Gå til innhold
Arkivverket
John D

Slektene ("Heiberg": Anders Lauritssøn(ca. 1565-1630) og Søffren Lauritssøn) og Nitter, deres mulige aner og opphav.

Recommended Posts

John D

Hvor stammer slektene ("Heiberg": Anders og Søffren Lauritssøner) og Nitter fra?

 

Hvilke slektsforhold hadde Anders Lauritsson eller hans hustru til norske jordeiende slekter på Vestlandet?

 

Han kjøpte opp og tilpantet seg mange gårder på Vestlandet fra andre godseiere.

 

Henning Sollied skriver i NST IX s.177 "Anders Lauritssøn, som fra før 1611 av var bosatt på For i Luster, eide ved sin død en mengde gårder og gårdsparter i Sogn og ellers på Vestlandet." "De fleste av eiendommene var erhvervet ved pant og kjøp fra andre godseiere som Trond Benkestok, Offe Dal, Carsten Jonssøn Randel, hustru Tyri Anfinnsdatter (Soop) og hr. Hans Nilssøn til Leikanger." "Sin store formue kan Anders Lauritsøn umulig ha lagt sig opp i sin forholdsvis beskjedne stillinger, selv om han nok har drevet en ganske omfattende handelsvirksomhet ved siden av. Han har sikkert bragt med sig arvemidler fra sin hjemstavn, men der er også omstendigheter som kan tyde at han har fått en betydelig del av sin formue med hustruen."

 

Carsten Jonsson Randel(mulige skotske aner(Lille/Lilje? Thomas Klerck)) var gift med Maren Jørgensdatter (Staur).

 

Anders Lauritsson(forfedrene var trolig fra Friesland eller Nord-Friesland) kom trolig fra Friesland eller Tønder i Danmark(jf. Henning Sollied i NST IX) og tok borgerskap i Bergen i 1598 og var trolig gift første gang i Danmark med en dansk kvinne og ble trolig andre gang gift med Maren Truudesdatter, kanskje født i 1578 eller noen år før og død i 1653 eller 1654, også trolig kildebelagt som Maren Thruesdatter. Skrivemåten Thrue kan være at skriveren har henvist til det latinske ordet trude som betyr true og dermed videre til navnet Trude, med mindre vi har med 2 forskjellige personer å gjøre. Var Maren Truudesdatter dansk eller norsk? Trolig eldste datter til Anders Lauritsson og Maren Truudesdatter, Mette Andersdatter, ble gift i 1618 med Henrik Nitter, Mette kan da ha vært født i 1598 og akkurat myndig i 1618. Dette kan bety at Maren Truudesdatter var født i Bergen og var datter av en innvandrer som het Truude, eller at foreldrene hans innvandret til Bergen. Hans forfedre kan ha kommet fra Lille Pommern eller Østpreussen, kanskje hansabyen Danzig, Truude er et vanlig navn i Baltikum(Estland) i dag.

 

Nitter* slekten kan også ha innvandret fra Lille Pommern eller Østpreussen ettersom den tar opp en navnetradisjon(Truude) fra denne andre slekt som også trolig var fra samme område og Nitter hadde også trolig forbindelse med andre innvandrere fra hansabyen Danzig, nå Gdansk i Polen. En datter av Henrik Nitter het Barbara, kanskje Henrik sin mor eller en av forfedrene het Barbara og var av norsk jordeiene slekt i Sogn. I denne forbindelse, uten sammenligning forøvrig, kan nevnes Barbara Olavsdatter (Koll) som var gift med Axel Axelsson(Losna) som eide Amble og Barbara Johansdatter Kruckow som var gift med Jens Olsson (Bratt).

