Gå til innhold
Arkivverket
Oddbjørn Johannessen

Niels Torbjørnsen Bakke (ca. 1661-1725), Holt (A-A)

Recommended Posts

Oddbjørn Johannessen

En av mine aner er "godt kjent" i bygdeboklitteraturen og i en del primærkilder. Det gjelder Niels Torbjørnsen Bakke (f. ca. 1661), som bodde på gården Bakke i Holt, rett ved Tvedestrands "bygrense". Det var skifte etter ham 26. september 1725 (Skifte 1725 Niels T. Bakke).

 

Han var gift tre ganger:

1) med NN (1 sønn)

2) med med Maren Pedersdtr. Bakke (7 barn), skifte etter henne i 1713

3) med Maren Jørgensdtr. (4 barn), overlevde Niels

 

Niels kom muligens til Bakke i forbindelse med sitt 2. ekteskap. Maren Pedersdtr. var nemlig kanskje søster til til Syvert Pedersen Bakke (f. ca. 1667). Syvert var gift med Ingeborg Torbjørnsdatter., som igjen muligens var søster til Nils Torbjørnsen Bakke! Det er her selvsagt en mulighet for at Niels faktisk var fra Bakka - og at han (og Ingeborg Torbjørnsdatter?) var barn av en til nå ikke nærmere identifisert "Torbjørn Bakke".

 

Det er altså i første rekke Niels Torbjørnsens herkomst jeg er opptatt av her, men er selvsagt også interessert i nærmere opplysninger om konene hans.

 

Jeg tar med en oversikt over barna (hentet fra Dypvågboka, s. 2039-2040:

 

1. e.:

 

1. Guttorm Nielsen Bakke, ca. 1696-1768 (? dødsåret ant. sammenblandet med halvbrorens), utenlands i 1725 - skifte 1744, der arvingene var hans kone ("navn ei vides") og halvsøsken.

 

2. e.:

 

2. Torbjørn Nielsen Bakke, ca. 1696-1768, til sjøs i 1725; g. 3 ganger: 1) Karen Halvorsdtr. Råkenes (1707-1740), 2) Anne Knudsdtr. Skålandsdalen (1698-1745), 3) Åse Tellevsdtr. (1719-1744). Overtok Bakke.

 

3. Johanne Nielsdtr. Bakke, ca. 1697-1743, g.m. Jens Halvorsen Buene.

 

4. Peder Nielsen Bakke, 1699-etter 1744, til sjøs i 1725.

 

5. Kirsten Nielsdtr. Bakke, 1702-før 1713.

 

6. Christen Nielsen Bakke, 1703-1744, utenlands i 1725. Ugift.

 

7. Inger Nielsdtr. Bakke, f. 1706, g.m. Rasmus Stiansen Buene.

 

8. Mikkel Nielsen Bakke, f. 1710. Utenlands i 1744.

 

3. e.:

 

9. Maren Nielsdtr. Bakke, f. 1714. Ugift i 1744.

 

10. Karen Nielsdtr. Bakke, 1716-1763, g. 1744 m. Halvor Halvorsen Buene, 1722-1807 (undertegnedes 4xtippoldeforeldre).

 

11. Bodil Nielsdtr. Bakke, f. 1718. Ugift i 1744.

 

12. Kirsten Nielsdtr. Bakke, f. 1724 - død samme år (eller året etter).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Jeg tar med en lenke til en annen tråd med en viss relevans:

Min lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Jeg ser nå at i preste- og fogdemanntallene 1664 er oppsitteren på Bache kalt Christen. Oppgitt alder er 64 år. I fogdemanntallet for 1666 er det imidlertid en interessant tilleggsopplysning. Brukeren heter fremdeles Christen, og han er nå "70 aar" - men han har også en 10 år gammel sønn: Michel Christensen (Bakke 1666). Kan det tenkes at dette er Niels Torbjørnsen Bakkes tilkommende svigerfar og svoger - altså far og bror til hans til nå ukjente hustru nr. 1? Vi skal jo legge merke til at det blant Niels Torbjørnsens barn fantes både en Christen og en Michel (riktignok i ekteskap nr. 2).

