Jump to content
Arkivverket

Skifter fra Bergen (og Sunnmøre). Hvor i Nordfjord er disse personene fra?


Kjell Fredly Smøla

Recommended Posts

Kjell Fredly Smøla

Det er visst ikke bare for deg Sol at det er seine kvelden :) , jeg har "dobbeltbooket" det siste skiftet ser jeg. Så jeg avslutter for kvelden med dette skiftet:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/23999/154/

 

Skiftet er fra 1742 etter Lars Monsen, enken var Ingeborg Jørgensdatter og arvingene var en bror og to søstre:

 

1. Hans Monsen, myndig og boende i Nordfjord.

 

2. Ingeborg Monsdatter, enke, værende i Nordfjord.

 

3. Else Monsdatter, død og etterlatt seg to sønner og to døtre som alle skal være gifte og bosatt i Nordfjord.

 

Da tar jeg kvelden!

Link to post
Share on other sites
 • Replies 134
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Kjell Fredly Smøla

  98

 • Aase R Sæther - Gloppen

  19

 • Sol Høydalsvik Ulvestad

  7

 • Harald L. Bakke

  3

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Skifte No 1518 etter Hans Samuelsen Loen i 1763:   http://arkivverket.no/URN:sk_read/24003/150/   Det går fram at arvingene er i Nordfjord, og senere kommer det en rekke navn på søsken:   1. H

http://arkivverket.n...read/24575/233/   Her får vi et aldri så lite dypdykk i et skifte uten andre arvinger enn enken, synes dette var interessant. Skiftet er fra året 1811 og er holdt på gården

DER fann eg igjen denne tråden ja. Dette innlegget lagar eg fordi det skal bli lett å finne han att - ingen treng svare...

Sol Høydalsvik Ulvestad

Innlegg 16

Skifte etter Paul Jensen

kom frå Hundeide i Eid kommune

Broren var Ivar Jensen Torheim f. Hundeide f. ca 1682

Son Simon Ivarson Torheim - d. ca 1749

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Eg filosoferer litt over korleis desse opplysningane kan bli så nyttige som muleg for oss som arbeider med Nordfjord-stoff.. Kan det tenkjast at du Kjell kan redigere inn i kvart innlegg når det blir funne nærare opplysningar? Det dobbelposta innlegget kan forresten med fordel slettast, eller rettare redigerast ned til eit punktum eller eit "sletta, feil" e.l.

 

Elles er fleire av desse skifta døme på kor varsame vi må vere med å dra konklusjonar ut frå skifte langt borte frå heimstaden. Sjansen for feil namn og ikkje minst manglande namn er mykje større der.

Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Hei!

 

Nei Aase, jeg kommer nok ikke til å redigere inn i hvert innlegg nye opplysninger. Jeg tenker heller at den som finner noe interessant her, kan starte en ny tråd når de finner noe som de gjerne skulle ha funnet ut mere om. Jeg skjønner at "mye vil ha mer", men jeg vil heller bruke tiden til å finne nye interessante skifter. Jeg er helt på linje med Sol her, jeg legger ut det jeg finner, så kan andre finne ut hvor disse er fra, og/eller hvem de er. Det tar alltid litt tid å lete, og jeg kommer til å bruke tiden til det. Så får andre føre diskusjonene. Det bør holde at jeg i tillegg til å legge inn lenken, også skriver opp navnene på den avdøde og hans eller hennes arvinger, alt tar tid.

 

Når det gjelder det siste du skrev her, så er vi helt på linje. Vi MÅ være varsomme å dra konklusjoner. De som har gitt slektsopplysninger som blir skrevet i skiftene, har ikke alltid så god peiling på navnene til sine svogre, svigerinner etc. som bor langt unna. Da er det godt at det kan finnes flere skifter som kan verifisere det man har funnet ut. Jeg har funnet veldig mange korte skifter der det står at de ikke vet hvem arvingene er, eller hvor de bor. Det sier meg at det ikke var den helt store kontakten med slekta i denne tiden. De bodde for langt unna.

 

Til Sol!

 

Flott at du har vært med på å finne ut av noen av disse skiftene. Det kan bli til hjelp senere for noen som søker etter akkurat disse personene!

 

Mvh. Kjell

Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Her er et jeg har glemt:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/23998/164/?size=full&mode=0

 

Skifte 1736 etter Synneve Iversdatter, enkemannen var Nils Olsen Holst.

 

Arvingene var to brødre og en søster:

 

1. Ole Iversen, myndig og her i byen boende.

 

2. Hans Iversen Sande, død og etterlatt seg datteren Malene Hansdatter, gift med Knud Sande og boende i Nordfjord.

 

3. Kirsten Iversdatter, gift med Jon Jonsen og boende på Aaland i Nordfjord.

Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Her er en jeg bare tror må ha sitt opphav i Nordfjord, siden han heter Rygg til etternavn:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/23999/153/

 

No. 660: Skifte etter Rasmus Rasmussen Rygg i 1742, enken var Malene Olsdatter.

