Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Karin Romstad

[#82176] Hjelp til transkipsjon av diplom fra 1597 fra Hardanger

Recommended Posts

Gjest Karin Romstad

God morgen alle sammen. Håper å få hjelp til å transkipere et diplom fra 20.01.1597, gjelder et skifte mellom Havtor og Ola Gjermundsøner i Ålvik. Lenke Dette er kanskje det mest omtalte skiftet blant eldre slektsgranskere i Hardanger,men jeg har aldri sett en transkipsjon av skiftebrevet.Skiftet gjelder eiendommer som berører noen av de eldste kjente slektene i Hardanger, feks ridderslekten på Sponheim i Ulvik, jf.Bergen kalvskinn. Besse Vikingson på Aga, gir sin kone Sunniva Bessedatter en feste-og morgengave i Djønno (29.mai 1356). Også Sigrid Arnvidsdatter, gift med Ogmund Arnbjørnson Byre eier i Djønno (8/4 1362).Skiftebrevet er også et av de viktigste argumentene for at rike Torstein Askjellson var fra Voss.Jeg kommer til å være ute og jobbe idag,fint vær for en bonde,men håper at noen har litt tid til overs på en søndag.Mvh Karin

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Jeg kan jo begynne så smått med transkribsjonen av dette diplomet, men håper at noen vil korrigere og supplere, samt ta over staffettpinnen videre.Wij efftterskriffne Biørn paa Berffuen, Lensmand, Siffuer paa ------, Hauard paa Fyxen, Olluff ÿ Wiig, Iffuer paa Faxnes (?), Siffuer paa Sanduen, Laurettis Mænd i Østensøø Skiprett ÿ Hardanger. Kiendis wÿ och giøre witterlig for alle ----- thette wort obne Breff Anno 1592 och paa then 28 Januarÿ waare wj forsamlede ÿ indre Oluig ----- aff Erlige Mend Haffttor oc Olluff Hermundsønner, at Bytte oc skÿfftte thennom Emillem hues Jordegods oc eÿendell som the for oss Berette, som theris Sallig Fader Gjermund Haffttorsen oc Bÿrette Guldmundsdotter, Moder theris thennom haffde. Tha fÿkk Haffttor then eldste Broder thet første Kaar, och fald disse Jordeparter paa hannem som er ÿ Oluig osv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Hadde hoppet over en linje i det første forsøket. Dette blir vel litt nærmere:Wij efftterskriffne Biørn paa Berffuen, Lensmand, Siffuer paa ------, Hauard paa Fyxen, Olluff ÿ Wiig, Iffuer paa Faxnes (?), Siffuer paa Sanduen, Laurettis Mænd i Østensøø Skiprett ÿ Hardanger. Kiendis wÿ och giøre witterlig for alle ----- thette wort obne Breff Anno 1592 och paa then 28 Januarÿ waare wj forsamlede ÿ indre Oluig ----- aff Erlige Mend Haffttor oc Olluff Hermundsønner, at Bytte oc skÿfftte thennom Emillem hues Jordegods oc eÿendell som the for oss Berette, som theris Sallig Fader Gjermund Haffttorsen oc Bÿrette Guldmundsdotter, Moder theris thennom haffde effter seg lade (?). och Thaa wÿ ---- Effter waaris Beste forstand och theris eyien willie och Samtÿche haffde. Tha fÿkk Haffttor then eldste Broder thet første Kaar, och fald disse Jordeparter paa hannem som er ÿ Oluig osv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Dette brevet er på ingen måte enkelt å transkribere, men jeg vil tro at det går an å få på plass de fleste gårdsnavn som er nevnt, men det vil trolig bli verre å finne fram til den riktige landskylden for de forskjellige partene. For meg er det også fremmendt med landskyldparter oppgitt i dyreskinn, salt osv. For Møre og Trøndelag går det så å si bare på smør og fisk, noe som forenkler betraktelig. Skal se mere på dette når jeg får tid, men håper noen kommer meg i forkjøpet ;-))

