Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Lars Østensen

Morten Bryneldsen/Brynildsen/Brønildsen - Oppslag i Brodahl: Trøndersk personalhistorie

Recommended Posts

Lars Østensen

Er det noen som har Brodahl: Trøndersk personalhistorie og kan gjøre et oppslag angående Morten Bryneldsen/Brynildsen/Brønildsen?

 

Sidereferanse:

 

Morten Bryndelsen, 1677 s. 36

Morten Bryneldsen, 1675 s. 32

Morten Brønildsen, 1665 s. 20

 

"Trondheimsborgeren Morten Brynildsen eide gnr.24, Neset/Været i Bø i tiden 1661 til han døde i 1698"

 

Har en mistanke til at det er samme Morten som er omtalt i skiftet under:

"7/1 1689, Morten Brynildsens avdøde mor Guri Mortensdatter. Morten og broren Arne var arvinger. Skifte etter faren Brynil Arnsøn 7/2 1674 hadde gitt moren 194 rdr i gård og løsøre, brandt ved bybranden. Moren hadde bodd hos Morten i 6 år og han overtok arv og gjeld med Arnes samtykke. Arnes svigersønn var Johan Erichsen."

 

Med hilsen

Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Var den samme jeg bla. tittet etter i boka. Arne Brynhildsen er nok død før mora? Morten Brynhildsen var formynder for barna i 1687 da han lånte bort 200rd : http://www.arkivverk...y&idx_side=-178

Noe særlig mer om Morten har ikke jeg.

 

Det stemmer, jeg har noe mer:

 

"15/11 1687 i Johan Thulins før iboende gård hvor død efter Anders Jonsen Findegaard såvidt ikke før registrert og vurdert. Enken Maren Hansdatter (som efter moster hadde fått et speil). Laugverge Claus Clausen Holst og tilstede også Steffen Steffensen og Morten Brynildsen. Sønn Jon 8 år 2615-1554, samt uvisse fordringer 415 vesentlig efter Ole Hansen Nysted efter hvem han hadde kjøpt borgerleiet Liland i ofoten. Liland 2 våger fisk med bygsel, leiet samme sted, Wold samme sted, Sanden i Senja, Handelshuset på Andenes, jekt og jekt under bygging... Nevnes Margrethe Arentzdatters arv efter far Aren Brynildsen skifte 30/10 1674 (forsvunnet (skiftet)) og mor Marta Jonsdatter 19/2 1672 348 rdr."

 

"19/2 1672 Arent Brønneldsens afdøde qvinde Marta Jonsdatter. Datter Margrethe på 6 år. 120-40 Rd."

 

3/4 1691 Avdød Jon Kieldsen. Enke Karen Pedersdatter (som i tidligere ekteskap med avdød Hans Andersen Scuensche (Svenske?) hadde datteren Birgitte). Avdødes arvinger var halvsøsken og deres barn: Sl Anders Joensen sønn Joen Andersen (se 2. bd. 15/11 1687), Hans Joensen Findvergård i Nordland, Anne Jonsdatter gift med Steffen Steffensen Medelfart og Margrethe Arentzdatter gift med Johan Erichsen. Hun var datter av avdøde Arent Brynildsen efter hvem det var skifte etter 30/10 1674, og Martha el Margrethe Joensdatter efter hvem skifte var 19/2 1672 (ikke oppbevart). Enkens laugverge Christen Poulsen. Efter avdødes forrige hustru Barbra Mortensdatter i hennes ekteskap med Christopher Einersen (skifte 4/2 1668 efter ham) var det følgende barn som krevde farsarv med brorlodd 14 Rd.: Birgitte gift med Joen Ellingsen, Anne gift med Peder Johansen, Christen visstnok i København og Margrethe som tjente i København. Skifte efter Barbra ble holdt 16/4 1681, 3 dager før storbranden og brorlodden ble anslått til 62 Rd. som ikke var utbetalt. Deres krav ble avslått som foreldet. Hans Arentzens morsarv 7-2-6 henstod i boet (bror av ovennevnte Margrethe). Bygård 250, leiet Bremnes i Vesterålen 40, hus på Levanger 8 og jekteredskap, brutto 778, netto 391 Rd. (Se NST 10 side 302).

