Jump to content
Arkivverket

Lensvikboka, Tøndel Nedre Gnr. 87


gunnar andre myhre

Recommended Posts

gunnar andre myhre

I lensvikboka side 36 under Gnr. 87, står følgende skrevet;

 

Barn 5; Kjerstin Larsdatter f. 1707 ble i 1730 gift med OLE Nilsen Tøndel. (når født)

Deres barn var;

 

På side 37 står følgende midt på siden;

NILS Olsen Tøndel f. 1701 gift med KJERSTIN Larsdatter Tøndel.

Deres barn var;

 

Så er spørsmålet; Hvem er rett ? Dette har jo betydnig iforbindelse med farsnavnet. Og hvor kommer OLE el. NILS fra ?

 

MVH

 

Gunnar Andre

Link to post
Share on other sites
Aud Kalland Sterten

Hei,

 

Kirsten Larsdatter Åsmul / Tøndel ble gift med Nils Olsen. I Ekstraskatten av 1762 er han fremdeles bruker på Nedre Tøndel.

 

Her er en lenke til en debatt på Slektsforumet, se Agdenes; Anders Isachs. Landrø og Gjertrud Christensd. Åsmul

http://www.disnorge....ic.php?t=116586

 

Jeg mener Nils Olsen er fra Brattlia, en nedlagt boplass som lå vest for Tangvika. Han er i så fall sønn av Ole Joensen og Dorthe Nilsdatter. Du får lese innleggene og gjøre dine egne vurderinger av det som kommer fram i kildene.

 

Lensvikboka hevder han er født i 1701, sønn av ekteparet Ole og Marit Tøndel. Det er både synd og merkelig at det har vært så liten interesse rundt Nils Olsen. Kanskje kan vi få en debatt på dette forumet?

Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Hei Aud

 

Jeg har lest gjennom det du skriver på Slektsforum og mener du har helt rett i at Nils Olsen, gift med Kirsten Larsdatter, ikke var sønn av Ole og Marit Tøndel. Det kan ikke være noen tvil om at deres sønn Nils døde som spebarn. Igjen ser vi at Lensvikboka har ført til at mange har feil aner oppført i treet sitt - det er ikke første gang.

 

Nils Olsen fra Brattlia er en god kandidat, ser bl.a. at Nils Tøndel var fadder for Isak, sønnen til Joen Olsen fra Brattlia i 1729. Dette kan være Nils Olsen, som da bodde på Tøndel før han giftet seg med Kirsten Larsdatter i 1730.

 

Fadderskapet bør tyde på slektskap - og at Nils og Jon var brødre synes som en god hypotese. I tillegg bør det, som du skriver, vektlegges at Nils Olsen og Kirsten Larsdatter ikke hadde noen datter Marit, men derimot døpte tre av sine døtre Dordi.

 

Edit: Men Niels Tøndel kan vel også være Nils Sevaldsen fra Tøndel øvre. Ikke enkelt dette når patronymet mangler.

Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Sitat fra Slektsforum:

Ole Joensen er bruker på Grønningen i 1701, han er 35 år gammel. Ole Joensen Grønningen og Dorthe Nilsdatter ble gift 1/1 1702. De flytter fra Grønningen til Brattlia en gang mellom 1702 og 1706. De får sønnene Joen og Nils og trolig flere barn i det tidsrommet det ikke ble ført kirkebok i Stadsbygd. Så kommer Christopher f. 1722 og Gjertrud f. 1724. Ole er ført med en alder på 66 år i 1724, den må være satt noe høyt. Det ble holdt likpreken over Salige Dorthe Brattlien 17/11 1737, 61 år gammel.

 

Da Magnild Ellefsdatter og Joen Olsen (Brattlia) på Singstad fikk sønnen Ole døpt i 1732 var to av fadderne Peder og Ole Brattlien. Dette er trolig brødre av Joen og Nils Olssønner. Vites mer om disse to?

 

Sør-Trøndelag fylke, Stadsbygd, Ministerialbok nr. 646A01 (1700-1734), Kronologisk liste 1732

Link to post
Share on other sites
Aud Kalland Sterten

Angående Peder Brattlia.

 

En Peder Olsen Tøndel ble gift med enka Karen Olsdatter Sterten den 17. nov 1748. http://www.arkivverk...ny&idx_side=-75 Forloverne var Ole Larsen Nedre Tøndel og Jacob Sand. (Sand er trolig plassen "Sanna" i Lensvika)

 

De fikk sønnen Peder døpt 29. mar 1750. http://www.arkivverk...ny&idx_side=-84

Karen døde i mars 1750. http://www.arkivverk...y&idx_side=-111

 

Peder Olsen Sterten ble gift 1. nov 1750 med Gunhild Larsdatter. Forlovere; Peder Landrø og Anders Sterten.

