Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Leif Salicath

Sibille Nielsdatter Tank / Kamp 1684-1759 og hennes aner

Recommended Posts

Leif Salicath

Sibille døpt 23.feb.1684 i Bragernes lenke og gift 27.okt.1704 lenke.

 

Det ser ut som om hennes far er Niels Karstenssøn (Carstensen). Er dette samme person som kjøpmann i Hølen, Niels Carstensen Tank ca 1660-1732 se Nermo, lenke ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Takk for det.

 

Jeg prøver å finne barn som matcher Nermos liste over barn, men foreløpig negativt.

 

Er dette et annet barn, eller feiltyder jeg ? lenke ? 13. september 1691 - Stephen ?

 

Og denne lenke 25. febr. 1694 ? Avslører vel mine begrensninger mht. tyding.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Begge disse er Niels Stephenssøns barn - så du leste riktig :)

 

Har lett etter flere barn mellom 1680-1700, men ikke funnet flere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Takk igjen.

 

Hvis det er samme person som Nermo har, skal jo barna ha blitt født i Halden eller i Hølen (Vestby), men der går ikke kb så langt tilbake. Slik jeg leser Nermos side så har han opplysningene fra skiftet etter Niels i 1736 uten at det hjelper meg videre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Da er han jo gammel nok til å vises i Manntallet 1664-1666, men Nermo antyder dansk opprinnelse.

 

Skiftet bør vel finnes under Follo - eller er det Nedre Romerike ?

 

Jeg vet ikke om denne tilfører noe som kan brukes (dansk) lenke ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Da er han jo gammel nok til å vises i Manntallet 1664-1666, men Nermo antyder dansk opprinnelse.

I Manntallet 1665 for Lier og Bragernes prestegjeld, finnes en Niels Carstensen, 18 år gammel, dvs født ca 1647.

 

Niels Carstensen Tank, som døde i 1732, var født ca 1649, avviket er mao ikke stort.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Kan dette være noe å se på?

 

Delgobe, Charles Antoine - samling, Digitaliserte dokumenter 38 (SAO/PAO-0038/D/Da/L0038), 0-, oppb: Statsarkivet i Oslo.

 

Merknader: Svanenskjold-Thurach

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43534/333/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sa20110503710333.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
svein rindedal

Her er etternavnet Kamp,hvis jeg får til å lage lenke :http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=27&filnamn=sk06021682&gardpostnr=1083&personpostnr=5401&merk=5401#ovre

Share this post


Link to post
Share on other sites
svein rindedal

Kamp her også :http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=28&filnamn=sk06021682&gardpostnr=1570&personpostnr=9002&merk=9002#ovre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Jeg har også sett navnet Kamp, men det kan jo ha blitt "tilført" senere (ut fra en gård eller likn.). Ekteskapet nevnt i første post i denne tråden viser klart "Tank", etter min mening. Se bilde. Det går frem av skifte-lenkene fra Svein at Sibille Christine og Edvard Francicus må ha hatt en bror Carsten. Selv om dette stemmer med Niels Carstensen Tank fra Hølen, beviser jo skiftene jfr. Delgobe at det ikke er samme Carsten Nielsen. Men hvor fra kommer "Tank" i Drammen ?

 

Kan dette være riktig Niels Castensen lenke? Gift med Maren Pedersdatter.

 

Det finnes flere Carstensen i området lenke. Her synes det som om Giøe, Chresten og Bodil er søsken samt kanskje også Henrich. Mye taler for at Carsten er ytterligere en bror. Hvorvidt Niels er riktig bror synes mere usikkert, men navnet på brordatteren Else Sibille Nielsen er vel en oppkalling av Sibille Christine - datter til Niels. Altså er alle disse i slekt.

 

Det var en Karsten Hansen Kamp som levde i Christiania i 1590-1658. Han var gift med Sophie Bang 1620-. En sønn Hans har etterkommere i Christiania. Jeg nevner dette for det fremgår jo av skiftene tidlig på 1700-tallet at Sibille Christine og Edvard Francicus bor i Christiania. Jeg har ikke funnet noen Kamp i rett tid i Drammen eller omegn.

post-639-0-00596900-1321869570_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Her nevnes Niels Karstenssøn som eier av Vestre Linnes, Lier lenke. Hougsund nevnes, så det altså riktig Niels Karstenssøn som er funnet i skiftet.

 

På Søndre Linnes finner vi igjen Niels Karstenssøns svigerfar Peder Guttormsen Linnes (se også skifte etter ham) lenke. I denne lenken finner en også bekreftelse på at en er på riktig spor ved at Knut Jacobsen Hein krever arv. Han var som nevnt ovenfor, gift med Sibille Christine Nielsdatter Tank/Kamp.