 

Maren Truudesdatter kan ha hatt en mor som kanskje het Mette, hun igjen kan ha hatt en far som het Hans som igjen var gift med en kvinne som het Anna, antatt utifra oppkallingen på noen av de eldste barna til Maren og Anders, eller disse navnene kan peke tilbake på forfedre enda lengre tilbake. De utpregede danske navnene på barna til Anders Lauritsson betyr vel at han selv og hustruen var danske eller fra innvandrede danske slekter. Ingifte i norske slekter kan ha foregått for noe generasjoner siden av Maren sine forfedre, her kanskje Anna som var dansk innvandrer eller norsk, med danske forfedre, og Hans som var dansk innvandrer eller norsk, med danske forfedre.

 

Uten sammeligning forøvrig kan nevnes noen norske og innvandrende slekter i Norge som eide jord i Sogn, her Kruckow: Hans Kruckow var gift med Anne Ludvigsdatter(Barsebek), Preetz, Holstein), de hadde en datter Mette som ble gift med Eskild Gyntersberg.

 

Barna til Anders Lauritsson og Maren Truudesdatter giftet seg stort sett inn i andre slekter som hadde innvandret for noen generasjoner siden og disse hadde igjen giftet seg inn i norske jordeiene slekter, f.eks. sønnen til Anders og hustruen fra første ekteskap, Laurits Andersson, ble giftet inn i Gyntersberg slekten, hans hustru var også en etterkommer av Kristin Benkestokk, de Benkestokker var tidligere giftet inn i Kruckow slekten(opprinnelse fra Pommern). På denne måten har trolig Anders Lauritsson skaffet seg slektsmessige kontakter og foretningsforbindelser til å få kjøpe opp og tilpante seg gårder over hele Vestlandet, for det meste i Sogn.

 

 

Navnet Heiberg og dets opprinnelse: trolig enten fra Danmark, Tyskland eller Holland.

 

Hennig Sollied skriver i NST IX s.172 om Slekten Heiberg: "Sannsynligheten taler under disse omstendigheter for at Heiberg-navnet i virkeligheten skriver seg fra Anders Søfrensøns 1. hustru Maren Giertsdatter, eller en av hennes forfedre."

 

Navnet Heiberg kan da ha kommet fra Morgenstierne slekten som kom fra Schlesien i Tyskland og kanskje Heiberg da henviser til fjellet Heiberg utenfor hansabyen Göttingen(medlemmer av Morgenstierne slekten kan ha reist via hansabyen Göttingen på sin vei til Bergen) eller navnet kan være fra Munthe slekten og Heiberg navnet stammer kanskje da fra et sted utenfor Veldhoven i Holland som kalles Heiberg og som ikke er så langt fra Munthe i Belgia. Henning Sollied mente navnet Heiberg hadde sin opprinnelse fra Danmark. Et sted ikke så langt fra Lübeck heter Heideberg.

 

* Det er en liten mulighet for at Nitter slekten hadde skotsk opprinnelse: wikipedia: "In addition, a number of Scots took refuge or immigrated to and received citizenship in the city." Det kan være at medlemmer av Nitter slekten emigrerte til Danzig/Gdansk og derfra kom videre til Bergen, men det er vel kanskje mer sannsynlig at Nitter slekten i generasjoner hadde vært handelsfolk fra Lille Pommern eller Østpreussen og kanskje opprinnelig kom fra Nittersdorf, dette kan kanskje avklares ved nærmere undersøkelser i arkivene i Gdansk.

 

 

Sekundærkilder:

Henning Sollied: Slekten Heiberg, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind IX, Oslo, 1944.

Henning Sollied: Gamle ætter i Sogn, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind I, Oslo, 1928.

Gert Heiberg: Slekten Heiberg : genealogiske oplysninger og personalhistorie. Oslo : Cammermeyer, 1942.

Einar Nitter, Claus W.K. Nitter, Hermod Nitter: Nitter-ætta i Sunnfjord. Lillestrøm 1943.

Claus Winther Kamstrup Nitter, Adolf Nitter, Hermod Nitter: Nitterslekten i Norge gjennom 400 år : 1568-1968. 1 og 2 bind. 1971 og 1968. Bergen.

Endret av John D

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
David Widerberg Howden

Hei! Er det handelsslekten Heiberg du er ute etter?

Det er iallfall denne som omtales av Sollied..

