Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Ann Helle

[#73221] Karen Folquord sdtr. g.m. Hans Henrichsen Krey, Krei, Krej, Inderøy, Just

Recommended Posts

Guest Ann Helle

Søkjer primært etter foreldrene til Karen Elsebe Jonasdtr. (Krey). Trulova i Orkdal 1719: [url="http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=3&filnamn=vi16381715tr&gardpostnr=64&personpostnr=238&merk=238#ovre>LenkeGift, Orkdal: LenkeFadder i Oppdal: LenkeLenke Teksten står på ve. side nest siste avsnitt.I Inderøyboka av Ingvald Sakshaug, utgitt i Steinkjer 1937, står det på side 610.I aug. 1690 vart det halde skifte på Bjørka etter (...) Karen Folquordsdtr. g. m. Leutnant Hans Henrichen Krey. Samt deres felles Børn nemlig Sergeant Henrich Hansen, Folquor og Henrich Just Hanssønner, Item (likeins) Elsebe og Sophy Hansdtr. Viser til debatt om Guri Hansdtr. nr 73123: http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exeog debatt om Gunder Kofoed, nr. 72791:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Davidsen

Hei Ann, Som du vet fra de andre fora du refererer til er Karen F. og Hans H. Krey mine aner. Jeg har lett 'høyt og lavt' etter opphavet til Karen og Hans og hva jeg tror idag er at kanske var Hans en av de utenlandske (Danmark/Schlesvig/Tyskland?) militær mennene som kom til Norge etter at militæret ble reorganisert i 1641, men 'Militærbiografier : den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814' nevner det ikke. Det eneste jeg har om Karen er at Folqvord navnet, med alle forskjellige stavningsmåter, ser i FT 1801 til å være populær i Vestfold, men det er jo minst 150 etter Karen. Jeg skal følge svarene her med interesse for å se om jeg kan lære noe.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hallvard Bragstad

I de 'nye' skiftene som er lagt ut, finner du skiftet etter avskjediget sersjant Rasmus Krej, dat. 11. des. 1782, Inderøy Sorenskriver,Regner med at dette dukker opp her:Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann Helle

Hallvard / 3Tusen takk for lenke. Eg klarar ikkje tyda gotiske bokstavar, fint om nokon kunne oversetja det viktigaste i dette skifte. På førehand tusen takk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

I full fart (det viktigste): Avdøde dimmirert sersjant Rasmus Krej etterlater bror Henrich Krej boende på Hemne i Fosens Fogderi, bror Johan Krej oppholder seg i Nordland og søster Dorothea Krej gift med jægteskipper boende i Klæboe Sogn....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

'dimmitert' skal det være

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Olsen

heier den Henrik Krey nevnt her far Surnadal i Møre og R. og har en datter som het Dorthea? f. 1731 d. 1798 på Hamarøy i NordlandSteinar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Olsen

kan legge til at han het Henrich Just Krey og det oppgis at datteren er fra møre.SO

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Davidsen

Jeg har også store problemer med å lese gotisk skrift, så jeg lurer på om Arnstein, eller andre, kan bekrefte at det står at Dorthea er søster til avdøde Rasmus. Jeg synes det står at Rasmus's bror Johan er død og Hans Christian og Dorethea er hans barn, men dette er mye gjetteverk.Steinar (7). Henrich Just Hansen Krey er bror til Henrik Hansen Krey som er bestefar til den Rasmus som dødde i 1782.Jeg har at Henrich Just hadde en datter, Dorethea, fødd i Surnadalen, og var gift med en jægtskipper i Klæboe. Dette stemmer jo ikke med hva Arnstein sier i (5), men min kilde er 'familysearch.com' som ikke alltid er korrekt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Else B. Rustad

I skiftet det er lenket til (3) står det at den avdøde hadde følgende 'efterlevende Sødskende':1) En bror Henrich Krej,2) en bror (død) Johan Krej, som hadde en sønn Hans Christianog 3) en søster Dorothea Krej, 'gift med en Jægtskipper'.Mvh Else B.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Else B. Rustad

Bare for å presisere: Det var IKKE broren Johan Krej som var 'opholdende sig i Nordland', men derimot hans sønn Hans Christian. Broren Johan var jo død.Else B.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann Helle

