Jump to content
Arkivverket
Kari Thingvold

Har "Finn kilde (nye DA)" færre kilder enn "Databasev. (gamle DA)"

Recommended Posts

Kari Thingvold

Jeg har ikke hatt tid til å følge så godt med på Brukerforumet som jeg gjorde før, men har fått med meg at det samle søkesystemet blir borte fra 1. januar.

 

Ved søk i "Finn kilde (nye DA) får jeg dette resultatet for Enebakk:


 1. Folketelling 1910 for 0229 Enebakk herred

 2. Folketelling 1900 for 0229 Enebakk herred

 3. Folketelling 1801 for 0229P Enebakk prestegjeld

 4. Folketelling 1865 for 0229P Enebakk prestegjeld

 5. Ministerialbok for Enebakk prestegjeld 1719-1754 (0229P)


  1. • Døde og begravde 1719-1754

[*]

Folketelling 1875 for 0229P Enebakk prestegjeld

Ved søk i Databasevelgeren (gamle DA) får jeg også opp disse to (som jeg selv har laget):

 1. 1701-manntalet for Enebakk
 2. 1664-manntalet for Enebakk

Tilsvarende søk for Eidsvoll gir adskillig flere kilder i det gamle søkesystemet enn det nye. Her savner jeg kildene som Eidsvollsmennene har laget.

 

Er det jeg som gjør noe galt, eller er disse kildene borte i det nye?

Er det slike mangler andre steder også?

Share this post


Link to post
Share on other sites
David Widerberg Howden

Jeg finner flere kilder i det gamle systemet som ikke er lagt inn i det nye.

Det gjelder først og fremst databaser..

 

Bergen er et godt eksempel på hvor mye som antakelig blir borte til nyttår (frem til de blir konvertert..)

Gamle (439 kilder): http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebMeta.exe?slag=vismeny&fylkenr=12&katnr=&emnenr=&aar=&dagens=&knr=1201&alle=true

Nye (209 kilder): http://digitalarkivet.arkivverket.no/finn_kilde?s=&fra=&til=&k%5B%5D=1301

 

I det nye er scannet og transkribert versjon av kirkebøkene koblet sammen, så det trekker antallet ned, men antallet kilder er uansett mindre!

(Veldig bra å få koblet disse!) I den nye versjonen er Sollieds skifteavskrifter blitt kun et register og linken til scannet versjon virker ikke ennå..

Så mangler må vi nok forvente lenge etter nyttår, kanskje tar det frem til sommeren eller mer?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Er det jeg som gjør noe galt, eller er disse kildene borte i det nye?

Er det slike mangler andre steder også?

 

Se informasjonssiden. Det er dessverre ikke alt materiale som er overført ennå, men alt vil bli overført så raskt som mulig.

 

Digitalarkivets redaksjon vil kunne gi mest presise svar på spørsmål om omlegginga. Spørsmål kan da med fordel postes i forumet Spør Digitalarkivet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
David Widerberg Howden

Se informasjonssiden. Det er dessverre ikke alt materiale som er overført ennå, men alt vil bli overført så raskt som mulig.

 

Digitalarkivets redaksjon vil kunne gi mest presise svar på spørsmål om omlegginga. Spørsmål kan da med fordel postes i forumet Spør Digitalarkivet.

 

Jeg stoler på at dere jobber på spreng ;)

-Hadde det vært mulig med en slags statusrapport ved overgangen?

Altså hvor mye som har blitt fullført og hvor mye som gjenstår

og om det er mulig å tenke seg en forventet ferdigstillelse?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

Er det noen mulighet for at riksarkivivaren kan ombestemme seg og forlenge overgangsperioden, Kristian Hunskaar?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kari Thingvold

Ja, hvorfor ikke forlenge levetiden til det nye er på plass? Haster det så veldig med å slette det gamle?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Jeg stoler på at dere jobber på spreng ;)

-Hadde det vært mulig med en slags statusrapport ved overgangen?

