Jump to content
Arkivverket

Søking i gamle debatter


Recommended Posts

Anette S. Clausen

Søket er ikke helt pålitelig, det er en side av saken. Men dette med manglende treff ved æøå viser seg kun å gjelde i søk innefor ett emne. Søkes det i et forum eller samtlige forum, vil søk med norske bokstaver virke.

Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch

Søket er ikke helt pålitelig, det er en side av saken. Men dette med manglende treff ved æøå viser seg kun å gjelde i søk innefor ett emne. Søkes det i et forum eller samtlige forum, vil søk med norske bokstaver virke.

 

Nei, det er ikke riktig. Søk i "Forum" med søkeord som Fjørkenstad, Bjørnstjerne og Rørosmuseet gir fremdeles ikke treff i de nevnte trådene.

 

Jeg forstår at ressurssituasjonen er vanskelig og at dere må gjøre prioriteringer, men at det altså skal ta over fem måneder før noen ser på dette, synes jeg faktisk ikke er bra nok.

Link to post
Share on other sites
Anette S. Clausen

Du får treff på søkeordene du nevner, men ikke i alle trådene dette dukker opp. Dette skyldes det opprinnelige problemet med søkemotoren og ikke problemer med æøå.

 

Hvis du får null treff på disse termene når du søker gjennom alle foraene, er det noe nytt. Dette opplever ikke vi når vi tester.

 

Du må ikke tro at vi ikke griper fatt i problemet. Dette har vært diskutert internt flere ganger og vi har muligens en løsning, men spørsmålet nå er om implementeringen av den løsningen skal gå på bekostning av utviklingen av Digitalarkivet. Vi er langt på overtid og fikk utvidet lisensen fram til nyttår i år. Jeg er svært usikker på om vi får penger til å forlenget lisensen enda et år, og det vi ikke da har klart å flytte over til nye Digitalarkivet vil forsvinne.

Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch

Du får treff på søkeordene du nevner, men ikke i alle trådene dette dukker opp. Dette skyldes det opprinnelige problemet med søkemotoren og ikke problemer med æøå.

 

Hvis du får null treff på disse termene når du søker gjennom alle foraene, er det noe nytt. Dette opplever ikke vi når vi tester.

 

Hvis du leser innleggene mine i denne tråden, vil du jo se at det er nettopp dette jeg selv skriver! Jeg skriver slett ikke at jeg får null treff - det er jo akkurat det som er mitt poeng!

Jeg får treff i noen tråder der disse ordene forekommer, men altså ikke i de trådene jeg nevner.

 

Det er også interessant at du så sikkert kan fastslå at det ikke har noe å gjøre med bokstavene æ-ø-å. De fire søkeordene jeg nevner, inneholder alle bokstaven ø. Dessuten gir Bj?rnstjerne treff i den nevnte tråden, men ikke Bjørnstjerne (jfr. innlegg 10). Søkeordet Hensvolden gir treff i en tråd, men Fjørkenstad gir ikke treff i den samme tråden - selv om begge ordene forekommer der (jfr. innlegg 4).

 

 

 

Du må ikke tro at vi ikke griper fatt i problemet. Dette har vært diskutert internt flere ganger og vi har muligens en løsning, men spørsmålet nå er om implementeringen av den løsningen skal gå på bekostning av utviklingen av Digitalarkivet. Vi er langt på overtid og fikk utvidet lisensen fram til nyttår i år. Jeg er svært usikker på om vi får penger til å forlenget lisensen enda et år, og det vi ikke da har klart å flytte over til nye Digitalarkivet vil forsvinne.

 

Igjen: Jeg skjønner at dere må prioritere. Men allerede for fem måneder siden bebudet du "en snarlig løsning", og du takket til og med for at jeg purret. Da må du også akseptere at jeg etter fem måneder blir litt utålmodig.

Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch

Det er også interessant at du så sikkert kan fastslå at det ikke har noe å gjøre med bokstavene æ-ø-å. De fire søkeordene jeg nevner, inneholder alle bokstaven ø. Dessuten gir Bj?rnstjerne treff i den nevnte tråden, men ikke Bjørnstjerne (jfr. innlegg 10). Søkeordet Hensvolden gir treff i en tråd, men Fjørkenstad gir ikke treff i den samme tråden - selv om begge ordene forekommer der (jfr. innlegg 4).