 

(Artikkelen om Søndre Linnes hjelper meg også med flere andre aner).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

På Søndre Linnes finner vi igjen Niels Karstenssøns svigerfar Peder Guttormsen Linnes (se også skifte etter ham) lenke. I denne lenken finner en også bekreftelse på at en er på riktig spor ved at Knut Jacobsen Hein krever arv. Han var som nevnt ovenfor, gift med Sibille Christine Nielsdatter Tank/Kamp.

Skiftet etter Peder Gutormsen Lindnes viser at hans hustru het Sibille/Sybille, og at han hadde tre levende døtre i 1696: Ingeborg, Maren og Sybille.

 

Ingeborg må ha vært gift to ganger, i 1696 nevnes ektemann Jappe Simens, og i skiftet etter strandfogd Peter Timmermand i 1684 er hun også oppgitt som ektefelle.

 

Skifteregister for Drammen 1679-1819

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Takk for det, Grete. Jeg sitter nettopp å ser på lenke for å se om det var noen forskjell fra det transkriberte.

 

Carsten Hansen/Hanssøn er nok faren, ja. Barn i trolig riktig rekkefølge:

Bodil - død før 1706 gift med feltbreder Christian Müller (skifte)

Niels - født 1647 gift med Maren Pedersdatter (skifte) hun datter av borger Peder Guttormsen Linnes død -før 1696 og hustru Sybille

Henrich ca 1654 - etter 1710 gift med ukjent - en sønn Daniel Henrichsen gift med Anna Margreta Eriksdatter som er død i 1710.

Giøe - gift med borger og skredder Hans Jensen som dør i 1712

Chresten - også kalt Chresten Carstensen Torendahl, dør i 1725 gift med Lisbeth Pedersdatter Søboholm 4 (5) døtre.

Maren - også kalt Maren Carstensdatter Torendahl, dør i mai 1732 gift med borger og murmester Christen Andersen.

 

Jeg er usikker på om de to siste kanskje er barn av en Carsten Carstensen, mao. neste generasjon.

 

Jeg har også vært innom Peder Guttormsen Linnes og forbindelsene er rimelig klare. Hans far er Guttorm Olsen Linnes, død etter 1655. Ytterligere aner i den linjen finnes i linken til Søndre Linnes ovenfor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Ja, det er ingen tvil om at dette er rette folka, men det er fortsatt et mysterium hvorfor Sibille Christine Nielsdatter blir kalt både Tank og Kamp. Vi har kun funnet navnet Tank én gang så langt, så det kan være en skrivefeil, siden broren, Edvard Franciscus også kalles Kamp, både ved begravelsen i 1716 og i skiftet 1717.

Det står forresten i skiftet at Edvard "kom 1716 fra Christiania for fiendtlig Jnvassion". Dette betyr vel at han falt for svenskene: Det første Norgesfelttoget + Beleiringen av Akershus festning

 

 

Men, når det gjelder navnet Tank - la jeg merke til dette i lenken din om Vestre Linnes:

 

"Eiere.

 

Brødrene Klemmet og Alv Torgersønner eidde inntil 1582 1 ½ skpd. med bygsel over hele gården, men makeskiftet det året godset mot Nonneseter-gods. Alt ca. 1400 hadde Nonneseter kloster en part. på 8 øyresbol. Den gamle og den nye klosterparten fikk tils. en skyld på 2 skpd., part 1, som i 1647 var forlenet Jens Bjelke. 1 1648 ble den makeskiftet til Sehested, og kom sogn det øvrige Sehested-godset under kronen 1651, til Marselius 1658, og så til baron Juel i 1688. Han solgte for 400 dlr. til herr Jens Pedersen på Bragnes. Parten gikk så i arv til Mikkel Heide som i 1708 solgte for 450 dlr. til sin svoger «kunsterfarne mann» Eilert Holm. Han tok gården, i bruk.

 

Petersalteret eidde ca. 1400 5 øyresbol. Denne parten, part 2, var i 1595 forlenet Enevold Kruse som kanongods, og skyldte da 1 hud. I 1660-åra kalles parten Thanches kanoni. Den tilhørte i 1670 Nils Toller; hans enke solgte den i 1681 til amtmann Mathias Tonsberg. Fra ham kom parten til Nils Waernschiold, som i 1705 solgte til Amund Eriksen Gilhus.

