Jump to content
Arkivverket
Ingebjørg Romulslie

Etikk, personvern og etterkommere etter Eidsvollsmenn

Recommended Posts

Ingebjørg Romulslie

Er det virkelig slik at de fleste syns det er greit at hvem som helst publiserer slektsinformasjon om nålevende mennesker?

 

Jeg har ikke tidligere fulgt med på "Etterkommere etter Eidsvollsmenn"-prosjektet, fordi jeg regnet med at det holdt en viss standard. Men jeg ble sjokkert over å oppdage at man åpenbart ikke har lagt inn noen form for sperregrense (eller kvalitetskontroll)! - Databasen er til og med i regi av tilsynelatende seriøse aktører som DIS-Norge og Riksarkivaren! Har de som figurerer i databasen blitt spurt om de har lyst til å stå der?

 

Mot internett kjemper selv gudene forgjeves forstår jeg. :angry:

 

http://www.vg.no/spesial/2014/eidsvollsmenn/

http://www.disnorge.no/cms/er-du-i-slekt-med-en-eidsvollsmann

Edited by Ingebjørg Romulslie

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Kan offentlighetsloven veie tyngre enn loven om personvern? Vi vet jo fra media at enkelte personers privatliv ikke har fullt like mye vern som oss andre. Begrunnelsen synes jo å være at det er av almen interesse å publisere. Jeg vet ikke, jeg er også nysgjerrig på spørsmålet.

 

De kan jo ha blitt spurt alle sammen, og svarer de ja til det så er det jo helt greit å publisere vil jeg tro.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag T. Hoelseth

Er det virkelig slik at de fleste syns det er greit at hvem som helst publiserer slektsinformasjon om nålevende mennesker?

 

Jeg har ikke tidligere fulgt med på "Etterkommere etter Eidsvollsmenn"-prosjektet, fordi jeg regnet med at det holdt en viss standard. Men jeg ble sjokkert over å oppdage at man åpenbart ikke har lagt inn noen form for sperregrense (eller kvalitetskontroll)! - Databasen er til og med i regi av tilsynelatende seriøse aktører som DIS-Norge og riksantikvaren! Har de som figurerer i databasen blitt spurt om de har lyst til å stå der?

 

Mot internett kjemper selv gudene forgjeves forstår jeg. :angry:

 

http://www.vg.no/spesial/2014/eidsvollsmenn/

http://www.disnorge.no/cms/er-du-i-slekt-med-en-eidsvollsmann

Jeg tror du mente Riksarkivaren, ikke Riksantikvaren ...  ;)

 

DTH

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen

Kan offentlighetsloven veie tyngre enn loven om personvern? Vi vet jo fra media at enkelte personers privatliv ikke har fullt like mye vern som oss andre. Begrunnelsen synes jo å være at det er av almen interesse å publisere. Jeg vet ikke, jeg er også nysgjerrig på spørsmålet.

 

De kan jo ha blitt spurt alle sammen, og svarer de ja til det så er det jo helt greit å publisere vil jeg tro.

 

Personvern bryr de seg ikke om, det er det bare vi dødlige som må forholde seg til

 

Etter søk på "Olsen" fant jeg en som var født i 2006. Han tror jeg neppe er spurt

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ingebjørg Romulslie

Jeg tror du mente Riksarkivaren, ikke Riksantikvaren ...  ;)

 

DTH

 

Ja, naturligvis :)

Edited by Ingebjørg Romulslie

Share this post


Link to post
Share on other sites
Håvard Moe

Kan offentlighetsloven veie tyngre enn loven om personvern?

 

Den har vel ikkje noko med dette å gjere...

 

Offentleglova, § 1.Formål: "Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta".

 

 

For øvrig eit betimeleg spørsmål frå trådstartar.

