Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars Ove Wangensteen

[#73442] Slekt1.com vs. Slekt.no. Bygdebøker på nett. Er dette kopiering?

Recommended Posts

Guest Lars Ove Wangensteen

I dag oppdaget jeg noe jeg synes er betenkelig.Jeg har jobbet tett med Trygve i [url="http://slekt1.com/>http://slekt1.com/ i forbindelse med at han har hjulpet meg med min nye hjemmeside.I dag har det vært utrolig hektisk, og når jeg skulle sjekke noe på Trygves hjemmeside så logget jeg meg på http://www.slekt.no/ ved en feiltagelse (navnet er nesten likt)Men det var visst ikke bare domenenavnet som var likt!!Trygve har arbeidet hardt og lenge med å utarbeide en utrolig flott oversikt over bygdebøker i Norge, men i dag så jeg med stor undring at slekt.no nå har startet med det samme, og jeg synes personlig at dette så mistenkelig likt ut. Kan dette rett og slett være kopiering?Døm selv: http://www.slekt1.com og

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørg Lunde

Er det jeg som ikke ser, eller...Jeg finner ingen liste over bygdebøker i Norge på www.slekt.no sine sider (bare over de digitaliserte bøkene). Hvor fant du det?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

BjørgNei du har rett i at oversikten over ikke-digitaliserte bøker ikke er der ennå, men det står klart og tydelig at den kommer.Jeg mener at de forskjellige nettstedene som tilbyr slektshistorisk materiale skal respektere den enkeltes særegenhet, og det er helt unødvendig å ha to eller flere nettsteder med det samme materialet. Det går an å linke opp andre nettsteder.Jeg arbeider på min måte, og jeg hadde blitt veldig ilter hvis et annet nettsted hadde kopiert mitt konsept og mitt arbeid, selv om jeg juridisk ikke hadde hatt en sjanse til å stoppe vedkommende.Det blir da snakk om respekt for de som har brukt enormt med ressurser for å kunne publisere til glede for den enkelte.Og det er ikke minst snakk om moral

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Slekt.no har jo eksistert omtrent like lenge som vi har hatt internett, så dette synes jeg høres mekelig ut.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Nå er jo heller ikke slekt1.com først ute med dette. Norsk lokalhistorisk institutt har i lang tid hatt en database over norsk lokalhistorisk litteratur med mer tilgjengelig: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Med all respekt Kristian:Har Norsk lokalhistorisk institutt en komplett oversikt over bygdebøker i Norge? I så fall er den oversikten godt gjemt.Min påstand er at slekt1.com har den mest komplette oversikten over bygdebøker i NorgeDet har i alle år vært litt å finne der, og litt der, men jeg har ikke sett en samlet oversikt før

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Ja, altså - du må søke på f.eks. 'Stange' eller 'Løten'. Og jeg tror den er temmelig komplett, ikke bare med bygdebøker, men også med bygdebøker under arbeid og andre typer lokalhistoriske utgivelser.Men mitt poeng er ikke at denne tjenesten er noe bedre eller dårligere enn tjenesten til slekt1.com (sistnevnte er veldig ryddig og oversiktlig). Jeg viser bare at slike oversikter finnes det flere av. Og slekt.no gjør ikke noe galt ved å utarbeide en oversikt - et register har ikke verkshøyde og er ikke beskyttet av åndsverksloven (om jeg nå husker rett).Men om det er verdt arbeidet, når slekt.no fritt kan lenke opp slekt1.com, er en annen sak.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Kristian (7) og Ivar (8)Når man starter et tidkrevende prosjekt som det å bygge opp en hjemmeside med slektshistoriek materiale, så er første oppgave å kartlegge og vurdere tilgjengeligheten og kvaliteten på hva som allerede er tilgjengelig. Da først kan man vurdere om det er bryet verdt å sette i gang, eller om man bare skal sette seg ned å vente på at andre skal gjøre noe, eller bare innfinne seg med at materiale er spredt rundt på hundrevis av andre hjemmesider, private eller offentlige.Trygve vet sikkert godt at mye materiale allerede fantes forskjellige steder på nett, men at det finnes ildsjeler som Trygve i slekt1.com som i det hele tatt gidder å forsøke å samle dette materiale på et nettsted og gjøre det oversiktlig og lett tilgjengelig, det burde alle sette pris på.Jeg synes lenkene Ivar legger ut bare viser at Trygves oversikt er mange ganger bedre enn noen av disseOg da synes jeg vi skulle verne om dette, ikke bare lete etter feil og mangler.Og jeg synes det fortsatt er feil å kopiere lister, selv om det ikke er ulovlig i hht til åndsverkloven.Jeg synes derimot at det er umoralsk og repektløst