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Hei FinnSå flott at du tok utfordringen. Håper at også andre kan bidra med transkiberingen. Havtor og Olaf Gjermundsøner er antatt å være fra Gjerdeskvål på Voss, se lenke til digitalisert utgave av gards-og ættesoge:[url="http://www.ullstad.com/index.htm?/vossaboki/vossaboki_volume_2.htm>Lenke.Her ser vi at Olaf Gjermundson (gift med Brita Jonsdatter Dall/Slede)var bosatt på 'Myklebostad', andre diplomer viser at det er i Kvinnherad, en av gårdene som rike Torstein Askjellson kan ha pantsatt. Skal opprette et eget tema om etterslekten. Tidligere lokalforskere er ikke blitt enige om etterkommerne til Havtor Gjermundson, bortsett fra sønnen Lars, bosatt på Måge i Ullensvang.Det er forøvrig antatt at Ingeborg Ingebriktsdatter som har eierinteresser i Ålvik, er datter av Ingebrikt Olafson Nettland

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Norodd Hagenson

Jeg leser Gudmundz dotter, ikke Guldmundsdotter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Ja, det er helst Gudmundsdotter som står. Ordet eg har transkribert med Kaar kan vel og lesast som Krav. Kanskje det er like logisk?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Tislevoll

Forts. frå (3) En (ote)? Löb Smör och ... af ...... skind ÿ Østensse Sogen och ÿ öffre Haagested 1 Löb Smör och eth (kûd ?)skind ii Ulûig Sogen och ...... ÿ ....... och Mamataboll ÿ same Sogn och ii thiûff ?) ...................... ii Grebe enh Löb selv och En skreffûe the Kallis Vaass the ............ heller ii Kinserûig Sogen for ii (Selland) och ii Lûnde (?) Liige graffûen Sogen er ii .................... Marc Smör och ....... samt ii Ullensûang Sogen, och Liige disse Jordeparter ii forst ......... Hardanger ii ......... och 1 spand Smör er en i Udaagkeren (?) ii Qûindhærret Sogen och eth Spand Liige ii Thûed Onnerems Sogen, och Liige disse Jordeparter ii Sûndhordelæn, och ........... och ni(?) Saaldkaare (?) ii Bierke.................. ......... och eth pûnd Smör och ni .......... kor ..... ii Tûed och .... pûnd Smör ii ......... e 1 Löb Smör och ............ och Liige disse .............................. och K ........ Sogn och ................ Sogn og .....................

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Tislevoll

Veldig vanskelig dette, men om noen løser litt hver, så blir det kanskje sammenhengende alt etter hvert. Håper mange kan fylle inn og rette litt og fortsette videre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

HeiJeg følger spent med. Ålvik ligger i Øystese, og iht.skattematrikkelen 1647 for Hordaland, er Ytre Ålvik på 4 lp.smør, 2 huder, 1 gsk og Indre Ålvik på 5 1/2 lp.sm, 1 tønne salt og 2 huder.Denne parten må ligge i Indre Ålvik, der Christoffer Gøye og S.Jørgen Clausons arvinger i Skien er blant eierne i 1647. Både Ytre og Indre Ålvik er nevnt i et diplom av 1436, som er drøftet i andre debatter her på forumet, stikkord Hardangergodset.LenkeMvh Karin

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Hei SveinJeg er overveldet av alle de nye opplysningene som framkommer angående eiendommer.1.linje: Øvre Hakestad i Ulvik.2.linje: Selland og Lunde i Granvin ?3.linje: Utåker i Kvinnherad? Tveit i OnarheimMvh Karin