Edited by Håvard Moe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen

Jeg registrerer at verken Riksarkivet, VG eller DIS tar seg bryet verdt å svare på trådstarters spørsmål, noe som egentlig ikke forundrer meg

 

Men hvis dere søker på noe så enkelt som "2013" her http://www.vg.no/spesial/2014/eidsvollsmenn/, så får dere opp en liste med personer som er født i 2013 med fullt navn. Trykk så på "aner" så får dere opp foreldre, besteforendre osv med fullt navn

 

Rart iikke flere reagerer på dette

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ingebjørg Romulslie

Akkurat VG hadde jeg vel ikke forventet noe svar fra, siden de er tredjepart og bare viderebringer det Riksarkivaren og DIS allerede har lagt ut.

 

Det er forståelig at privatpersonene som har deltatt i prosessen sikkert er kjempestolte over sine forfedre og har lyst til dele dette med verden. Samtidig er det opplagt mange som ikke aner at de er registrert i denne offentlige og nærmest offisielle databasen. På grunn av at den er skapt av nettopp disse aktørene skaper det presedens. - Etter min oppfatning en besynderlig måte å markere Grunnloven på.

 

Fremtidsrettet digitalt personvern

[28.01.2014]

"Vi må tenke personvern allerede i starten av prosesser. Slik får vi løsninger som er fremtidsrettede, og som sikrer tillitsfull bruk og utvikling", skriver kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på digi.no i anledning den internasjonale personverndagen 28. januar."

 

Og videre:

"Personvern er en grunnleggende rettighet i et demokratisk samfunn. I regjeringsplattformen har vi derfor slått fast at ”Hver enkelt av oss skal i størst mulig grad ha råderett over og eie opplysninger om oss selv”. Dette er et viktig prinsipp. Alle borgere skal i størst mulig grad selv bestemme om deres handlevaner, reisevaner, helseproblemer og andre private opplysninger skal kunne registreres, deles og benyttes av andre. Retten til selv å kunne velge er grunnleggende for regjeringen og er viktig for enkeltmenneskets integritet."

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/aktuelt/taler_artikler/ministeren/taler-og-artikler-av-kommunal--og-modern/2014/fremtidsrettet-digitalt-personvern.html?id=750005

 

Forøvrig om personvern:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/personvern.html?id=1373

 

Edited by Ingebjørg Romulslie

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frank H. Johansen

Datatilsynet har vel tidligere uttalt at personnavn og slektstilhørighet er greit, men alt utover det, f.eks. fødselsår, krever samtykke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Jeg registrerer at verken Riksarkivet, VG eller DIS tar seg bryet verdt å svare på trådstarters spørsmål, noe som egentlig ikke forundrer meg

 

Riksarkivet leser i utgangspunktet ikke tråder i brukerforumet, så dette handler ikke om at man "ikke tar seg bryet". Ønsker man å stille et spørsmål til Riksarkivet, finnes det egne fora for dette (Spør Riksarkivet, eventuelt Spør Riksarkivaren), der man kan regne med å få svar. På samme måte kan man vel ikke forvente at DIS, og i alle fall ikke VG, skal følge med her. Jeg regner med at trådstarteren først og fremst har vært ute etter andre brukeres synspunkter.

 

På prosjektets nettsider står det litt om personvern og hva Datatilsynet har uttalt. Jeg er ikke involvert i dette prosjektet, så jeg verken kan eller vil begi meg ut på vurderinger og svar utover dette. Hvis noen er interessert i ytterligere uttalelser fra Riksarkivet, bør det formuleres et spørsmål i et av de ovennevnte fora.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ingebjørg Romulslie

Datatilsynet har vel tidligere uttalt at personnavn og slektstilhørighet er greit, men alt utover det, f.eks. fødselsår, krever samtykke.

 

Sakset fra Datatilsynets nettside:

"Slektsgransking

(Publisert: 28.12.2011)

Slektsgransking er ein svært populær hobby i Noreg, men kva kan ein eigentleg publisere på nett?

 

Open eller lukka nettside?

Det første som avgjer kva du kan publisere av slektsopplysningar på nett er om publiseringa skjer på ei nettside som er open eller lukka. Dersom slektsopplysningane ligg på ei lukka side som berre er tilgjengeleg for nokon få personar med brukarnamn og passord, er det i utgangspunktet inga avgrensing på kva du kan publisere. Det er fordi ei slik publisering vil bli sett på som privat.