 

Også i skattematrikkelen 1647 heter brukeren Christen. Bakke er da krongods.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Mens jeg er i gang, kan jeg jo også ta med noen gårdsopplysninger fra Holtsboka. Det går fram av disse at Bakke i 1601 betalte 1 ort til Akershus befestning og at det i 1602 ble ble betalt 3 ort i gårdsskatt, 6 skilling i rytterskatt og 1 ort i skysskatt. Så sent som i 1668 er gården (klassifisert som ødegård) krongods. Også i 1645 var brukerens navn Christen - og han er da oppgitt med patronymet Larsen - og dattera Dorthe er nevnt.

 

Og i skattemanntallet 1610 nevnes ødegårdsmannen Lauritz Backe: Bakke 1610

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

La meg så produsere en spekulasjon det går an å tygge litt på:

 

I 1664-manntallene er en Guttorm Torbjørnsen, 80 år, nevnt blant husmenn og strandsittere på gården Ausel. Han har sønnen Torbjørn Guttormsen, 20 år. Ingen av dem er nevnt på Ausel 2 år senere, men Torbjørn Guttormsen (må være sønnen fra 1664) er da husmann på Østre Myklebustad. Alderen er oppgitt til 24 år. Deler av Østre Myklebustads grunn gikk ned i nåværende Tvedestrand (nær Bakke). Vi vet ikke hvor den husmannsplassen lå som Torbjørn bodde på, men han KAN jo være et høvelig farsemne for Niels Torbjørnsen Bakke - som altså ga sin eldste sønn navnet Guttorm...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Hei Oddbjørn, jeg har vært veldig opptatt med ei slektsbok den siste tiden, men siden du holder på å omskrive historien, så får jeg slutte meg til dine spekulasjoner, og gratulere med de foreløpige resultatene !

 

Her er mine notater om Torbjørn Guttormsen (sønn av Guttorm Torbjørnsen Ausel – eller skal det være Guttorm Torjussen ?) : ”Torbjørn er registrert som husmann på Østre Myklebostad i 1666, og som husmann og strandsidder på Åstø fra 1677-81. I 1684-86 ga han en riksdaler til Dypvåg kirke. Hans far var trolig Guttorm Torjussen (f. 1584) på Ausel i Holt, og Torbjørn hadde muligens en liten plass under Tveite i 1668, før han kom til Åstø (DB316)”. Og merk at Torbjørn fikk sønnen Pål i 1665 !!

 

Når det gjelder Christen Bakke, så synes det vel som han ble gift i godt voksen alder, og at Dorte kanskje var hans eldste barn ? Skal vi tro hun er identisk med den som giftet seg med husmann Christen Nilsen på Knudsvik, og senere kom til Gjeving ? Og det mangler vel en Lars, som kanskje kan være identisk med han som er født ca. 1650, og som også havna på Gjeving-Risøya, og som fikk sønnen Christen i 1685 ? Og så vet vi jo at Mikkel er et typisk Gjeving-navn..

 

Ellers er vel skiftet etter Guttorm i 1744 sentralt her, om du kan finne og tyde det. Jeg er ingen ”kløpper” på å lese så gamle skifter, så om du kanskje kan transkribere det sentrale også i skiftet fra 1725, så blir det kanskje flere som deler vår interesse 

Veldig spennende !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Hei Helge - interessant at du har funnet Torbjørn Guttormsen igjen på Åstø - og at han hadde en sønn med navnet Pål.

 

Jeg holder nå på å studere fadderne for de av Niels Torbjørnsen Bakkes barn vi kan finne dåpen til i kirkeboka. I den forbindelse har jeg også funnet flere barn i 3. ekteskap (som nok må være døde i 1725). Jeg fører derfor opp barna fra dette ekteskapet på nytt:

 

3. e.:

 

9. Maren Nielsdtr. Bakke, f. 1714. Ugift i 1744.

 

10. Karen Nielsdtr. Bakke, døpt 21/2 1717 - død 1763, g. 1744 m. Halvor Halvorsen Buene, 1722-1807 (undertegnedes 4xtippoldeforeldre).

