Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Wenche Hillstrand

Jens Christiansen Juel - Fogd på Hof i Solør.

Recommended Posts

Wenche Hillstrand

Takk Lars for informasjon.

 

Jeg har nå trålet Land fra 1832 til 1837 kan ikke finne noen barn.

vet du om de har bodd på noen andre steder. Ellers så hadde de ingen barn.

 

Svært takknemlig om noen vet hvor Hans Lemmich Juel sønn til Dorothea Blix

ble født, har nå trålet nesten hele Oppland og Hedemarks kirkebøker.

 

Kan tenkes jeg har oversett, men han er litt av et puslespill å finne.

 

En teori kan Dorothea ha arbeidet på gården til Lemmich og at han der har hatt et forhold

til henne. Kun teori.

 

mvh

Wenche

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Hei Wenche.

 

Jeg har gjort det samme som deg både for dåp og mulig konfirmasjon uten å finne noe, men det må jo andre ha gjort når fødselsdato 12. aug. 1775 - helt konkret, dukker opp hos flere.  Som nevnt tidligere bruker noen 18. aug. 1775 som passer godt med dåpsdato 6 dager etter.

 

Jeg er inne på tanken at hun ble sendt "utenbys" for å redusere skandalen og da er det ikke langt til Akershus, Østfold eller Christiania.  Hvor var sorenskriverens søsken på det tidspunktet ?  Er det også andre Blix i Juell-slekten ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen

Litt "klipp og lim" med skrivefeil:

 

Børnene vare : l) Hans Christian, født paa Tomlevoldene 14 Juni 1833 ldøbt 21 Juli s.
A.), t der paa store Ourlund i nordre Land 22 Febr. 1892; Amtsdyrlæge i Land. Gift i Land
19 Okt. 1858 (viet i Fluberg K.) med Cecilie Hansdatter Mælum, født paa Mælum 28 Aug.
1834 (døbt i Fluberg K. 14 Sept. s. A.), t paa Ourlund 10 Decbr. 1876, Datter af Hans Nilssøn
Mælum og Mari Christiansdatter Skøien. 2) Petronelle (Petra) Wilhelmine, født paa Tomle-voldene 16 Febr. 1836

døbt i Hof Kirke 3 Juli s. A.), t paa Hønefos 9 Decbr. 1910 (begr. paa
Viker Kirkegaard i Aadalen 16 s. M.). Gift i Aadalen 27 Novbr. 1860 med j ens johan Skougstad,
født paa Gunbjørnrud 5 Sept. 1828, t der 7 Aug. 1903 (begr. 17 s. M.), Søn af Lensmand
Helge Olssøn Skougstad og han Iste Hustru Maren Johanne Huus. Ingen Sørn.

 

(Her ble altså datteren Petronelle gift med sønnen fra 1. ekteskap til lensmann Jens Johan Skogstad.. Lensmannen ble senere gift med Petronelles mor etter at hennes første mann Hans døde)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arne B. Kristiansen

På riksarkivet så er det et privatarkiv etter Ragnar Iuell (1892-1962), som forsket i mange på slekten I/Juell og andre slekter. Der er det mye informasjon om slekten og jeg avskrev for 3 år siden nesten hele arkivet.

 

Angående den "uekte" Hans Lemmich Juell /1775-1841) så har noen av de mest kjente slektsforskere forsøkt å finn ut av mysteriet. Siden det har vært en tradisjon siden hans tid, se f.eks F.O. Juell "Stamtavle over familien Juell", Moss, 1879 og siden Ragnar Iuell m.fl. så vil jeg fortsette denne tradisjonen inntil det blir funnet motstridende informasjon.

 

En kan jo tenke at Dorothea Blix var tjenestejente, og den påståtte løytnant ble betalt for å skrives inn i kirkeboken. Ellers så bør en vel se i tingboken om Hans ble lyst i kull og kjønn av sorenskriveren. Det siste er jo å se på skiftet etter fogden og Dorothea Blix om han er nevnt der.

 

Dette er hva som står i privatarkivet PA-0212, Ragnar Iuell om Hans:

 

 

[Får ikke klipt og limt fra Word. Mitt syn hele nye forumet er mye tull med........]