 

Skilnad mellom levande og døde personar

Dernest er det eit spørsmål om personen som vert omtalt er død eller levande. Opplysningar om døde personar er ikkje verna etter norsk personvernreglar. Konsekvensen er at du kan publisere opplysningar om avdøde personar, men mindre opplysningane også seier noko om levande personar (då vert det kravd samtykke frå den levande personen). Dette gjeld til dømes viss opplysningane seier noko om arvelege sjukdommar.

Du kan imidlartid ikkje fritt publisere bilete av ein avdød person på nett før 15 år etter utlaupet av dødsåret (sjå Åndsverkloven § 45c).

 

Når må du hente inn samtykke?

Dersom slektsforskingsopplysningane er knytt til levande personar, og opplysningane er publisert på ei nettside open for fleire enn ein mindre krets (til dømes næraste familie eller nær venekrets), skal du som hovudregel hente inn samtykke frå personen(-ane) opplysningane gjeld. Unnataket er for følgjande opplysningar:

  • personnamn
  • slektstilknytting

Grunngjevinga er at personverntrugselen vert sett på som liten, all den tid opplysningane til ein viss grad allereie er offentleg tilgjengeleg.

Viss opplysningane derimot er meir detaljerte enn personnamn og slektstilknytting, har du plikt til å hente inn samtykke frå personen (-ane) som vert omtala før du publiserer personopplysningane.

 

Respekter folks ønskje om anonymitet

Sjølv om du som slektsgranskar berre publiserer personnamn og slektstilknytting på nett, bør du likevel ha respekt for at menneske har ulik terskel for kva ein meiner er greitt av netteksponering. Dersom du blir kontakta av nokon som vil fjerne/anonymisere namnet sitt frå ei slektsgranskingsside, bør du kome eit slikt ønskje i møte."

 

http://www.datatilsynet.no/Teknologi/Internett/Slektsgransking/

Edited by Ingebjørg Romulslie

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ingebjørg Romulslie

Riksarkivet leser i utgangspunktet ikke tråder i brukerforumet, så dette handler ikke om at man "ikke tar seg bryet". Ønsker man å stille et spørsmål til Riksarkivet, finnes det egne fora for dette (Spør Riksarkivet, eventuelt Spør Riksarkivaren), der man kan regne med å få svar. På samme måte kan man vel ikke forvente at DIS, og i alle fall ikke VG, skal følge med her. Jeg regner med at trådstarteren først og fremst har vært ute etter andre brukeres synspunkter.

 

På prosjektets nettsider står det litt om personvern og hva Datatilsynet har uttalt. Jeg er ikke involvert i dette prosjektet, så jeg verken kan eller vil begi meg ut på vurderinger og svar utover dette. Hvis noen er interessert i ytterligere uttalelser fra Riksarkivet, bør det formuleres et spørsmål i et av de ovennevnte fora.

 

Ja det er riktig, jeg er først og fremst ute etter å høre hva folk syns. DIS og Riksarkivet har jo demonstrert sitt syn gjennom det omtalte prosjektet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch

Jeg tar rollen som djevelens advokat her, og spør:

 

Hvorfor blir dere så opprørt - ja, sogar sjokkert! - over dette registeret?

Hva er problemet med å lage offentlig tilgjengelige lister som viser at A er barn av B og C, barnebarn av D og E og etterkommer etter en Eidsvollsmann - selv om A er i live? 

Med alle digitale løsninger og registre, søkbare aviser, skattelister, digitaliserte bygdebøker og slektsbøker o.s.v. er det en smal sak å kartlegge familieforholdene til de fleste av oss - og  å finne opplysninger som er adskillig mer sensitive enn at man er etterkommer etter en Eidsvollsmann.