 

Mer om slekta finner du her:

 • Krog Steffens, Haagen: Norske Slægter 1915, s. 70
 • Heiberg, Hans Knagenhjelm: Genealogiske optegnelser om familien Heiberg 1864
 • Gert Falch Heiberg: Slægten Heiberg - Personalhistoriske og genealogiske oplysninger 1907. [Videreføring av H.K. Heiberg (faren) sine «Genealogiske Optegnelser om Familien Heiberg» fra 1864].
 • Øyane, Lars E.:Gards-og Aettesoge for Luster Kommune, Dale1 Sokn, Band II, s. 652. 1987
 • Just Bing, Sagnet om Jostedalsrypen , i Historisk Tidsskrift, 1909, s. 252-259
 • Store Norske Leksikon: Heiberg
 • http://www.genealogi.no/mediawiki/index.php/Heiberg_(slekt)
 • Wikipedia: Heiberg
 • NRK Fylkesleksikon: Søffren Lauritzsøn Heiberg
 • NRK Fylkesleksikon: Heibergane kjem til Amla
 • Norgeskirker.no: Epitafium, Søren Lauritzson, Dale kyrkje, Luster
 • Jostedal Historielag
 • Ættebøker/bygdebøker for Kyrkjebø i Sogn, for Luster i Sogn og for Valdres m.m.

Ellers må det nevnes at det finnes også andre slekter ved navn Heiberg, bla. en fra Østfold..

Når du spør om eiendoms og handelsforbindelser, hvilken tidsperiode spør du etter da?

Tenker du på de eldste leddene?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
John D

Hei! Er det handelsslekten Heiberg du er ute etter?

Det er iallfall denne som omtales av Sollied..

Ellers må det nevnes at det finnes også andre slekter ved navn Heiberg, bla. en fra Østfold..

Når du spør om eiendoms og handelsforbindelser, hvilken tidsperiode spør du etter da?

Tenker du på de eldste leddene?

 

Det er vel primært Anders og Søffren Lauritssønner, Maren Truudesdatter og deres aner jeg er ute etter. Prøver å finne ut av hva som er mest sannsynlig ved å granske de forskjellige sekundærkilder av varierende kvalitet og det er vel Henning Sollied og hans artikler i NST som er det siste innen forskning på de eldre ledd av denne slekten. Har rettet litt på overskriften slik at det ikke fører til missforståelser. Tidsperioden i første omgang er innenfor levetiden til Anders Lauritssøn, ca. 1565 og til 1630 og hustruen Maren Truudesdatter, ca. 1577 - 1653/4, til og med levetiden til barna hans men også videre bakover i tid hvis det er mulig å finne anene til Maren Truudesdatter, dette vil vel også best kunne forklare og sannsynliggjøre eventuelle slektsforbindelser mellom Maren Truudesdatter og norske og innvandrede danske jordeiene slekter på Vestlandet på denne tiden. Selv om nesten alt var kjøpe og pantegods, ifølge Sollied i NST IX, så må trolig Anders Lauritssøn hatt kontakter igjennom hustruen Maren Truudesdatter, så spørsmålet er; hvem var hennes forfedre, og her er det vel ikke noe nytt, utenom Benkestokk seminaret som førte henne opp som Maren Tordsdatter Benkestokk med et lite spørsmålstegn, noe som kanskje ikke er riktig, se tidligere tråd.

 

Takk for listen over kilder. På Norgeskirker.no fant jeg det epitafium som viser Anders Lauritssøn og familie.