 

Edited by Arne B. Kristiansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen

Jeg har også navnet på mannen til Alette Petronelle Juell, døbt i Hof Kirke i Solør 13 April 1753, død paa Emilienberg i Ringsaker 9 Mai 1790, Datter af Foged
Jens Juell og Petronelle Lemmich, men det er vel allerede kjent?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

[Får ikke klipt og limt fra Word. Mitt syn hele nye forumet er mye tull med........]

 

Jeg har funnet en praktisk løsning.  Om det er en web-bok, en pdf eller annet dokument så tar jeg printscreen og laster det i et bildeprogram. Jeg bruker Irfanview.  Der eller i Microsoft Office Picture Manager klipper jeg det evt. ned hvis jeg bare skal ha med deler av teksten.  Så er det bare å legge ved filen  og bruk gjerne "Forhåndsvis innlegg" for å sjekke at den er på plass.

 

Edited by Leif Salicath

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

Hei

 

Se på denne, den er interessant.

 

En Dorothea Blix føder et uekte barn HANS i Elverum døpt 30 august 1775.

 

Her står at farens navn er etter skriftlig notat en avdød løytnant Moss. Kan hennes familie fått hans familie til å godta en

slik ording for å døve skandalen.

Hvor mange het Dorothea Blix som føder en uekte sønn med navn Hans på den tiden

 

Ønsker en kommentar på dette, hva tror dere?,

Kan jeg ha funnet Hans Lemmich Juel.

 

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9165&idx_id=9165&uid=ny&idx_side=-74

 

Se høyre side

 

Wenche

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Hei Wenche,

 

Gratulerer.  Din store innsats i saken har gitt et interessant resultat.  Det er ikke alt for mange Dorothea Blix og tidspunkt for dåp passer som hånd i handske.   Hans Lemmich Juell (den reelle barnefar) hadde flere brødre som var offiserer.  Var også en av dem i Coucherons regiment ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arne B. Kristiansen

Fortsettelse av #55

 

Den "Uægte Gren"

 

Traditionen har sagt at sorenskriver Hans Lemmich Juell med jomfru Dorothea Blix utenfor ægteskap hadde en søn Hans, som optok farens slægtsnavn og kaldte sid Hans Lemmich Iuell (liksom den antatte halvbror, senere kaptein og amtskondutør paa Hubred i Vang, Hans Lemmich Iuell, født 26/7 1773)

 

Denne Hans skulde være født 12/8 1775, men er ikke fundet døpt det aar i noen av de præstegjeld som f.t. sorterer under Hamar statsarkiv. Imidlertid viser kirkeboken for Eleverum følgende:

 

"1775 den 30. augustij confirmerte Frøken Dorothea Blixs hiemmedøbte uægte Søns Daab. Barnets Navn Hans. Faddere:

 

Tollev Rogstad og hustru

 

Hans Hansen Finstad

 

Marthe Hansdatter Finstad

 

Faderen til bemeldte Barn er efter hendes egen skriftelige Angivelse, nu Afdøde Lieutenant Eric v. Coucheron af Skieløber-Corpset".

 

Eric Most v. Coucheron var søn av oberstløitnant Wilhelm Coucheron, 1713-.... og Inger Must 1....-1---. Se side 33. Han var underofficer da han 24/8-1774 blev sekondløitant ved Nordenfjeldske skiløberkorps merakerske kompain. Han døde (Ovenstad dc. 1946).

 

Skulde det her dreie sig om sekondløitnant Coucheron, som døde på Ørlandet før 5/5 1775, 24 aar gammel, se N. SL. T. XVIII, anhang side 77..???