 

11. Bodil Nielsdtr. Bakke, døpt 5/5 1719. Ugift i 1744.

 

12. Kirsten Niesdtr. Bakke, døpt 26/10 1721. Død før 1725. Tvilling.

 

13. Dorthe Nielsdtr. Bakke, døpt 26/10 1721. Død før 1725. Tvilling.

 

14. Kirsten Nielsdtr. Bakke, døpt 9/5 1723 - død samme år (eller året etter).

 

Interessant å registrere at navnet Dorthe dukker opp også her.

 

Skiftet etter Guttorm har jeg lett etter, foreløpig uten å finne det. Det befinner seg i nok i en av de protokollene som mangler registratur. Derfor blir det å bla seg framover side for side - og skriften er ikke den tydeligste! Det samme gjelder for øvrig skiftet etter Maren Pedersdtr. (i 1713) - Niels Torbjørnsens kone nr. 2.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Jeg har nå forsøkt å transkribere innledningen til skiftet etter Niels Torbjørnsen Bakke - og ser da at noen av opplysningene i mitt første innlegg vedrørende hvor sønnene befant seg på skiftetidspunktet, er unøyaktige:

 

Claus Dibbern, Kongl Majts Soren Skriver udj Nedenæs Lehn giør witterligt, at Anno 1725 Dend 26 Septb: efter udslagne Placater og tillysning paa Kierchebachen Indfandt mig paa gaarden Bache udj Holts Sogn tillige med bygdelænsmanden welagt. Thommes Lauritzøn og Haagen (.......?) at Registrere og vurdere afgl. Niels Torbiørnsøn Baches efterladte midler, til et lovl. Skiftes afholdelse, imellem hans efterladte Børn saa vel med hans afdøde 2de Hustruer som den(ne) igienlevende Hustrue Marj JørgensDater, Nafnl. Guttorm Nielsøn fuldmyndig udenlands, Torbiørn Nielsøn fuldmyndig tilstæde, Peder Nielsøn ligesaa myndig og Reist udenlands, Christen Nielsen 22 aar gl tilstæde, Michel Nielsøn 15 aar gl tiener hos Lars Pedersøn Songe, Johane NielsDatter 28 aar gl tilstæde, Inger Nielsdatter 19 aar gl, Marj NielsDatter 11 aar gl, Karj NielsDatter 8 aar gl og Boel NielsDatter 7 aar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Jeg lister opp fadderene for de av Niels Torbjørnsen Bakkes barn jeg har funnet dåpen til i kirkeboka. Kanskje vi ser et mønster det er mulig å bli klokere av?

 

- Peder Nielsen Bakke, døpt 27/12 1699. Faddere: Kiersten Mortensdatter Thuedestrand, Maren Röllefsdatter Rogeniss, Per Thomesen paa Werchet, Thoruild Nielsen Walde, Siffuer Persen Bache, Christen Persen Thuedestrand.

 

- Christen Nielsen Bakke, døpt 2/7 1703. Faddere: Chiersten (Christen?) Angelstad, Torchild Glædie, Svenung Næs, Laurs Nielsen Thuedestrand, Christen Persen Thuedestrand, Ingebor Bache, Sofi Nielsdat. Thuedestrand.

 

- Karen Nielsdtr. Bakke, døpt 21/2 1717. Faddere: Maline i Tuedestrand, Halffuor Rogenæs, Hoffuer Hantov, Aanon (Jakopsen?), Ingebor Bache, Aaste Øffuindsdater i Stranden.

 

- Boel (Bodil) Nielsdtr. Bakke, døpt 5/5 1719. Faddere: Ingebor Bache, Christen Pedersen, Halduor Will(ums??), Kari Hansdatter (et par overstrykninger) Hantou.