 

Ja, jeg kjenner til både offentlighetslov og personvernlov - men burde ikke nettopp vi som driver med denne hobbyen juble over denne oversikten istedenfor å skrike opp om et såpass uskyldig register?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan Sigbjørn Larsen

Riksarkivet leser i utgangspunktet ikke tråder i brukerforumet, så dette handler ikke om at man "ikke tar seg bryet". Ønsker man å stille et spørsmål til Riksarkivet, finnes det egne fora for dette (Spør Riksarkivet, eventuelt Spør Riksarkivaren), der man kan regne med å få svar. På samme måte kan man vel ikke forvente at DIS, og i alle fall ikke VG, skal følge med her. Jeg regner med at trådstarteren først og fremst har vært ute etter andre brukeres synspunkter.

 

På prosjektets nettsider står det litt om personvern og hva Datatilsynet har uttalt. Jeg er ikke involvert i dette prosjektet, så jeg verken kan eller vil begi meg ut på vurderinger og svar utover dette. Hvis noen er interessert i ytterligere uttalelser fra Riksarkivet, bør det formuleres et spørsmål i et av de ovennevnte fora.

 

Hei.

Jeg har vært fadder og samlet inn info om etterkommere. Prosjektet har forholdt seg til den nettsiden som Kristian har kobling til og spesialtillatelsen fra datatilsynet for databasen.

 

Selv oppfattet jeg at jeg burde ha den enkelte nålevende sin tillatelse til å legge ut mer enn info enn navn og slektskap på eidsvoll-databasen. Jeg sendte derfor ikke inn noen årstall eller stedsangivelser på levende personer siden det for meg ville bli litt for omfattende å innhente tillatelser fra alle. Dette var mitt personlige valg.

 

Men det er fullt mulig for etterkommere å få tilgang til vedlikehold av sine data og dermed legge inn fødselsår og sted.

 

Det kom også inn ønske om ikke å være med i databasen fra en person. Denne person ble så slettet fra databasen avansvarlig person  DIS som administrator.

Edited by Jan Sigbjørn Larsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ingebjørg Romulslie

Jeg tar rollen som djevelens advokat her, og spør:

 

Hvorfor blir dere så opprørt - ja, sogar sjokkert! - over dette registeret?

Hva er problemet med å lage offentlig tilgjengelige lister som viser at A er barn av B og C, barnebarn av D og E og etterkommer etter en Eidsvollsmann - selv om A er i live? 

Med alle digitale løsninger og registre, søkbare aviser, skattelister, digitaliserte bygdebøker og slektsbøker o.s.v. er det en smal sak å kartlegge familieforholdene til de fleste av oss - og  å finne opplysninger som er adskillig mer sensitive enn at man er etterkommer etter en Eidsvollsmann.

 

Ja, jeg kjenner til både offentlighetslov og personvernlov - men burde ikke nettopp vi som driver med denne hobbyen juble over denne oversikten istedenfor å skrike opp om et såpass uskyldig register?

 

Det er ikke det at denne typen opplysninger nødvendigvis er så problematiske isolert sett. Men som du påpeker er det sammenkoblingen av data fra ulike tilgjengelige kilder som kan frembringe personlig og sensitive informasjon. Navn sammen med fødselsår og slektssammenheng er vanligvis et godt utgangspunkt for slike undersøkelser. Eidsvollsdatabasen blir dermed et supplement til mylderet av databaser folk ikke vet at de står registrert i, som kan brukes eller eventuelt misbrukes.

 

Datatilsynets utsagn her er litt problematisk:

”Respekter folks ønskje om anonymitet

Sjølv om du som slektsgranskar berre publiserer personnamn og slektstilknytting på nett, bør du likevel ha respekt for at menneske har ulik terskel for kva ein meiner er greitt av netteksponering. Dersom du blir kontakta av nokon som vil fjerne/anonymisere namnet sitt frå ei slektsgranskingsside, bør du kome eit slikt ønskje i møte."

 

De sier altså at så lenge den det gjelder ikke protester er det lov. Internett er fantastisk slik hva gjelder spredning gjennom søkemotorer, skjulte roboter og scripts. Alle opplysningene i Eidsvollsbasen er for lengst indeksert av Google m.fl.og den som ber om å få sine data fjernet har små muligheter til å tilbakekalle det som allerede er publisert. Sannsynligheten er stor for at mange ikke oppdager at de er registrert dersom de ikke har blitt kontaktet av utgiver på forhånd. Noen snapper alltid opp opplysningene i en fart og legger det ut på Geni og Heritage og tilsvarende foretak som deretter overtar eierskap av dataene.