 

Part 3, 10 lp., tilhørte i 1615 brukeren Bård, i 1637 Gullik Auvi, i 1645 Nils Renskog, i 1651 Ola Vefferstad, og fra 1672 Per Guttormsen. Fra ham gikk parten i arv til Nils Karstensen i Haugsund, som overlot den til Amund Eriksen Gilhus i 1696; han ble i 1705 også eier av part 2. Part 2 og 3 gikk i arv til hans sønn Halvor Amundsen, Søndre Linnes. Brukeren Rasmus Syversen ble eier av begge partene i 1730-åra."

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Tar med at det i 1680-årene fantes en Karsten Tanck i Christiania. Kilde: vigerust.net - Slektsnavn i Christiania i 1680-årene

 

----

 

Nå fant jeg skiftet etter Niels Carstensen Tanchs sl: hustru Anne Jensdatter i Hølen, selv om det kanskje ikke er så interessant lenger: Kildeinformasjon: Oslo fylke, Oslo skifterett, Skifteprotokoll 2 , 1701-1707, oppb: Statsarkivet i Oslo.

 

Og her er skiftet etter Niels Carstensen Tanch: Kildeinformasjon: Oslo fylke, Oslo skifterett, Skifteprotokoll 7 , 1736-1737, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Jeg har også lett etter flere Tank og Kamp, men ikke funnet noen forbindelse. Nevnte Carsten Tank i Christiania har kanskje heller ikke noe med Niels Carstensen Tank i Hølen å gjøre.

 

Som jeg har nevnt tidligere fant jeg de omfattende beskrivelsene av Vestre og Søndre Linnes veldig interessante. Jeg hadde for få år siden en omfattende leting i Røyken og Hurum etter en gren av mine aner som ikke var kjent tidligere. Det viste seg etterhvert at jeg var i slekt med svært mange der. Noen av disse navn finnes også nevnt under Linnes. Ouvi og Vevelstad er blandt disse.

 

Pussig også at Nils Toller dukker opp. Jeg kjenner til ham via hans datter Anne Cathrine Nilsdatter Toller gift med oberst Johan Henrich Garmann. Jeg visste ikke at han også hadde eiendom utenfor Christiania.

 

Det var vanlig å bruke gård eller stedsnavn som "etternavn" og at noen Carstensen har bodd på Tanch under Linnes, er mulig. Her gjelder det Sibille Christine Nielsdatter som får navnet "Tank" når hun gifter seg 20 år gammel i 1704. På det tidspunktet eide vel ikke Niels Carstensen lenger part 3 i Vestre Linnes, men her kan den beskrevne historie lett være feil. En annen mulighet er at presten har "koblet" Sibille Christine Nielsdatter til Tank-famlien i Hølen. Kanskje presten kjente til denne familien. Uansett, så tror jeg vi dropper Tank-navnet for henne.

 

Det finnes div. Kamp andre steder, men ingen i Drammensområdet så langt. Kamp er iflg. Vigerust en gammel adelsslekt, men jeg tror ikke på en slik link. Matrikkelen fra 1838 har kanskje løsningen: lenke. (Skriv inn Kamp). "Kampen" passer best.

Share this post


Link to post
Share on other sites
svein rindedal

Mener å huske(NST ?) at den Nils Carstensen ved Hokksund i også kalles Hauritz

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Her er Niels Carstensens dåp 29.aug.1646 lenke, dvs. det står Carsten Hanssøns barn, men det kan neppe være noen andre enn Niels som er 18 år i manntallet i 1664-66.

 

Nå blir jeg fristet til å lete videre i kb etter Carstens barn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Trolig er det samme Niels Carstensen, 18 år, som vi finner i Prestemanntallet 1665 for Bragernes. Faren heter Carsten Hansen, 51 år.

 

I samme manntall finnes også Petter Karstensen 15 år, tjener hos tollbetjent "Allerdk Paffsen".

 

Jeg kommer også tilbake til Petter. Først så tenkte jeg at da ville han jo vært nevnt i et eller annet skifte, men hvis han dør før det første skiftet og ikke har barn, så blir han ikke nevnt. Således må han være død uten barn før 1706. Da vil han jo ha vært 56 år. Det er ikke funnet noen andre Carstensen i Drammensområdet på den tiden. Jeg tror jeg setter ham opp som barn av Carsten Hanssøn under en viss tvil. Kanskje finnes hans dåp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Mener å huske(NST ?) at den Nils Carstensen ved Hokksund også kalles Hauritz

Skifte 1696 i Christiania etter Carsten Nielsen Hauritz.

 

Han var gift med Ruth Engelbretsdatter. Barn nevnt i skiftet:


  •  
  • Niels Carstensen Hauritz, 11 år
  • Engelbret Carstensen Hauritz, 7 år
     

Kildeinformasjon: Oslo fylke, Oslo skifterett, Skifteprotokoll 1 , 1692-1701, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.