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

Lars Ove: Det er fint med eldsjeler. Vi har mange av dei - ta ein tur i Digitalpensjonatet så finn du ein del av dei. Eg trur ikkje nokon av dei har etterlyst ros i Brukarforum....Den einskilde avgjer sjølv kva han/ho vil bruke tida si på. I dette tilfellet er eg sterkt i tvil om nytten av det produktet tida går med til å lage. Det vi finn der, finn vi også andre stadar - og det både rettare og meir detaljert. Det er krevjande å få med alt i ei landsomfattande liste, og for ein einsleg person er det krevjande å halde lista ved like. Sjølv for ein organisasjon som DIS-Norge, viser det seg, er det krevjande å halde 'Slektshistoriske kilder' (inkl. bygdebøker for kvar kommune) oppdatert.Elles er det morosamt å sjå at nettopp du er indignert og kallar på moralen når det gjeld kopiering...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Mulig jeg har tungt for det, men hvor i all verden står det at slekt.no skal kopiere slekt1.com sin liste?Dessuten har altså slekt.no eksisitert siden vinteren 2001/2002.Jeg har brukt den siden mye, i tillegg til lokalhistorie.no, når det gjelder info om bygde- og slektsbøker. Selvsagt bruker jeg også din utmerkede side, - og gratulerer med ny design!Dessuten er jo vi i Hordaland og S&F så heldige at Bergen Offentlige Bibliotek har en tjeneste der man finner gårdsnavnen i de to fylkene i alfabetisk orden og ved å klikke på navnet kommer man direkte til korrekt bygdebok. Den tjenesten bruker jeg selvsagt når det gjelder våre to fylker. Du finner lenken på min nettside http://home.online.no/~harmell/ , der jeg forøvrig startet en side med genealogiske ressurser dagen før Kikut startet sin side. Jeg har ikke oppdatert den grunnet hans side, men jeg har heller ikke lagt den ned.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Erik Berg-Hansen

Kan iallfall registrere at NLI's oversikt (5) er bedre for Horten/Borre/Åsgårdstrand) enn de to andre, men også den mangler utrolig mye av utgitt lokalhistorisk litteratur for nevnte område.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Du Ivar du Ivar :-)Du fornekter deg ikke med dine utdaterte meninger om publisering på Internett.Egentlig tror jeg du helst ville vært foruten nettet, og heller benyttet frankerte konvolutter, hustelefon og bussbillett til nærmeste arkiv:-)Men slik er ikke verden i dag.Jeg husker godt dine kritiske innlegg når jeg startet opp, men det prellet av meg, og det vil prelle av meg nå også.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Du Ivar du Ivar :-)Du fornekter deg ikke med dine utdaterte meninger om publisering på Internett.Egentlig tror jeg du helst ville vært foruten nettet, og heller benyttet frankerte konvolutter, hustelefon og bussbillett til nærmeste arkiv:-)Men slik er ikke verden i dag.Jeg husker godt dine kritiske innlegg når jeg startet opp, men det prellet av meg, og det vil prelle av meg nå også.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Og du IvarDu harselerer litt med min moral og kopiering.Kan du gi et eksempel på hva jeg har kopiert og publisert fra en annen nettside?Men jeg kopierer og skanner for harde livet jeg, men til dags dato er det ingen som har gitt uttrykk for at det er umoralsk og respektløst eller ulovlig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