Altså hvor mye som har blitt fullført og hvor mye som gjenstår

og om det er mulig å tenke seg en forventet ferdigstillelse?

 

Det er Digitalarkivets redaksjon ved Statsarkivet i Bergen som arbeider med å overføre kildene, og som best kan gi status og prognose. Så vidt jeg har forstått, vil det kunne ta noen måneder før absolutt alt er overført, men de mest brukte kildene / kildene med flest personposter prioriteres først, så sant ikke andre faktorer kompliserer saken. Målt i antall personposter skal det vesentligste faktisk være overført, men jeg kan ikke tallfeste det.

 

Er det noen mulighet for at riksarkivivaren kan ombestemme seg og forlenge overgangsperioden, Kristian Hunskaar?

 

Det er ikke noe alternativ, så langt jeg er informert.

Share this post


Link to post
Share on other sites
David Widerberg Howden

Det er Digitalarkivets redaksjon ved Statsarkivet i Bergen som arbeider med å overføre kildene, og som best kan gi status og prognose. Så vidt jeg har forstått, vil det kunne ta noen måneder før absolutt alt er overført, men de mest brukte kildene / kildene med flest personposter prioriteres først, så sant ikke andre faktorer kompliserer saken. Målt i antall personposter skal det vesentligste faktisk være overført, men jeg kan ikke tallfeste det.

 

 

 

Det er ikke noe alternativ, så langt jeg er informert.

 

Godt å høre Kristian, så innen sommeren bør det meste være på plass..

Det siste var vel ikke så overraskende..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arnfrid Dommersnæs Mæland

Er det noen mulighet for at riksarkivivaren kan ombestemme seg og forlenge overgangsperioden, Kristian Hunskaar?

Jeg har ikke fulgt så svært godt med i debatten omkring avviklingen av GDA, og miitt spørsmål kan derfor ha vært berørt og svart på tidligere: GDA er, slik jeg forstår det, et samarbeid mellom UiB og SAB. Har Riksarkivaren lovhjemmel til å avvikle GDA?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Jeg har ikke fulgt så svært godt med i debatten omkring avviklingen av GDA, og miitt spørsmål kan derfor ha vært berørt og svart på tidligere: GDA er, slik jeg forstår det, et samarbeid mellom UiB og SAB. Har Riksarkivaren lovhjemmel til å avvikle GDA?

 

Det var en ny vinkling, men her trengs nok ingen lovhjemmel. Så vidt jeg forstår har Arkivverket en avtale med privatpersonen Jan Oldervoll om drift og vedlikehold av programvaren til Digitalarkivet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arnfrid Dommersnæs Mæland

 

 

Det var en ny vinkling, men her trengs nok ingen lovhjemmel. Så vidt jeg forstår har Arkivverket en avtale med privatpersonen Jan Oldervoll om drift og vedlikehold av programvaren til Digitalarkivet.

Det er jo et greit svar! Tenkte også at det kunne være slik. Vi har jo flere ganger diskutert hva som ville skje med GDA når Jan ikke lenger kan eller ønsker å vedlikholde det! Takk!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Dette er ganske sikkert den viktigaste årsaka til omlegginga til nytt Digitalarkiv, men er ikkje grunnen til at GDA vert stengt ned frå 1/1. Om eg har forstått saka rett så er ikkje grunnen til at nedstenginga skal skje frå 1/1 2014 at Oldervoll ikkje ynskjer å drifte GDA vidare, men at Riksarkivaren har bestemt at det gamle systemet skal stengast frå denne datoen. Sjå innlegget til Yngve her. Heilt til slutt i sistnemnde debatt er det nemnt at saka er teken opp med Bergens Tidende, så då er det kanskje håp i hengande snøre om at litt medieomtale kan få Riksarkivaren til å ombestemme seg og utsetje nedstenginga litt til.

