Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Oddbjørn Johannessen

[#80644] Degnefamilien Nielsen (Vendelboe), Holt/Tvedstrand 1600-/1700-tallet

Recommended Posts

Gjest Oddbjørn Johannessen

Niels Nielsen Vendelboe, som var degn i Holt og Dypvåg ca. 1660-1698 (bodde i Tvedestrand) er en av mine aner. Hans yngre bror, Jørgen Nielsen Vendelboe, overtok degnestillingen og innehadde den til han døde rundt 86 år gammel i 1718 (det var han søm førte de eldste bevarte kirkebøkene for Holt og Dypvåg (fra 1699).Jeg starter her en tråd i håp om å få samlet så mye informasjon som mulig om denne familien, som må ha kommet hit fra Nord-Jylland (jf. tilnavnet Vendelboe) en gang midt på 1600-tallet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Lenken i innlegg 2 går kun til emneregisteret i forumet. Man må kopiere og lime inn hele adressen i søkefeltet for å få opp den aktuelle tråden.Et forsøk på slektsoppstilling kan se slik ut:I. (Niels Vendelboe)IIa. Niels Nielsen Vendelboe, f. o. 1620 i Danmark (Vendsyssel?), død i Tvedestrand 1698. Degn i Holt og Dybvaag 1660-1698. Bosatt i Tvedestrand. Gift med NN. Barn: a-1. Hans Nielsen (Vendelboe), f. o. 1663 i Tvedestrand. Gift 3 ganger: 1) med NN, 2) med Maren Torgrimsdtr. Nes (Dypvåg), 3) med Turid Bjørnsdtr. Kråkevåg (Dypvåg). I 1701-manntallet står det om Hans Nielsen: 'Seyler for Slet Hyre'. (Muligens samme person: Hans Nielsen (Vendelboe),død i Tvedestrand 1729. Gift med Anne Jørgensdtr. Barn: 1) Karen Hansdtr, f. 1701, død 1790. Gift med Niels Halvorsen Råkenes (Holt), 1696-1773; 2) Niels Nielsen. En Aase Nielsdtr. Vendelboe, f. o. 1752/1756, g. 1777 i Tromøy m. Lars Olsen Næskilen, kan være sistnevntes datter.) a-2. Kirsten Nielsdtr. (Vendelboe)., f. o. 1670 i Tvedestrand (min ane). Gift 2 ganger: 1) med Tjøstolv Salvesen Tvede, 2) med Torje Stiansen Langang. a-3. Niels Nielsen (Vendelboe), f. i Tvedestrand, død samme sted o. 1742, g.m. Anne Lauritzdtr. Det var skifte etter Niels Nielsen 6/2 1743. Han hadde da disse barna: 1)Joen Nielsen (23 år) og 2) Guri Nielsdtr. (19 år).IIb. Jørgen Nielsen Vendelboe, f. o. 1630 i Danmark (80 år i 1712), død i Tvedestrand 1718 (skifte 9/3 1719). Degn i Holt og Dybvaag 1698-1718. Bosatt i Tvedestrand. Gift med Barbara Lauritzdtr. Lind, som var søster til sogneprest i Holt og prost i Nedenes prosti Mogens Lauritzsøn Lind (skifte 12/2 1722). Ingen barn.IIc. Michel Nielsen (Vendelboe), født i Danmark, død før 1719. Gift med NN. Barn: c-1. NN Michelsdtr..IId. Jens Nielsen (Vendelboe), født i Danmark, død før 1719. Gift med NN. Barn: d-1. Thomas Jensen Vendelboe, lensmann i Tvedestrand fra 1721 (hypotese).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Huset som Jørgen Nielsen Vendelboe angivelig skal ha bebodd i Tvedestrand, er for øvrig avbildet og kommentert i årboka for Dypvåg, Holt og Tvedestrand historielag 2004 (artikkel av Aslaug Eirheim).