsdatter som der er skifte etter i 1728, var jo gift med en Niels Rasmussen. Ved manntallet av 1666 for Vestre Moland, kommer det et gardsnavn opp med POVER TORGRIMSØN, der bor en Rasmus Nielssøn i 1666. Men hvor dette stedet er i Vestre Moland, eller Høvåg, ja si det.Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

I 1663-66 finner jeg på Vestre Sandø i Dybvåg:1 Øster S: Husmann og Strandsidder Niels 48 år2 ' Oppsidder Nils Dyvog 3 ksk.3 ' Husmann og STrandsidder Niels Søffrensøn 50 år4 Vester S: Oppsidder Niels 22 årNr. 1 og 3 er samme personNår det gjelder gård 'Povert Torgrimsson' regner jeg med at det er Kvannes: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Jeg må trekke tilbake påstanden om Sandøy og Tvedestrandsområdet.Når jeg går nærmere inn på kartunderlaget viser det seg at Sandøy i Lillesand hører inn under Gnr. 91 som ifølge samme kartunderlag er Indre Årsnes (gammelt matrikkelnr. 44)På andre siden av Isefjærfjorden ligger så Kvannes.Den Sandøen vi forsøker å identifisere er altså den Sandøen som er en del av Gamle Hellesund og altså uthavn på denne tiden.På indre Årsnes finner vi så i 1664: LenkeMed tanke på Torolv-navnet finner vi på Indre Årsnes en enke 'Gunder Borosdatter'. Her har mye gått galt Gunda? Torosdatter, eller som jeg ville sagt: Torolvsdotter.Det er vel muligens den samme enken som bruker Indre Årsnes i 1647 sammen med en Karl Årsnes. Kirken og Presten eier hele gården.Hun kan være enke etter sønn til Ossulv Kristensson Indre Årsnes som i 1624 har odel 1/2 hud i Birkeland i Greipstad i VA, Gjervoldstad samme sted 2 ksk., Kjøpegods i Kvaase skog 1 ksk. og på hans kvinnes vegne i Frøiland på Lista 3 gsk (3/4 hud), muligens bortpantet til Hans Jørgensson Møglestu 3 gsk for i 1617 sitter 'Aasell Aarnes' i Nedenes med 1 1/2 hud i Frøiland.EN sjekk av disse gården i skifte og pantepr. kan kanskje gi opplysninger, også om det skulle finnes noe i Agderbrev.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Cathrin Jegersberg

Jeg legger inn vielsen som Torleif viser til i innlegg nr.11 mellom Aanon Olsen og Gunvor Berulsdatter i 1693. V.Moland Permanent sidelenke: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9611&idx_id=9611&uid=ny&idx_side=-130>Lenke Permanent bildelenke: Lenke Til høyre.Jeg finner ikke sønnen Ole som nevnes i skifte, men datteren Maritte sin dåp i 1697 Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.