Edited by Torbjørn Igelkjøn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Otto Jørgensen

I tillegg til denne samlede omleggingen som nå lager en stor sekk som heter Folketellingen 1900 som har sine fordeler, er et begrep bort.

Når vi gikk inn og vill arbeide med FT var det et fin utgangspunkt å ha med seg Fylket og underliggende enheter : harred, kommune, etc.?

f.eks.

1900-tellingen for 1701 Ålesund

1900-tellingen for 1702 Molde

etc.

 

Hvorfor er denne informasjonen fjernet og vi har i stedet fått en stor sekk som heter FT1900 Norge ??

Edited by Otto Jørgensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

I tillegg til denne samlede omleggingen som nå lager en stor sekk som heter Folketellingen 1900 som har sine fordeler, er et begrep bort.

Når vi gikk inn og vill arbeide med FT var det et fin utgangspunkt å ha med seg Fylket og underliggende enheter : harred, kommune, etc.?

f.eks.

1900-tellingen for 1701 Ålesund

1900-tellingen for 1702 Molde

etc.

 

Hvorfor er denne informasjonen fjernet og vi har i stedet fått en stor sekk som heter FT1900 Norge ??

 

Jeg er litt usikker på hva du sikter til, men når skal søke i FT1900 har du en geografimeny til venstre der du kan velge å avgrense søket til et valgfritt antall kommuner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn Davidsen

Dette er verre enn å ta frå folk ein elektrisk gjærsag og be dei gå over til handsag og gjærkasse av tre. Det vi til no har kunne gjort enkelt og raskt, blir heretter noko vi må bruka tid på til opplæring for å finne ut av - og det på eit mykje mindre tilfang enn i det gamle. Men det kan jo øydeleggja ein fest å endra meining ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Jeg er litt usikker på hva du sikter til, men når skal søke i FT1900 har du en geografimeny til venstre der du kan velge å avgrense søket til et valgfritt antall kommuner.

 

Eg går ut frå at poenget er at ein kunne søkje landsomfattande på eit tilfeldig namn og få dette

 

post-77-0-62666200-1388271322_thumb.jpg

 

som no er erstatta av dette

 

post-77-0-27271800-1388271368_thumb.jpg

 

I mange tilfelle er dette ein fordel, sidan ein slepp å klikke rundt på "alle" kommunar i heile landet dersom ein ikkje veit kvar personen er. Likevel kunne det i mange tilfelle også vere greit å få resultatet sortert på gamlemåten etter fylke og kommunar. Er det mogeleg å få til ei Ole Brumm-løysing?

 

Redigert: Kvifor får eg fleire treff på "Torbjørn" i ny versjon av FT1900 enn i gammal versjon?

Edited by Torbjørn Igelkjøn

Share this post


Link to post
Share on other sites
David Widerberg Howden

Redigert: Kvifor får eg fleire treff på "Torbjørn" i det nye systemet enn i det gamle?

 

Jeg ville vel tro det er fordi flere transkriberte kilder er lagt inn i det nye, som ikke var i det gamle?

Har vel blitt publisert endel gjennom 1814 prosjektet? Men det kan jo være andre grunner..

Eller mener du i en bestemt kilde som Folketellingen 1900?

Edited by David Widerberg Howden

Share this post


Link to post
Share on other sites
Otto Jørgensen

Hvis man skal lengre ned i datamassen og som nevnt ovenfor av andre og skal søke etter personer med ulik skrivemåte, er det ikke bare å bruke geografien til venstre. Man må gjerne søke etter varianter av navn på garder etc. og slik jeg ser det, er ikke dette tilgjengelig.

Det går an å finne dette enkeltvis,men tror man atman skal få med seg data fra et bilde over til et annet, så forsvinner innregistrerte data og man må legge det på nytt.

Man ser hele ikke søkekriteriene, da disse undertrykkes elle forsvinner. Det gjelder både datoer og navn hele eller deler.