 

Uansett hva Datatilsynet tillater, mener jeg at det å publisere navn med slektstilknytning og fødselsdato/år på nålevende mennesker i et digitalt slektstre eller i trykte medier, særlig uten å ha spurt vedkommende først, ikke er greit etisk sett. I dette tilfelle er det instanser med pondus som gjør det og ved sitt forbilde har de flyttet grensen litt for hva som er god skikk.

 

Men Tore du har helt rett i at jeg ikke burde la meg sjokkere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stian Høiset
Hvorfor blir dere så opprørt - ja, sogar sjokkert! - over dette registeret?

Hva er problemet med å lage offentlig tilgjengelige lister som viser at A er barn av B og C, barnebarn av D og E og etterkommer etter en Eidsvollsmann - selv om A er i live? 

Med alle digitale løsninger og registre, søkbare aviser, skattelister, digitaliserte bygdebøker og slektsbøker o.s.v. er det en smal sak å kartlegge familieforholdene til de fleste av oss - og  å finne opplysninger som er adskillig mer sensitive enn at man er etterkommer etter en Eidsvollsmann.

 

Jeg er ikke opprørt og heller ikke berørt.

 

Men det finnes vel rettspraksis over at sammenstilling av allerede offentlig tilgjengelig informasjon kan være uovlig, etter hukommelsen ("Loran-C"-saken på 70/80-tallet), uten at jeg er kvalifisert til å vurdere om den er sammenlignbar i denne sammenhengen.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

... Internett er fantastisk slik hva gjelder spredning gjennom søkemotorer, skjulte roboter og scripts. Alle opplysningene i Eidsvollsbasen er for lengst indeksert av Google m.fl.og den som ber om å få sine data fjernet har små muligheter til å tilbakekalle det som allerede er publisert.

Når informasjon på en webside er fjernet, så tar det ikke alt for lang tid før Google ikke lenger vil vise informasjonen. Google kan også kontaktes direkte, dersom det haster med å få vekk det indekserte fra søkemotoren (nødvendigvis etter at det er fjernet fra den opprinnelige web-siden).

 

slettmeg.no har også mye informasjon om hvordan man fjerner seg selv fra internett.

 

Problemene med å få fjernet informasjon fra internett gjelder nok hovedsaklig der hvor kriminalitet er involvert. Kontakter man f.eks MyHeritage med forespørsel om å fjerne informasjon om seg selv vil man ikke ha store problemer med å få fjernet opplysningene (der, som alle andre steder, ber de om at du selv forsøker å kontakte den som har lagt ut opplysningene først).

 

Jeg vil hevde at det skal være relativt greit å få fjernet informasjon om seg selv, såfremt informasjonen ikke er havnet i hendene på kriminelle organisasjoner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen

Det viser seg at de fleste er avslappet til dette, men ikke alle!

 

Jeg er i dialog med en person i denne basen som er oppført med feil far, og derved ikke er etterkommer av en Eidsvollsmann. Han er lynende forbannet, men i følge han så kommer han ingen vei når det gjelder å få rettet det opp.

 

Jeg for min del er ferdig med denne diskusjonen, men jeg synes det er flott at trådstarter tok dette opp, og jeg for min del vil unngå å bruke denne basen da jeg ser på den som som en mulig virus.

 

"Geni-folka" har nok noe snadder å kose seg med framover, så selv om fødselsår og dato ikke står i basen, så er det jo bare å lukke øynene og "ta en sjans" :-(

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch

Det er ikke det at denne typen opplysninger nødvendigvis er så problematiske isolert sett. Men som du påpeker er det sammenkoblingen av data fra ulike tilgjengelige kilder som kan frembringe personlig og sensitive informasjon. Navn sammen med fødselsår og slektssammenheng er vanligvis et godt utgangspunkt for slike undersøkelser. Eidsvollsdatabasen blir dermed et supplement til mylderet av databaser folk ikke vet at de står registrert i, som kan brukes eller eventuelt misbrukes.