Lars Ove: Eg har brukt 'nettet' sidan 1985..., altså lenger enn dei fleste andre her. Eg trur eg held meg rimeleg oppdatert på den sida.Elles tenkjer eg du godt forstår kva eg siktar til. Det er ikkje akkurat forsvar for opphavsretten du har ytra tidlegare - så når akkurat du kjem med innlegg (1) her, så må det vere lov å smile litt.Som sagt: Det er fint med eldsjeler. Men endå finare er det når eldsjelene produserer og gjer tilgjengeleg noko nytt. Du ba om synspunkt, og synspunktet er at ein ny variant av noko som i hovudsak finst minst fem stadar frå før (eg kjem på Follesdal, Scheel, NLI, DIS-Norge og Bibsys) korkje er originalt, verneverdig eller særleg nyttig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

IvarVi har hatt friske diskusjoner om opphavsretten før, og vi var veldig uenige. Jeg utfordret deg og mange andre som var uenige i min tolking ved å starte en hjemmeside og publisere materiale som dere mente var ulovlig.Nå har jeg holdt på med dette i 17 måneder uten at noen har kunnet fortelle meg, eller bevise, at jeg gjør noe ulovlig. Tvert i mot resulterte min provokasjon med at flere forsto at det ikke er riktig å ruge på materiale. Det riktige er å gjøre det tilgjengelig.Jeg kan ikke og vil ikke påberope meg noen rettigheter når det gjelder innholdet på min hjemmeside. Alle kan laste ned alt, og de kan publisere det på sin egen hjemmeside. Men synes du, selv om dette ikke er brudd på åndsverkloven eller opphavsretten, at dette er helt ok?Jeg synes slektforskere og hjemmeideeiere rundt om i det ganske land skulle verdsette det arbeidet Trygve i slekt1.com, og alle de andre som bruker både penger og krefter på å gjøre noe positivt helt uselvisk for 'bransjen' uten å måtte kritisere slik du har en lei tendens til å gjøre.Hva har du gjort for å forbedre tilbudet? Har du produsert noe 'originalt, verneverdige eller særlig nyttige' produkter som du har publisert i dine 24 år på nettet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Steinar Hansen

I innlegg (1) gjøres det et poeng av en 'feilpålogging' fordi slekt1.com og slekt.no er nesten likt, og med kommentaren 'Det var visst ikke bare domenenavnet som var likt!'I så fall er det slekt1.com som har 'kopiert' slekt.no. Som det har blitt påpekt, har slekt.no eksistert i mange år. Slekt1.com ble iflg. deres egen hjemmeside startet 14. mai 2008.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Lars SteinarDomenenavnet er ganske likt ja, men det har ikke noe med selv spørsmålet mitt å gjøre. Jeg er sikker på at Trygve kunne valgt et annet domenenavn hvis han ønsker å identifisere seg med slekt.no.Kan du se noe likhet på nettstedene bortsett fra 'Bygdebok'-saken?Jeg gjør det ikke, så å antyde at Slekt1.com har kopiert Slekt.no på innhold blir jo helt feil.Det jeg spør om er om det ligner en kopiering (bygdebok-saken), og om det i så fall er ok. Ikke noe annet.At vi som drifter en hjemmeside vi har brukt mye ressurser på å bygge opp ønsker å være litt 'unike' skulle vel de fleste forstå. Og at vi forsøker å verne oss er vel bare mennesklig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørg Lunde

Til (9):Forstår jeg deg rett nå, Lars Ove:Du synes det er helt i orden at slekt1.com legger ut oversikt av bygdebøker selv om andre har gjort det tidligere - fordi slekt1 har gjort det så mye bedre.Men du synes det er forkastelig når slekt.no legger ut tilsvarende lister, og mener at man bør 'verne om' slekt1 sine lister.Hva er egentlig forskjellen, og hva er det egentlig som er kopiert fra slekt1 sine sider?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Ja, og kan du svare meg på spørsmålet jeg stilte tidligere:'men hvor i all verden står det at slekt.no skal kopiere slekt1.com sin liste?'Jeg oppfatter slekt.no som et seriøst nettsted, og bruker det som sagt mye. Om du vet at det er et useriøst nettsted som 'stjeler' fra andre, så må du si det tydelig. Slekt1.com hadde imidlertid skiftet kjønn på meg ved en tidligere anledning :-)) Man kan vel sjekke navneguider om man ikke vet om Arnfrid i Norge er mann eller kvinne. :-))) Jeg anbefaler deg å be redaksjonen stanse denne debatten før den tar helt av. Det er ikke sikkert Kikut og Alstadsæter er så svært interessert i at vi diskuterer deres nettsteder...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trygve Kikut

