Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Lars Østensen

Morten Bryneldsen/Brynildsen/Brønildsen - Oppslag i Brodahl: Trøndersk personalhistorie

Recommended Posts

Lars Østensen

Kildeinformasjon: EA-5023/Rbz/L0040/0004/0002, Tiendemanntall: D Vesterålen og Andenes, Nordlandene, Vesterålen, Andenes, 1664-, oppb: RA

Merknader: Fisketiende

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/21068/3/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20080919650925.jpg

 

Morsund - Margrete Reinholdsdatter

Woigen - Michel Gregersen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

"Røssnes er nemnt kring 1600. Då budde der ein jekteskipper Reinholdt Christensen. Namnet Jektneset skriv seg frå den tid. Han og Mads Fetters på Nord-Vinje bygde ny kjerke i Bø ved det leite."

 

Kilde:http://kuling.net/artikler/fjorden-og-folket

 

I prestemanntall 1666 - Røstnæs med øyen - Renholdt Christensen, 69, bruger

 

Far til Margrete Reinholdtsdatter?

 

For meg ser det ut til at denne Margrete Reinholdtsdatter ble oppgift med Hans Jørgensen etter at hun først var gift med Michel Jørgensen.

 

I prestemanntall 1666 står det på Morsund - Hans Jørgensen, 39, bruger. Her nevnes 2 barn: Jørgen Michelsen 10, Reinholdt Michelsen 7. Hans stesønner?

 

I amtsregnskapene 1682 står det på Nesset (Wætte i Wærøen) - Margrete sal: Hans Jørgensen odel

 

En gang etter 1682 overtar så Morten Brynildsen Nesset. Kjøper han Nesset av enken Margrete Reinholdsdatter?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

I amtsregnskapene 1685 sitter Birgitte Mouridsdatter og Rasmus Brynildsen på Lokkøya. Steffen Mogensen sitter på Morsund (oppgift med enken?). På Nesset sitter Morten Brynildsen og Jens Pedersen Kruse sitter på Wætte i Wærøen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Skifte etter faren til Anne Elisabeth Andersdatter Thue:

 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Lofoten sorenskriveri, Skifteprotokoll 3A 03 , 1730-1746, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24997/68/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090302690068.jpg

 

Mao så var hun og Jacob Larsen gift før 17 nov 1732

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Manntall 1701 - Vågan:

 

Helle Leilending Anders Povelßen 33 Rúbert Anderßen 6

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erlend E. Mæhlum

Har ikke funnet ut noe mer om Jacob Larsen eller noen av de andre som er nevnt her. Har gått igjennom hele tingboka for Vesterålen 1715-23 for å se om skjøtet på Værøen er innskrevet der, men det er det ikke. Det er en Jacob Larsen på Balstadøen i Buksnes som for barn "for tidlig" i 1720. Ser ikke han i jordboka for 1730, så han må ha død eller flyttet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Jeg er redd for at dette er en "dead-end" med mindre det skulle dukke opp nye kilder. Jeg klarer ikke å se andre tilgjengelige kilder som kan kaste lys over Karen Jacobsdatter/Jacob Larsen/Morten Brynildsen.

 

Tok en sjekk på skifteekstraktene for Helgeland angående Karen/Jacob, men det var ingen skifter som jeg klarte å finne som gav noen koblinger.

 

Jacob Larsen kan ha vært gift både 1 og 2 ganger før Anne Elisabeth Andersdatter Thue, eller ingen. Jeg klarer ikke å lese noe om hans opphav basert på navnene på barna. Første barnet jeg har i ekteskapet med AEAT er Mette Kristina født ca 1724. Hun kan lett være i fra et annet ekteskap, men gitt at hun er fra ekteskapet med AEAT så kan hun være oppkalt etter forrige kone (under forutsetning av at det var en forrige kone.....). Tok en sjekk på skifter i Trondheim etter en Mette Kristina, men fant kun en Mette Kristina Abel (i dette tidsrom) som jeg ikke kunne se noen forbindelse til/fra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

I Lensrekneskapar Nordlandenes len - 1650 betaler Reinholdt på Røssnes skipperskatt. I Hovden betaler Laurids Reinholdsen skipperskatt og på Nyche er Christen Reinholdsen tingsvitne. Disse ser mistenkelig ut som sønner av skipper Reinholt på Røssnes.

