Jump to content
Arkivverket

Hjelp til å tyde kommentarer ved fødsel i Hyllestad, Sogn og Fjordane i 1823.


Rune Thorstensen

Recommended Posts

Hei Rune,

 

Etter alle opplysningene jeg har mottatt, har jeg satt opp følgende ane liste;

 

1.4.3 Juel Arnesen f. 1860 g. 1. m. Ragnhild Juulsdtr. 2.g m. Anne Jørgendtr. 3. g. (?) m Anne Ludeviksdtr.

1.4.3.1 Hans Juulsen f. 1785, g. m. Sirie Nielsdtr. Teiterudeie

1.4.3.1.1. Niels Hansen f. 1807 g. m. Kristiana Halvordtr.

1.4.3.1.1.1. Elna Nilsdtr. f. 1834

1.4.3.1.1.2. Syverine Nilsdtr. f.1836

1.4.3.1.1.3. Hans Nielsen f. 1839 g. m. Anne Vilhelmsdtr.

1.4.3.1.1.3.1. Nils Hansen f. 1875.

 

Juul Arnesen hadde sønnen Hans Juulsen f. 1785. Han fikk sønnen Niels Hansen f. 1807 med Sirie Nielsdtr. Niels Hansen fikk sønnen Hans Nielsen i 1839 med Kristiana Halvorsdtr. Hans Nielsen og Anne Vilhelmsdtr., - som dør i barsel, er da forledre til Nils Hansen f. 1875, som utvandret som barn til USA, sammen med sin far og tante. Tanten ble senere hans stemor.

 

Mener du dette er feil..?

 

Ellers forstår jeg det er en viss usikkerhet om Hans Juulsen er Juul Arensens sønn.

Link to comment
Share on other sites

Hei alle,

 

Selv om det ikke var jeg som åpnet dette temaet, vil jeg, - som den som nedstammer fra Juul Erichsen/Arnessen, få lov å takke alle som har bidratt. Jeg setter enormt pris på den hjelpen dere har gitt.

 

Kontakter er nå etablert med Juul Arnesens etterkommerne i USA, og for mitt vedkommende vil dette være ett steg nærmere en løsning på mitt faderlige opphav.

 

Så en liten ting til; for de som måtte ønske å ta DNA prøve, har www.familytreedna.com nå tilbud på disse prøvene, - en liten «swab» i munnhulen og for ca. 750 kr.- kan man finne ut av sitt moderlige eller faderlige opphav, både med genetisk slektskap til andre som har testet seg, og til hvilken folkegruppe man tilhører, - av de som befolket Norge etter siste istid. Gøy og absolutt verdt pengene!

Link to comment
Share on other sites

Jeg slutter meg til takken fra alle som har bidratt.

 

Skulle det dukke opp noe som kan underbygge eller forkaste teorien om at Juel Arnesen og Juel Erichsen er identisk, håper jeg man lar den iformasjonen komme alle til gode, gjerne ved å legge informasjonen inn her. Personlig er jeg iferd med å legge siste hånd på verket på det som var min oppgave i utgangspunktet, men jeg kommer til å være i Ju(h)le beredskap, om det skulle være behov for mer info.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Hei alle,

 

Det er med stor glede jeg kan takke alle dere som har bidratt til å løse floken som har vært tema i denne tråden. En spesiell takk til Rune Thorstensen som åpnet tråden, Else B. Rustad med sin presisering av teksten I kirkeboken og ikke minst Svehn Ruskelöv for hans detektivarbeid. Videre har folkene på Gran bidratt; Ole Arild Vesthagen og Lars Myhre.

 

I innlegg #65, listes noen av etterkommerne etter Juul Arnesen fødd på Gran. Nils Hansen f. 1875 utvandret til USA sammen med faren og en tante som 3 åring. Han hadde 12 etterkommere som vokste opp der borte.

 

Et av barnebarna til Nils, - Sergius Hanson, bor i Denver Colorado, USA og etter at vi opprettet kontakt, sendte jeg ham et DNA testsett. Nå er resultatene kommet og han har de samme sjeldne markørene som meg selv, med kun en endring.

 

For de som har spesiell interesse av å se dette, kan man gå inn på;

 

http://www.familytre...ection=yresults

 

Der finnes mine testresultat på 235301, og Sergius Hanson sine på side 2, etter 249659.