Når ein les i Inderøyboka om skifte etter Karen Folquordsdtr. i august 1690, så står det sitat: 'imellem hannem paa den ene Side, samt deris fellis Børn nemlig Sergeant Henrich Hansen ved Strømmen, Folquor och Henrich Just Hanssønner, Item (likeins) Elsebe och Sophy Hansdøttre, alle nerverende och fuldvoxne'.Av dette les eg at 1 son heiter Henrich, og 1 son heiter Henrich Just. Sundfer er notert:Hans Henrikson Krey på Bjørka åtte gården ei tid, hadde truleg kjøpt han kring 1680 Mantal 1685 står Henrich som oppsittar; det var Henrich Hansson Krey, han var fenrik ved orkendalske infanterikompani, og hadde fergemannsposten frå 1693.I 1727 er sonen Hans Krey, eigar og opsittar. Eldste son: Hendrich, er den 13. juli 1746 for retten, etter slagsmål mot en quindq. Hans Krey gir garden ifrå seg åt sonen Rasmus Hansson Krey, vistnok i 1769.Dette er ikkje noko svar på spørsmål, men kanskje ei stadfesting av opplysningar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Steigberg

Dorothea Krey var gift i Steigen ( Skagstad på Engeløy) med jekteskipper Hans Klæboe.Hans Klæboe var det skifte etter i 1765( formue 3879-1-4)Dorothea nevnes så i skifte på Skagstad etter sin andre mann, skipper Anders Klæboe. Kanskje bror til hennnes første mann?Som opplyst i innlegg 7 døde Dorothea Krey i nabokommunen Hamarøy, skifte i 1799. Her nevnes hennes tvillingdøtre Boletta Catrina og Hanna Dorthea på 28 år. Ved globalt søk på DA finner jeg V(F)olquart Hansen Krey i Ytterøy, N-Trøndelag. Opplyst født i 1648 ( reg. 1689)Bosted: Ved Strømmen.I ekstraskatten for Inderøy i 1762 finnes også en Boletta Krey og hennes datter Gunelle Catarina - som syke og fattige.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Olsen

heipå lonkan i Hadsel er og en Mons/Mogens Jochumsen Krey som trolig er i samme slekt. Eneste Johocum Krey jeg fant i 1801 ft, var denne personen LenkeMons Krey skal ha bodd på Bygd i Sortland før han ble gift i Hadsel.Denne Jochum er vel aldersmessig barnebarn av Henrik Krey sin generasjon.Dorthea var gift 08101760 i Steigen med Hans Kristensen Klæboe 1712 - 1764 og 1767 i Hamarøy, med Anders Henriksen Klæboe 1745 - 1791Steinar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Davidsen

Takk Else B.(10). Så jeg hadde bare halvt rett, jeg må melde meg på kurset for Gotisk skrift!Hvis Dorethea var søster til Rasmus må jeg nok gå tilbake til min database igjen - som sagt har jeg Dorethea som datter av Henrich Just Krey, ikke Rasmus. Jeg tror ikkke det kan være 2 Dorethea, begge gift med jægtskippere.Grete (13). Jeg kan ikke finne denne Volquart på Ytterøy som du skriver om. Har du noe mere informasjon?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Henrich Hansen Krey døde 29/7 1802, 85 år gml. Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Broren til Hans Hansen Krey (d. 1752), Folqvart Hansen Krey husmann på Strømmen ble det holdt skifte etter 5/141 1737 [url="http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24772/343>http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24772/343 Han var gift 2 ganger og etterlot seg kona Kirsten Rasmusdatter. Folqvart hadde med første kone barna Hans Folqvartsen gift og boende på Falchenberg, Karen Folqvartsdatter gift med lensmannen Iver Nielsen Balck, med igjenlevende hustru avlet Karen Folqvartsdatter gift med Hans Olsen skomager og Sophia Folqvartsdatter 18(6) år ugift.Skiftet til Karen Folquordsdatter 7/8 1690