 

13/3 1696 avdød Johan Erichsen Nordfahr. Enke Margrethe Arensdatter. Barn: Mallena. Hadde tilhold i Stamsund. 149-ca 300 Rd.

 

Jeg har notert at denne Arent Brynildsen var nordlandshandler og hadde Borgerleiet Stokmarknes, Vesterålen. Problemet er at jeg ikke klarer å finne igjen kilden for dette. Dersom det stemmer kan det forklare hvorfor sønnen til Morten Brynildsen, Bernt Mortensen (Borch?) var kremmer i Stokmarknes på begynnelsen av 1700-tallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

21/4 1691 avdød Lars Nielsen, Nordlandshandler. Enke Maritte Olsdatter. Barn: Niels Larsen, Ingeborg Larsdatter gift, Tore Larsdatter gift Hans Michelsen i Nordland. Laugverge Morten Brynildsen. Gård 200, Halmsnes borgerleie i Vesterålen 30, i alt 375-44, netto 331-1-6.

 

Jeg antar at det skal være Holmsnes borgerleie.....

 

Kan denne nordlandshandler Lars Nielsen være bror av kona til Morten Brynildsen, Anna Nilsdatter?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erlend E. Mæhlum

Her er nok kilden din for at Arent eide Stokmarknes: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080328650146.jpg Publisert 1678, da høres det litt rart at skiftet etter hans skal ha vært i 1674..

i 1703 pantsetter Bernt Mortensen Borch? Storkmarknes for nøyaktig samme sum. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20228&uid=ny&idx_side=-90

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Her er nok kilden din for at Arent eide Stokmarknes: http://www.arkivverk...80328650146.jpg Publisert 1678, da høres det litt rart at skiftet etter hans skal ha vært i 1674..

i 1703 pantsetter Bernt Mortensen Borch? Storkmarknes for nøyaktig samme sum. http://www.arkivverk...ny&idx_side=-90

 

Jeg synes alle indisier peker i samme retning, men det er jo langt fra noe bevis for slektskap foreløpig.

 

Är dopvittne, "1710. Dca 18 Trinit: dóbt Isaach Hanß barn af

Stochmk. Nom: Maren. Testes. Bernt Mortenssón Boch, Hans Nielß

Gúldstad, Sara ErichsDr Sandberg, Ingebor JensDr Brevigen, Anne

JoensDr Findßet".

Hadsel PF454 1704-25 s.170a

 

Trekilen har tolket dette til Boch, men det spørs om det skal være Borch?

 

Trekilen har en annen interessant observasjon:

 

"I Manntall 1701, finns märkligt nog på gården ovanför i Maarsúnd,

en man som heter "Olle Mortenßen, föd i JemteLand, 26"

Sønn av Morten Brynhildsen?

Det antydes i NST 10 at kona til Arent Brynildsen sitt opphav kan være fra Sverige......

 

De skiftene jeg har referert fra er avskrift fra NST 16, Utdrag fra Trondheims eldste skifteprotokoller av Kjeld Bugge.

 

I et av skiftene ovenfor er nevnt borgerleiet Bremnes i Vesterålen.

 

"Hornemann har en Hans til)Hans Isaksen Grønbeck f.1692 Nordlandshandler,Bremnes i Sortland,Vesteraalen, død juni 1752 ?gift 1735 i FK Maren Jensdatter Ross.Her noteres det at hans arvinger solgte leiet Bremsnes i Vesteraalen 1753 til Ole Kristian Myhre."

 

Skifte 1748, Vennesund, Brønnøy: Avdøde Ermegaard Jensdatter Ross, ugift, Vennesund. Arvinger: bror Jens Ross i Trundheim; halvbror Hierenemus Bryggmand Falch, borger i Bergen; avdøde halvbror Jens Jacob Falch i Trundheim, etterlater sig 2 døtre; søster Maren Jensdatter Ross gift med Hans Isachsen Grønbech, Trundheim; søster og enke Elen Jensdatter Ross var gift med Jacob Ballentin..