 

Her enda ett - eller faktisk to - eksempel på at et søkeord som inneholder bokstaven ø, ikke gir treff:

Engelschiøn og Engelstjønn gir ingen treff, men erstatter man ø'en med et spørsmålstegn - Engelschi?n og Engelstj?nn, kommer man til innlegg 9 i denne debatten (lenke) om oppkalling av barn.

 

Jeg er derfor fremdeles nysgjerrig på hvordan dere har kommet frem til at dette ikke har noe å gjøre med bokstavene æ, ø og å. (Jeg har riktignok ikke opplevd det samme med æ og å, så kanskje vi/dere kan innsnevre problemsøket til alfabetets nest siste bokstav?)

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...

Jeg har nå funnet eksempler på at søkeord med bokstaven Å heller ikke gir tilslag:

 

Hvis man søker på ordet Åset, får man tilslag kun i tråder i det gamle debattforumet.

 

Hvis man derimot bruker ?set som søkeord, får man treff bl.a. i denne tråden der gården Åset i Åmot nevnes. Heller ikke søkeordet Åmot gir treff i denne tråden (- men det gir tilslag i andre tråder der Åmot nevnes).

 

Dersom ikke Digitalarkivet selv har kapasitet til å se på dette på denne siden av nyttår, hadde det kanskje vært en tanke å ta det opp med leverandøren av programvaren for debattforumet?

Link to post
Share on other sites

Her er enda et eksempel på at søkeord med bokstaven Å ikke gir tilslag i forumet:

 

Hvis man søker på navnet Tåsen, får man tre treff i det "nye" forumet og seks i det gamle - men ikke i denne tråden selv om gårdsnavnet nevnes flere ganger i innlegg nr.40 der.

Søker man derimot med søkeordet T?sen, får man flere treff, blant dem i den nevnte tråden.

 

Er dere fremdeles sikre på at søkefeilen ikke har noe med de tre særnorske bokstavene å gjøre?

Link to post
Share on other sites

Er dere fremdeles sikre på at søkefeilen ikke har noe med de tre særnorske bokstavene å gjøre?

 

I mitt innlegg igår benyttet jeg med hensikt ordet særnorske - selv om dette ikke er en korrekt eller presis betegnelse på vårt alfabets tre siste bokstaver. Men jeg ønsket bare å ha med et ord med bokstaven æ for å se om dette ordet lot seg søke opp - og jeg har fått bekreftet min mistanke om at så ikke er tilfelle:

Søkeordet særnorske gir ikke treff i denne tråden, mens søkeordet s?rnorske gjør det. Også andre ord uten bokstavene æ, ø og å her i denne tråden lar seg søke opp.

 

Jeg mener derfor at dere nå har sterke indisier på at det nettopp er ord som inneholder disse tre bokstavene, som ikke gir tilslag ved søk, og jeg mener at dere har gode eksempler å gi til programvareleverandøren slik at de kan få rettet denne feilen.

Link to post
Share on other sites
  • 3 months later...
Tore S. Falch

Du får treff på søkeordene du nevner, men ikke i alle trådene dette dukker opp. Dette skyldes det opprinnelige problemet med søkemotoren og ikke problemer med æøå.

 

Hvis du får null treff på disse termene når du søker gjennom alle foraene, er det noe nytt. Dette opplever ikke vi når vi tester.

 

Du må ikke tro at vi ikke griper fatt i problemet. Dette har vært diskutert internt flere ganger og vi har muligens en løsning, men spørsmålet nå er om implementeringen av den løsningen skal gå på bekostning av utviklingen av Digitalarkivet. Vi er langt på overtid og fikk utvidet lisensen fram til nyttår i år. Jeg er svært usikker på om vi får penger til å forlenget lisensen enda et år, og det vi ikke da har klart å flytte over til nye Digitalarkivet vil forsvinne.

 

 

Jeg leser følgende under "Nytt fra Digitalarkivet":

 

Avtalen om bruk av den gamle programvaren for Digitalarkivet er forlenget fram til sommeren 2013. Dermed får vi litt bedre tid på oss til å få ferdig resten av funksjonaliteten for de nye nettsidene. Arbeidet med å flytte over resten av dataene vil etter planen ta fatt i februar.