 

Av de som betaler husmanns skatt nevnes en Niels Brønnilsen på Lokkøya.

 

Det er ikke mange av de som nevnes i regnskapene der farsnavn er tatt med. Kan man anta noe om stand basert på det faktum at farsnavn er tatt med i regnskapene?

 

Observerer også at det under halvt-lønns drenger nevnes en Jon Benkestok på Smorten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

I 1701 sitter Steffen Mogensen 58 år på Morsund med en sønn Reinholt på 12 og en sønn Peder på 9. Han er nok med stor sannsynlighet oppgiftet med Margrete Reinholtsdatter.

 

Tilsvarende på Nesset er enken Anne Nilsdatter og en Reinholt Arensen på 20 år. Hvem er Reinholt Arensen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Mellom 1701 og 1723 mangler kilder som muliggjør å få til en sammenheng. Finns det noen kilder vi har oversett?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erlend E. Mæhlum

Her mangler det mange kilder som kunne kastet noe lys.

Tingbok, skifteprotokoll og kirkebøker ser ut til å mangler for mye av perioden.

Tittet i tingbok nr 1 fra 1710 også. Der så jeg Giert Johansen Værøen nevnt, men det var bare om noe skattepenger. Jeg så også skjøte innskrevet over et annet borgerleie som var tinglyst i Bergen. Men nå har vel ikke noen av de vi har funnet til nå noen reel tilknyttning til Bergen.

 

Kilde (ikke digitaliserte) som kan være aktuell er fogderegnskapene, men jeg vet at det er noe mangler her mellom 1700-1712.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Det finns en baker Erik Sandberg i Bergen:

 

http://www.vigerust.net/by/bergenyrker.html

 

groom's name: Erich Gertsen Sandberg

bride's name: Sara Aarentzdr Ritzovou

marriage date: 21 Oct 1725

marriage place: Nykirken,Bergen,Hordaland,Norway

indexing project (batch) number: M42941-3

system origin: Norway-ODM

source film number: 123733

 

Om denne Sandbergen har noen relasjon til Trondheim/Hitra-Sandbergene vet jeg ikke....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Og denne der Anders Gjertsen Sandberg er omtalt:

 

http://www.disnorge....pic.php?t=61773

 

Skifte etter Andrea Sandberg:

 

Kildeinformasjon: Møre og Romsdal fylke, Kristiansund by, Skifteprotokoll , 1742-1785, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24671/308/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090204690308.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Tar med denne som gjelder salg av gården Morsund på auksjon i Bergen i 1719 uten at jeg per nå klarer å se noen sammenheng:

 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Vesterålen / Lofoten og Vesterålen sorenskriveri, Tingbok 1A 02 , 1716-1723, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31301/62/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090428400876.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Finner et innlegg i tingboka som jeg ikke klarer å tolke teksten på.... Omhandler en Trondheimsborger Sr Hans Olsen og en Wibeche Hendrichsdatter på Nyke:

 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Vesterålen / Lofoten og Vesterålen sorenskriveri, Tingbok 1A 02 , 1716-1723, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31301/79/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090428400893.jpg

 

Starter nederst til høyre... Noen som klarer å tolke hva denne teksten omtaler?

 

 

Har en mistanke til at denne Wibeche Hendrichsdatter er den samme som er omtalt i disse skiftene:

 

DÖD. 1730 i Malnes sogn. (Skifte 10/7 1730)

I skifte efter Joen Rasmúsen, Nÿche i Malnes fierding, nämns

efterlatte enche Wibeche Hendrichsdatter, bórn, áldste sónn, Sal:

Rasmús Joensen Hwisstad, efterlatte bórn, Anders Rasmúsen 12 år,

Karen Margrethe og Berrethe RasmusDóttre, alle ú=forseete og

úmÿndige.

Peder Joensen Grimstad, 3de Döttre, Anne Joensdatter gift med

Anders Christophersen Sleteng i Borge fiering, Elen Joensdatter

gift med Olúf Andersen Eide, Maren Joensdatter úforseet og

ú=mÿndig.