 

Det har ikke lykkes at finde ut hvor Dorothea Blix var født, eller om hun senere blev gift. Ialdefaldt findes hun ikke blant de gifte i Elverum præstegjeld. Hun var ældste datter av oberst og chef for søndefjeldske skiløperbatallion Johan Fredrik Blix, f. 1..., døde 1781? Gift 1746 med Marie Hedvig Heusner (datter av Major Gustav Friedrich Heusner, døde 1731, gift med Annechen Wurfell - der igjen var datter av krigskomissær Claus Wurfell gift med en datter av Oluf Michelsen Lambach, døde før 1706-), saa J.F. Blix var beslegtet med sin kone der var hans kusines datter. Johan Fredrik Blix var søn av oberst Steen Christensen Blix, død 1722, gift med Dorothea Olufsen Lembach., død 1732, datter av Oluf Michelsen Lembach. Johan Fr. Blix eiet gaarden Rogstad i Elverum. Dorothea hadde vundet 1.000 rdler. I det kgl. oprettede "Tall-Lotterie" i København. Faren laante pengene til betaling av Rogstad, og hun fik 2. prioritet paa gaarden i 1776. Skiftet efter obersten begynte i 1781. Den ældste datteren -Dorothea- var da fremdeles ugift, datteren Anna Regine var gift med løitnant Ramm, Fredrik Blix var premierløitnant og Steen Gustav Blix 15 aar gammel, sekondløitant. Ved slutningen 1791, var boet i stort underskudd.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arne B. Kristiansen

Jeg er inne på tanken at hun ble sendt "utenbys" for å redusere skandalen og da er det ikke langt til Akershus, Østfold eller Christiania.  Hvor var sorenskriverens søsken på det tidspunktet ?  Er det også andre Blix i Juell-slekten ?

 

Hei, så vidt jeg kan se i min store database så er dette den eneste Blix som er direkte "inngift" i slekten Juell. Det nærmeste eller er en svigermor til ei som gifter seg inn i slekten Juell, dog på en helt annen gren enn HLJ....

Hans Lemmich Juell (den reelle barnefar) hadde flere brødre som var offiserer.  Var også en av dem i Coucherons regiment ?

 

Kan begynne med at ingen av sønnene til sorenskiveren var i C´s regiment. Ingen var brødrene til sorenskiveren var i C´s regiment heller.

Hans Lemmich Juell er det mange av, foruten ovennevnte som Lars Ove nevner, har vi på slutten av 1770-tallet:

1. Hans Lemmich Juell 1787-1787 (sønn av Christian Jensen Juell og Christine Magrethe Dam)

2. Hans Lemmich Juell 1795-1868 g.m. Anne Dorothea Bekkevold (sønn av Ole Hansen Juell og Caroline Cathrine Bremer)

3. Hans Lemmich Juell 1798-1833 g.m. Anne Maria Hamborg (sønn av Iver Hansen Juell og Bente Kierstina Hagerup)

(Beklager om jeg har oversett at noen av disse allerede er kommentert)

 

I min database finner jeg totalt 13 som heter Hans Lemmich Iuell/Juell, den yngste født i 1942....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Inger Must 1721-1782 var datter av bergråd Erik Must 1693-1729 og Martha Margrethe Hansdatter Nobel 1693-1774.

 

Oberst Johan Friderich Steensen Blix var født 1717 i Gjerpen og døde 1781 i Vang.

 

Hvordan Erik Must von Coucheron har hatt noe i Elverum å gjøre er uklart, men han kan jo avtjent tiden som underoffiser der.  Hans bestalling i Nordenfjeldske fra 24/8 1774 er jo før Dorothea Blix ble gravid, men det var vel kanskje ikke så viktig når man lette etter en passende "barnefar".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

Takk Leif

 

Da kan vi konkludere med at Hans Lemmich Juel er funnet, både fødsel, konfirmasjon og død.

 

Prøver nå å lokalisere Dorothea, ser at hennes far fikk 2 av barnen i Aamot der han blir omtalt

som Johan Friderich von Blix. Hvor han fikk henne er ukjent foreløpig. Er jo ikke sikkert at hun er født i

1752. Kanskje hun er konfirmert på Aamot. Skal sjekke.

 

mvh

Wenche

Share this post


Link to post
Share on other sites
Christian Arentz

Ser at Dorotheas far oberst Johan Fredrik Steensen Blix kjøpte Rogstad (del II) i Elverum av Tollef Bergersen (Rogstad) ved skjøte tinglyst 25. aug. 1777. Det forklarer nok Tollef Rogstads fadderskap til hennes sønn Hans Lemmich Juell. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arne B. Kristiansen