Endret av John D

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
John D

Hvis kilden som nevner en Maren Trondsdatter gift med en Anders Lauritssøn som skrev seg til Jordanger og den henviser til året 1593 så vil jeg tippe at Anders Lauritssøn kom til Sogn som enkemann og giftet seg med Maren Trondsdatter Benkestokk, hun var kanskje da datter av en ukjent Trond Andersson Benkestokk. Bruken av navnet Maren kan peke på Anders Benkestokk som far til denne Trond ettersom Anders kanskje var gift med en hustru Schønnebøl der navnet Maren var vanlig blant forfedrene, hvis ikke Maren henviser til den ukjente hustruen til Trond Andersson Benkestokk og hennes forfedre. De har trolig ikke fått barn sammen ettersom navnet Trond ikke er brukt blandt etterkommere av Anders Lauritssøn. Han har nok reist til Bergen omkring 1598 og tatt borgerbrev der og da trolig derfor giftet seg på nytt med en Maren Thruesdatter/Truudesdatter som er nevnt i kildene. Dette forklarer også at Anders Lauritssøn ikke har mottatt noen arv men har tilpantet seg jordegods i Sogn etter Benkestokkene der. Dette er den mest logiske og sannsynlige forklaring jeg kan komme opp med mht det som er nevnt i kildene. (1)

 

 

 

 

Trude som mannsnavn, Trude Ulfstand, nevnt i sammendrag til kilde(11):

arkivverket.no/URN:db_read/db/63399/39/?size=medium&mode=0

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...01311040039.jpg

 

 

Navnet Truid/Trude/True hos forfedre av Ulfstand kan kanskje spores til Skåne og videre til Tyskland.

En annen eldre variant er kanskje Trugot, Thurgöl, der Trud/True trolig er kortvarianten.

 

Truid Ulfstand var i Norge ved 2 anledninger, i 1531 og 1537. Truid/Trude Ulfstand var fetter til Claus Bille.

Tette bånd mellom Ulfstand, Bille, Kruckow(7), Teiste og Benkestokk. Jordeiere i Sogn var også Bagge(15, 20). Det er vel flere slekter Bagge.

"Hans Bagge og Johan Kruckow var svogre, Trond Benkestoks mor var av Kruckow-familien og Jon Teiste var svigersønn til Johan Kruckow."

"Claus Bille omtaler Trond Torleivsson Benkestok som «dend acteste och forstandeste adels mand, som er der Noren fiæls»."

"Claus Bille var blant annet far til Beate Clausdatter Bille og derfor morfar til Tycho Brahe(12). Han ligger begravet sammen med sin hustru Lisbet Ulfstand i Vram kirke." (3, 9, 10)

 

Jordeiere(13) i Sogn, blant annet med mulige svenske(6) innslag(Elling Flockung/Folkung):

 

Vangsnes:

ca 1440: Elling Flockung

1471: Ragna I. Tunål

1535: Vincent Lunge

1625: Samson I. Wideskjær

 

Njøs:

1512: Gaute Ivarsson (Valen-ætt), Hans Kruckow

1535: Vincent Lunge

1570: Trond Benkestokk

1621: Johan A. Teiste, Anders C. (Heiberg), Henrik Nitter

 

 

 

 

 

 

Sammenligning av segl(2):

 

"Heiberg" og deres segl, nedenforstående bilde ser en en fugl med en gren i nebb(fredsdue), tilhørte Johanne Jensdatter gift med Hans Knudsen Svane.

klarskov.org/svane/images/hans-k-svane.jpg

klarskov.org/svane/hans-k-svane.htm

 

Andre sammenligninger mellom Svane, Stage, og "Heiberg"(8), se blant annet på toppen av denne steinen:

klarskov.org/svane/images/h-svanning-grsten-a.jpg

klarskov.org/svane/hans-svaning.htm

 

Dessuten er det en slekt med tilnavnet Friis som ble inngift i Svane slekten. Søren Friis ble gift med Marine Svane d.y. og deres datter Ingeborg ble gift med Ludvig Munthe, og Munthe slekten overtok/kjøpte jordegods i Sogn(27, 30). Sønnen til Anders Lauritssøn, Christen er nevnt i kilder med tilnavnet Friis. "Hans Teiste og Brynhild Torsdatter Benkeskokk skal ha fått datteren Anne f. Ca, 1600, g.m. Niels Jacobsen Friis (fra Agder)."(21)

 

 

Kilder:

