Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Alv Edvardsen

[#71135] Daniel Andersen, Altermark i Rana, f. c. 1738, - hans datter Pernilla. -

Recommended Posts

Guest Alv Edvardsen

Daniel Andersen, Altermark, f.c. 1738, sønn av Anders Nilsen Altermark og Kiersten Danielsdr., fra Stenneset. - Han var i tjeneste hos Lucas Holgersen Skjånes og fikk en dr. u.e. i 1769, døpt Pernilla. - Det er hennes mor jeg leter etter korrekt navn på og gjerne foreldre til. - Kan noen hjelpe ? - M.v.h. Alv. -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kirsti Rye

Hei.Dette er vel Pernilles dåp, nesten nederst til høyre.Kildeinformasjon: Nordland fylke, Hemnes, Ministerialbok nr. 825A04 (1752-1788), Kronologisk liste 1769, side 184. Permanent sidelenke: LenkeJeg leser moras navn som Berte Pedersdatter.mvh Kirsti

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alv Edvardsen

Hei. - Takk skal du ha. - Det samme har en annen kommet til tidligere, men jeg syntes selv at Beretes etternavn var noe uklart. For meg lignet første bokstaven mest på en Ø. -- Det er en Beret Pedersdr., som går igjen som fadder til noen av barna til Pernille, så det er mulig det er riktig. -- Ellers har jeg forsøkt å gå igjennom denne kirkeboken og andre kilder, men finner ingen som kunne være foreldre til denne Beret, hvis det da er denne som er mor. - Kanskje noen har løst gåten ? -- M.v.h. Alv. -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hill-Gunn Jensen

Hei - Ingen annen Pernille Danielsdtr f. i 1769 og med tanke på første og siste fadder (som jo Daniel Andersen var i tjeneste hos), tror jeg du har rett mor til denne Pernille.Ved Moe K. 2de Pintzedag Prædichen forr af Capell. Døbt et uægt B.N. Pernelle som er født af Berte Pedersd Sjaanæs og aflet af Danjel Andersøn ibid. 14 dager gamel Faddere: Luchas Holjersøn Sjaanæs, Fordeel Olsøn Kieldal, Sara Joensd Sjaanæs, Marjt Jensd ibid, Apolone Erjchsd ibidMvh Hill-Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Otto Jørgensen

Har du sett Hemnesbøkene som oppdateres og ligger på nettet samt bladet Våre forfedre som også behandler Hemnes?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alv Edvardsen

Hei. - Jo, jeg har Hemnes Gård og slekt. Men det er jo nesten bare en tilfeldighet som må til, dersom man skulle finne en Berite som skulle 'ha vært taus på Sjånes i Rana'. --Hvis det er den Berit Pedersdr., som var fadder til et par av Pernillas barn, var hun ant. en tid på Rødberg i Rana og så g. 1792 m. en Gregus Olsen og bos. på Moskjæret (vel Mo holmen) i Rana ved giftemålet. - Ved tellinegn i 1801, var hun da 57 år og da f. ca. 1744. -- Jeg fant at en av forloverne ved Berits bryllup, var en Peder Pedersen på Stor Alteren, oppr. fra Hauknes i Nesna, men han hadde åpenbart ingen søster Berit. -- Jeg har også fulgt opp fadderne til Pernillas barn og kretsen omkring dem, men fant ingen Berit som kunne passe. -- Jeg har også sett igjennom skiftene (Svein Edvardsens skifter), men fant ingen der heller. - Så da vet jeg ikke. -- M.v.h. Alv. --

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Klaus Johnsen

Jeg har fra en annen fått opplyst at mor til Pernille skal være Beret Johanne Pedersdatter født 1738, konfirmert 1756, foreldre Peder Eliassen Villen og Dordi Hansdatter (ukjent opphav). Det ble da vist til opplysning gitt av Ann Elise Altermark.Mvh Klaus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hill-Gunn Jensen

Kan være Berit (Berethe) i 1744 Dom. 14. p. Trinit. præd. ved Moo Døbt Peder Bang fra langvatshaugen hands barn N. Berethe Faddere: Jørgen Moo, Anders Jorgensøn ibid, Karen Bang Mo (kan være moren) Maren Gabrielsd. Aanes, Berethe Pedersd. Ruffen LenkeMvh Hill-Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alv Edvardsen