 

Skifteprotokoll HF1982 1710-46 p.81

 

DÖD. före 1751 i Malnes sogn. (skifte 23/7 1751)

I skifte efter Peder Michelsen, Nÿche, Malnes fierding, nämns

hustru Wibeche Henrichsdatter, arwinger en sóster, Marite

Michelsdatter gift med Peder Pedersen Barstrand af Gimsóe

fierding, Brete Michelsdatter gift med Søren Hansen Dal af

Walberg, Margrete Michelsdatter gift med Frans Fransen Smorten i

bemelte fierding, Karen Michelsdatter gift med Ole Olsen Rechedal

af Borge fierding.

Silver märkt C.M.S.W.H.D. ; P.M.S. ; M.T.D. ;

P.M.S. og W.H.D. 1739 ; H.N.S. ; I.R.S.

 

Skifteprotokoll HF1983 1746-58 p.231

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erlend E. Mæhlum

Ser ut til at Wibeche har truet Hans Olsen "paa liv, erlig nafn og røgte" Wibeche ble dømt til å betale 8rd til Hans ser det ut til.

Hans har underskrevet Hans Olsen Jæger.

En Giert Johansen/Jansen i Trondhjem selger en eiendom der i 1705: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20228&uid=ny&idx_side=-151

Ser også at i skifteprotokolle for Vesteråen at i de første skiftene i 1710 (s. 6b og 7b), så skylder de penger til Giert Johansen Værøen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 68 Takker!

 

Steffen Mogensen på Mårsund er også omtalt her:

 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Vesterålen / Lofoten og Vesterålen sorenskriveri, Tingbok 1A 01 , 1710-1737, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31300/9/

 

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090428400642.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 68 ?

 

Lars Pedersen Skifte efter ham 1685 9/10 i Thjem (Han er død i Moderesns Skifte 1683)'

Gift med Ingeborg Hemingsdatter - efter hvem Skifte 1704 15/2 (Hendes Fuldmegtig Jacob Clementsen) mødte for hende i Mandens Moders Skifte 1683).

Gift senere med Giert Jansen (også skrevet Johansen).

Kilde: Collin

 

Se: http://home.online.n...ris_nideros.htm

 

Skifte etter Ingeborg Hemingsdatter:

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Skifteprotokoll 5 (3A 0005), 1694-1706, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.n...read/25081/348/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...90203400798.jpg

 

Dessverre ingen Jacob Larsen blant barna fra første ekteskapet hennes.....

 

Kan JL tenkes å være en etterkommer av noen av barna fra første ekteskapet hennes?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erlend E. Mæhlum

#57, 68

Kan foreldrene til Jacob Larsen ha vært Lars Siursen og Mette Jacobsdatter i Trondheim?

(Kun tenkt ut i fra at han hadde en datter Mette, er sansynligvis født i Trondhjem, og sansynlig fra en "høyere middelklasse" antagelig handelsfolk ell.

 

Trolovelse 3/1 1687:Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16323&idx_id=16323&uid=ny&idx_side=-25

Salg av del av båt 1700: Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20227&uid=ny&idx_side=-305

Samme: Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20227&uid=ny&idx_side=-306

Salg av bygård 1702: Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20228&uid=ny&idx_side=-43 (forteller oss at han er handelsmann).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erlend E. Mæhlum

Ang andre kilder som kan kaste lys.

Jeg tror det er trykt utdrag fra Trondhjems gamle skifteprotokoller i NST på 1970/80-tallet. Ant. også formynderbøkene som går lenger ned i tid? Disse eller arkivbesøk i Trondheim kan nok kanskje gi noen flere svar her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 71 Ressonementet virker fornuftig. Jeg har gått gjennom NST-16: Kilde: Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1,2 og 3 for Trondhjem. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI, men har ikke klart å finne noen forbindelser til Jacob Larsen eller hans opphav eller Nesset/værøy. Nå er ikke all tekst i disse skifte-ekstraktene med. Jeg oppfatter det slik at dette er mer eller mindre notater tatt av Kjeld Bugge som summerer opp innholdet i disse skiftene. Dersom det stemmer kan det teoretisk sett ligge godbiter i disse tekstene ved en mer nitidig studie. Det kan også ligge opplysninger der som jeg har oversett (det gjør det helt sikkert!). Per nå er det ikke mange sikre holde-punkter vi har å gå etter. Summert opp:

 

1) Jacob Larsen er født i Trondheim (kilde innrulleringsmanntall for Bø 1755).