 

[....]

 

Uansett hva Datatilsynet tillater, mener jeg at det å publisere navn med slektstilknytning og fødselsdato/år på nålevende mennesker i et digitalt slektstre eller i trykte medier, særlig uten å ha spurt vedkommende først, ikke er greit etisk sett. I dette tilfelle er det instanser med pondus som gjør det og ved sitt forbilde har de flyttet grensen litt for hva som er god skikk.

 

Men Tore du har helt rett i at jeg ikke burde la meg sjokkere.

 

Takk for responsen på mitt innlegg. Jeg synes du har gode argumenter og nyttige refleksjoner, og jeg er ikke helt uenig med deg. Selv om hvert enkelt personregister og hver enkelt database med personopplysninger kan synes uskyldig hver for seg, åpner de samlet for en mulig bruk av dem som ikke alle bifaller og som vi må være oss bevisst.

 

Så er det vel slik at vi skyver foran oss grensene for hva vi kan akseptere - det vi reagerte sterkt imot for ti-tyve-tredve år siden, trekker vi på skuldrene av idag og tenker at "jaja, sånn er det bare". Vi tilpasser oss en ny digital virkelighet. 

 

Derfor er det fint at det er noen som tenker prinsipielt og prikker oss bak på skulderen og stadig minner oss om at slike registre også kan ha uønskede effekter og muligheter for en bruk som ikke var tiltenkt.

 

Likevel: Selv om jeg blottlegger min prinsippløshet, synes jeg altså ikke at det er vi slektsletere som skal danne fortroppen i motstanden mot akkurat dette registeret over etterkommerne av Eidsvollsmennene. Registeret vil for mange være et nyttig og interessant oppslagsverk, og slike hensyn må man jo også ta i diskusjoner om hva som bør publiseres eller ikke.

 

Sånn er det bare...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

#18 Feil far?! Jeg må le... unnskyld.

 

Hvordan det går an å ikke få den databasen riktig er jo nærmest tullete (underforstått, er man ikke sikker på relasjoner så bør man hvertfall ikke publisere den med usikre ledd slik det tilsynelatende er gjort). Det viser forøvrig at han jo åpenbart ikke har vært kontaktet i forhold til å få navn og relasjon publisert offentlig. Hadde han blitt kontaktet, ville jo feilen neppe oppstått.

 

Tore, du spør i #13 om vi ikke bør juble over en slik oversikt, sett fra en slektsgranskers ståsted. Ja, jo, kanskje... problemet slik jeg ser det, er at ingen vet hvilke kilder som ligger til grunn for vurderingene, og dermed blir det litt som å skulle bruke Ancestry, Geni, MyHeritage eller Familysearch som primærkilde. Om det nå viser seg at at det er feil i databasen så betyr det jo at man bør stille kritiske spørsmål ved alle relasjoner i databasen.

 

Jeg sjekket nå nettopp en tilfeldig av Eidsvollsmennene på nevnte hjemmeside, og det er ikke en eneste henvisning til hverken kirkebøker, tingbøker, skattemanntall, folketellinger eller skifteregister. Når kilden er oppgitt å være "GEDCOM file imported on 15 March 2013." så gir jeg opp, dette er jo ikke verdt noenting. Nei, jeg jubler ikke....

 

Jeg er ikke opprørt over at en oversikt finnes på nett, jeg er opprørt over mangelen på skikkelige kildehenvisninger og mangelen på kvalitetskontroll.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch

 

 

Tore, du spør i #13 om vi ikke bør juble over en slik oversikt, sett fra en slektsgranskers ståsted. Ja, jo, kanskje... problemet slik jeg ser det, er at ingen vet hvilke kilder som ligger til grunn for vurderingene, og dermed blir det litt som å skulle bruke Ancestry, Geni, MyHeritage eller Familysearch som primærkilde. Om det nå viser seg at at det er feil i databasen så betyr det jo at man bør stille kritiske spørsmål ved alle relasjoner i databasen.

