Jump to content
Arkivverket

[#81940] Utvandring


Guest Terje Aarland

Recommended Posts

Guest Torbjørn Igelkjøn

No tenkte eg litt feil, dersom han hadde fylt 24 i februar 1911 måtte han vere fødd i 1886. Så det er også ei mogelegheit, sjølv om det ikkje virkar som den mest sannsynlege.

Link to comment
Share on other sites

Guest Terje Aarland

hvis han fylte 24 i 1911, vart han fødd i 1897. I vielsesattesten oppgir han at han er 28 år i 1916, så då kan ha like godt vere fødd i 1888. Kor vidt ein skal feste lit til slike tal er ikkje godt å seie, men han har tross alt signert at han vart fødd 6. mars 1889. Så, vel årstallet kan likevel vere feil?

Link to comment
Share on other sites

Guest Kurt Østbye

Kona hans var født 9. juli 1889 og det meste av dokumentasjonen ovenfor tyder på at han var minst ett år, kansje to år, eldre enn henne.

Link to comment
Share on other sites

Guest Terje Aarland

Det kan faktisk se ut som om dere har rett. Grunnen til at jeg også antar at han ble født i 1888 eller 1887 er at det er oppgitt i vielsesattesten at han var 28 og kona 26 år da de giftet seg.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torbjørn Igelkjøn

Her er endå ei etterlysning frå genforum. Lenke Det ser ut som om me leitar etter ei Mar* Walden som vart f. rundt 1860 i Latvia, og som vart g.(?) med ein nordmann som heitte Larsen. Walden (Valden) ser også ut til å vere gangbare etternamn i Latvia.Elles tykkjer eg det er merkeleg dersom Ernst ikkje hadde noko som helst kontakt med familien etter at han forlet Norge. Kan han vere uektefødd, og kan det vere noko av årsaka?

Link to comment
Share on other sites

Guest Terje Aarland

Ja, ditt res. kan være rett. Det kan tyde på at mora var av Latvisk opprinnelse. Sjølv skriver han ein stad at han vart fødd 6. mars 1889 og ein annan stad 6. mars 1887. Då han kom til USA i 1911 kom han frå Newcastle i Australia og oppgir at han vart fødd i 1887.Det kan vere rett at han vart fødd utanfor ekteskapet, men dette er førebels litt usikkert.Eg ventar på dødsattesten hans og eg reknar med å få den om kort tid. Ganske interessante tanker som no har kome fram?

Link to comment
Share on other sites

Guest Kurt Østbye

Siden han tjenestegjorde i California National Guard vil det være mulig å få opplysninger som fødselsdato, og ev. andre data derfra. Disse dataene finnes antagelig hos National Records Archive som ligger i St. Louis. De har en webside, men erfaringen er at søknader om opplysninger som sendes inn av US citizens blir best behandlet, og for en svært rimelig penge.

Link to comment
Share on other sites

Guest Terje Aarland

Jeg er usikker på om alle dokumenter gir korrekt info, men jeg har fått noen dokument som jeg tror ikke gir noe info, men dere kan i alle fall se på dem

bilete10328.jpg

Link to comment
Share on other sites

Guest Berit Gullbekk

Det første(84) er antagelig noe han ba om da han skulle søke om statsborgerskap, det andre(85) ser ut til å være hans sønn m/kone? som bevitner at Ernst opplysninger på søknaden er korrekte. Det ser ut til at han kom til Encino 1949.

Link to comment
Share on other sites

Guest Terje Aarland

Jeg ser at han bruker navnet Ernest J. Larsen. Kanskje denne J'en har en viss betydning for vårt videre arbeid. Jeg har forstått det slik at han i noen sammenhenger brukte mellomnavnet James, hvorvidt det var et navn han tok i USA som en erstatning for Hans eller om det virkelig var et av hans fornavn er ikke godt å si?