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Tislevoll

Hei Karin. Det er bra for alle med slekt i Hardanger å få det på plass og alle andre som har interesse for gamledager.V.h.Svein Skal prøve mer senere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Har prøvd på litt retting og utfylling;Wij efftterskriffne Biørn paa Berffuen, Lensmand, Siffuer paa ------, Hauard paa Fyxen, Olluff ÿ Wiig, Iffuer paa Faxnes (?), Siffuer paa Sanduen, Laurettis Mænd i Østensøø Skiprett ÿ Hardanger. Kiendis wÿ och giøre witterlig for alle ----- thette wort obne Breff Anno 1592 och paa then 28 Januarÿ waare wj forsamlede ÿ indre Oluig ----- aff Erlige Mend Haffttor oc Olluff Hermundsønner, at Bytte oc skÿfftte thennom Emillem hues Jordegods oc eÿendell som the for oss Berette, som theris Sallig Fader Gjermund Haffttorsen oc Bÿrette Gudmundsdotter, Moder theris thennom haffde effter seg lade (?). och Thaa wÿ ---- Effter waaris Beste forstand och theris eyien willie och Samtÿche haffde. Tha fÿkk Haffttor then eldste Broder thet første Krav, och fald disse Jordeparter paa hannem som er ÿ Oluig en Løb Smør och ?? giedskiend (?) ¨Y Østense Sogn och i øffre Haakested 11 ½ løb Smør och ?? bucskiend i Uluig Sogn och ÿ Neeshiem tho (?) Mamataboll ÿ same Sogn och ii thiûffueflot ÿ threbe 6½ Löb salt och En skoffûe theg (dvs skogteig) Kallis Vaass theg, endnu tho skoffue heller ÿ Kinserûig Sogen for ii (Selland) aff Pundz Leÿe ÿ graffûen Sogen oc ÿ medsaxsen (?) ix Marc Smör och een løb smør i Ullensûang Sogen, och Liige disse Jordeparter ÿ forskreffne Hardanger, ÿ Sneyelstued ? Spand Smør oc ½ waag korn ÿ Quindherret Sogen och ? ? ? Leyye i Tued i Onnerems Sogen och Lÿge dissse Jordepatter i Sundhordelænn1 spand Smör er en i Udaagkeren (?) ii Qûindhærret Sogen och eth Spand Liige ii Thûed Onnerems Sogen, och Liige disse Jordeparter ii Sûndhordelæn, och en Løb smør och vi (6) Saald kaarn ÿ Bierke, noch ÿ Ollisgiere (?) eth (?) oc vi (6) ......... och ÿ Hoffuetued eth ½ pûnd Smör osv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Tislevoll

Veldig bra Finn ! Da kan vi prøve mer en annen dag og kanskje flere kommer innpå og hjelper til også.V.h. Svein

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Tror det vart litt dobbeltføring på slutten. Noe skal nok strykes av dette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Håper at det som ikkje skulle vera med er borte no.Wij efftterskriffne Biørn paa Berffuen, Lensmand, Siffuer paa ------, Hauard paa Fyxen, Olluff ÿ Wiig, Iffuer paa Faxnes (?), Siffuer paa Sanduen, Laurettis Mænd i Østensøø Skiprett ÿ Hardanger. Kiendis wÿ och giøre witterlig for alle ----- thette wort obne Breff Anno 1592 och paa then 28 Januarÿ waare wj forsamlede ÿ indre Oluig ----- aff Erlige Mend Haffttor oc Olluff Hermundsønner, at Bytte oc skÿfftte thennom Emillem hues Jordegods oc eÿendell som the for oss Berette, som theris Sallig Fader Gjermund Haffttorsen oc Bÿrette Gudmundsdotter, Moder theris thennom haffde effter seg lade (?). och Thaa wÿ ---- Effter waaris Beste forstand och theris eyien willie och Samtÿche haffde. Tha fÿkk Haffttor then eldste Broder thet første Krav, och fald disse Jordeparter paa hannem som er ÿ Oluig en Løb Smør och ?? giedskiend (?) ¨Y Østense Sogn och i øffre Haakested 11 ½ løb Smør och ?? bucskiend i Uluig Sogn och ÿ Neeshiem tho (?) Mamataboll ÿ same Sogn och ii thiûffueflot ÿ threbe 6½ Löb salt och En skoffûe theg (dvs skogteig) Kallis Vaass theg, endnu tho skoffue heller ÿ Kinserûig Sogen for ii (Selland) aff Pundz Leÿe ÿ graffûen Sogen oc ÿ medsaxsen (?) ix Marc Smör och een løb smør i Ullensûang Sogen, och Liige disse Jordeparter ÿ forskreffne Hardanger, ÿ Sneyelstued ? Spand Smør oc ½ waag korn ÿ Quindherret Sogen och ? ? ? Leyye i Tued i Onnerems Sogen och Lÿge dissse Jordepatter i Sundhordelænn, och en Løb smør och vi (6) Saald kaarn ÿ Bierke, noch ÿ Ollisgiere (?) eth (?) oc vi (6) ......... och ÿ Hoffuetued eth ½ pûnd Smör osv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Hatvik