 

Montro hvordan dette borgerleiet kom i eierskap hos Hans Isaksen Grønbech?

 

Kan han være sønn av den Isak Hansen Grønbech som er nevnt her:

 

Se gårdshistorie Bø bind 2, side 567 (høyre side) - Om kremmerleiet Skårvågen:

 

"Den første kremmarene ein kjenner der er Anders Pedersen 1666, død før eller i 1688 gift med Anne Henriksdatter. Ho var enke då ho i 1688 selte leiet til den neste kremmaren, Isak Johnsen Grønbech 1688-1702 (min anmerking: antar dette er den periode han drev borgerleiet i Skårvågen). Enka etter IJG vart gift med Dines Pedersen, som i 1703 fekk bevilling på Trondheims rådstue til å vere kremmar i Skårvågen. Dines Pedersen dreiv handel i Skårvågen til 1732, og han var den siste trondheimsborgeren som hadde handel der, heiter det."

 

Har en mistanke til at den Dines Pedersen som nevnes i Skårvågen er den som er nevnt i skiftet under:

 

«Den 14. april 1728 begjærte Erich Jensen skifte efter sin mor, Aletha Pedersdatter Jens Olsens. ... Jens Olsen har forlatt byen for omtrent 13 år siden, og «det vites ikke til visse enten han han er nu død eller i live». Barna var: Morten Erichsen, noen og 30 år gammel, i Nordland, Johan Erichsen, død for 2 år siden og efterlatt enke og datter, Aleth Christina på 5 år, Magdalena (Malena) Erichsdatter, gift med Niels Mørch, begge nu værende i Finnmarken, alle disse i første ekteskap med Erich Erichsen. Den eldste sønnen, Peder, viser sig å være død ugift, idet søskenenes arv efter ham nevnes. I annet ekte med Jens Olsen var barna: Erich Jensen «i huset», Jochum, 20 år, Kirsten Margrethe Jensdatter 29, og Aleth Jensdatter, 25 år, alle også nærværende, samt Ane Jensdatter, gift med Andreas Eeg «her i byen». Det refereres et brev, hvorefter Erich og Jochum var enige om at Erich overtok borgerleiet Balstad. De underskriver sig der henholdsvis Erich Grøn og Jokum Bredal Grøn. ... Det nevnes jekt med inventar til 100 rd., gård og grunn i byen 300 og Balstad (Ballestadviken) 100 rd. Det registrertes meget sølvtøy, ialt på vel 144 lodd og en gullkjede på 4 lodd, men det meste var pantsatt. Brutto var 1145 rd., men gjelden blev 1072 rd. ... Barnas morbror, Dines Pedersen var tilstede under skiftet.»

 

Lars

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Fra Trekilens avskrifter:

 

Leddings Mandtal Offúer Westeraalen och Andenæss fogderie, Paa ald Kongl: Maÿtz: Ledding, Sambt Húúsfrelse och Gresleie, Som Oppebergis Vdi Nerúerende Aar 1685

Sortlands fiering:

Húúsfrelse

Hanß Henrichßen Trúndhiembßborger, aff et húúß paa Steroe, fisch - j pd

 

Joen Kieldßen Trúndhiembzborger, af et húúß paa Bremneß, fisch - j pd

 

Kalssnætz fiering:

 

Húúsfrelse

Laúridß Nielßen Trúndhiembßborger, aff et húúß paa Holmßneß, fisch j púnd

 

Effúen Olßen Trúndhiembßborger, aff et húúß paa Kalßneß, fisch j púnd

 

Tilsvarende gjelder for1686.....

Leddings Mandtal Offúer Westeraalen och Andenæs fogderie, Paa ald Kongl: Maÿtz: Ledding, Sambt húúsfrelse och Gresleie, Som oppebergis Vdi Nerúerende aar 1688.