Hei. - Til Klaus. - Jeg har sjekket Gardshist og skiftene, men finner ingenting som sier at dette er riktig Beret. - Spørsmålet er da om det fra Ann Elise er fremsatt som en mulighet eller som en sannhet ? -- Til Hill- Gunn. - Peder Eriksen Bang hadde enl. gardshist. en dr. Beret, f. 1744. -Hun blev g. 1774 m. Lars Tomassen som overtok gården etter svigerfaren. - Også denne Beret hadde en dr. Pernille, men f. 6.10.1776. - Dette må være feil Berete. -- M.v.h. Alv. -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Otto Jørgensen

I Våre Forfedre er det en artikkelserie hvor de eldste kirkebøkene gjennomgåes og det konstateres at det kan være feil i kirkebøkene. Viser til artikkkelene i Våre Forfedre.Det er da ikke usansynlig at både det som står i bygdeboka og kirkeboka kan være feil og at antydningen under (7) er riktig.Men jeg regner med at det er en begrunnelse for påstanden og at den muligens kommer i neste nummer av Våre Forfedre. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alv Edvardsen

Hei. - Vel, det får man håpe, da det vel ellers blir litt spinkelt grunnlag å 'anta' at det er slik. -- Jeg hang meg ellers litt opp i denne Berit Pedersdr., som var oppf. som fadder til et par av Pernillas barn. - Til et av barna var også Gregus Olsen Mo, oppf. som fadder og som blev g.m. nettopp denne Berit, - som ved trolovelsen i 1792, åpenbart var på Rødberg. - Denne Berit, skulle altså ved tellingen i 1801 være 57 år og da f. ca. 1744. -- Når alt kommer omkring, kan hun jo være fra en annen kommune. - Ellers syntes jeg det var vanskelig å finne noe spor blandt fadderne til Pernillas barn. -- Jeg forsøkte meg som sakt på kirkeboka f. Hemnes, men den var temmelig vanskelig å 'tolke' skriften i. -- M.v.h. Alv. -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hill-Gunn Jensen

Har du sjekket ut disse ?(Mo kirke)Fest. Pascht. 1746 Døbt Peder Iversøn SchonsEng sit barn N. Berethe Maria Faddere: Ole Hendrichson Nævernæs, Christen Hendrichsøn SchonsEng, Rackel Elisabeth Sælfos, Lisbeth Iversd. SchonsEng, Berethe Erichsd. Langfield (h.side) [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16555&idx_id=16555&uid=ny&idx_side=-49>LenkeExtraordinaire Almindelige Bededag Prædichen ved Hemnæs Kierche (1746) Døbt Peder Pedersøn Nordvignæssets B. N. Berith. Faddere.Daniel Hansøn bardalsøen, Peder Nielsøn Norvignæsset, Dorthe Pedersd. Øen, Berethe Pedersd. Nordvignæsset, Johanna Joensd. buvigen (nr. 2 h.side)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alv Edvardsen

Hei. - Vel, den første, Berte Maria blev g.1. i 1764 m. Kristoffer Eliasen på Svartvassheia. - Hun blev så g.2. 1786 m. Mikkel Persen fra Røffen. - Jeg går da ut ifra at hun da er 'ute'. --Den andre, finner jeg ingenting om. - Det er ingen slik plass i Hemnes. - Kanskje er dette et mindre bruk i Nesna ? Gårdsnavnet er ellers ukjent, både i Hemnes og Nesna. - Mange der brukte jo kirka på Hemnes. -- M.v.h. Alv. -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Otto Jørgensen

Prøvd Olaf Ryghse ellers Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hill-Gunn Jensen

Kan dette være den Berit du leter etter?Skifte Sande; Træna/ 1763 etter enken Synneve Ellefsdatter Berethe Pedersdatter, Datter; Tj. Sjaanes i Ranen.Mvh Hill-Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alv Edvardsen

Hei. - 'Jemeni', så flink du er ! - Dette må være riktig. - Nu er det bare å nøste herfra. - Vel, det tar vel litt tid hvis ingen har dette ferdig allerede ? -- M.v.h. Alv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alv Edvardsen

Hei og takk igjen. - Så litt på denne lenken, men blev ikke så veldig mye klokere enn hv jeg fant ut av skiftene i Træna. - Jeg fant også Anne Olsdr.s ætt i et stort sk. på Ner Leiren i Hemnes 1714. (Svein Edvardsens skifter)- J.fr. også 'Gård og slekt' hvor det fremgår at det starter på Trættbakk i Hemnes. -- Hva som da 'gjenstår', er å evt. finne ut hvem denne Ellev Olsen var. (Han var vel g. 2. g.g.r.) -- M.v., hvilken Peder Synnøve Ellevsdr. var g.m. i sitt 1. ektesk og fikk datteren Berethe. --Jeg lurte litt på den dåpen som var n. i innl. 12 og om dette gårdsnavnet kunne være Nordværneset i Rødøy ? - Det var jo en fam der, med forbindelse til Hemnes og hvor noen etterkommere havnet ute i bl.a. Træna. - Men det er vel vanskelig å finne noe mer der. -- M.v.h. Alv. -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alv Edvardsen

