Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Thomas Friis Konst

[#83631] Trine H:dtr. HOFNAGEL ca. 1615-1675 - Karlsöy - opphav Bergen eller i utlandet?

Recommended Posts

Gjest Thomas Friis Konst

I forbindelse med slektene BUGGE, HEGGELUND, HOIER, DANNEFAER, ROSING og WRANGEL m.fl. forekommer navnet HOFNAGEL. Utgangspunktet her er Trine/Cathrine Henricsdtr. HOFNAGEL födt ca. 1615, men uvisst hvor, - hennes far Henrich, oppholdt seg en tid i Karlsöy i Troms.Hun var gift med jekteskipper og handelsmann Knud HANSEN (BERGENSFAR) som levde ca. 1600-1660 og som visstnok hadde borgerbrev i Bergen og var (delvis) bosatt pa Reinsvoll i Karlsöy fra ca. 1635.Etter hans död ca. 1662 drev Trine jektebruket og handelen en tid og hun nevnes i forbindelse med mantallet av 1663 og -66. I fölge ulike nettsider (NERMO, VESTRAAT, STROMSNES og NOSE/ELLEFSEN) var det fölgende barn i ekteskapet;- Christen (gift LORCH)- Knud (mangler data)- Grethe (gift ODERUP)Knud nevnes noen steder med navnet BAARLUND og Trine i.f.m. et annet ekteskap med SCHESTED. Familien omtales av Havard DAHL BRATTREIN i Karlsöy. I Bergen finnes flere med samme navn, bl.a. skolemester Michel HOFNAGEL som angivelig var gift to ganger og hadde forbindelse til Köbenhavn. Jfr. ogsa HOFNAGELs opptegnelser fra Bergen 1597-1667, publisert i Norske Magasin i 1868.HOFNAGEL, HOEFNAGEL, HOFNAGELS finnes dessuten i tidsrommet etter ca. 1450 bade i Antwerpen, Amsterdam og i ulike steder i Tyskland, - ofte i interessante sammenhenger. Har en del data og heraldisk materiale om disse.Se ogsa i denne sammenheng bl.a. Tove H. RIVELSRUD's trad om HOFNAGEL # 47.650 av 2007, samt Knut HANSEN's trad om NIDEROS # 47.931 av samme ar.Interessante spörsmal er;1. Kjenner noen til HOFNAGEL navnets opprinnelse og hvorvidt det er snakk om en eventuell sammenheng mellom HOFNAGEL i Karlsöy og de i Bergen?2. Hvordan plassere Trine i denne sammenheng - og hva vet en mere om hennes mann Knud HANSEN som noen ganger tilegnes navnet BAARLUND?3. Kan det finnes en forbindelse mellom de Norske HOFNAGELs og de som omtales i bl.a. Be-Ne-Lux omradet noe tidligere?Takknemlig for innspill.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Legger inn en henvisning til denne nye HOFNAGEL traden i teamer hvor navnet har vaert omtalt.Som for eksempel i traden # 53.012 vedrörende HÖIER/HÖYER (ogsa kalt PCH-traden) av 2007.I denne traden er HOFNAGEL omtalt i fölgende innlegg;- 69, 71, 169; 224, 249, 265, 314, 326 og 627.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Ovenstad har bare en person med lignende navn, nemlig Michel Hoffnagel, men han skal ha vært sønn av en Henrich.

bilete10820.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Jeg ser at Trine er født tidligere, men her går det igjen navn som Henrich Hofnagel og Lorch.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

I Korskirken i Bergen 24. juni finner vi at Hendrich Hofnagel døper datteren Marta. Hustru denne gang er Anna Nordthusen. Vi ser også at den Maren Hofnagel - antakelig den som er nevnt over her - er fadder og 'Pige', så det er kanskje hun som er fadder i 1700 også, og kanskje ei søster av Hendrich - i tilfelle oppkalt etter sin mor. Permanent sidelenke: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8672&idx_id=8672&uid=ny&idx_side=-151>Lenke Permanent bildelenke:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

...årstallet for dåpen i Korskirken er 1697...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