 

Húúsfrelse

Hanß Henrichßen Trúndhiembßborgr:, aff et húúß paa Steroe, fisch - j púnd

Joen Kieldßen Trúndhiemßborgr:, aff et húúß paa Bremneß, fisch - j púnd

Húúsfrelse

Laúridß Nielßen Trúndhiemß borgr:, aff et húß paa Holmßneß, fisch - j pd

Effúen Olßen Trúndhiembß borgr:, aff et húúß paa Kalßneß, fisch - j pd

 

Ikke så mye å bli klokere av, men bekrefter vel at denne Trondheimsborger - Lars Nielsen hadde tilhold på Holmsnes, og ikke Halmsnes som det er tolket til i skifteavskriften...

 

Lars

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erlend E. Mæhlum

Har vært inne på noen av de slektene du nevner her.

 

Når det gjelder Dines Pedersen, så må vel dette være samme kar. Var vel ikke så mange trondhjemsborgere ved dette navn i denne perioden. Vet om en Dines til, det var Dines Olsen, han flyttet til Vågan (Storvaagen) og var lensmann der.

Når det gjelder Bremnes så har jeg ikke vært borti folka der.

 

Dines Pedersen har jeg som bror av Aleth Pedersdatter. Hun var første gang gift med Erich Erichsen som eide borgerleiet Balstad i Lofoten. Når Erich døde så ble Alets far formynder for barna fordi Erich ikke hadde kjente slektninger. Aleth giftet seg så i 1698 med Jens Olsen Grøn. Sønnen Erich Jensen Grøn overtok borgerleiet. Har en del på denne familien og særlig på datteren Alette Margrethe. Aleth og Dines forfedre er omtalt i NST.

 

Når det gjelder å finne foreldrene til Anne Nielsdatter og mulig bror Lars/Lauritz Nielsen så ser jeg av noen dokumenter jeg har fotografert at det var en trondhjemsborger som derev nordlandshandel i 1662 som het Niels Olsen (Oluffsen). Kan jo være en potensiel far.....Men det ble vel kjøpt og solgt noen bruk oppi der.

 

Ellers så kan vi jo håpe det ikke er så lenge til det kommer mer skanna dokumenter fra statsarkivet i Trondheim. Tror de har planer om å skanne de gamle overformynderirullene fra Trondhjem bla.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Har spekulert på om det kan være en forbindelse mellom Anna Nilsdatter Grønbech datter av Trondhjemsborger Nils Larsen, og Aleth Margrethe Jensdtr Grøn. Begge har en sønn ved navn Dines og en datter ved navn Aleth.....

 

FÖD. döpt 28/8 1712 i Hadsel sogn.

"1712. Dca 14 Trinit: Dóbt Niels Larß Trúndh. Borg: barn af

Fladßet Nom: Anne. Testes. Hans Pederß Hanöen, Hans Mortenß

Hvidnes, Margaretha Vhit, Bergitte OttisDr Bitterstad, Karen

GiertsDr Barsöe".

f Hadsel PF454 1704-25 p.173a

 

 

Skifte etter Anna Grønbeck, Leckang øvre i Ulvøy

Ektefelle: Christen Grønbeck. Internt skiftenr: 1283. Skiftet åpnet: 14/5-1785. Side: 190. Løpenr: 12. Det

står ikke slektsnavn på han, men han brukte vel Grønbeck?

Arvinger:

Formue: 54-4-8. Gjeld: 25-4-4.

Film eller link: HF1984

Christen Grønbeck, Leckang øvre i Ulvøy.

Ektemann av avdøde. Gift. Ektefelle: Anna Grønbeck.

Niels Christensen Grønbeck, Valsnes i Kalsnes.

Sønn av avdøde.

Rasmus Christensen Grønbeck, i Ulvøy.

Sønn av avdøde.

Dines Christensen Grønbeck, Sildpollen i Kalsnes.

Sønn av avdøde.

Dorothea Grønbeck, i Kalsnes.

Datter av avdøde. Gift. Ektefelle: Anders Benjaminsen Har.

Anders Benjaminsen Har, i Kalsnes.

Svigersønn av avdøde. Gift. Ektefelle: Dorothea Grønbeck.

Karen Grønbeck, Bergen, 43 år

Datter av avdøde.

Anna Elisabeth Grønbeck, , 40 år

Slektsforhold står ikke, men det var nok en datter

Aleth Grønbeck, Leckang i Ulvøy.