Det verst er at en rekke søkevalg som er naturlige å velge , da dette jo ligger som grunndata i FT ikke er tilgjengelige og dermed ikke kan legges inn som deler (eller alternative) valg. Brukerne vet ikke alltid hvordan stedet er skrevet og det er urimelig at brukere skal gjette seg frem til de ulikeregistreringene har gjort. Normaliserte stedsnavn er ikke riktig å bruke da stedsnavn om bruks gjerne har referanse til både kirkebøker og skifter hvor også skrivemåten på et sted kan variere meget. Samme forhold er også for navn på personer.

 

Ve ikke om det er bare jeg som opplever dette, men denne tekstbehandleren er elendig. Skriver man rimelig raskt, så forsvinner en del bokstaver elle de blir ikke med. Det kan være at denne innebygd editor i denne stormaskin renger en oppdatering.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Jeg ville vel tro det er fordi flere transkriberte kilder er lagt inn i det nye, som ikke var i det gamle?

Har vel blitt publisert endel gjennom 1814 prosjektet? Men det kan jo være andre grunner..

Eller mener du i en bestemt kilde som Folketellingen 1900?

 

Eg tenkte på folketeljinga i 1900.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arnfrid Dommersnæs Mæland

Dette er ganske sikkert den viktigaste årsaka til omlegginga til nytt Digitalarkiv, men er ikkje grunnen til at GDA vert stengt ned frå 1/1. Om eg har forstått saka rett så er ikkje grunnen til at nedstenginga skal skje frå 1/1 2014 at Oldervoll ikkje ynskjer å drifte GDA vidare, men at Riksarkivaren har bestemt at det gamle systemet skal stengast frå denne datoen. Sjå innlegget til Yngve her. Heilt til slutt i sistnemnde debatt er det nemnt at saka er teken opp med Bergens Tidende, så då er det kanskje håp i hengande snøre om at litt medieomtale kan få Riksarkivaren til å ombestemme seg og utsetje nedstenginga litt til.

 

Dagens BT; http://forum.arkivverket.no/topic/188501-nedleggelse-av-det-gamle-digitalarkivsystemet/page__st__40#entry1597617

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Redigert: Kvifor får eg fleire treff på "Torbjørn" i ny versjon av FT1900 enn i gammal versjon?

 

Du har fått 1175 treff i det nye systemet mot 1156 treff i det gamle.

 

Ved overføringa til det nye systemet blir dataene "vasket" og gjennomgår en generell kvalitetsheving. Det innebærer ingen fullstendig korrektur, men blant annet blir det generert frekvenslister på navnefeltene, slik at man får oversikt over mistenkelige navn som kan skyldes transkriberingsfeil. Siden n og m ligger ved siden av hverandre på tastaturet, kan vi tenke oss at Torbjørn er feiltastet som Torbjørm. Slikt vil da bli kontrollert og eventuelt rettet. I tillegg kontrolleres statistiske data, som kan avsløre om personer og lister mangler i den digitale utgaven.

 

Jeg tror imidlertid ikke at slik "vasking" spiller noen rolle her, for så vidt jeg vet er ikke denne operasjonen utført på FT1900 ennå.

 

En annen mulig årsak er at én eller flere kommuner ikke har vært med i det landsomfattende søket i det gamle systemet. For noen år tilbake husker jeg at Tønsberg pga en feil ikke var med i det landsomfattende søket i FT1801. Jeg vet ikke, men tilsvarende feil kan jo ha forekommet uten at noen har blitt oppmerksomme på det. Det er i alle fall den nærmeste forklaringa jeg i farta kan komme på.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Epostadressa til Riksarkivaren er ivar.fonnes@arkivverket.no La oss fylle opp innboksen hans.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kari Thingvold

Jeg har tenkt å legge ut på nettet de kildene jeg har skrevet av.

Edited by Kari Thingvold

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.