1) Benkestokk-seminaret : Meløy 14-15 august 1999 nb.no/nbsok/nb/95f334dd88009dfd80d9131daed6962d.nbdigital?lang=no#0

2) klarskov.org/svane/

3) no.wikipedia.org/wiki/Truid_Ulfstand

4) nbl.snl.no/G%C3%B8rvel_Fadersdatter no.wikipedia.org/wiki/Gjørvel_Fadersdatter_(Sparre)

5) nbl.snl.no/Knut_Alvsson

6) home.online.no/~akvitrud/folkung.htm

7) home.online.no/~akvitrud/kruckow.htm

8) Norske slektsvåpen, Hans Cappelen, [Oslo] : Den norske våpenring, 1969. Side 116. nb.no/nbsok/nb/52b921dbfe84fdf168302e7c9abc0be7?index=11#0

9) no.wikipedia.org/wiki/Trond_Torleivsson_Benkestok

10) no.wikipedia.org/wiki/Eske_Bille

11) arkivverket.no/URN:db_read/db/63399/39/?size=medium&mode=0

12) nrk.no/sf/leksikon/index.php/Dei_første_styreformene_og_fogderia

13) Ætta til Oluf Gunderson Slinde av Arne Kviterud, NST

14) home.online.no/~akvitrud/lokalhistorie.htm

15) slektsforskning.com/login/person/anetre/tekst/Olav%20Fartegnson%20Baggeeng.asp

16) valestiftinga.no/historisk.html

17) willyslekt.no/slekter/benkestok.html

18) home.online.no/~akvitrud/bagge.htm

19) home.online.no/~akvitrud/teiste.htm

20) home.online.no/~aaroenes/Slekt/Losna/losna.htm

21) home.online.no/~aaroenes/Slekt/theiste/teiste_generelt.htm

22) nrk.no/sf/leksikon/index.php/Johan_Kruckow

23) nrk.no/sf/leksikon/index.php/Sørheim-godset

24) nrk.no/sf/leksikon/index.php/Helje_Bagge

25) nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/fylkesleksikon/3056584.html

26) Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge : et bidrag til Sønderjyllands personalhistorie . Bind 1 og 2 av Knud Gether

27) nrk.no/sf/leksikon/index.php/Munthe-folket_tek_over_i_Kroken

28) nrk.no/sf/leksikon/index.php/Futesete_og_adelsgods

29) svanoy.com/svanoy-hovedgard/historie/

30) nrk.no/sf/leksikon/index.php/Munthe-slekta_frå_Luster_til_Hellevik

31) nrk.no/sf/leksikon/index.php/Christopher_Giertsen

32) no.wikipedia.org/wiki/Hans_Svane

33) Slekten Heiberg : genealogiske oplysninger og personalhistorie, Heiberg, G.F. , Oslo : Cammermeyer, 1942

Endret av John D

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
John D

Retting: Truid Ulfstand var i Norge 3 ganger, siste gang i 1539. Bagge, liksom Koll, i Norge var nok mer et tilnavn enn et slekstnavn, det samme gjelder Friis i Danmark blant borger- og handels-slekter, kanskje som en indikasjon på opprinnelse fra Friesland.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
John D

En mulig far til Anders og kanskje også Søffren kan være en Laurits Anderssøn. Han var trolig gift 2. gang med Margrethe Nilsdatter Bang og kanskje 1. gang med Kirsten Jacobsdatter (Stage? eller datter av biskop Jacob Madsen? Stage blant forfedre?), dog siste er udokumentert. (1) Ser her at Hans Bangs segl er veldig likt Stage sitt segl og "Heiberg" har også noe lignende som hjelmtegn.(2) Navnene Nils går igjen hos Bang og Jackob hos Stage, uten sammenligning forøvrig; en Niels Jacobsen Friis ble g.m. Anne Benkestokk. (3)

 

 

 

Kilder:

1)

Margrethe Nilsdatter Bang:

http://www.hannet.dk...laegt/3924.html

F.E.Hundrup, 1875, "Stamtavle. Oluf Bangs efterkommere paa sværdsiden", side 12, c1.