FamilySearch viser at Mickel Hofnagel gifter seg i Holmen krk i København 3. feb 1698 med Catharina Halsteensdr.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Arnulf Strømsnes har også en del Hofnagel: http://stromsnes.info/nb/h/hofnagel.htmlNår vi ser våpnene som er avbildet på denne sida, så ser det ut til at det bl.a. er avbildet hesteskosaum - derav antakelig også navnet (heste)Hov nagel.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Takk til Arnstein, - for opplysningene om Michel/Mickel HOFNAGEL, som gifter seg i Kobenhavn i Februar 1698.Ser av innlegg 3 at hans forste hustru, Catharina HALSTEEN/HALSTENSDTR. dod 1709, var halvsoster til Alhed LORCH.Har pa ulike nettsteder sett at LORCH navnet har vaert brukt bade pa Trine HOFNAGEL selv og hennes barn.Undrer saledes pa famileforholdet mellom Trine og Michel?!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Takk til Per, - for henvisningen til 'dine' atte Norske og Danske HOFNAGEL pa din utmerkede nettside.Har ogsa sett naermere pa det som er skrevet om HOFNAGEL pa Tore NYGAARD's homepage. Jfr. Arnstein's innlegg * 9.Der nevnes en Henrich Nilsen HOFNAGEL i folge mantallet av 1664 som var bosatt pa Reinsvoll i Karlsoy, og som skal vaere fodt ca. 1636! Dessuten hans sonn, Henrich, som hadde borgerbrev fra Bergen som kannestoper fra 1692, og som dode i Vannvag i 1743.Undrer pa hvordan disse to personene passer inn i HOFNAGEL 'bildet'?!Kanskje kan ytterligere data om LORCK og BAARLUND fore oss naermere svarene pa HOFNAGEL-sporsmalene!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Andreassen

Hei. Jeg har to HOFNAGEL i mine lister. Det er Andreas HOFNAGEL, sorenskriver i Idd og Marker, gift med Regine LANGE. De har en datter, Regine Cathrine HOFNAGEL f.1.11.1755 i Fredrikshald og d. 29.1.1835 i Bergen. Hun var gift med Hans Stud KRUM, kjøpmann og trelasthandler Bragenes, Drammen. I krigsårene 1808-1809 'gikk det ut med ham', og han måtte slutte med forretningen og de flyttet til Bergen. Min kilde til dette er 'Familien Krum i Norge' av Einar Krum-Hjersing. Jeg ser i et tidliger tema 63566: Knut HOFNAGEL, at han skal være sønn av Andreas HOFNAGEL og Karen Hansdtr. DAMPE. Her har vi to koner: Regine og Karen, har han vært gift to ganger, eller?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest May Teistevoll

Trine Henriksdtr. Hofnagel i Karlsøy: Kjenner noen primærkilden hvor hun forekommer med dette etternavnet? I 1661 er det mannen Knut Hansen som er oppført, og i 1666 står hun bare med navnet Trine med hjemmeværende sønner Lars, 28 år, og Peder, 20 år.Når det gjelder Henrich Henrichsen Hofnagel, nevnt i innlegg 13 som kannestøper, tror jeg det kan være en sammenblanding med 'kangyter' Henrich Hofnagel i Bergen, som det ble registrert skifte etter i 1706. Hadde en sønn, Carsten.Henrich Henrichsen Hofnagel som døde i Vannvåg i 1732 hadde ingen etterkommere. Det er nevnt i skiftet etter han(og kona Karen Larsdatter) at da han var 'uægte barn' kunne ikke faren arve. Moren var ment å være i livet, og skulle oppholde seg i København.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Beste Tore ANDREASSEN,- takk for ditt innlegg om sorenskriver Andreas HOFNAGEL.Mener ogsa a ha registrert ham, da som en etterkommer av Samuel Samuelssen HOFNAGEL, bosatt i Christiania ca. 1675, i folge VIGERUST.netSkal dog se naermere pa dette nar jeg er tilbake i Belgia.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Andreassen

Hei.Har funnet følgende om Andreas HOFNAGEL: Examinati Juris 1736-1814: 'Hofnagel, Andreas – fremlagt attester fra stiftsbefalingsmann, generalmajor Reichwein, dat. Christiania 31 okt. 1733, amtmann Werenskjold, dat. Hafslund gaard 26 april 1737, og Fredrikshalds magistrat, dat. 14 mai 1773 – 24 jan. 1739: ei ubekvem, men temmelig velskikket. [sorenskriver i Id og Marker.]'Arent Olafsen:Våre sorenskrivere 1591-1814: 'Andreas Hofnagel, e. j., utnevnt 6. mars 1739, avsatt ved høiesteretsdom i 1759 og innsatt i arrest på Fredrikstenfestning, men snart løslatt. Han hadde tidligere vært prokurator, var født 1708 i Kristiania og døde 1778.'Tore