Barn i andre ekteskap;

Lars døpt 5. sep 1751 http://www.arkivverk...=ny&idx_side=-5

Ole døpt 21. jan 1753 http://www.arkivverk...ny&idx_side=-16

Peder døpt 1. nov 1754 http://www.arkivverk...ny&idx_side=-28

Dordie døpt 23. okt 1757 http://www.arkivverk...ny&idx_side=-52

Christen døpt 28. sep 1760 http://www.arkivverk...ny&idx_side=-72

Malena døpt 19. juni 1763 http://www.arkivverk...ny&idx_side=-94

 

Innlegget er endret med lenker til kirkebøkene 21.18.

Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

#9

Isak Singstad var en av fadderne da Christen ble døpt i 1760. Dette bør være sønnen til Magnild Ellefsdatter og Joen Olsen, som ble født i 1729. Ellers ser jeg ingen andre slektninger sånn umiddelbart.

Link to post
Share on other sites
Aud Kalland Sterten

Det er selvsagt noe usikkert om Peder Brattlia er identisk med Peder Olsen Sterten. Når jeg ser på ham som en mulig kandidat er det mest på grunn av at han døper sin datter Dordie. Det er ikke lett å bli klok på fadderpraksisen i Lensvik. Det er også ofte veldig vanskelig å identifisere fadderne når vi mangler farsnavnet.

Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Ja, det er mye usikkerhet rundt Lensvikfolka, men jeg synes du har funnet en interessant kandidat. Hadde vært spennende å kartlegge flere av barna til Ole Joensen og Dorthe Nilsdatter fra Brattlia, og egentlig skulle vel denne diskusjonen foregått under en annen overskrift, for å fange interessen til flere.

 

Jeg ser du har funnet både Joen og Niels Olssønner i legdsrullen 1724, hvilken side står de på?

Link to post
Share on other sites
Aud Kalland Sterten

Brattlia finner du på side 8-9 i legdsrullen. Fint at du tar deg tid til å se på dette sammen med meg.

 

Gunnar Andre, kanskje du kan endre overskrifta?

Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Takk for det, var ikke klar over denne legdsrullen - vedlig fin kilde!

 

Ser at alle gutter over 10 år skulle registreres i legdsrullen fra 1724. Peder og Ole Brattlien var faddere i 1732 og bør ha vært minst 15-18 år, i alle fall har de nok akkurat unngått å komme med i rullen.

Link to post
Share on other sites
Aud Kalland Sterten

Ja, det er en kilde som jeg har hatt mye bruk for.

 

Vi vet med sikkerhet at Joen og Nils bor hjemme på Brattlia i 1724. Ved å sammenholde legsrullen og kirkeboka er de sønner av Ole (Joensen) som er ført med en alder på 66 år i 1724.

 

I årene etter 1724 og frem til 1745 finner vi kun tre vielser i Stadsbygd med Nils Olsen som brudgom. En er vel egentlig lite aktuell, Nils Olsen og Siri Rasmusdatter ble gift 25. mai 1727. Forloverne var Haagen og Peder Bjørnerås.

 

Nils Olsen og Kirsten Larsdatters vielse fra 1730 kjenner vi fra før, forloverne var Sevald (Jensen) Tøndel og Sivert (Olsen) Tøndel. De var gift med hver sin Nilsdatter, Marit Nilsdatter (ca.1675-1731) og Ane Nilsdatter (ca.1668-1758). Her er forlovelsen 30. apr 1730. http://www.arkivverk...ny&idx_side=-61

 

Så har vi den ukjente Nils Olsen på Ysland i 1724. Han ble gift med Ingeborg Pedersdatter i 1731, forlovet 6. mai 1731. http://www.arkivverk...ny&idx_side=-66 Forloverene var Joen (Joensen) Landrø og Gudmund (Asbjørnsen) Landrø. Gudmund ble gift med enka Ingeborg Joensdatter Landrø i 1702. Joen Joensen Landrø er trolig Ingeborgs sønn fra første ekteskap.

Link to post
Share on other sites
Aud Kalland Sterten

Jeg tar også med dåpen til sønnen Ole.

 

Nils Olsen og Ingeborg Pedersdatter døper sønnen Ole 24. feb 1732. http://www.arkivverk...ny&idx_side=-68

Faddere;

Joen (Torstensen) Landrø, fikk bygsel i 1727.

Joen (Joensen) Landrø, sønn av Joen og Ingeborg Landrø, stesønn av Gudmund.

Knud (Pedersen) Olstad, gift med Ingeborg Pedersdatter i 1723.