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Datoen for skiftet etter Folqvart H. Krey skal være 5/11 1737.I folketellingen 1701 nevnes verken Folquord eller Henrich Just, men 2 andre sønner nevnes Hans på 20 og Johannes på 18 Lenke Var Hans Henrichsen Krey gift flere ganger?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Davidsen

Michael, i (19) sier du at Folqvart Hansen Krey er bror til den Hans Hansen Krey som dødde i 1752. Jeg tror ikke Folqvart hadde en bror Hans, se for eksempel skifte etter moren, Karen Folqvardsdatter i 1690, hvor ingen Hans er nevnt. Jeg har at det var Hans Henriksen K.som dødde i 1752 og han var søn av Folqvarts bror Henrik. Dessverre er ikke kirkebøkene mye hjelp her for de snakker bare om Hans Krey/Krej, men i Bygdeboka, under Sundfer, er det sønnen Hans som tar over etter faren Henrich.Da det høres ut som du kan lese disse skiftene my bedre enn jeg kan ville jeg være veldig takknemlig om du kan si litt mere om Folqvarts koner og barn. Jeg har Bolette Rasmusdatter som konen, men også en 1704 rettsak hvor det tales om Beritte Olsdatter som konen to Folqvart. Jeg har bare Christian og Hans som barn, men tror jeg kan se minst 3 døtre nevnt i skiftet.Folqvart H K og Hans F'sen er mine aner og jeg vokste opp mindre enn 100 meter fra Sundfer hvor de bodde!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Hans Krey alder var ved begravelsen oppgitt å være 71 år, i 1701 er hans alder 20 år. Da nevnes faren som Fendrich ved det Orchedalsche Compag. Infanteri. Er ikke fenriken Hans Henrichsen Krey? Eller er det rett og slett Henrich Just Hansen Krey.Ved skiftet i 1752 blir Hans skrevet som HANSEN, dvs at faren het Hans. Jeg vet ikke hva kilden for bygdeboka at Hans var en Henrichsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann Helle

Hei alle saman!I Debatten om Gunder Kofoed:[url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=72791&sok=&nr=1&antinnlegg=209&startnr=&antall=&spraak=n#anker>Lenke Har Torgeir Kvalvaag (37)ei Lenke til Krey slekt i Polen, dei førenamna som er brukt der tyder ikkje på at det er same slekta. Det kom mykje ny info på ei tid i den debatten, og mine engelskkunnskapar kunne godt vore betre. Har no prøvd å lesa litt, det ser ut som det er fleire Krey slekter i same område og at ein kan senda e-post til dei som har laga denne slekts-oversikta. Fint om nokon kunne teke kontakt med dei, kanskje me på den måten kunne kome vidare bakover.Eg tenkjer også litt på dei to døtrene; Elsebe og Sophy, kanskje vart dei gifte til utlandet, om det var der foreldrene kom frå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Til Michael MOUM's innlegg # 20;- Jeg undrer hvorvidt en kan oppfatte navnet JUST i dene tråden som etternavn!Årsaken til mitt spörsmål hörer hjemme i den langslepende tråden om Petter Christian HÖIER/HÖYER, også kalt PCH-tråden, ¤ 53.912.Her omtales en Niels JUST/JUSTE som handelsmann i Nord-Troms, med uteligger-borgerskap i Trondheim. Samtidig med en kollega, Nils RÖIJER/RÖYER (også referert til som HÖIJER) 1733-1769.Niels og Nils var gift med söstrene Karen og Sophia A:dtr. (GRAM) THYGESEN fra Taskeby Store i Skjervöy. Jfr. bl.a. innleggene # 30 og #90 i PCH-tråden. Karen og Sophia var barnebarn av Peder Hanssen (DUE) GRAM 1677-1742 og hustru Aleth Christenddsdtr. (BAARLUND) LORCH 1684-1747 i Karlsöy.Ser også at KLAEBOE er nevnt ovenfor. Ovennevnte PCH skal visstnok ha kommet 'nordover' med/via Jekteskipper og Gjestgiver Henrich J.(SCHELDERUP)KLAEBOE 1756-1812 på Strömfjord i Skjervöy. Jfr. bl.a. innleggene # 43 og # 140.Takknemlig for kommentarer.Med vennlig hilsen, Thomas

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.