Datter av avdøde. Gift. Ektefelle: Antonie Povelsen, klokker.

Antonie Povelsen, Leckang i Ulvøy.

Svigersønn av avdøde. Gift. Ektefelle: Aleth Grønbeck.

 

Datteren til Anna Nilsdatter Grønbeh, Dorthe Christensdatter Grønbech, ble gift med Anders Benjaminsen fra Kalde i Vågan og sønnen til Aleth Jensdatter Grøn, Jens Petersen Crantz ble gift med søsteren til Anders, Johanna Benjaminsdatter. Sønnen til Anna Nilsdatter Grønbech, Nils Christensen Grønbech, ble gift med Gjertrud Benjaminsdatter, som var søster av Anders og Johanna.....

 

Dette kan jo selvfølgelig være en ren tilfeldighet, men .........

 

Lars

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Sognepresten Peter Crantz døde i Buksnes i 1727 (liktalen ble holdt 19 juni i Buksnes kirke)

Brukeren av Lilleeide er sønnen til sognepresten Peter Crantz; Peter Dreier Crantz, gift 1729 i Buksnes med Aleth Margrethe Jensdatter Grøn fra Trondheim. Broren til Aleth, Erich Jensen Grøn hadde borgerleie på Balstad. Peter dør på 1740-tallet og Aleth blir gift med Ole Pedersen. Aleth døde ca i 1762, før ekstraskattmanntallet ble ført. Skifte etter henne skal ha blitt avholt 23 sept. 1763.

Peter og Aleth hadde følgende barn:

-Peter Petersen Crantz. F. 1729 i Trondheim før foreldrene giftet seg. Død 1729

-Aleth Margrethe Petersdatter Crantz (ca 1731- 1817). Gift ca 1750 i Buksnes med Christen Danielsen på Haug.

-Elsebe Catharina Barsøen Petersdatter Crantz (1732-) Gift med Nicolai Thomasen Ringkjøb på Vinje i Vågan.

-Jens Petersen Crantz (1734-). Gift i august 1765 med Johanna Benjaminsdatter. De bodde en stund på Lilleeide. Flyttet senere til Hassel.

-Henrich Gottfred Petersen Crantz (1736-1736)

-Abraham Dreier Petersen Crantz (1737-1795) gift med Maren Pedersdatter. Disse bodde på nedre Sennesvik.

-Dines Petersen Crantz (1738-)

-Johanna Petersdatter Crantz (1740-1801) Gift 1 gang august 1765 med Iver Israelsen Helt på indre Våje skifte 15/12-1770. Gift 2 gang med Jens Ellevsen på Lilleeide.

 

DÖD. begr. 18/7 1790 i Hadsel sogn. (Skifte 19/11 1790, reg.17/11)

"1790. Dom: 7ma á Trinit. Jordet Niels Christens: Grónbech hústrúe

Valsnæss 39: Aar".

I skifte efter Giertrúd Benjamindsdatter Grónbech, Walsnes,

Hassels Fjerding, nämns enkemand Niels Christensen Grónbech, deres

1. Broderen Anders Benjamindsen gift og boer paa gaarden Hov i

Úlvóe fjerding, 2. Jacob Benjamindsen gift paa Grótting, 3. Sóster

Johanna Benjamindsdr gift med Jens Peter Crantz paa Holmstad

strand, 4. den afdódes Broderdatter Christianne Christophersdatter

12 år.

Silver märkt:

B:A:S:, C:R:S: A:N:D:, N:C:G: I:B:G:

d Hadsel PF454 1754-1811 p.82b (94)

Skifteprotokoll HF1985 1789-91 p.925

VIG. 3/11 1769 i Hadsel sogn.

"1769. Die 3 Nov: Ægteviet hjemme i húset efter kongl. Tillatelse.

Anders Beniaminsón af Kalle únder Waagen med Dorthe Christensd:

Húsbÿe".