 

- Tvillingene Kirsten og Dorthe Nielsdøtre Bakke, døpt 26/10 1721. Faddere: Ane Larsdat. Tvedestrand, Sifvert Backe, Gunder Østraa, Ole Olsen Tvedestrand, Johane Backe, Birthe Rogenæs, Christen Pedersen Tvedestrand, Christen Lien ved Kvastad, Anne Nielsdtr Tvedestrand.

 

- Kirsten Nielsdtr. Bakke, døpt 9/5 1723. Faddere: Efen Hantou, Halvor Rogenæs, Salve Tvete, Susanne Backe.

 

Vi ser at det er en del gjengangere her, og at også en del gårds-/stedsnavn går igjen (Tvedestrand, Hantho, Råkenes, Østerå). Den fadderen som kanskje er hyppigst nevn, er en Christen Pedersen (Persen) Tvedestrand. Han er identifisert i slutten av skiftet etter Niels Torbjørnsen Bakke som "morbroder til det andet Kul Børn". Han var altså bror til Maren Pedersdtr. Bakke (og muligens også til Sivert Pedersen Bakke).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Det blir litt mange innlegg her - men nå fant jeg skiftet etter Maren Pedersdatter Bakke (9. oktober 1713):

Skifte 1713 Maren P. Bakke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Vi har jo denne Christen Pedersen Tvedestrand (sønn til Peder Skredder)som levde på rett tid: I Tvedestrandsboken s. 438 betegnes Christen som en flink og driftig mann, elskverdig og munter, med en stor vennekrets. Han var ofte barnefadder, alltid sammen med andre av "stedets beste menn". Et år måtte imidlertid han og hans kone "stå offentlig skrifte", trolig fordi det var for lang tid siden de sist var "til alters". Søndagen etter var han igjen fadder, så det var ikke mer alvorlig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Vi har jo denne Christen Pedersen Tvedestrand (sønn til Peder Skredder)som levde på rett tid: I Tvedestrandsboken s. 438 betegnes Christen som en flink og driftig mann, elskverdig og munter, med en stor vennekrets. Han var ofte barnefadder, alltid sammen med andre av "stedets beste menn". Et år måtte imidlertid han og hans kone "stå offentlig skrifte", trolig fordi det var for lang tid siden de sist var "til alters". Søndagen etter var han igjen fadder, så det var ikke mer alvorlig.

 

Jo, jeg har ham sterkt "mistenkt".

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Ifølge Tvedestrandsboka hadde Peder Cristensen Skredder bare to barn: Christen Pedersen og Malene Pedersdtr. Det forhindrer ikke at han kan ha hatt flere barn. Jeg legger forresten merke til at ei "Maline i Tuedestrand" er fadder for et av Niels Torbjørsen Bakkes barn (min 4xtippoldemor Karen). Mora var her riktignok Niels Torbjørnsens tredje kone - men "Maline i Tuedestrand" kan jo likevel være identisk med Malene Pedersdtr.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Jeg har nå også funnet skiftet etter Guttorm Nielsen Bakke og halvbroren Christen Nielsen Bakke (22/6 1744): Skifter Bakke 1744

 

Skriften er svært vanskelig å lese, men jeg mener å kunne tyde at det første skiftet (fol. 69a) er "efter Guttorm Nielssøn som udi ægteskab (........?) for 10 aar siden, sagt at være død udi Holland". Arvingene er hans enke "hvis navn ey vides paa den Eene og hands Halv Sødskende paa den Anden Side, nemlig 1 Halvbroderen Torbiørn Nielssøn fuldmyndig og boende paa (....) under Bakke og tilstæde, 2 Halvbroderen Peder ielssøn myndig og udenlandsk reist for 18 aar siden og ey vides om hand er i Live eller ey, 3 Halvbroderen Christen Nielssøn død efter denne sin Broder og altsaa hands Stervboe at til (......) arv som her (....) kan, 4 Halvbroderen Michel Nielssøn myndig og i Holland (.......) ældste Broder foregiver(?) et indløbet brev at hand er i Live, 5 Søsteren Johanne Nielsdatter død og efterlat sig 2de Børn nemlig 1)Sønnen Halvor Jenssøn 12 aar gl. 2)og Datteren Gundbor Jensdatter 10 aar gl. bege hiemme hos Faderen Jens Halvorsøn Buene som var tilstæde, 6 Halvsøsteren Inger Nielsdatter Enke boende paa gaarden Backe i Holt Sogn og var nærværende, 7 Halvsøsteren Maren Nielsdatter 30 aar og tienende paa Mærdøe, 8 Halvsøsteren Karen Nielsdatter 28 aar gl i Tvedestrand paa Egen Haand og ey var nærværende, 9 og Halvsøsteren Bodil Nielsdatter 26 aar gl tienende hos Jacob Anderssøn Egeland i Holt Sogn og ey heller var tilstæde".