Eg trur at ordet 'Faxnes' i uttrykket 'Iffuer paa Faxnes (?)' helst skal vera Aksnes. For i Vikøy sokn i Kvam herad (eller 'Østensøø skiprett'som det står) har vi øvre og nedre Aksnes. Dei andre lagrettemennene kjem jo òg frå gardar i Kvam: lensmann Bjørn paa Berffuen (Børve), Sjur paa Rückin (Rykkje), Håvard paa Fyxen (Fykse), Olaf ij Wiig (Vik) og Sjur paa Sanduen (Sandven).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Hei FinnFantastisk!!! Helt utrolig. Da er følgende eiendommer identifisert.Ålvik, ØysteseØvre Hakestad i UlvikNesheim i UlvikTjoflåt i Kinsarvik (på østsiden av innløpet til Granvinsfjorden)Vossateigen, nær Ålvik i det gamle Kinsarvik sokn?Selland i GranvinMidt Sekse i UllensvangSnilstveit i KvinnheradTveit i OnarheimI siste linje er vi nok kommet til eiendommer på Voss; BjørkeOdelsgjerde, jf Gjerde LenkeTil Terje. Takk skal du ha, ja selvfølgelig er det Ivar på Aksnes.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Har retta litt og sett til nokre ord som eg meinar å ha tyda, samt halde fram eit par liner vidare. Bretten på brevet gjer det vanskeleg å lesa, særleg siste del av lina.Wij efftterskriffne Biørn paa Berffuen (Børve i Kvam), Lensmand. Siffuer paa Rückin (Rykkje i Kvam), Hauard paa Fyxen (Fykse i Kvam), Olluff ÿ Wiig (Vik i Kvam), Iffuer paa Aksnes (Vikøy sokn i Kvam), Siffuer paa Sanduen (Sandven i Kvam), Laurettis Mænd i Østensøø Skiprett ÿ Hardanger. Kiendis wÿ och giøre witterlig for alle meth thette wort obne Breff Anno 1592 och paa then 28 Januarÿ waare wj forsamlede ÿ indre Oluig Eskeede og tilBedne aff Erlige Mend Haffttor oc Olluff Hermundsønner, at Bytte oc skÿfftte thennom Emillem hues Jordegods oc eÿendell som the for oss Berette, som theris Sallig Fader Gjermund Haffttorsen oc Bÿrette Gudmundsdotter, Moder theris thennom haffde effter seg lade (?). och Thaa wÿ ther Effter waaris Beste forstand och theris eyien willie och Samtÿche haffde partheret och Lignet. Tha fÿkk Haffttor then eldste Broder thet første Krav, och fald disse Jordeparter paa hannem som er ÿ Oluig (Ålvik) en Løb Smør och eth giedskiend (?) ¨Y Østense Sogn och i øffre Haagested (Øvre Hakestad i Ulvik), 11 ½ løb Smør och ?? bucskiend i Uluig Sogn och ÿ Neeshiem tho (?) Mamataboll ÿ same Sogn och ii thiûffueflot ÿ threbe 6½ Löb salt och En skoffûe theg (dvs skogteig) Kallis Vaass theg, endnu tho skoffue heller ÿ Kinserûig Sogen for ii (Selland) aff Pundz Leÿe ÿ graffûen Sogen oc ÿ medsaxsen (?) ix Marc Smör och een løb smør i Ullensûang Sogen, och Liige disse Jordeparter ÿ forskreffne Hardanger, ÿ Sneyelstued eth Spand Smør oc ½ waag korn ÿ Quindherret Sogen och eth spandz Leyge ÿ Tued i Onnerems Sogen och Lÿge disse Jordepatter i Sundhordelænn, och en Løb smør och vi (6) Saald kaarn ÿ Bierke, noch ÿ Ollsgiere (?) eth pund smør oc vi (6) askjor kornn och ÿ Hoffuetued eth ½ pûnd Smör. Noch ÿ nere Fennen (Nedre Fenne) een ½ Løb Smør och eth giedskind och Lÿge disse ----------- ÿ Vaange Kierkesogn ÿ --------------. Ther nest til fald then yngste Broder osv( Askje - askjor var eit vestlandsk mål på korn)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Tislevoll