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg limer like godt inn tre av innleggene i DIS-Danmark-tråden i sin helhet:De fleste av mine kilder er sekundære: Telleiv T. Gaaskjenn: Holt kirke ca. 1100-1953 (1953), Sv. Svensen: Holt. En bygdebok (1940), Sv. Svensen: Tvedestrand. Bidrag til stedets historie (1936) og Danielsen/Jenssen: Dypvåg gårds- og slektshistorie (1965).Ellers: Preste- og fogdemanntallene for Nedenes 1664-1666, 1701-manntallet - dessuten følgende referanser funnet i sekundærkildene: 'Landkommisjonen 1661' og div. kirkeregnskaper o.a.Ikke alle kildene har med Wendelboe-navnet, men både Niels Nielsen og Jørgen Nielsen (begge degnene, altså) kalles flere steder Wendelboe. Sistnevnte var dessuten den som førte den første kirkeboken for Holt (fra 1699).-----Fra Nedenes skifteprot. 1720-1725, fol. 56b (skiftekortkartoteket, SAK): Berge i Holt (Plads Tvedestrand) 9/3 1719 - Jørgen Nielsen Vendelbo (død), g.m. Barbra Larsdatter.Arvinger: Broderbørn:1. Niels Nielsen, død (3 børn) 2. Michel Nielsen, død (1 datter) 3. Jens Nielsen, død (1 søn)Det var skifte etter Jørgen Nielsen Vendelboes hustru, Barbra Larsdtr., 12/2 1722. Arvingene var hennes søsken: 1. Mogens Larssøn Lind (før sogneprest i Holt); 2. Maren Larsdtr.; 3. Clara Larsdtr.------------------------- Opplysningene i de to skiftene må bety at Jørgen Nielsen Vendelboe ikke hadde barn (i hvert fall kan ingen ha vært i live ved skiftene). 'Broderbørnene' kan være sønner av Niels Nielsen Vendelboe. Det som da ikke rimer helt, er at den tidligere omtalte sønnen Hans ikke er nevnt (og heller ingen døtre). En mer e rimelig tolkning er muligens at de tre nevnte (Niels, Michel og Jens) er Jørgen Nielsen Vendelboes brødre. Vi skal legge merke til at de alle tre er døde i 1719. 'Broderbørnene' - altså arvingene - blir da de ikke navngitte sønnene og døtrene som er oppgitt i parentesene.------- En annen 'gammel' Wendelboe-familie med forgrening til Sørlandet (ifølge Tore H. Vigerusts hjemmeside - www.vigerust.net):Først til SANDSVÆR ca 1685, siden til ARENDALKnud Christensen, 1646-1685 herredsfogd i Hvetbo, Jylland, † 1688 i Saltum, 74 år gl. Av hans barn kom 4 til Norge: 1 Inger (Knudsdatter). 2 Anne (Knudsdatter). 3 Christen Knudsen Wendelboe, * 9.4 1646 i Hvetbo, † 11.7 1698 på Høymyr, fogd i Numedal og Sandsvær. 4 Anders Knudsen Wendelboe, * 1647 i Hvetbo, var i 1690 bosatt på Strømbo ved Arendal.S. H. Finne-Grønn (utg.): Annalistiske og andre optegnelser, 4. Fra Eiker og Larvik, Norsk slektshistorisk tidsskrift I (1927), s. 124-130. Med henvisning til Klitgaard: Hvetbo Herred; T. O. Gran: Sandsværs Saga, s. 275 og 279.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg antar den Michel du omtaler er sadelmakeren i Christiania Michel Nielsen Wendelboe som hadde 14 barn, men denne familien har du kanskje kontroll over?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Nei, den familien har jeg ikke kontroll over - men det er vel tvilsomt at det er den samme Michel Nielsen Wendelboe, siden sadelmakeren hadde 14 barn?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