 

Forhåpentlig betyr dette at dere dermed har tid til å se på problemet med manglende tilslag med søkeord som inneholder bokstavene æ, ø og å?

 

Jeg er også nysgjerrig på om dere fremdeles kan si sikkert at de manglende treffene ikke har noe med disse tre bokstavene å gjøre.

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Tore S. Falch

Etter halvannen uke uten svar (- og fem innlegg før det uten kommentar fra Digitalarkivet) tillater jeg meg å etterlyse svar på spørsmålene mine.

Link to post
Share on other sites
Anette S. Clausen

Jeg beklager du ikke får svar. Dette er et teknisk problem som kun kan ordnes av administrator og jeg så helst at dere fikk svar derfra. Jeg skal purre.

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...
Tore S. Falch

Jeg beklager du ikke får svar. Dette er et teknisk problem som kun kan ordnes av administrator og jeg så helst at dere fikk svar derfra. Jeg skal purre.

 

Kanskje du kan purre en gang til...?

Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch

Du må ikke tro at vi ikke griper fatt i problemet.

 

Vel, nå er det gått nesten ett år siden jeg først gjorde dere oppmerksom på denne feilen, det er nesten seks uker siden jeg spurte om status på feilrettingen, og det er fire uker siden du purret på administrator, men fremdeles står spørsmålet mitt ubesvart, og fremdeles er problemet uløst.

 

Så jo, jeg begynner vel å få en mistanke om at ingen griper fatt i dette problemet....

Link to post
Share on other sites
Anette S. Clausen

Det er visstnok en bug i koden til forumet som gjør at tekst med æøå ikke alltid blir lagret riktig og når det ikke er korrekt lagring, vil de heller ikke komme med i søket.

 

Dermed er vi tilbake til å vente på oppdatering av programvaren for debattforumet :(

Link to post
Share on other sites
Anette S. Clausen

Det vet jeg ikke.

Jeg ser leverandøren kom med en ny versjon i januar, med en oppdatering av den igjen nå i februar etter tilbakemeldinger om feil http://community.invisionpower.com/topic/377793-ipboard-342-released/

 

Jeg overlater til de teknisk ansvarlige til å vurdere versjonen og hvorvidt vi skal oppgradere til den. Hvis den ikke fikser våre problemer og ellers ikke har større utbedringer, vil det være mye jobb for lite gevinst. Det er ellers alltid lurt å vente litt etter at en oppgradering er sluppet slik at leverandøren får tilbakemeldinger om feil i nye versjonen og rekker å fikse dem.

Link to post
Share on other sites
Frederic G. Østby

Vi har meldt inn feilen flere ganger men de sier at problemet ligger så dypt i systemet at den ikke vil rettes med det første.

 

Vi har i dag gjort noen små justeringer i søkemotoren vi bruker. Det hadde vært fint om dere kunne teste og se om æøå-søk har blitt noe bedre.

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...
Tore S. Falch

Det er visstnok en bug i koden til forumet som gjør at tekst med æøå ikke alltid blir lagret riktig og når det ikke er korrekt lagring, vil de heller ikke komme med i søket.

 

Dermed er vi tilbake til å vente på oppdatering av programvaren for debattforumet :(

 

 

Vi har meldt inn feilen flere ganger men de sier at problemet ligger så dypt i systemet at den ikke vil rettes med det første.

 

Vi har i dag gjort noen små justeringer i søkemotoren vi bruker. Det hadde vært fint om dere kunne teste og se om æøå-søk har blitt noe bedre.

 

Jeg har skjønt at det nylig har vært en oppdatering av søkefunksjonen i debattforumet, men problemet med søkeord som inneholder bokstavene æ, ø og å, ser ut til å vedvare.

 

Har noen forsøkt å gjøre noe med dette siden problemet først ble tatt opp her i denne tråden for snart tre år siden?

Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch

Takk.

Og når kommer den neste versjonen av IP.Board med UTF-8 støtte fra bunnen av?

(Jeg vet ikke hva "UTF-8 støtte fra bunnen av" er, men det lyder veldig fint, og sålenge "det vil fungere bedre da", er det sikkert en veldig nyttig ting.)

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.