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Til May TEISTEVOLL's innlegg * 15;- mange takk May, - for det interessante innlegget med for meg ny informasjon om tradens hovedperson, Trine Henrichsdtr.Om jeg forstar alt rett sa kan det se ut som om at Trine Henrichsdtr. HOFNAGEL ca. 1610-1675 (ogsa omtalt som LORCK) og handelsmann/jekteskipper Knud HANSEN ca. 1600-1660 (ogsa omtalt som BAARLUND og BERGENFAR) hadde folgende barn;- Grethe f. ca. 1630 gift ODERUP pa Rotsund i Skjervoy- Christen f. ca. 1632 gift LORCK i Karlsoy- Hans (ukjent f. ar) visstnok gift SVENDDTR. - og senere bosatt pa Follesoy i Skjervoy- Lars f. ca. 1638 (ytterilere data onskes)- Peder f. ca. 1646 (ytterligere data onskes)Selv kjenner jeg ikke til primaerkilder hvor Trine forekommer med etternavnet HOFNAGEL.Har du fodselsar til 'kangyter' Henrich HOFNAGEL i Bergen som det var skifte etter i 1706?Undrer samtidig pa det korrekte navnet til faren til 'den uekte' Henrich Henrichsen HOFNAGEL som dode i 1732 i Karlsoy, - hvis mor oppholdt seg i Kobenhavn.Pa forhand takk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Hei igjen Tore,- er na tilbake i Belgia og har sett litt pa ulike HOFNAGEL notater jeg har.Kan det vaere slik at 'din' Andreas HOFNAGEL 1736-1814, sorenskriver, nedstammer fra en av brodrene Samuel og Borckhardt Samuelsson HOFNAGEL?I folge mine notaer levede disse henholdsvis 1647-1707 og 1652-1719. Kan ikke finne eksakt bosted i farten.Deres far, Samuel HOFNAGEL, skal i folge bl.a. VIGERUST.net vaere nevnt i forbindelse med en skatteoversikt fra Christiania av 1684, - og ikke 1675 som jeg skrev i innlegg * 16.Du viste kanskje allerede dette, - men hvor denne Samuel HOFNAGEL opprinnelig kom fra er ogsa av interesse i denne traden.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Andreas Hofnagel (1708-1778), navnet skrevet Anders ved dåpen, har slektsnavnet fra morsiden.Det er flere Samuel Hofnagel i Christiania, den som nevnes hos Tore er den Samuel Samuelsen Hofnagel som 01.11.1674 ektet Annichen Madsdatter og hadde mange etterkommere.Det går for langt å legge ut hele Christiania-Hofnagel her.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Andreassen

Hei Thomas.Må innrømme at grunnen til at jeg skrev mitt første innlegg var at slektsnavnet HOFNAGEL dukket opp. Jeg kom på at i forbindelse med arbeid med familien NORMANN/KRUM hadde støtt på dette familienavnet. Jeg håpet da på å kunne få flere opplysninger om denne familen, hvilket jeg også så langt har fått, endel løse tråder riktignok.Finner i databasen til Digitalarkivet: 'BORGERE I CHRISTIANIA 1698-1799': Samuel Knudsen HOFNAGEL 4.11.1746 Kande og tinstøber, 3.10.1760 Høker og øltapper, oppsagt sit tidligere borgerskap anv. 10 okt 1760.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Samuel i (21) er bror til Andreas i (20).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Samuel i (21) er bror til Andreas i (20).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Andreassen

Hei Geir.Altså, Samuel Knudsen kandestøber er Anders/Andreas prokurator/sorenskrivers bror?Du skriver at de har familienavnet HOFNAGEL fra morsiden, da har du vel også oversikt over foreldrene?Som jeg skrev tidligere har jeg Regine Lange som Andreas kone, med datter Regine Cathrine gift med Hans Stud KRUM, mens andre har Karen DAMPE med resultatet sønnen Knud?Dette var mange spørsmål, men jeg håper noen svar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

En kortversjon;Først en rettelse, Thomas refererer til Tores side og skriver at brodrene Samuel og Borckhardt Samuelsens far, Samuel HOFNAGEL, skal i folge bl.a. VIGERUST.net være nevnt i forbindelse med en skatteoversikt fra Christiania av 1684, - og ikke 1675 som jeg skrev i innlegg * 16.Dette er ikke riktig, det er Borchuat Samuelsen Hofnagels bror Samuel det refereres til i skatteoversikten, faren døde i 1654!Denne broren Samuel Samuelsen Hofnagel hadde i ekteskap med Annichen Madsdatter datteren Catrine (døpt i Hellig Trefoldighets Kirke 13.06.1683) som ektet kandestøberen Knud Andersen 14.12.1707 (15.12 ifølge trolovelseserklæringen) og som fikk bl.a. nevnte sønner Anders og Samuel døpt i Vor Frelsers kirke hhv. 30.06.1708 og 17.05.1712.Strek.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.