'Min' Michel ble gift 21.11.1658 (Hellig Trefoldighets Kirke i Christiania) med Anna Hansdatter Griis og begravet 24.01.1694 på byens kirkegård. Barna: Hans-Hans-Maren-Kiersten-Giedsche-Kiersten-Eschild-Niels-Anne-Ane-Anders-Siri-Giertrud-Catrine. (Jeg har ikke lett etter Michels bakgrunn ennå).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Det spørs om du likevel kan ha rett, Geir! Jeg har til nå hatt problemer med å finne originalskiftet/det skannede skiftet etter degnen Jørgen Nielsen Vendelboe (se #5). Nå fant jeg det imidlertid - og det viser seg da at referansen på skiftekortet var unøyaktig:http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24256/5Her kan vi bl.a. lese at den ene av Jørgens brødre var 'Michel Nielsen tilforn boende i Christiania og ved Døden afgl.'. Skriften er utfordrende, så jeg trenger litt tid på å trenge inn i de øvrige detaljene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Skifteteksten fortsetter vel omtrent slik, etter den siterte frasen i forrige innlegg:'...huis Datter haver til ægte Sr. Clemet Lorentz: Jo(....?) boende udj Christiania som ved sin Messive/Missive(?) dato 9de Marti 1718 haver befuldmægtiget Sr. Thomas Poulson udj Ahrendal her under Skifte Retten paa hans og medarvingers veigne at møde som sig og (indstillede??)...'Det står altså ingenting her om at Michel Nielsen Wendelboe kun hadde én datter (slik det er tolket på skiftekortet). Datterens ektemann (Clemet Lorentzen) representerer på 'medarvingers' (i flertall!) vegne (ved den oppnevnte stedfortrederen Thomas Poulson).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Clemet Lorentz Jørgensen var gift med Maren Michelsdatter Wendelboe.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Bingo! Takk skal du ha.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Takk selv, du sparte meg for arbeide med etterlysningen din.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg ser nå at enkelte av opplysningene - med utgangspunkt i skiftet etter Jørgen Nielsen Vendelboe og Geirs data - i innleggene 3 og 5 må revideres. Nytt forsøk - her i 'kortform':I. (Niels Vendelboe - ikke kildebelagt)IIa. Niels Nielsen Vendelboe (ca. 1620-1698; degn i Holt og Dypvåg - bosatt i Tvedestrand) g.m. NN. Barn: 1. Hans Nielsen (bosatt i Tvedestrand 1719) g.m. a) NN, b) Maren Torgrimsdtr. Nes, c) Turid Bjørnsdtr. Kraakevaag; 2. Maren Nielsdtr. g.m. Stian Albretsen Bjelland; 3. Guri Nielsdtr. (død før 1719) g.m. Niels Jensen Smed(?) (bosatt i Tvedestrand - etterlatte barn: Niels, Jens, Anders, Anna, Aaslof); 4. Kirsti Nielsdtr. (død før 1719) g.m. a) Tjøstolv Salvesen Tveite, g.m. b) Torje Stiansen Langang (etterlatte barn: SalveT jøstolvsen, Mari Tjøstolsdtr., Stian Torjesen, Siri Torjesdtr.).IIb Jørgen Nielsen Vendelboe (ca. 1630-1718/19, degn i Holt og Dypvåg - bosatt i Tvedestrand) g.m. Barbra Larsdtr./Lauritzdtr. Lind. Ingen livsarvinger.IIc Michel Nielsen Vendelboe (død 1794, sadelmaker, bosatt i Christiania) g. 1658 i Chr.a. med Anne Hansdtr. Griis. Barn: 1. Hans Michelsen; 2. Hans Michelsen; 3. Maren Michelsdtr. g.m. Clemet Lorentz Jørgensen; 4. Kiersten Michelsdtr.; 5. Giedsche Michelsdtr.; 6. Kiersten Michelsdtr.; 7. Eschild Michelsen; 8. Niels Michelsen; 9. Anne Michelsdtr.; 10. Ane Michelsdtr.; 11. Anders Michelsen; 12. Siri Michelsdtr.; 13. Giertrud Michelsdtr.; 14. Catrine Michelsdtr.IId Jens Nielsen Vendelboe (død før 1719) g.m. NN. Ett etterlatt barn i 1719: 1. Lodvig Jensen Vendelboe, bosatt i Bragernes. Den tidligere omtalte Thomas Jensen Vendelboe, lensmann i Tvedestrand fra 1721, ser altså ikke ut til å ha vært Jens Nielsen Vendelboes sønn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Og så var det skifte 19. september 1694 på Bragernes etter sadelmaker Jens Nielsen! Skiftebrevet er datert 27. november 1694, og arvingene var enken Fro(u)chen Lodwigsdatter Obrin og sønnen Lodwig Jensen. Boet hadde bl.a. gjeld til en Niels Nielsen Griis i Sigdal (en slektning av arvelaterens svigerinne, Anne Hansdtr. Griis?). http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/23772/244