Wiberg: "Almindelig Dansk Præstehistorie", 1867

Mester Jacob Madsens visitatsbog, ved A.R. Idum, 1929, side 113 + 115. fynhistorie.dis-danmark.dk/node/30500

 

2)

Norske slektsvåpen, Hans Cappelen, [Oslo] : Den norske våpenring, 1969. Side 116. nb.no/nbsok/nb/52b921dbfe84fdf168302e7c9abc0be7?index=11#0

 

HANS Nielsen Bang

http://www.hannet.dk...laegt/5048.html

"Forskningsnotat: Fritz Schönwandts forskningsresultater bygger både på dokumenter og tydning af våbenskjolde. Han siger, at der i forskellige skrifter er sket en forveksling af Hans Nielsen Bangs navn og at der også findes sammenblandinger med navnefæller, selv i Rigsarkivets Vejledende Arkivregistraturer." ?? Stage eller Bang?

http://www.hannet.dk...g_Hans_1560.jpg

 

Svane:

http://klarskov.org/svane/

"Svane Slægten – Fundne Svaner på 1600-tallet + De Løse Svaner fra 1600 – 1700" av Anthony Svane http://www.pergjendem.com/?p=2760

 

Stage:

http://klarskov.org/...arine-stage.jpg

http://aner.svaner.c..._SorenStage.htm

 

Odense Herred med fugl og gren i segl:

https://da.wikipedia...i/Odense_Herred

http://da.wikipedia...iki/Skam_Herred

 

Jacob Madsen (g.m. Karen Baggesdatter):

https://da.wikipedia...ob_Madsen_Vejle

http://www.denstored...ob_Madsen_Vejle

"Dorothea, der var gift to gange, første gang med rådmand Peder Baggesen"

http://aner.svaner.c..._JacopStage.htm

 

Hans Friis var kanskje svigerfar til Knud Jørgensen Seeblad.

Borgermester Odense til 1551? eller 1553?

http://www.odenselek...e i odense 1378

http://finnholbek.dk...D=I34257&tree=2

 

Knud Jørgensen Seeblad: med svane som hjelmtegn:

http://finnholbek.dk...ID=I3799&tree=2

http://finnholbek.dk...edialinkID=3000

"Et grønt søblad i rødt felt, på hjelmen en sølv-svanehals. Det originale adelsbrev brændte 1676 med en af kaptajn Otto Seeblads enke beboede bondegård i Heden ved Odense."

http://da.wikipedia....idtfyn_Kommune)

http://da.wikipedia....iki/Hulsig_Hede

http://da.wikipedia....ki/Hevring_Hede

http://da.wikipedia.org/wiki/Heden

http://da.wikipedia.org/wiki/Hede

http://da.wiktionary.org/wiki/mose

http://de.wiktionary.org/wiki/Heide

http://en.wikipedia.org/wiki/Heideberg

http://en.wikipedia....wiki/Heidelberg "In the 5th century BC, a Celtic fortress of refuge and place of worship were built on the Heiligenberg, or "Mountain of Saints". Both places can still be identified."

http://www.anefund.d...t/bylderup-sogn

Heiberg trolig en avledning av Heideberg/Heidelberg/Heiligenberg der Hei er kortform av Heide eller Heiligen og henvisning til noe hellig eller gammel hedensk tro, et hellig eller fruktbart fjell eller høyde, finner tilsvarende i Monte/Munte(GentA, seglB)/(latin:mons) i Flandern/Belgia, Frankrike, Italia. I danmark finner en kanskje tilsvarende men da Hede og kanskje Heds, en litt fruktbar høyde.

 

Jørgen Knudsen Seeblad(far til Knud):

http://finnholbek.dk...D=I18943&tree=2

"blev 14 maj 1500 adlet af Kong Hans paa anbefaling af Rigshofmester Poul Laxmand, hvis Navn stod som Relator under Adelsbrevet."