 

 

 

Jeg tar det for gitt at en presumptivt seriøs forening som DIS Norge kontrollerer og kildebelegger alle opplysningene før de fører dem inn i registeret og legger dem ut på nettet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen

Sitat 20#:

 

"Jeg sjekket nå nettopp en tilfeldig av Eidsvollsmennene på nevnte hjemmeside, og det er ikke en eneste henvisning til hverken kirkebøker, tingbøker, skattemanntall, folketellinger eller skifteregister. Når kilden er oppgitt å være "GEDCOM file imported on 15 March 2013." så gir jeg opp, dette er jo ikke verdt noenting. Nei, jeg jubler ikke...."

 

Og dette har Norges største forening for slektsgranskere vært med på å produsere? Jeg må si jeg er både en smule sjokkert og veldig forundret

 

Nei den eller de som kan juble er de som i dette øyeblikket sitter og fyller ut sitt tre på feks Geni.com. De fikk plutselig mye å gjøre nå.

 

 

 

Edited by Lars.O.Wangensteen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch

 

 

Jeg for min del er ferdig med denne diskusjonen,

 

 

Så lenge varte det....:

 

 

 

Og dette har Norges største forening for slektsgranskere vært med på å produsere? Jeg må si jeg er både en smule sjokkert og veldig forundret

 

Nei den eller de som kan juble er de som i dette øyeblikket sitter og fyller ut sitt tre på feks Geni.com. De fikk plutselig mye å gjøre nå.

 

Jeg har hittil oppfattet denne debatten som en prinsipiell diskusjon om etiske og juridiske aspekter ved å publisere denne type registre på nett, men nå dreier du den over til å gjelde kvaliteten på selve innholdet i dette registeret. Jeg vet at du aldri lar en anledning gå fra deg til å utgyte din vrede over alt som har med DIS Norge å gjøre, men det er kanskje greit at vi nå holder disse to diskusjonene fra hverandre?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

For ordens skyld, den tilfeldige eidsvollsmannen jeg klikket meg inn på var Ole Elias Holck: http://data.eidsvollsmenn.no/tng/getperson.php?personID=I39062&tree=Eidsvollsmenn

 

Andre kilder enn den jeg nevnte listes også, men en gravstøtte og en bygdebok kan neppe betegnes å være primærkilde.

 

Det tok meg forøvrig ikke så lange tida å finne dåpen hans: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11443&uid=ny&idx_side=-168

 

 

Det blir vel kanskje litt på sidelinja å gå inn på dette, når tråden handler om personvern og etikk, men det er jo uansett all grunn til å kritisere dette, spesielt når en nå kan påvise både mangler i grunnleggende kildehenvisninger og at folk som ikke har noenting med disse eidsvollsmennene å gjøre dukker opp i en database som er opprettet av et slektsgranskermiljø.

 

Edit: Tore, det er nok jeg som skal ta skylda for å dreie tråden mot andre ting enn etikk og personvern, ikke Lars.

Edited by Jørgen M. Steen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen

Så lenge varte det....:

 

 

 

Jeg har hittil oppfattet denne debatten som en prinsipiell diskusjon om etiske og juridiske aspekter ved å publisere denne type registre på nett, men nå dreier du den over til å gjelde kvaliteten på selve innholdet i dette registeret. Jeg vet at du aldri lar en anledning gå fra deg til å utgyte din vrede over alt som har med DIS Norge å gjøre, men det er kanskje greit at vi nå holder disse to diskusjonene fra hverandre?

 

Jeg er ferdig med å diskutere Tore. Jeg bare konstaterer at feks du synes det er helt ok at slektsopplyninger både med  feil og uten kildehenvisninger blir lagt på nett av seriøse aktører i 2014. Dette har ikke noe med mitt forhold til DIS å gjøre, som forøvrig fungerer bra lokalt, så jeg synes det er utidig av deg å måtte rippe opp i gamle konflikter som er denne saken uvedkommende

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.