 

 

Lars

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Hornemanns samlede i Trondheim. Isak Grønbech f 16.. Nordlandshandler,Leiet Skarvaagen ? ,død 17/1-1697. gift med Karen Hansdatter Norman f.1664 død 12/2-1740.Hun g.2. med Dines Pedersen.

 

Skifte forretning efter afgangen Karen Hansdatter, Dines Pedersens:

 

Anno 1740 den 12 februar blev holden skifte og deling over nordlandshandleren Mr Dines Pedersens huustru ..... afødøde hustru Karen Hansdatter ..... til deling mellom enkemanden paa dend ene og hindes aflede børn som var 3 sønner:

 

Joen Isachsen gl 51 aar

Hans Isachsen gl 48 aar

Anders Dinesen gl 37 aar

 

Datter Anne Isachsdatter gl 52 aar, ugift

Chirsten Dinesdatter gift med nordlandshandleren Mr Joachim Susand paa hvis vegne ingen mødte

 

Datteren benevnes Anne Isachsdatter Grønbech

 

22/2 1686 avdød Anne Pedersdatter, Hans Bersvendsens. Barn: Peder gift, Bersvend over 20, Jacob 13, Hans 7, Karen 22, Ølegård 11. 899-0, derav gård og handelsleiet Hanøen i Vesterålen. Se bind 1, 25/1 1683 Ingeborg Andersdatter. Det nevnes at morbroren var Anders Pedersen Nideros og hans avdøde bror Lars's barns morsarv efter nevnte Ingeborgs skifte, utlagt i borgerleiet Langnes i Nordland, samt avdøde bror Tyges datter Ellens morsarv. 899-208=601 Rd.

 

I referansen på Hans Bersvendsen står det (Nordmann), se skifte 7/2-1693.

 

 

Trondhjemsborger, borgerleie i Langnes og Hanøy, Vesterålen

7/2 1693 avdød Hans Bersvendsen. Enke Ingeborg Pedersdatter Leth. Ingen felles barn, men følgende med første hustru Anne Pedersdatter (Nideros, se skifte 22/2 1686 i 2 bd.):

Peder, Bersvend og Jacob fullmyndige og Hans 13 år, Karen gift med Isach Joensen og Øllegård 19 år. Jekt 180, mynsterbørse, 1 tønde multegrøt til 1-2-0, bygård 220, Hanøen 34 og Langnes 15, begge i Vesterålen. Brto 746, netto 222. Børnepenger til avdød Laurids Pedersen barn ved moren Ingeborg (Hemmingsdatter, se skifte 9/10 1685 i 1. bind) og Ellen Tygesdatter (Nideros, se skifte 25/1 1683 i 1. bind).

 

Brodahl: Trøndersk personalhistorie

Hans Bersvendsen, 1667 s. 23, 1695 s. 12

 

Hanøy har vært handelssted lenge før Simon Lien overtok gården i 1751 og opprettet fast handel der. Herr Aakre antyder at han var den første i rekken som åpnet handel på stedet. I skifteprotokoll nr. 3 for Trondhjem finnes et skifte av 7/2 1693 etter avdøde Hans Bersvendsen ( Nordman ) som må forutsettes å være død en tid før denne dato. Han ar gift første gang med Anne Pedersdatter Nideros, etter hvem det var skifte 22/2 1686 ( Skifteprotokoll nr. 2 for Trondhjem ). I hennes skifte er ført opp "gaard og handelsleiet Hanøen i Vesteraalen". Hans Bersvendsen var gift annen gang med Ingeborg Pedersdatter Leth, hvilket ekteskap var barnløst. I skiftet 7/2 1693 er Hanøy verdsatt til 34 rdl. Han hadde også "borgerleiet Langenes" verdsatt til 15 rdl. Ellers er det i skiftet oppført bygård i Trondhjem til 220 rdl, jekt 180 rdl, mynsterbørse og 1 tøne multegrøt 1-2-0. En kan vel gå ut fra med ganske stor sikkerhet at jekten har vært i farten mellom Langenes, respektive Hanøy og de omliggende distrikter og Trondhjem som et ledd i handelsvirksomheten på stedet. Multegrøten kom ganske sikkert fra Vesterålen.

