Jump to content
Arkivverket

Ulike hendingar innførte i kyrkjeboka – skal alle registrerast?


Erling O. Hagerup

Recommended Posts

Erling O. Hagerup

I kyrkjeboka 1739-1766 for Bud er ulike hendingar registrerte. M.a. er det på folio 5a opplyst at presten Christian Jensen ”har glemt at anføre de ministerialia som 1741 til hans død forefaldt”.

 

Folio 5a

 

På folio 7a (Dom: Trinitatis) er det opplyst at ”Størker Jenssøns Kone [blev] afholdt fra Alterens Sacramente formedelst eet rygte om hende”. Nedanfor dette (Dom: 2da Trinit:) er det opplysningar om at saka var løyst, og om opphavsmannen til ryktet, Aslach Gule.

 

Folio 7a

 

Nedst på folio 7a – fol 7b er det opplysningar om heimebesøk hjå Ole Kolbentsøn om hans ”onde Sædvane til Druckenskab”. På fol. 7b. er det opplysningar om tilsvarande heimebesøk hjå Jacob Pedersøn. Nedst på fol. 8a er det opplyst at Anne (??kaffers kone) vart ”tiltalet” for ”onde forhold med banden og skiænden imod naboerne, især sine gamle forældre”.

 

Folio 8a

 

Skal slike opplysningar registrerast i Augustus? I tilfelle korleis?

Link to post
Share on other sites

Etter det jeg kan skjønne, inngår ikke denne type notater i de listetypene som Augustus inneholder. Vi kan også finne opplysninger om at gudstjenester ble avlyst på grunn av uvær, merknader omkring prestens helseplager o.l.

 

Jeg holder meg til hendelser som svarer til de aktuelle listetypene dåp, vielse, begravelse osv. Så får det heller være at enkelte notater ikke blir kilderegistrert. Dersom det hadde vært ønskelig, kunne man lage en egen listetype for "diverse".

Link to post
Share on other sites
Erling O. Hagerup

Eg ser det på same måte som Geir og har heller ikkje registrert slike notatar. Men då kan det hende at interessante slektsopplysningar som finst i kyrkjeboka, ikkje blir registrerte i Augustus, jf eksempla nemnt ovanfor. Dette kan vere like interessante opplysningar som t.d. registrerte opplysningar om offentleg skriftemål.

Link to post
Share on other sites
Anette S. Clausen

Augustus er et registreringsprogram som kun er ment for de kirkelige handlingene og som dere har oppdaget, vil det ofte være vanskelig å gjøre om prosateksten til det svært formalistiske oppsettet Augustus opererer med. I sånne tilfeller hvor en kirkebok er full av underfundige og gode notater kan en velge å skrive av hele kirkeboken og la det heller være en avskrift og ikke en søkbar database. Innholdet blir ikke søkbart og analysevennlig i samme grad som en database og mister en god del av sin verdi på den måten, men samtidig vil en full avskrift tilføre ny verdi i form av prestens notater. Det er et valg en må foreta før en starter avskrift av eldre kirkebøker.

 

En annen måte å løse det på er å sørge for begge deler. At handlingene blir registrert i Augustus og at det lages en egen notat-avskrift parallelt. Det er tungvint og tidkrevende, men da har en sørget for full uttelling for sine registreringer av personer og handlinger og samtidig gjort resten av kirkeboken tilgjengelig gjennom avskriften.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.