Føler at jeg må komme med noen ord.Jeg er av den oppfatning, etter mye arbeid og positive tilbakemeldinger fra besøkende, at Slekt1 har et av nettets mest omfattende oversikter over bygdebøker i Norge. Selvfølgelig har jeg oversett en og annen bygdebok, noe annet ville nesten ikke vært menneskelig. Som bibliotekar bruker jeg primært biblioteksystemer som min primærkilde og til våren er jeg forhåpentligvis klar med en omfattende oversikt også over slektsbøker.For ordens skyld kan jeg nevne at jeg kjenner til den omfattende oversikten som nettstedet http://home.online.no/~cfscheel/genindex.htm tilbyr, men av naturlige grunner har ikke dette nettstedet blitt oppdatert på flere år. Jeg ville ikke tatt meg bryet til å bygge opp slekt1.com dersom nevnte nettsted fortsatt var aktivt, derfor stiller jeg spørsmålstegn ved slekt.nos varslede satsing. Jeg venter forøvrig fortsatt på svar på min henvendelse til slekt.no, mangel på respons finner jeg mistenkelig.Det finnes mange oversikter på nettet, noen små og andre store. Jeg føler derimot at jeg tilbyr noe unikt med å inkludere innholdsfortegnelser enkelte registre. Det er et enormt arbeid å innhente tillatelser for å publisere disse, samt å tilpasse dem for nettstedet (slik at de blir søkbare). Faktisk er det såpass omfattende at jeg ikke hadde vært der jeg er i dag, hadde det ikke vært for innsatsen til frivillige, samt bygdebokforfattere som storsinnet har sendt meg sine innholdsfortegnelser/registre direkte fra manuset. (ingen nevnt, ingen glemt).Med det nye katalogsystemet, som jeg har fått god hjelp av ”Webverksted” for å få tilpasset til det norske alfabetet, håper jeg på et enda bedre tilbud til de besøkende. Da kan bygdebøker bli plassert under flere steder/poster (f.eks. Soga om Sola og Madla, står i dag kun under Sola). Jeg vil også langt letter kunne vedlikeholde systemet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørg Lunde

Hvis det ikke er kopiert noe ennå, hva er vitsen med å skrike opp?Vi mennesker har til alle tider laget lister over ting. Vi elsker å lage lister og systematisere. Ingen har enerett på å lage lister - gode eller dårlige. Det skader ingen om det ligger flere forholdsvis like lister ute på nettet. Det skader da heller ingen om noen skulle kopiere andres lister.Jeg ser forøvrig at når det gjelder digitaliserte bygdebøker så har slekt.no lagt en link til oversikten i slekt1.com. Du er HELT sikker på at de ikke har tenkt å gjøre det samme når det gjelder bygdebokoversikten???

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per-Olav Broback Rasch

Syns du spekulerer litt mye nå Lars Ove, uten å vise til noe konkret. Dessuten kan ingen med sikkerhet vite om noe er 'kopiert' eller ikke, og satt på spissen heller ikke hvor Slekt1.com har fått sine data fra. Selv om Slekt.no skulle komme med en eksakt lik oversikt kan det bety at de har 'fisket' like godt ute på nettet som Slekt1.com har gjort. Umulig å bevise, men også irrelevant siden alt av informasjon på nettet er fritt tilgjengelig for alle. Opplysningene om bygdebøker på nett ligger allerede der åpent tilgjengelig for alle og enhver, uavhengig om du vil det eller ikke. Følgelig kan hvem som helst lage registre uavbrutt.Dette minner meg mye om debatten om genealogiske nettressurser som også finnes på utallige sider. Hvem eier rettighetene til oversikt og lenking? Ingen, og derfor fører heller ikke denne diskusjonen om oversikt over bygdebøker på nett noen vei. Prøv heller å lage den beste siden for brukerne, i stedet for å kritisere 'konkurrenter' for kopiering av allerede fri informasjon.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.