Hans Bersvendsen ( Nordman ) og første hustru, Anne Pedersdtr. Nideros, hadde seks barn i sitt ekteskap. Det kan jo tenkes som en mulighet at noen av barna har fortsatt jektefarten og handelen mellom Hanøy og Trondhjem, så jeg vil derfor ikke unnlate å nevne dem;1. Peder, var gift ved skiftet etter moren i 1686 og oppgis fullmyndig i 1693, altså over 25 år. Han er den eldste av sønnene og kan være født omkring begynnelsen av 1660-årene. 2. Karen, født ca. 1664, gift før 1693 med Isach Joensen. 3. Bersvend, født ca. 1666. 4. Jacob, født ca. 1673. 5. Øllegaard, født ca. 1675, og 6. Hans, født ca. 1679.

Kilde: Charles Ellingsen, Hofdasegl 1967

 

OBLIGASJON 27. 2.1731 Trondhjem Pantebok 4, 317a

TIL :T1:borger og innvåner i byen :F1:Anders :P1:Andersen :E1:Røst

FRA :F1:Hans :P1:Isacsen :E1:Grønbech PÅ :T1:140rd, til kjøp av en gård

og

grunn kalt Graven (av långiver), MED :T1:pant i samme gård og grunn.

1. eiendom: Grunn med påstående bebyggelse

4.de kvarter

Naboer:

:T1:Eiendommen ligger "paa Hiørnet imellem Printzens gade paa østre side

og

:T2:Strandgaden paa dend nordre side".

305

Tidligere referanse®:

:T1:Skjøtebrev til låntaker ibid.

Andre Impliserte:

:T1:Vitne: Låntakers bror :F1:Jacob :P1:Isachsen :E1:Grønbech.

Dok nr: 1257 Registrert av: H. J. Jensen

 

Skifte forretning efter Kirsten Stephensdatter

 

Anno 1735 dend 31th Marti .... Monsr Hans Isachsen Grønbechs skifte efter hans udi anno 1730 i April maanent ... afgangen hustru Kiersten Stephensdatter:

 

1 søn Isaac paa 12 aar

datter Anna Cathrina 10 aar

Anna paa 9 aar og

Karen paa 6 aar

 

Tarald Christophersen og Jacob Mathiesen Borch

 

Her nevnes obligasjon til Madame Anders Andersen Røst

 

Lars

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erlend E. Mæhlum

Mye bra info her. Ser ut til at det er mye giftemål seg imellom med disse nordlandshandlerne.

 

Litt tilbake til Bernt Mortensen. I 1703 så er Anders Schiøtte svogeren til Bernt. Må da ha vært gift med en søster av Bernt? http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20228&uid=ny&idx_side=-88

Etter kirkeregnskapene (Brodahl) så ble Anders gift i 1698, forrige kone døde i 1697. Kone to døde i 1704 og samme år blir han gift med Antonette Augusta Galschiøtt (kilde søknader om forlovelser, statholderen). Det ser ut til at han selv døde i 1709.

 

Bernt Mortensen var gift med Sara Erichsdatter Sandberg. Jeg finner i 1698 en Gerhard Sandberg som blir gift i Trondheim? med Mætte Nielsdatter Schiøtte (kilde søknader om forlovelser, statholderen).

 

Har ikke lyktes å finne mer om disse folkene på nettet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Takker for informasjonen om svogerskapet!

 

Innrulleringsmanntall 1755 Bø - Werøen: Erich Berntsen født i Trondheim, over 40 år, gift. 3 sønner: Bernt Erichsen 28 år, Jacob Erichsen 23 år og Niels Erichsen 21 år - alle født på Werøen.

 

Angående kona til Bernt - La ut en forespørsel om offiser Erich (Johansen?) Sandberg kunne være far til henne gjennom et eventuelt ekteskap # 2:

 

http://forum.arkivverket.no/topic/172775-offiser-erik-sandberg-hitra-ca-1650-mulig-far-til/

 

Lars

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anita Holck

Til # 14, Anders Nielsen Schytte, borger og prokurator (1704, 1706) i Trondheim, begravet 31/10-1710, Trondheim, g. 1. Margrethe Ericsdatter Sandberg, 2. Abel Jørgensdatter, begravet 9/1-1704, skifte 22/4-1704.

