Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Leiv Skjerve

Magdalene og Hans Wensell. Trondheim

Recommended Posts

Leiv Skjerve

Magdalene Tyrholn 1780 - 1867 ble i 1827 g m Hans Wensell

 

Ønsker å vite hvem hennes foreldre var,

 

Leiv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

Hans Wensell og Magdalena er begge i enkestanden ved vielsen 6. mai 1827: Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue kirke i Trondheim, Ministerialbok nr. 602A07 (1821-1840), Ekteviede 1827, side 300. Permanent sidelenke: http://www.arkivverk...ny&idx_side=-30

 

Hun kalles Magdalena Holm, født Tyrhaug, datter av skomakermester Tyrhaug.

 

Her er vel Magdalene, som kammerjomfrue Malene hos greve og amtmann Gerhard Moltke i 1801: http://digitalarkive...erk=754857#ovre

 

Foreldrene hennes? Skomaker Ole Tyrhaug og Anna Hansdatter i Trondheim: http://digitalarkive...erk=752935#ovre

 

Her er kjøpmann Hans Wensell i sitt første ekteskap i 1801: http://digitalarkive...erk=753444#ovre

 

Enke Magdalene Wensell i 1865: http://digitalarkive...=5625&merk=5625

 

Gravlagt i 1867 i Trondheim: http://digitalarkive...nr=314&merk=314

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

Magdalenes søster, Ragnille, døpt 15. juni 1783:

Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue kirke i Trondheim, Ministerialbok nr. 602A02 (1774-1814), Fødte og døpte 1783, side 70-71. Permanent sidelenke: http://www.arkivverk...ny&idx_side=-37 (nr. 32)

 

Faren heter Ole Paulsen Tyrhaug.

 

Magdalenes forrige ektemann var kjøpmann Johan Holm. Her døper de datteren Anna Sophia, f. 8. juli 1820.

(Grosserer H. Wensell er en av fadderne):

 

Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue kirke i Trondheim, Ministerialbok nr. 602A05 (1815-1821), Fødte og døpte 1820, side 80.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverk...ny&idx_side=-84 ( nr. 31)

 

Anna Sophias vaksinasjon i 1820: http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=34&filnamn=wa16011802&gardpostnr=1691&personpostnr=3376&merk=3376#ovre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

Dette må vel være dåpen til Magdalene/Malene 1. november 1780 med foreldre Ole Paulsen Tyrhou,

(...)skomager b. i Enkelt Skillings Vejten og Anna Hansdatter Berg:

 

Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue kirke i Trondheim, Ministerialbok nr. 602A02 (1774-1814), Fødte og døpte 1780, side 48-49.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverk...ny&idx_side=-26 (nr. 45)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

Trolovelsen til mesterskomaker Ole Tyrhou fra Trondheim og pike Ane Hansdatter Berg fra Frue menighet torsdag den 8. juli 1779,

med vielse 5. august 1779:

 

Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue kirke i Trondheim, Ministerialbok nr. 602A03 (1774-1814), Trolovede 1779, side 34-35.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverk...ny&idx_side=-19 (tredje nedenfra v. side)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

14 april 1808 døper Magdalena Tyrhou og Johan Conrad Holm datteren Magdalena Bergitha, født 20. mars 1808:

https://familysearch...M9.1.1/NHQF-SCS

 

Dåpen fra kirkeboken: Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue kirke i Trondheim, Ministerialbok nr. 602A02 (1774-1814), Fødte og døpte 1808, side 310-311. Permanent sidelenke: http://www.arkivverk...y&idx_side=-158 (nr. 20 - h. side)

 

Faddere er Madme Wenssel, Madme Bejer, Jomfrue Lÿsholm, hr. Carsten Wenssel, hr. Lorentzen, hr. Schioldberg

 

Her vaksineres Magdalene Birgithe i 1809: http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=32&filnamn=wa16011802&gardpostnr=329&personpostnr=657&merk=657#ovre

 

Skibscaptein, enkemand Johan Conrad Holm og Malene Tyrhou ble viet 10. juli 1803 i Domkirken: https://familysearch...M9.1.1/N7TN-M4V

 

Vielsen fra kirkeboken: Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Ministerialbok nr. 601A10 (1802-1830), Lysninger 1803, side 22-23.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverk...ny&idx_side=-11 (tredje ovenfra - v. side)

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

Gården Tyrhou er i Edøy i Romsdals amt, så det kan hende skomakermester Ole Tyrhou kommer herfra:

http://digitalarkive...merk=46815#ovre

 

Her er det en tjenestegutt Joen Paulsen 16 år i 1801.

 

14. november 1802 er Ragnild Olsdatter Tyrhou (Malenes søster?) fadder ved en dåp i Edøy kirke, (Smøla kommune, MR).

Dåpsbarnet kalles Ragnild og foreldrene er Ingebrigt Larsen Tyrhou og Elen Vincentsdatter: http://www.rhd.uit.n...x?kb=d&rr=47700

 

21. februar 1802 utlegges en Joen Poulsen Tyrhou som barnefar ved en dåp i Brattvær kirke, Smøla:

http://www.rhd.uit.n...x?kb=d&RR=47707

 

[Om du redigerer temaoverskriften (ved bruk av full editor) til 'Magdalene og Hans Wensell - Trondheim', blir den lettere å finne igjen.]