Hei. - Jo det kunne jo i og for seg ha passet bra med denne Berith Pedersdr., men jeg er usikker. - Jeg fant nemlig i kirkeboken at en Synnøve Ellevsdr. blev g. 1740 med Mons Siurdsen. Se sk. etter ham i 1759. - Han har f.ø. da en søster, Berethe, g.m. en P. Pedersen, Husøen i Træna. - Kan det ha vært to Synnøve i Trøna ? -- Slik jeg har forstått det, så var Synnøves far g. 2. g.g.r. - Synnøve var fra første ektesk. og var yngst. - Hennes hel-søter må være død tidlig. Ved sk. etter halv-søsteren Maritte i 1749 har hun Peder og Anne som helsøsken og Synnøve som halv-søster. - Mor Anne Pedersdr. - Tror også jeg fant begravelsen til Ellev Olsen, men må se på det en gang til. - Skal forsøke å undersøke om det kan være kirkebøker fra før 1739 på bibl. De er ikke scannet hva jeg kan se. -- M.v.h. Alv. -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alv Edvardsen

Hei igjen. - Jeg har nu sett litt mer i Ministralb. f. Rødøy 1739 - 50. -- Visst står det at Synneve Ellevsdr., blev g.m. Mons Sjursen i 1740 ? - Se side 148. ventre koll. nederste del. - Hvis dette er riktig må vel 'vår' Berith være født før dette. - Men det trenger jo ikke å ha vært så langt tidligere, da mange enker med små unger gjerne trengte en ny forsørger så snart som mulig. --Så nevnte jeg et mulig døsfall av Ellev Olsen i 1740, 79 år gammel. - Jeg har sett på dette igjen og det står nok Eling Olsen, så det er vel en annen mann ? --Har lett litt omkr. etter 'Ellev' navn. - Fant en Olle Ellevsen på Longseth i Nesna i 1701, - 35 år gl. -(?)-Så har jeg sett igjennom 'Gård og slekt' f. Hemnes. - Der finner jeg ingen steder som heter Nordvignes i registeret. - Ei heller i mantallet for Hemnes / Rana 1701 og Nesna 1701 og 1666. -- Det eneste Nordika jeg kjenner til, er vel Nordvika i nuv. Dønna. -- M.v.h. Alv. -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Robert Monsen

Bekreftelse til (19)!Joda! Nordvigneset var i si tid en boplass her, i ei svak bukt tett ved Ranfjorden.VennligstRob.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alv Edvardsen

Hei. - Får ta det til etterrettning. - Selv har jeg ikke hørt om en slik plass og ikke fant jeg den nevnt, men greit nok å få en avklaring. --Så fant jeg dette; Jeg nevnte en Beret Pedersdr., som blev g. 1792 m. en Gregus Olsen. (innl. 6) - En av forloverne var da Peder Pedersen St. Alteren (fra Hauknes i Nesna.) - Nu tror jeg dette må ha vært 'vår' Berits halv-søskenbarn og da f. ca. 1750. -- Jeg fant at 'vår' Berits far, nok blev g.2. g.g.r og hadde i 2. ektesk. en sønn Peder Ellevsen, sk. Hikelen 1761. - Han hadde også en dr. Bereth Pedersdr., som ved hennes søster Marites sk. 1785 /86 på Sande, er oppf. med en søster Bereth Pedersdr., u.g., 35 år og som da tj. på Stor Alteren. -- kanskje da riktig Bereth som blev g. 1792 og hadde forlover fra Stor Alteren. -- M.v.h. Alv. -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alv Edvardsen

Rettelse: Det jeg mente var at 'vår' Bereths morfar blev g. 2. g.g.r. - Altså far til Synnøve Ellevsdr., 1/2 søster til Peder Ellevsen som også hadde en dr. Bereth Pedersdr., - som åpenbart også havnet i Rana. -- M.v.h. Alv. -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alv Edvardsen

Hei igjen. - Det er vel da tilfeldigvis ikke noen som har noen formening om hva som senere skjedde med den Beret som var taus på Sjånes og mor til Pernilla Danielsdr. ? - Jeg tar det da nesten som sikkert at det må ha vært den andre Bereth Pedersdr., som blev g. 1792 og bos. på Moskjæret. Se ovenfor. -- M.v.h. Alv. -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.