Poul Laxmand med svane i segl:

http://www.denstored...en/Poul_Laxmand

En sønn av Knud Seeblad brukte kanskje tilnavnet Friis og var oberstløytnant i Holland:

http://finnholbek.dk...D=I32482&tree=2

 

 

Hans Svaning:

https://da.wikipedia...ki/Hans_Svaning

http://www.denstored...er/Hans_Svaning

http://www.klarskov....ans-svaning.htm

En slektning av Hans Svaning var magister Jens Andersen(?), kansler hos biskopen i Odense.

"Det er dog stærkt sandsynligt, at kansler Johan Friis havde opfordret Svaning til at skrive et fortsættelse til Saxos Gesta Danorum."

https://da.wikipedia...iki/Johan_Friis

 

 

3)

http://home.online.n...te_generelt.htm

 

hypotetiske slektstavler(må kontrolleres opp mot pålitelige sekundærkilder og helst primærkilder hvis mulig):

http://www.roskildeh...andre/Friis.htm (Odense, Fyn)

http://www.roskildeh...g_Middelfrt.htm

http://www.roskildeh.../andre/Bang.htm

http://www.roskildeh...dre/Svaning.htm

http://www.roskildeh...e/Werchmann.htm

http://www.roskildeh...Kotte/Kotte.htm Mette Lauridsdatter bliver i DAA 1914:448, under slægten Seeblad fejlagtigt skrevet til slægten "Kotte", men viser sig ved nærmere eftersyn "kun" at være søster til Karen Lauridsdatter, gift m. Laurids Kotte DAA 1994-96:724- 6 b. De mange misforståelser om slægten Kotte udredes i DAA 1994-96:726 ff

http://www.roskildeh...s/forfaedre.htm

http://www.roskildeh...l/Slet/Slet.htm

http://www.roskildeh...and/Laxmand.htm (svane i segl)

http://www.roskildeh...l/Mule/Mule.htm (Odense)

http://www.roskildeh...lad/Seeblad.htm (Odense)

http://www.roskildeh...tein/Fuiren.htm (Friis, Hans Svane)

Danske slekter inngiftet i Benkestokk:

http://roskildehisto...k/Benkestok.htm

http://www.roskildeh...lberg/Norge.htm

http://www.roskildeh.../Guntelberg.htm (Kruckow, Svane)

http://www.roskildeh...oenneboelle.htm

http://roskildehisto...Staur/Staur.htm

http://www.roskildeh...ft/Bernhoft.htm

http://www.roskildeh...vig/Rostvig.htm (Navnet Maren: Adelus Trondsdatter Benkestok g.m. Christopher Erikssøn (Bernhoft) Søn af Erik Hanssøn(Borgermester Middelfart(der finner en også Bang) adelsbrev 1503) og Maren Eriksdatter Rostvig : Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 8, http://www.nose.dk/Norge/smoer.html )

Endret av John D

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
David Widerberg Howden

Bare for å nevne det, noe som du også sikkert har skjønt.

Stamtavlene på roskildehistorie er det all grunn til å være skeptisk til,

noen av dem er riktignok basert på Dansk Adels Årbog, men særlig i de eldste utgavene var det mye feil..

 

Roskildehistorie er et skoleprosjekt (noe som ikke går klart frem..) så alt må kontrolleres med virkelige kilder

og er i seg selv lite brukbart, men de kan gi en pekepinn..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
John D

Bare for å nevne det, noe som du også sikkert har skjønt.

Stamtavlene på roskildehistorie er det all grunn til å være skeptisk til,

noen av dem er riktignok basert på Dansk Adels Årbog, men særlig i de eldste utgavene var det mye feil..

 

Roskildehistorie er et skoleprosjekt (noe som ikke går klart frem..) så alt må kontrolleres med virkelige kilder

og er i seg selv lite brukbart, men de kan gi en pekepinn..

 

Takk for info, jeg er klar over dette. Påliteligheten er ikke helt bra og derfor må en gå til andre mer pålitelige kilder for å kontrollere, og helst primærkilder hvis det er aktuelt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.