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg har ennå ikke funnet noe skifte etter Niels Nielsen Vendelboe. Ifølge Holtsboka og Tvedestrandsboka (begge skrevet av Sv. Svensen) døde han i 1698, og broren Jørgen Nielsen Vendelboe overtok da som degn. Sistnevnte begynner å føre den eldste bevarte kirkeboka for Holt (og også den eldste for Dypvåg) midt i året 1699.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Tvedestrandsboka oppgir fødselsåret 1624 for Niels - uvisst på hvilket grunnlag. Antakelig har han bare beregnet dette ut fra oppgitt alder i prestemanntallet 1664 (Niels deign, 40 år).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

At 1624 imidlertid ikke er et nøyaktig fødselsår, ser vi av 1666-manntallet: Niels Nielsøn (degn), 47 år.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

En halvkvalifisert gjetting mht. hva brødrene Nielsens foreldre kan ha hett: Niels Nielsens eldste sønn fikk navnet Hans, og eldste datter fikk navnet Maren. Michel Nielsen fikk først to sønner med navnet Hans, deretter ei datter som ble hetende Maren. Det er vel da ikke usannsynlig at foreldrene til Niels, Jørgen, Michel og Jens Nielssønner Vendelboe kan ha hett Niels Hansen og Maren NNdtr.?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Litt mer vedr. Jens Nielsen Vendelboe - fra kirkebøkene for Bragernes:31. januar 1682 'blev Jens Niels. Salmager og Fruechen(?) Lodwigsdaatter copoleret'.12. august 1683 ble 'Jens Nielssøn Sadelmagers Søn Ludwig' døpt.Det er ikke utenkelig at Jens Nielsen kan ha vært gift tidligere (han bør jo ha vært meget godt voksen i 1682). En Jens Nielssøn giftet seg 12. august 1655 i Bragernes, men konas navn er ikke oppgitt. Det kan jo ha vært 'vår' mann.Ellers stusser jeg litt over det merkelige navnet på kona: Frochen/Frouchen/Fruechen Lodwigsdatter Obrin...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg har nå bladd meg gjennom årene 1698 og 1699 i skifteprotokollen for Nedenes (den mangler register) - uten å finne noe skifte etter degnen Niels Nielsen Vendelboe. Bygdeboklitteraturens opplysning om at han døde i 1699 kan være ren gjetting - først og fremst med utgangspunkt i at broren Jørgen Nielsen hadde overtatt som degn i 1699, samt at Niels Nielsen ikke er å finne i 1701-manntallet.I landkommisjonen 1661 finner vi følgende om Niels Nielsen: 'Betiener Holt og Dybvaag kierker, hand haffuer iblandt 20 Rdl og iblandt lidet meere at kiøbe sig Noeget gods for, derud inden Beregnet huis (de) Ringe offre hand aarligen handfaar, aff Hans Sognefolck. Hans Huus som gotfolck haffuer giffuet ham Tømmer til og hiulped ham at bygge, Taxeret for 50 Rdlr' (her sitert etter Holtsboka).Om Jørgen Nielsen står det (også jf. Holtsboka) i et skattemanntall fra 1712, at han er en mann på 80 år, og at han har en gammel, blind og sengeliggende kone.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

For ordens skyld: Den Niels Nielsen (skifte 6/2 1743) som er nevnt i innlegg 3 som sønn nr. 2 til Niels Nielsen Vendelboe - og g.m. Anne Lauritzdtr. - må nok strykes. Han er ikke tatt med blant Niels Nielsen Vendelbos barn ved skiftet etter Jørgen Nielsen i 1719 - og ved de to barnas dåp (Joen 26/5 1720) og Guri (9/7 1724) kalles han rett og slett bare Niels Tvedestrand.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sven Erling Fyhn Svensen

Hei Oddbjørn!Til ditt innlegg nr. 21,siste setningen:Dette rare slektsnavnet vi snakker er det vel opprinnelige IRSKE O Brien,bedre kjent som 'Mester Ludvig'.Hans navn var altså LOUIS, bartskjær av yrke.Vet ikke hvor han kom ifra, men om han har hatt militær tilknytning,har han kanskje kommet med kaptein Hamilton og hans soldater, som jeg mener å huske ble innkvartert på Bragernes i 1645, eller deromkring. Han giftet seg på Bragernes den 10/12-1648,trolovet den 1/11,og jeg har funnet en rekke barn døpt i tiden 1652-1660/1.Han er nok død i perioden 1663-1680(innen medio nov.) ,da jeg ikke har funnet hans begravelse i KbI Bragernes. Hans kone,Annichen Pedersdatter,sees begravet den 17/2-1699, 'salig Mr. Ludvigs(Lodvig).Kl(okken)1.' En av hans etterfølgere udi profesjonen var Jesper Pedersen GRAM(1650-1720),men det er en annen historie.Beste hilsner Sven Erling.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Hei Sven Erling!Takk skal du ha! Det låter rimelig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.