 

Arvingene var:

 

1. Broren Christopher, død og etterlatt seg to sønner hvis navn enken ikke visste.

 

2. Søsteren Karen, enke og her i byen.

Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Skifte etter Susanna Zahariasdatter Thiesen, som etter sin mann, Herman Møller, hadde sittet i uskiftet bo, og nå ble arvingene etter dette barnløse paret nevnt:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/23999/192/

 

Dette er et skifte med veldig mange arvinger, så her plukker jeg bare ut de som har interesse for oss:

 

På mannens side var arvingene en bror og to søstre, bl.dem:

 

1. Daniel Diedrich(sen?) Møller, død og etterlatt seg tre sønner;

Mons Møller, boende her i byen, men var på reise i Østersjøen.

Per Møller, boende i Nordfjord.

Dines Møller, likeledes boende i Nordfjord, men konen var nærværende.

 

På konens side tar jeg med at hennes søster, Sophia Zachariasdatter som var død, hadde en sønn, Peder Sørensen, som også var død, men etterlot seg bl.a. datteren Anne Pedersdatter, gift med Alexander Fæster og bodde i Sunnfjord. Anne hadde også bl.a. søsteren Susanna Pedersdatter, som bodde i Sunnfjord.

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Synnøve Iversdtr gm Nils Holst er frå Sande i Gloppen. Aleksander Fæster som er nemnd i det siste skiftet må vere Aleksander Hansson Rygg/Fæster frå Gloppen, busett Rognaldsvåg.

Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Ja, det slo meg også at denne Aleksander Fæster må være Aleksander Hansson Rygg/Fæster. Og Dines Møller var gjerne gift med ei Wittrup-dame etter som jeg husker.

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Ja, der let eg meg lure igjen av alle desse like namna. Dette må vere Aleksander Didrikson Fester; han gifte seg med Anne Pedersdtr Ebeltoft i 1734 og fekk til overmål ei dotter Modesta i 1735 - same namn som Aleksander H si dotter har. Her gjeld det å holde tunga i rett munn...

Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

No. 907: Skifte etter Anders Paulsen, enken var Berthe Hansdatter:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24000/14/

 

Arvingene var tre brødre og tre søstre:

 

1. Rasmus Paulsen, myndig, boende i Nordfjord.

 

2. Berent Paulsen, myndig, boende i Nordfjord.

 

3. Jan Paulsen, død og etterlatt seg en datter gift med Rasmus Larsen og bosatt i Nordfjord.

 

4. Randi, gift med Anders og boende i Nordfjord.

 

5. Anne, gift med Samuel Larsen, likeledes i Nordfjord.

 

6. Birthe, død og etterlatt seg sønnen Jacob Danielsen, likeledes død og etterlatt seg sønnene Daniel, 24 år, Willum, 23 år, og Samson, 18 år.

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Maren Paulsdtr - får meg til å lure på om ho kan vere frå Bjørkelo i Gloppen. "Mi" Mari Påldtr har syskena Anton, Kristoffer og Åse - eller kanskje Asseline? Dette må eg sjå nærare på.

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Kan du ha opne auge for skifte etter Asseline Paulsdtr i 1756, og etter Anton Ellevson / Ellingson i 1741? Det kan kanskje hjelpe meg med trådar til Byrkjelo.

Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Skifte 1745 etter Nils Olsen, enken var Ingeborg Olsdatter:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24000/115/

 

Han døde på en reise fra Bergen til Newcastle med skipper Cornelis Reutzer.

 

Arvingene var tre brødre:

 

1. Thomas Olsen, arbeidsmann og bosatt i Bergen.

 

2. Mons Olsen, myndig og bosatt i Nordfjord.

 

3. Simen Olsen, myndig og bosatt i Nordfjord.

 

Hei Aase!

 

Ja, jeg skal se om jeg kan finne dem. 1741 er jeg vel kommet forbi, men 1756 ligger et stykke fram enda.

Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

No 1173: Skifte i 1746 etter Elias Rasmussen som skal være omkommet med borgermanden Jørgen Linds Jægt i Radøs Skipreide, enken var Anna Johannesdatter:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24000/133/

 

Arvingene var moren og tre helsøstre:

 

1. Moren Birthe Isne (Isene), boende i Nordfjord.

 

2. Søsteren Magnille, gift og boende på gården Isne "uvidende mandens nafn".

 

3. Ane, gift med Gunder Simonsen, boende på gården Haugen.

 

4. Karen, gift og boende i Førde, "uvidende mandens nafn".

 

Den siste kan kanskje ha bodd på gården Førde i Davik (Ålfoten?)

Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Til alt overmål finner jeg skiftet etter Berent Pedersen i 1747 (No 1306), enken er Ingeborg Larsdatter:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24000/219/

 

Her er arvingene en helbror og en halvsøster som vi har vært bort i før, men nå har Kirstinas mann fått sitt "gamle" patronym:

 

1. David Pedersen, myndig og nærværende.

 

2. Kirstina Davidsdatter, gift med Gregorius Olsen og boende i Nordfjord.

Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Jeg trodde Fremmersvik var i Naustdal, men tar denne med allikevel:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24000/246/

 

Skiftet er etter Daniel Holgersen i 1747 (No 1358), enken var Maria Elisabeth Andersdatter Böy.

 

Arvingene var hans tre søstre:

 

1. Sylvie, gift med Nils Gundersen, boende på gården Fremmersvig uti Nordfjord.

 

2. Dorothea, gift med Peder Arnesen kjører her i byen, begge nærværende.

 

3. Cicilia, enke av Johannes Hansen boende i Sundfjord på gården Rodenes.

Link to post
Share on other sites
Harald L. Bakke

No 1173: Skifte i 1746 etter Elias Rasmussen som skal være omkommet med borgermanden Jørgen Linds Jægt i Radøs Skipreide, enken var Anna Johannesdatter:

 

http://arkivverket.n...read/24000/133/

 

Arvingene var moren og tre helsøstre:

 

1. Moren Birthe Isne (Isene), boende i Nordfjord.

 

2. Søsteren Magnille, gift og boende på gården Isne "uvidende mandens nafn".

 

3. Ane, gift med Gunder Simonsen, boende på gården Haugen.

 

4. Karen, gift og boende i Førde, "uvidende mandens nafn".

 

Den siste kan kanskje ha bodd på gården Førde i Davik (Ålfoten?)

 

Det er rett som du skriv Kjell at Karen (Kari) er busett på Førde i Ålfoten

gm. 1 Ola Antonson (f.cA 1719 på Lote ) d. 1744

gm 2. Arne Arneson

 

1. Mora Brithe Olsdtr. er iflg Bremanger bygdebok f. på Hundeide i Eid gift til Ytre Isane br. nr. 2 med Rasmus Eliasson (d.1740)

 

2. Magnhild Rasmusdtr. gm 1. Jon Antonson (f. på Lote ca 1716 d.1744 på Ytre Isane br. nr. 2)

gm.2 Ole Eilifson (f.ca 1695 d. 1786 på Ytre Isane br. nr. 8)

 

3. Ane (Anne) Rasmusdtr. gm. Gunder Simonson Isehaug f.ca. 1705 d. 1785

Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Takk til Harald! Her er skifte etter en Ole Monsen i 1748 (no 1408), enken er Anna Aamundsdatter:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24000/282/

 

Arvingene var hans fire brødre:

 

1. Abraham, myndig og værende i Nordfjord på gården Sæternes.

 

2. Isak, myndig, boende i Refviken.

 

3. Jacob, myndig, boende på Røeberg (?) i Nordfjord.

 

4. Mons, død, men det vites ikke om han hadde barn etter seg.

Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Skifte No 1462: Anders Olsen, enken var Danilche Eriksdatter:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24000/293/

 

Arvingene var to brødre og en søster:

 

1. Marcus, død og etterlatt seg sønnene Peder og Anders, boende i Nordfjord.

 

2. Ole, død og etterlatt seg en sønn og en datter; Ole Bringman, myndig og nærværende og Anna, død og etterlatt seg to sønner og en datter; Ole Rasmussen, 9 år, Tønnes, 7 år og Inger, 11 år gammel.

 

3. Inger, enke, værende i Nordfjord.

Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Skifte No 1470 i 1748 etter Anders Larsen på Nordnes, enken var Anna Andersdatter:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24000/294/

 

Arvingene var fire brødre og to søstre:

 

1. Arne Larsen, boende i Oppdal.

 

2. Rasmus, boende i Nordfjord.

 

3. Lars, boende i Nordfjord.

 

4. Jan Hendrich, værende i Amsterdam

alle myndige.

 

5. Anna, 26 år.

 

6. Birthe, 28 år.

Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Og her er en aldri så liten gåte som nok kan løses av nordfjordkjennere:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24000/297/

 

No 1487, skifte etter enkemannen Halvor Olsen fløttmann og den salige kones broder Anders, død og etterlatt seg tre sønner og en datter, navnlig; Fredrik, Anders og Lars som alle var myndige og værende her i byen, og Birthe, gift med Gunder Gundersen Fesser(?), boende på "Hasmudsnæsset" (kan det være Osmundnes eller Rasmusnesset?) i Nordfjord.

 

Senere står det for sikkerhets skyld at Berthe er gift med Died. Fesser.

 

Her må hjernene legges i bløt!!!!

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.