Nere Fenne (Nore fonne)een 1/2 Löb Smör och eth Gedskinn och lÿge disse Jordepartene ÿ Vaange Kirkesogn ÿ ............... ................. net til fald then ÿngste Broderen Oluff Giermûndsen. Disse Jorde och Jordeparter En 1/2 Smör er ÿ ......... per Salt ÿ hele ........ X haffte ÿ ..... Sogen och en 1 Löb Smör och en huud och Smör oc ÿ ........ ... Salt ÿ Uldrensaager Od .... (?) Kinserûig Sogen och ÿ Heem (?) och 4 (ell. 9) Spand Smör och eth Gedskind ÿ Ullesûang Sogen och ÿ .............. et Spand Smör eth Gedskind ÿ Greffûen sogen Vorh Lÿge Disse Jordeparter av di forskreffne Hardanger. Og ÿ g .......... löb Smör och ni (?) Sold Korn och ÿ Greffûen en 1/2 Löb Smör och x Mark Smör och skall grefflen ..................... haffûe En Gimber skûoft ÿ Haffûe Thûeds Mark Effter ............... lighed och lÿge disse Jorder paa Vaas ÿ ............ Kirkesogn ÿ ............ latûng, och Haffûe Eûange(?)Sogn och ÿ .......... Xi Mark Smör och ÿ ....... korn ÿ Qûindherret Sogen. Thette Bekiendis Jeg for(ne) haffuer att ieg haffuer .... ent og Soltt Mÿn Kiere Broder Olûff ...... Mark Smör och XX Mark Korn ......... Qûindherredt Sogn for ............ gammelt (?) ...............ÿ Reedning (?) Øre ... Lot ingen Kalles aff mig eller nogen Mÿn Arffûinger ÿ Alle Maade och ........ ff the Sanneligen och Venligen forligete om forne Bÿtte, att det saa ................... och ûbrÿdeligen (?) ........ och staande skall paa begge Broder phartherne for thennem och thenne .............. och Effter ................. Eûindelige Odell och Egedomer och ingen He(fte) aff oss eller aff Voris Arfûinger. lages Saadanne ved ............ och ............., om saa .............. lot noget aff forn Gods Bliffûer nogen af .............. mod Rettergang aff ................. then skûlle ehn ............... ................. til haabe hûer Effter ......... part hannem hat igen at Veder ......... the .............. lerÿge ÿ all maade det til Vidnesbÿrd och ÿ (dennes) Sandeligen. Ja lade vi trÿkke v ....................................... Datûm ett ................................ 1597