Fant Dorothea i folketellingen for 1801, da hun bor hos sin søster Anne Regine gift Ramm. Ett lite problem oppstår da.... Hun skulle være eldste datter, men Anne Regine er 3 år eldre. Dorothea må være født i 1763 eller 64. Dvs at hun må ha vært 12 eller 13 når hun fikk Hans!!!!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9364&idx_id=9364&uid=ny&idx_side=-16

 

Her er sønnen til Hans Lemmich Juel - Petter Lemmich født 9 desember 1801 i Aurdal.

 

Dessverre var ikke Dorothea fadder her. Men han har flere barn så vi finner kanskje noe der.

 

Alderen til Dorothea må være feil i 1801-tellingen.

Tror vi er nødt til å finne hennes fødsel eller død.

Kanskje hun bodde hos sin sønn når hun døde- Enten i Aurdal eller Toten.

 

mvh

Wenche

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath
Leif Salicath

Hei, så vidt jeg kan se i min store database så er dette den eneste Blix som er direkte "inngift" i slekten Juell. Det nærmeste eller er en svigermor til ei som gifter seg inn i slekten Juell, dog på en helt annen gren enn HLJ....

I ft1801 så finner jeg Anne Blix Lemmich i Fredrikshald. http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=4&filnamn=f1801&gardpostnr=3725&personpostnr=46409&merk=46409#ovre ugift 58 år.  Hun er kanskje et bevis på at det var forbindelse mellom Juell/Lemmich og Blix.  Er hun en søster av Dorothea ?  Alder og sted kan passe, da jeg har notert at broren Friderich (kaptein) er født i Fredrikshald.

 

Hun bor i Rådhusgaten nr. 15 mens enken etter Friderich bor i nr. 14.  Ikke noe bevis, men .....

Edited by Leif Salicath

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Teksten på moren Dorthea Blix "konfirmeret frøken" ved barnets dåp i 1775 http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/dp/person/pd00000004953373 forteller at Dorthea trolig var nylig konfirmert, mao. at hun kanskje bare var 15-16 år.  Dessverre mangler konfirmasjon i kb for Elverum for årene før høsten 1775 hvor for øvrig vi ser Anne Regina Blix konfirmert http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9165&idx_id=9165&uid=ny&idx_side=-77 .  Anne Regina skal være født c1761 iflg. ft.1801.

Edited by Leif Salicath

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arne B. Kristiansen

Hans og Aleth fikk barnene:

 

 

1. Peder Lemmich Juell f. 1/11-1801 d. 1848.

2. Johanna Dorothea Juell f. 21/11-1802 d. 22/7-1868,

3. Anna Jacobea Juell f. 4/3-1804 d. 13/2-1873.

4.Hans Lemmich Juell f. 8/6-1806 d. 30/12-1884.

5.Jørgine Marie Juell f. 9/11-1809 d. 13/2-1892.

6.Petronelle Christine Juell f. 6/8-18011 d. 25/3-1874.

 

Kun 3 og 4 ble gift.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9237&idx_id=9237&uid=ny&idx_side=-381
 
Petronelle Christine Juel født 5 august 1811 og døpt 25 august 1811 på Lesja i Oppland- Se høyre side
 

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9237&idx_id=9237&uid=ny&idx_side=-373

 

Jørgine Marie Juel født 30 september 1809 og døpt 8 juli 1810 i Lesja i Oppland  - Se høyre side

 

Slik at det er lettere for dere å finne de.

 

Arne- datoen for Jørgine og Petronelle er feil.

 

mvh

Wenche

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

Jeg begynner å få en mistanke til at Hans Lemmich Juel ble bortsatt etter sin fødsel, at han overhode ikke vokste opp hos sin mor.

 

Han har ikke oppkalt noen av barna sine etter sin mor. Moren var heller aldrig fadder for noen av barnen han fikk.

 

Dette er min teori.

 

Wenche

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arne B. Kristiansen

Andre barnet ble delvis oppkalt etter farmoren....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.