 

Dette er et glimrende eksempel på hvordan DNA kan føre oss videre i slektsforskingen.

 

Min far, - som for øvrig har skrevet bygdebøkene for Fitjar, Moster Sveio og Bremnes i Sunnhordland, arbeidet med dette hele sitt liv, uten å være i stand til å løse «mysteriet».

 

Selv om jeg tror at det bare er et fåtall som kan innkassere «førstepremien» vhja. DNA, slik jeg har gjort, viser dette med all tydelighet at DNA testing er redskap man skal påregne i slektsforskningen fremover, og jo flere som tester, jo bedre blir redskapet.

 

Nå er det også slik at løsninger som faller på plass et sted, ofte generer nye problemstillinger andre steder;

 

Juul Arnesen hadde to sønner som vokste opp på Gran, - Hans, som representerer «Amerika-linjen» og var tjener på Alm i 1801, og Anders, hvis etterslekt det kan være interessant å klarlegge. Han fikk tvillingene Maren Juditte og Agnethe Marie utenfor ekteskap i Skedsmo i 1823. Dette er opplysninger fra Randi Bjørviks arkiv.

 

Her nevnes John Frogner Jakobsen som kilde. Så vidt jeg har bragt på det rene, var han med i Romerike Slektshistorielag frem til midten av 1990 tallet. Jeg ville vært takknemlig om noen kunne opplyse om hvor informasjonen han samlet, nå kan være.

Link to comment
Share on other sites

Hei igjen og gratulerer med DNA treffet.

Skal jeg da forstå deg slik at Juul Arnesen og Juul Eriksen var samme person?

Link to comment
Share on other sites

Svaret på ditt spørsmål er ja, med den lille usikkerheten som det er i at testresultatet fra Sergius Hanson, Denver Colorado, USA kun er en 12 markørs test. Dette er en særdeles grov test.

 

Jeg har tidligere testet min morfar med en 12 markørs test. Han tilhørte en av de største undergruppene under R1b, - «Western Atlantic Modal Haplotype, (WAMH)», og jeg fikk over 6000 treff. Men etter å ha oppgradert til 37markører, falt alle disse 6000 testresultatene bort, altså null treff. (R1b er den haplogruppen som befolket Norge fra vest etter siste istid. Særlig Irland og Scotland har en stor andel av sin populasjon fra denne genetiske gruppen. Faktisk representerer R1b over 90% av befolkningen i randområdene i disse landene).

 

Men for Juul Arnesen og meg selv er 12 markørs testen så spesiell, - det fines ingen andre treff i Skandinavia. Selv om det etterhvert har vist seg at ingenting er umulig i denne saken, er sannsynligheten for at Sergius Hansen og jeg, - med så like 12 markørs testresultat likevel ikke skulle være i slekt, tilnærmet lik null.

Link to comment
Share on other sites

Hei, og takk for tilbakemeldingen. Jerg må tilstå at jeg ikke har satt meg særlig grundig inn i problematikken rundt disse DNA testene. Men finner jo likevel resultatet svært interessant. Det var så mange tilfeldigheter ute å gikk i vår oppnøsting av Juul Arnesen/Eriksen at det nesten ville ha vært utrolig om det ikke var samme person. Vi registrerte jo også at han var skrevet for Andersen ved noen anledninger, så da kunne det jo være like lett å skrive Eriksen feil en gang.

Link to comment
Share on other sites

Hei Rune,

 

Sannsynligvis har hverken far eller mor vært til stede under dåpen, og dersom faderne ikke hadde god kjennskap til familien, kan forbytningen ha skjedd.

 

Men er det da så galt at man også har tatt feil på konens navn, Martha? Vi finner ingenting om Anne Ludviksdtr., Grane, hverken fødsel eller død. Hun var visselig moren til Inger Juulsdtr, fødd 1818.

Link to comment
Share on other sites

Om man går til landsdekkende søk i 1801, finner jeg 17 personer med det navnet , uansett skrivemåte. Av de 17 er der kun 4 i passende alder til å være mor i 1818.