Han var tvillingbror av Eric Nielsen Schytte, res.kap. Vega, Nordland 1688-1725 og de var sønner av rektor ved Trondheim Katredralskole Niels Andersen Schytte og Anna Magdalena Friis Ericsdatter Bredal.

Dette iflg. Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter. (Kilder ikke kontrollert)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Og svogerskapet gikk jo da selvfølgelig via kona til Bernt, Sara Erichsdatter Sandberg....... :)

 

Kan det tenkes at kona til Anders Nilsen Schytte, Margrethe Ericsdatter Sandberg er oppkalt etter første kona til Erich Sandberg, og at han derved er far til disse søstrene?

 

Skifte 1 dec. 1665, Trondhjem.27: Avdøde Sara van Viven, afdøde Petter Rochertsens efterleverske. Nto. 104 Rd., 2 barn: Hercules Lindeborn død på hjemreise fra Ostindia og avd. dtr. Margrethe Gjertsd., g. fenrik Erich Sandberg, hennes 5 barn, nemlig Johan, Gjert, Hercules, Anne og Elline, alle Hittra.

 

Lars

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anita Holck

# 14, fortsatt: Mette Nielsdatter Schytte sees å være fadder i Brønnøy kirke 1693, og nevnes da som søster av presten Erich Schytte, bosatt i Vega.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Ovenstad militærbiografi - Erich Sandberg:

 

Sandberg, Erich - Sersj. ved Gamle Trondhj. nasj. inf. regt. 1/8 1657. - Fenr. ved samme regt.s Edøske komp. 1/12 1657. - Avtakket 1/5 1658 efter "Krabbekrigens" slutt. Atter ansatt, nu ved Trondhj. nasj. inf. regt.s Nordmørske komp. 1/2 1659. - Stod ved Surendalske komp. fra 6/1 1662. - Fra 3/1 1676 blev det opsatt to Trondhjemsregt.er og S. blev da satt ved Nye Trondhj. nasj. inf. regt. - Komp. navn er ikke funnet. Avtakket ved Gyldeløvefeidens slutt 30/9 1679.

 

http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/index.html

Side 348-349

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Skifte etter Margrethe Erichsdatter Sandberg:

 

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Skifteprotokoll 4 (3A 0004), 1695-1699, oppb: Statsarkivet i Trondheim. Side 290b-291a

Permanent sidelenke: http://arkivverket.n...read/25080/297/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...90203400297.jpg

 

 

 

Ser ut som om det er en bygård som går i arv, men jeg har problemer med å tolke teksten.

 

Skiftet bekrefter giftemålet med Anders Schytte og datteren Anne.

 

På side 291b-292a nevnes under gjeld en obligasjon på 75 Rd til Erich Sandberg....

 

Lars

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Skifte etter kona til Giert Sandberg på Hitra:

 

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Fosen sorenskriveri, Skifteprotokoll 3A 02 , 1688-1695, oppb: Statsarkivet i Trondheim. Side 196b-197a

Merknader: Nytt register.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24678/209/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090204730765.jpg

 

Kan ikke se at der er opplysninger som kan bidra.....

 

Lars

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Montro om ikke kona til Gjert Sandberg på Hitra, Berithe Andersdtr Belter er datter av:

 

(Belter?), Anders Rasmussen: Fogd i Fosen 1647-57. Skjold: Et hjerte. Hjelm: En arm som holder to piler, over skjoldet: ARB. Kilde: S T Dahl

 

Av barna som listes opp etter Gjert og Berithe er det bla en sønn Rasmus.....

 

Ser i skiftet at matronens broder Christian Belter nevnes.

 

Lars

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Mantall 1666 - Hopen? Utlagt til offiser Erich JohanSøn Sandberg:

 

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Fosen prosti, Prestemanntall 30 (RA/EA-4070/J/Ja/Jab/L0030), 1664-1666, oppb: Riksarkivet. side 130-131

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35526/74/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ft10051005201075.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.