Link to comment
Share on other sites

Guest Terje Aarland

Er det noen som kjenner til hvor i landet der var fast forbindelse fra til Riga om sommeren før i tida?Jeg lurer også på om det faktisk er Riga i Latvia det er snakk om eller om det faktisk er et sted som er feilskrevet eller feiltolket og at navnet skal være noe annet som t.d. Risa eller noe der omkring?Selv har jeg hatt god nytte av å etterlyse slektninger i en dagsavis. Dette fordi det kan være mange som ikke bruker Digitalarkivet, men som er ivrige avislesere. Det kan være noen der 'ute' som vet noe, men hvor eller hvilke aviser kan være aktuelle til å legge inn en etterlysing i?

Link to comment
Share on other sites

Guest Kurt Østbye

Til 87:Når han av og til signerer Ernest J. Larsen, så er det vel mest nærliggende å tro at J'en står for hans patronymikon (Johansen, Johannessen, Johnson, eller lign).

Link to comment
Share on other sites

Guest Torbjørn Igelkjøn

Slik eg forstår det forlet han Norge i 1902 på ei 'ferge' til Riga for å jobbe i (nursery=barnehage?)n til onkelen. Ein eller annan gong etter dette mønstra han på den latviske båten 'Roma'. Deretter var han til sjøs ei stund, før han dukka opp i San Fransisco med 'FM Slade' i 1911. Då kom han frå Newcastle i Australia.'Han reiste til Riga om somrane': Var han der fleire gonger før han for for godt i 1902?Ein burde dermed finne einkvan i emigrantlistene i 1902 som hadde reisemål Riga, Russland, e.l. Er dei sikre på at årstalet 1902 er rett? Så kan ein lure på om det gjekk nokon båt i rute mellom f.eks. Christiania og Riga, eller om han måtte byte båt f.eks. i Sverige.Elles lurer eg på om det finst nokon info om den latviske båten 'Roma'. Elles virkar det som om amerikanarane har ein del opplysningar som dei er ganske sikre på, f.eks. namna på foreldra, og at onkelen var i Latvia. Dersom dette stemmer, at det fanst ein latvisk båt som heitte 'Roma', så er vel det med byen Riga også rett.Det hadde vore interessant om ein hadde skipslister f. eks. frå 'Roma', i og med at det ofte står nemnt namnet på f. eks. nærmaste slektning. Problemet er vel at sidan han var mannskap finn ein ikkje slike opplysningar.Kvar fann du det med James? Eg er einig med forrige innlegg (#88), evt. kunne han kanskje heite Ernst Johannes, og så forkorta dette til Hans i Amerika?Elles skulle ein kanskje hatt tak i nokon med erfaring med å leite etter slekt i Latvia, dersom ikkje dødsattesten gjev fleire leietrådar.

Link to comment
Share on other sites

Guest Terje Aarland

Når det gjelder dette med Latvia så har eg teke dette opp med ein kjenning av meg som har vore ganske engasjert i t.d. hjelpearbeid etter at dei Baltiske statane vart lausreven frå Sovjet. Kor vidt han kan hjelpe meg veit eg ennå ikkje. Det som virkar noko urimeleg er at Ernest kan ha reist i fleire år til Riga for å jobbe hos onkelen sin. For dersom han vart fødd i 1887, så var han bare 15 år i 1902. På det tidspunktet var det rimeleg at han kunne dra utanlands, men ikkje i fleire år før det, i alle fall ikkje utan at han reiste med nokon.Når det gjelder James så kan eg ha brukt feil omtale. Det ser ut som om han i norke høve brukar J. som bokstav i navnet og det kan vere faren sin forbokstav, slik som vi elles kjenner til. Det var barnebarnet hans som het James.Når det gjelder amerikanske skipslister så står ofte foreldra sine namn der eller næraste pårørande. Dette har eg sett i mange høve, så kanskje det kan vere noko der også. Eg ventar på at vi skal få dødsattesten hans. Denne går via ein mellommann i USA. Grunnen til det er at eg har ein svært dyktig medarbeider i CA og dermed kan vi også gripe fatt i det som kan gripast fatt i der.Eg kan også prøve om det let seg gjere å hente info frå Australia. Eg har kontaktar der også som er svært Dyktige slektsforskarar.