2) Han er født ca 1680 gitt alder oppgitt ved jordfestelse (kilde kirkebok).

3) Han eier Nesset i 1723 (kilde matrikkelforarbeid 1723).

4) Han er gift før 17 nov 1732 med Anne Elisabeth Andersdatter Thue fra Helle i Vågan (kilde skiftet etter faren hennes).

 

Det er vel mer eller mindre det vi med sikkerhet vet om ham. Noe uteglemt som kan ha betydning i forhold til å finne en forbindelse til hans foreldre/slekt?

 

Jeg er enig i ressonementet når det gjelder at han sannsyligvis kommer fra høyere middelklasse, men dette er usikkert i og med at vi ikke vet noe sikkert om giftemålene hans. Dersom han hadde en kone # 1 kan han ha "arvet" stand via henne. Han kan jo også ha "arvet" Nesset med henne.

 

Giftemålet med andre (tredje?) kona har jeg ikke funnet, men det må ha vært etter 1761 og før 1764. Hun benevnes litt forskjellig ved fødselen på barna, men summert opp het hun Anna Dortea Lauritsdatter Holst. Hennes opphav vet jeg ingenting om. Kan ikke se at det er noe ved henne som kan gi noen pekepinne om hans opphav, men det kan selvfølgelig være helt feil. Tar likevel med at han i det ekteskapet hadde 2 døtre ved dåpen ved navn Aleth, men det kan jo likegodt være en oppkalling fra konas side som hans all den tid jeg ikke har noen ide om konas opphav.

 

Vi vet ikke at Karen Jacobsdatter er hans datter. Begrunnelsen for at hun skulle være det ligger i eierskifte på Nesset i 1750 så langt vi kan bedømme (og det virker jo ikke urimelig), men noen sannsynliggjøring av dette er ikke mulig å få til gjennom teksten i dette eierskiftet. Det er ingenting som vi vet skulle gjøre at hun teknisk sett (alder på ham eller henne f.eks.) ikke kan være hans datter, men det er heller ingenting som teknisk sett skulle tilsi at hun er hans datter. Korrekt?

 

Basert på de 4 sikre punktene jeg har listet opp vurderer jeg at for å få til en forbindelse må eiendomsforholdene til Nesset være med i opplysninger som kan sannsynliggjøre forbindelser. Gitt at vi hadde vist at han hadde eid noe i f.eks. Trondheim kunne dette selvfølgelig erstattes med dette eiendomsforholdet, men det gjør vi jo ikke?

 

Giert Jansen/Johansen kan være en nøkkel, men det forutsetter at det er mulig å finne en forbindelse fra ham til Jacob Larsen. Den forbindelsen behøver slett ikke å eksistere. Jacob Larsen kan ha kjøpt Nesset fra Gierts arvinger (hvem nå det måtte være) uten at det behøver å være noen form for slektsmessig forbindelse. Giert behøver heller ikke å være død i 1723. Det kan dreie seg om et rent salg (tvangsauksjon?) uten noen slektsmessige forbindelser.

 

Jacob Larsen kan ha hatt slektsnavnet Bie er vel en opplysning som er verdt å ta med. Eneste kilden for dette er dog jordfestelsen. Her finns det vel eksempel på at slektsnavn ved jordfestelse kan komme fra konas side, så hvor mye man skal vektlegge dette er ikke godt å si.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

En ting til mens jeg husker det: Erich Berntsen Sandberg/Karen Jacobsdatter hadde en datter til dåp i Øksnes i 1740 som ikke står i Bø Bøkene. Hun het Elen og ble døpt 19 Jun 1740 i Øksnes kirke. Forutenom datteren Susanna er dette eneste datter jeg kjenner navnet på. Teoretisk sett kan jo dette være en oppkalling etter moren til Karen.....

 

http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20071108630110.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pål W. Martinussen

Jordfestelsen til Anne Elisabeth Andersdatter Thue i Øksnes:

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16730&idx_id=16730&uid=ny&idx_side=-135

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20071108630282.jpg

 

Jakob Larsen var lensmann i Øksnes en periode, men har ikke tidsrommet her og nå.

 

Trolovelsen og vielsen til Anna Dorthea Larsdatter Holst i Øksnes:

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16730&idx_id=16730&uid=ny&idx_side=-126

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20071108630273.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.