 

1. Anne Ludvigsdtr. 3 år på gården Drolsum i Modum, Buskerud.

 

2. Anne Ludvigsdtr. 11 år på Heya Hovedgård, Tranby i Lier, Buskerud.

 

3. Anna Margretha Ludvigsdtr. 7år i Bergen, Hordaland.

 

4. Anne Maria Ludvigsdtr. 4 år på gården Helløen i Brønø, Nordland

 

 

Mvh. Rune T.

Link to comment
Share on other sites

  • 10 years later...
På 21.11.2012 den 20.33, Sigmund Steinsbø skrev:

Hei igjen,

 

Når det står "Ægtf. Inderste Jul Arnes. og Ane Ludevigsd. Grane", så er vel dette å lese som at familien bor på gården Grane når barnet blir døpt, og ikke nødvendigvis at Ane Ludevigsd. er fra Grane..?

 

Som fadderne leser jeg;

 

- Ole Johanness. Hourdal

- Kristoffer Larsen, Eiken

- Ole Ols. (??)

- Johanne Andersdtr. Nybøn

- Inger Sjursdtr. Eiken

 

Kommer disse fra gårder i Askvoll..?

 

Og Svehn, er Grane i nærheten av Helleviken, slik at Ingers dåp understøtter prestens innføring av hvor Juul Erichesen befant seg de siste 5 forløpne år før 1823, i Anders Juulsens dåp..?

 

Gammal tråd.

 

Gardane er Saurdal, Nybø og Eiken. Saurdal og Nybø var husmannsplassar under Hellevik, som ikkje ligg i Askvoll men i Fjaler. Eiken ligg aust for Hellevik. Grane på Atløy i Askvoll ligg eit stykke unna.

 

Det vart nemnt ei Marte Knutsdtr. Vikøren som fekk sonen Johannes i 1807, og som kan vere identisk med den Marte Knutsdtr. som vart g. med Gregorius Bruseson Eiken/Hellevik. Sistnemnde par er foreldre til Bernt Bruseson f. 1811. I 1815 finn ein dette paret i Bergen med sonen Johannes.

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01051079010722

 

Bernt vart nok att i Fjaler, og blir konfirmert i 1829:

Sogn og Fjordane fylke, Dale, Holmedal, Guddal i Fjaler (Ytre Holmedal), Ministerialbok nr. A 5 (1821-1835), Konfirmerte 1829, Side 70
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070507650008
 

Gregorius vart g. på nytt i Bergen i 1827 med Pernille Eriksdtr. Det må vel også vere han som endar opp i Moskenes i Nordland, der han blir g. enno ein gong i 1837.

 

Det finst også ein Gregorius Bruseson Kalhagen som døydde i 1812. Han var g. med Kari Pedersdtr. Agnaldsvik og hadde i følgje skiftet ein einaste son, Karsten f. kr. 1803.

 

Eg har såleis lita tru på at Marte Knutsdtr. er identisk med mor til Anders Julson f. i Lavik i 1823. Ho har truleg døydd i Bergen ein eller annan gong før 1827.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Hei Torbjørn,

 

takk for at du framleis viser interesse for denne saka. Innlegget mitt tilbake i 2012 gjaldt dåpen til Inger Juulsdotter, og eg har i ettertid konkludert med at Marta Knutsdotter Vikøren truleg ikkje var kona til Juul Arnesen fødd i 1823. Denne konklusjonen er basert på bruken av DNA prøvar eg har teke frå etterkomarane etter Marta og Juul Arneson. Dei er  mine paternale tipp-tippoldeforeldre.

 

Marta og Juul Arnesen (presten skreiv Erikson) fekk sonen Anders i 1823, fødd på Heggebø i Hyllestad. Dåpen var i Lavik. Anders kom nedover til Bømlo (Finnås), og blei gift med ei frå garden Habbestad. Der fekk han tre barn, Ingeborg Marine, Tor og Anna Kristine, før han døyde i ung alder. Ingeborg Martine blei gift i Bergen, Tor og Anna Kristine på Bømlo.

 

Eg har teke eit 30 tals DNA prøver av etterkomarar etter desse tre, og har restituert over 40% av forventa DNA frå Marta. Vidare har eg testa ein etterkomar etter systera til Marta Knutsdotter Vikøren, - Brita, men får så lite match at sannsynet for at dette er kona til Juul Arnesen, er svært lite.

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.