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Tislevoll

Så er det bare å fylle ut der jeg ikke har klart det og få Romertalla omsette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Har teke med det som Svein har transkribert, samt fylt ut noko, men det står att ein heil del, særleg i siste delen:Wij efftterskriffne Biørn paa Berffuen (Børve i Kvam), Lensmand. Siffuer paa Rückin (Rykkje i Kvam), Hauard paa Fyxen (Fykse i Kvam), Olluff ÿ Wiig (Vik i Kvam), Iffuer paa Aksnes (Vikøy sokn i Kvam), Siffuer paa Sanduen (Sandven i Kvam), Laurettis Mænd i Østensøø Skiprett ÿ Hardanger. Kiendis wÿ och giøre witterlig for alle meth thette wort obne Breff Anno 1592 och paa then 28 Januarÿ waare wj forsamlede ÿ indre Oluig Eskeede og tilBedne aff Erlige Mend Haffttor oc Olluff Hermundsønner, at Bytte oc skÿfftte thennom Emillem hues Jordegods oc eÿendell som the for oss Berette, som theris Sallig Fader Gjermund Haffttorsen oc Bÿrette Gudmundsdotter, Moder theris thennom haffde effter seg lade (?). och Thaa wÿ ther Effter waaris Beste forstand och theris eyien willie och Samtÿche haffde partheret och Lignet. Tha fÿkk Haffttor then eldste Broder thet første Krav, och fald disse Jordeparter paa hannem som er ÿ Oluig (Ålvik) en Løb Smør och eth giedskiend (?) ¨Y Østense Sogn och i øffre Haagested (Øvre Hakestad i Ulvik), 11 ½ løb Smør och ?? bucskiend i Uluig Sogn och ÿ Neeshiem tho (?) Mamataboll ÿ same Sogn och ii thiûffueflot ÿ threbe 6½ Löb salt och En skoffûe theg (dvs skogteig) Kallis Vaass theg, endnu tho skoffue heller ÿ Kinserûig Sogen for ii (Selland) aff Pundz Leÿe ÿ graffûen Sogen oc ÿ medsaxsen (?) ix Marc Smör och een løb smør i Ullensûang Sogen, och Liige disse Jordeparter ÿ forskreffne Hardanger, ÿ Sneyelstued eth Spand Smør oc ½ waag korn ÿ Quindherret Sogen och eth spandz Leyge ÿ Tued i Onnerems Sogen och Lÿge disse Jordepatter i Sundhordelænn, och en Løb smør och vi (6) Saald kaarn ÿ Bierke, noch ÿ Ollsgiere (?) eth pund smør oc vi (6) askjor kornn och ÿ Hoffuetued eth ½ pûnd Smör. Noch ÿ nere Fennen (Nedre Fenne) een ½ Løb Smør och eth giedskind och Lÿge disse ----------- ÿ Vaange Kierkesogn ÿ --------------.Ther nest til fald then yngste Broder Oluff Giermûndsen Disse Jorde (Gaarde?) och Jordeparter En ½ (laup) Smör er ii (dvs 2) løbper Salt ÿ Halleracker under thuffte ÿ Jondal Sogen och en 1 Löb Smör och en huud och Smör oc ii (dvs 2) Løber Salt ÿ Udrensaager Od .... (?) Kinserûig Sogen och ÿ Heem (?) och 4 (ell. 9) Spand Smör och eth Gedskind ÿ Ullesûang Sogen och ÿ .............. et Spand Smör eth Gedskind ÿ Greffûen sogen Vorh Lÿge Disse Jordeparter av di forskreffne Hardanger. Og ii 2) g .......... löb Smör och ni (?) Sold Korn och ÿ Greffûen en 1/2 Löb Smör och x Mark Smör och skall grefflen ..................... haffûe En thimber skûoff ÿ HoffûeThûeds Mark Effter ............... lighed och lÿge disse Jorder paa Vaas ÿ Voss (el. Vangs) Kirkesogn ÿ Borstrand aatûng, och Haffûe Eûange(?)Sogn och ÿ .......... Xi Mark Smör och ÿ ....... korn ÿ Qûindherret Sogen. Thette Bekiendis Jeg for(ne) haffuer att ieg haffuer .... ent og Soltt Mÿn Kiere Broder Olûff ...... Mark Smör och XX Mark Korn ......... Qûindherredt Sogn for ............ gammelt (?) ...............ÿ Reedning (?) Øre ... Lot ingen Kalles aff mig eller nogen Mÿn Arffûinger ÿ Alle Maade och ........ ff the Sanneligen och Venligen forligete om forne Bÿtte, att det saa ................... och ûbrÿdeligen (?) ........ och staande skall paa begge Broder phartherne for thennem och thenne .............. och Effter ................. Eûindelige Odell och Egedomer och ingen He(fte) aff oss eller aff Voris Arfûinger. lages Saadanne ved ............ och ............., om saa .............. lot noget aff forn Gods Bliffûer nogen af .............. mod Rettergang aff ................. then skûlle ehn ............... ................. til haabe hûer Effter ......... part hannem hat igen at Veder ......... the .............. lerÿge ÿ all maade det til Vidnesbÿrd och ÿ (dennes) Sandeligen. Ja lade vi trÿkke v ....................................... Datûm ett ................................ 1597( Askje - askjor var eit vestlandsk mål på korn)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Tislevoll

Flott Finn, så er det mer oversiktlig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Tislevoll

Hei Karin, lurer på noe, skal du bruke dette og andre slike gamle brev i bøker du skal utgi, eller hjemmeside ell. l. Hadde vært kjekt å kjøpt eller sett det ferdige resultatet til slutt av all forskninga, har jo selv en god del slekt i Hardanger, som sikkert gjennom nye tolkninger blir forandring på og dette er skikkelig interessant.V.h. Svein

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.