Link to comment
Share on other sites

Guest Terje Aarland

Kan det kanskje være mulig å finne denne onkelen som het Albert Larsen eller Walden/Wolden i 1875? Da var han kanskje bosatt i Norge?

Link to comment
Share on other sites

Guest Terje Aarland

Jeg har ikke fått noe nytt om Larsen enda, men jeg har fått noe info om den båten han kom til USA med i 1902:Skipet F M Slade som Ernst H Larsen ankom San Francisco på i 1911 var en amerikansk skonnert med 4 master. Den ble sjøsatt i mars 1901 i Tacoma, Washington. Det ser ut som dens hjemmehavn var Grays Harbor, Washington, 650 tonner. Ved en tilfelle var kapteinen til skipet en kar som het Larsen i 1904. Skipet seilte for det meste på Stillehavet langst kysten til nord og sør Amerika og mellom Amerika, Australia, China og andre havner i det fjerne østen.Skipet ankom Seattle, Washington 20.jun 1908, men Ernst ikke var ombord på den tid.I avisen Argus (en avis i Melbourne, Australia, den 24. mars 1901) finnes den følgende artikkelen . . .'It is reported that the crew of the new American schooner, F. M. Slade, at Tacoma, objected to going to sea in the vessel until she had been properly christened with wine, a ceremony that had been omitted at the launching. The omission was supplied, and the F. M. slade sailed on the 3rd bound for Sydney with 910,000 feet of lumber.'

Link to comment
Share on other sites

Guest Kurt Østbye

Var det mulig å scanne de mest relevante sidene av Ernst sin håndskrevne biografi, og legge dem ut her ? (De sidene hvor han skriver om sin familie, sommer-turene til fadderen Albert, etc.).Turer med 'ferge' til Latvia hvor en norsk onkel driver en stor barnehage, høres veldig spesielt ut. Kan det tenkes at onkelen drev en sommer-skole, ferie-koloni, eller lignende, et sted langs Oslo-fjorden, i Bohuslän, Nord-Jylland, etc. ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristin S. Aasen

Det er kanskje ikke relevant, men jeg nevner det likevel.Etter ditt innlegg (nr 98) der du skriver om at skipet seilte langs kysten til Nord- og Sør Amerika og tidligere innlegg hvor det ble nevnt at Ernst hadde lite kontakt med familien, så får det meg til å tenke på noe jeg har hørt.At en sønn (Hans Christian Larsen) i familien en av mine oldemødre (Marie) vokste opp hos (Gauterød,Slagen,Sem,Vestfold) forsvant.Ingen vet hans skjebne.Hadde ingen kontakt med familien. Han likte ikke at moren, Emma giftet seg på nytt.Med Johan Christian Johannessen.Det nevnte en slektning av familien til moren da jeg tok kontakt (etter tips fra en her i forumet) for å høre om det var riktig familie jeg hadde funnet.Og det stemte. Men Hans Chr. var født 10/9-1875.Døpt 9/1-1876.I Sem,Vf.Han og morens nye mann var sjømenn og seilte i 1900.Det viser 1900-t Sem. LenkeDet er stor aldersforskjell mellom sønn nr. 1 og sønn nr. 2 Jeg har ikke sett etter om det var flere i mellomtiden eller etter sønn nr. 2.Det var vanlig i Vestfold familier med mange barn.Og flere familier som het Larsen.Og mange som seilte.I helgen skal det være bekransning av C.A.Larsens gravsted i Sandefjord.Arrangeres av Øyas Venner.Jeg vet ikke hvilket fornavn, men har forstått at han var kjent mann i Vestfold (Sandefjord).Øyas Venner er for hvalfangere og etterkommere.Min oldefar,gift med Marie var hvalfanger og seilte til Sydishavet,Syd Georgia og flere steder.I Buskerud mener jeg at det skal være gård med navn 'Volden', men er ikke helt sikker.Kanskje det med Oslo (Ernsts oppgitte fødested) var utfartssted?Steder i Vestfold og i Buskerud kan også regnes som Oslo når det er snakk om fødested?Jeg lurer på om svaret kan finnes et sted i Vestfold eller i Buskerud.

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.