Jump to content
Arkivverket

Død eller begravet?


Recommended Posts

Et tilbakevendende tema: Skal det registreres dato for død, begravelse eller jordpåkastelse? Se kirkebok for Øvrebø 1785-1834: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9907&idx_id=9907&uid=ny&idx_side=-241

 

Jeg regner med at det i så gamle kirkebøker er det den kirkelige handlingen som er anført, i likhet med at det bare oppgis dåpsdag og ikke fødselsdag.

Det er vel også nokså klart når overskriften er "døde og jordpaakastede" at det er sistnevnte handling som gjelder. Litt verre når overskriften bare er "døde" (side 818 i samme bok) - er det fortsatt jordpåkastelsen det henvises til? Begravelse er vel ikke nødvendigvis en kirkelig handling, men på side 828 er det likevel "døde og begravne" som er overskriften. En kan bli forvirret av mindre - - .

Link to post
Share on other sites
Anette S. Clausen

Jeg støtter meg til Kyrre i dette tilfellet. For presten var det "den religiøse seremonien, altså gravlegginga eller jordfestinga som var det sentrale og som skulle førast. Det er difor sjeldan at me finn dato for dødsfallet i dei eldste kyrkjebøkene." (side 41)

 

Jeg vil derfor si at du skal tolke overskriften Døde som begravelse og registrere datoen i feltet for begravelsesdato. Der overskriften er "Døde og jordfestede" ville jeg registrert datoen i feltet for jordfestelsesdato.

Link to post
Share on other sites
Anette S. Clausen

Litt ekstra komplisert blir det kanskje når overskriften er "Døde og Begravne", og det under postene anføres "kastet Jord paa". Men det er vel da Jordfestet som er riktig rubrikk?

 

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9907&idx_id=9907&uid=ny&idx_side=-255

 

Ja, du ser presten har skrevet begravet NN eller kastet jord på NN. Så her ville jeg skilt mellom disse to og ført datoen i hhv felt for begravelse og felt for jordfesting.

Link to post
Share on other sites
  • 9 months later...

Jeg må komme tilbake til dette spørsmålet igjen.

 

I kirkebok MINI A1 for Øyslebø, Vest-Agder 1773-1820 starter begravelseslista greit med "jordpaakastelse paa NN (dato)".

 

http://www.arkivverk...ny&idx_side=-75

 

Men etter en tid går presten over til å skrive "i i juni døde NN".

 

http://www.arkivverk...ny&idx_side=-81

 

Skal dette tolkes bokstavelig og føres under dødsdato (som 00.06), eller er det fortsatt å forstå som jordpåkastelse?

Link to post
Share on other sites
Anette S. Clausen

Ikke godt å si, men når jeg blar meg rundt så ser jeg at presten har spesifiserte dødfødte, druknede osv. Jeg tolker det derfor som at han viser til dødstidspunktet og ikke tidspunkt for begravelse eller jordpåkastelse. Jeg ville derfor ført dette under dødsdato.

Link to post
Share on other sites

Da er vi enige. For jordpåkastelser er det oppgitt dato, men i de angjeldende tilfellene er det stort sett bare oppgitt måned. Det tyder vel på at det ikke er den kirkelige handlingen det gjelder.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.