 

Umiddelbart etter Guttorms skifte følger skiftet "efter Ung Karl Christen Nielssøn", og jeg tolker det slik at han muligens også er død i Holland.

 

Det er dessverre - så vidt jeg kan se - ingenting i skiftet etter Guttorm som kan bidra til å identifisere moren hans.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Vi mangler altså fremdeles navnet på Niels Torbjørnsen Bakkes første kone. Hans andre kone, Maren Pedersdatter, har vi (kanskje) nå fått satt inn i en slektssammenheng, mens vi ikke vet noe nærmere om herkomsten til hans tredje kone, Maren Jørgensdatter. Personlig er jeg særlig interessert i henne, siden hun altså er min 4xtippoldemor. Jeg vet heller ikke når hun døde, men det var i hvert fall etter 1725.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Nå fant jeg også skiftet etter Torbjørn Nielsen Bakke (15/8 1768): Skifte Bakke 1768

 

Der går det fra (fol 266b) at det var skifte etter hans stemor Maren Jørgensdatter 2/9 1726. Ny leting i skifteprotokollene!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Se det! Der var sannelig det "tarvelige" skiftet etter Maren Jørgensdatter Bakke også (2/9 1726): Skifte Bakke 1726 (Rett etter følger for øvrig et nokså omfattende skifte på Buene etter Halvor Aasuldsen.)

 

Vi ser at Maren Jørgensdatters tre mindreårige døtre, til tross for at de er så små, er i tjeneste. Maren Nielsdtr. er hos sogneprest Gjert Faye i Holt, Karen Nielsdtr. hos "Malene Sl. Peder Thomasøns" i Tvedestrand - mens Boel Nielsdtr. er hos Jørgen Jørgensen Østerå (kan han være avdøde Maren Jørgensdatters bror?).

 

"Malene Sl. Peder Thomassøns" var søster til Christen Pedersen i Tvedestrand, og altså datter til Peder Christensen Skredder. Dette styrker den antakelsen at Niels Torbjørnsen Bakkes 2. hustru, Maren Pedersdatter, var deres søster. Peder Thomassen var for øvrig en markant skikkelse i Tvedestrand - innflyttet (jf. Tvedestrandsboka) fra Føring på Jylland. Han drev Tvedestrands sag med kgl. bevilling, og er i 1712 nevnt som lensmann i Holt. Han døde i 1721.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Siden du er så godt igang, Oddbjørn så er jo skiftet til Syver Pedersen i 1730 også veldig interessant i denne sammenhengen :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Siden du er så godt igang, Oddbjørn så er jo skiftet til Syver Pedersen i 1730 også veldig interessant i denne sammenhengen :-)

 

Ja, jeg har det "i kikkerten"!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Her er skiftet etter Syvert Pedersen Bakke (10/5 1730): Skifte 1730 Bakke

 

Noen data fra skiftebrevet (etter en rask gjennomlesning):

 

Det er altså snakk om skiftet "efter afgangne Siver Pederssøn Backe udj Holts Sogn" - og dødsdatoen er fastsatt slik: "dend sallig Mands dødlig afgang var 8te dage før Kyndelsmesse sidste afvigte".