Anne (Jacobsdatter) Ysland, (sannsynligvis datter av Jacob Moe Sørlot), gift med Joen Joensen Tørstad i 1731. Kan også være Anne Olsdatter Ysland f. 1705.

Lisbet Landrø, kona til Joen Torstensen Landrø.

Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Nils Olsen og Kirsten Larsdatters vielse fra 1730 kjenner vi fra før, forloverne var Sevald (Jensen) Tøndel og Sivert (Olsen) Tøndel. De var gift med hver sin Nilsdatter, Marit Nilsdatter (ca.1675-1731) og Ane Nilsdatter (ca.1668-1758). Her er forlovelsen 30. apr 1730. http://www.arkivverk...ny&idx_side=-61

 

De to Nilsdøtrene - Marit og Ane - vekker min interesse fordi de aldersmessig er passende søstre til Dorthe Nilsdatter og gir en link til Tøndel.

Link to post
Share on other sites
Aud Kalland Sterten

Tilbake til barna på Brattlia.

 

Joen døpt 22. okt 1702. http://www.arkivverk...ny&idx_side=-10

Faddere;

Ole Klokker, Ole Knudsen Schei

Gudmund Landrø, han er redegjort for i #15

Peder Selnes, trolig Peder Joensen, 19 år i 1701, i tjeneste på Selnes.

Gjertrud Størdal

Anne Størdal

 

 

Nils døpt 24. okt 1706. http://www.arkivverk...ny&idx_side=-20

Faddere;

Ole Sagen

Sjur Sørlot, Sivert Olsen Nedre Tøndel, gift med Ane Nilsdatter. Han fikk skjøte på Sørlot i 1702, men i 1716 selger Sivert Olsen Tøndel gården til Otte Larsen.

Ole Ingdal

Margrete Singstad, Margrete Nilsdatter gift med Hans Mikkelsen Singstad (ca.1659-1729). (Skifte etter Hans i 1729.) Dessverre ingen barn.

Marit Tøndel, Jeg vil gjerne tro at dette er Marit Nilsdatter, kona til Sevald Jensen Øvre Tøndel. Men jeg kjenner også til ei Marit Olsdatter som levde i 1699.

 

#17

Jeg har lenge sett på Dorthe Nilsdatter som ei mulig søster til Marit og Ane, - og nå Margrete, men vi vil sannsynligvis aldri finne kilder som bekrefter teorien. Tingboka er grundig sjekket og det er lite å hente i skiftene, - så det vil trolig forbli teori og antagelse.

Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Jeg har lenge sett på Dorthe Nilsdatter som ei mulig søster til Marit og Ane, - og nå Margrete, men vi vil sannsynligvis aldri finne kilder som bekrefter teorien. Tingboka er grundig sjekket og det er lite å hente i skiftene, - så det vil trolig forbli teori og antagelse.

 

Margrete Singstad var fadder for Dorthe 18. mai 1706 - Selvald Jensen og Marit Nielsdatters datter (Tøndel øvre).

Sør-Trøndelag fylke, Stadsbygd, Ministerialbok nr. 646A01 (1700-1734), Kronologisk liste 1706

 

Og Margretes mann, Hans Mikkelsen Singstad var fadder for Selvald Jensen og Marit Nielsdatters sønn, Jens 17. mai 1708.

Sør-Trøndelag fylke, Stadsbygd, Ministerialbok nr. 646A01 (1700-1734), Kronologisk liste 1708

Link to post
Share on other sites
Aud Kalland Sterten

#20 Det har du helt rett i. :) #18 Se også dåpen til Nils i 1702. Dorthe Tøndel er fadder på Nils. Jeg mener dette ikke kan være Dorthe Nilsdatter som ble gift 1. jan 1702. Denne Dorthe må rimeligvis bo på Tøndel i desember 1702.

 

Christopher døpt 25. mai 1722. http://www.arkivverk...ny&idx_side=-29

Faddere;

Sivert Tøndel, redegjort for i #19

Paul Tøndel, en Povel Olsen ble gift med Anne Christophersdatter Tøndel i 1707.

Nils Tøndel, det må vel være Nils Sevaldsen Øvre Tøndel f. 1702

Marit Tøndel, redegjort for i #19

Elsebe Tøndel, Elsebe Sevaldsdatter Øvre Tøndel f. 1699 eller 1700, nevnt i skiftet etter mor Marit i 1732.

 

Gjertrud døpt 11. okt 1724. http://www.arkivverk...ny&idx_side=-39

Faddere;

Hans Singstad, redegjort for i #19

Nils Tøndel, se ovenfor.

Anne Havn

Magnill Tøndel, Magnild Ellefsdatter gift med Joen Olsen Brattlia i 1729.

Beret Åsmul, trolig Beret Joensdatter Åsmul f. 1705

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.