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leiv Skjerve

"Tyrholm" viser seg å være en misforståelse i min Registrering.

 

Jeg har nå merket meg at Hans Wensell i sit 3.ekteskap var g m enken

 

Magdalene Holm f Tyrhou

 

Enke etter kjøpmann Johan Holm

 

med felles datter Anna Sophia f 8.juli 1820

 

Magdalene var datter av

 

skomakermester Ole Paulsen Tyrhou (Edøy,Smøla) og Anna Hansdatter Berg

 

Magdalene døpt november 1780

 

Magdalene har en søster Ragnille døpt 5.juni 1783

 

Mange takk for gode innspill, spesielt Anne-Lise

 

Leiv

 

Redigere temaoberskrift ????

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

Jeg tenkte det var lurt, siden innholdet i tråden ikke handler om slekten Tyrholm.

Den handler jo imidlertid litt om kjøpmann Hans Wensell.

 

I denne boka (er det trøndersk personalhistorie? ) er det også skrevet Tyrholm istedenfor Malene Tyrhou:

 

Fra boka:

 

'HANS WENSELL,

fød 1758, drev betydelige Forretninger, væsentlig som Skibsreder,

idet han eiede mange Skibe og var derhos en Mand med

stor Formue. Boede i nuværende Meisterlins Gaard ved Bratøren

(Kjøbmandsgaden No. 52 — 1919) og eiede Gaarden Huseby paa

Leinstranden, efter en Capitain Gjertsen, som Sommer-Forlystelsessted

og hvor han lod opføre nye Husebygninger. Han besad

denne Gaard i over 30 Aar. Han eiede ogsaa en Tid Sverresborg,

som han lod bebygge. Var, i 1794, Medlem af Byens «12 Mænd»,

der indbyde til Bidrag til Christianiborg Slots Gjenopbyggelse.

Valgmand 1815.

 

Var 3 Gange gift: 1. med en Enke, 1786, ved

Navn Røring, fød From. Ægteskabet var børnløst, men Enken

havde en Datter, som senere blev gift med Assessor Schnitler,

saaledes var Fru Schnitler en Steddatter af Wensell, 2. med So-

renskriver Møjnichens Søster, Inger Dorothea Møinichen. Hun

døde 1824. Ægteskabet børnløst. 3. med Skipper Holms Enke

Magdalena, fød Tyrholm, død 1867. Med hende flere Børn.

 

Wensell skjænker 1811 1000 Rdl. til det nye norske Universitet.

I Anledning hans Anmeldelse om sin Kones Død, opstaar en

svare Feide i Bladene fra No. 96 til 101, 1824. Næsten i hele Aargangen

1825 fører en Skipper Thomsen en Kamp paa Liv og Død

imod Wensell, fordi denne, som det heder, af gyldige Grunde, lader

Skipperen afsætte som Fører af et ai Wensells Skibe, Striden

er ganske mærkelig i sit Slags. Wensell døde 3. Mai 1843, 85 Aar

gammel, ibegravet paa Frue Kirkes Kirkegaard sammen med B.

Schnitler.'

 

http://www.google.no...a1s6V_jBnu4dIlw Havner på feil side - velg s. 12 ved å holde markøren nederst midt på boka og skriver inn 12 her i det sorte feltet, eller her i hurtigvisning; http://www.google.no...gDoDfLncWBuG7OQ hvor en trykker s. 12 på miniatyrbildet til venstre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leiv Skjerve

Redigere Temaoverskrift ?????

 

 

Jeg uttrykte meg klosset

 

Jeg kjenner ikke til hvordan dette gjøres

 

Min svigerdatter er av slekten Wensell (Aud Wensell)

 

Jeg har forsket meget på denne slekt

 

http://leskjerv.seria.no/aner/0018/6_72.htm

 

Din henvining virker ikke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

En trykker Rediger (ved siden av Multisitat) på det første innlegget i tråden og

deretter bruk Full editor. Da kommer en til overskriften og kan endre den.

Så trykker en Lagre modifisert innlegg til slutt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leiv Skjerve

Dette blir for komplisert for meg

 

Jeg har "Rediger" mellem Fil og Vis

 

"Multisitat" finner jeg ikke

 

Leiv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

Det er ikke på menylinjen, men nederst til høyre på innlegget.

post-162-0-93888300-1342342281_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leiv Skjerve

"Miniatyrbilde" er ukjent,

 

 

Leiv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

Vedlegget er bilde av hvor Rediger- knappen befinner seg på innlegget.

 

 

Det står Rediger bare på dine egne innlegg.

 

Om du går opp til det øverste innlegget i tråden,

se etter Rediger nede til høyre i innleggsruten.

 

Etter å ha trykket på den, velg Full editor.

.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

:)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leiv Skjerve

Mange takk Anne.Lise for god hjelp

 

Vennlig hilsen

 

Leiv

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.