 

Arvingene var "hans eftertadte Hustrue Ingeborg Torbiørnsdatter og deres sammenaulede børn Nafnl: Peder Syverssøn 22 aar gammel, Torbiørn Syverssøn 14 aar gammel, Sussanna Siversdaatter gift med Morten Halvorsøn boende paa Østeraae og Maren Siversdatter Enke". Alle arvingene var til stede ved skifteforretningen.

 

Vi får ikke (så vidt jeg kan se) vite særlig mer om avdødes og enkens slektsforhold - bortsett fra at vergemålet for enkens "2de umyndige Sønner" blir overlatt "De umyndiges Søstermand Morten Halvorsen Østeraae".

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Det var synd, Oddbjørn. Morten Halvorsens mor var imidlertid Berte Jonsdatter, søster til Jørgen Jørgensens hustru Gunhild Jonsdatter, så der er nære forbindelser..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Nå går jo skiftet etter Syvert Pedersen Bakke over flere sider - og jeg har som sagt bare skumlest det (og da konsentrert meg om begynnelsen og slutten). Jeg skal se litt nærmere på utlodningsdelen. Kanskje det er noe mer informasjon å hente der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Ellers så har vi jo den ubeskrevne Maren Jørgensdatter på Dal f. 1691. Hun var datter av Jørgen Evensen på Dal, bror til Maren Evensdatter som ble gift med Hans Iversen på Merdø - hvor Maren Nilsdatter tjente i 1744..?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Ellers så har vi jo den ubeskrevne Maren Jørgensdatter på Dal f. 1691. Hun var datter av Jørgen Evensen på Dal, bror til Maren Evensdatter som ble gift med Hans Iversen på Merdø - hvor Maren Nilsdatter tjente i 1744..?

 

Det var vel ikke noe dumt forslag? Jeg får se om det går an å komme videre med det.

 

Jeg har nå sett litt nærmere på skiftet etter Syvert Pedersen Bakke, men finner ikke noe som kan belyse nærmere hvilken slektskontekst han og kona hører hjemme i. Det står imidlertid en del om det formynderskapet han hadde etterlatt seg for Niels Torbjørnsen Bakkes to yngste døtre (Karen og Bodil). At han var formynder for dem, KAN jo indikere at han kan ha vært en slektning - og Dypvågboka antyder jo, som sagt, både at Syvert Pedersen og Maren Pedersdatter kan ha vært søsken - OG at Niels Torbjørnsen og Ingeborg Torbjørnsdatter kan ha vært søsken.

 

Jeg siterer litt mer fra skiftet etter Syvert Pedersen:

 

"Den sallig Mand har været Formynder for Kari og Boel Nielsdøttre, hvis arvelod udj Løsøre Midler efter Skiftebrevet af 2den Septbr: 1726 er bleven udtagen og befindes ligesom (gods?) som Forrethningen udviiser, og som denne Enken ikke kand bebyrdes længere med samme Wærgemaal som fløttes til Ole Olsøn boende i Tvedestranden som sig samme Wærgemaal haver det antagne, og de umyndiges Midler til sig at annamme, og derfor i sin Tiid at giøre dend rigtighed som Loven byder under Vedbørlig ansvar.

 

Hr. Giert Faye som godvilligen har paataget sig Wærgemaalet for Maren Nielsdatter, sagde Enken og arvingerne at hand hendes arvelod til sig In Natura har annammet, hvor det og til Wiidere under hans ansvar forbliver".

 

Språket er omstendelig, men vi ser alttså at enken Ingeborg Torbjørnsdatter ikke er i stand til å videreføre formynderskapet for Karen og Bodil - og at det derfor overføres til Ole Olsen Tvedestrand (hvem var han?). Sogneprest Gjert Faye sier seg imidlertid villig til å videreføre sitt ansvar for Maren.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Det var interessant, Oddbjørn ! Ole Olsen må være Ole Olsen Grenstøl, som døde på Berge - skifte 18/8-1734, og han var gift med Kirsten Jørgensdatter fra Bakke !!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.