Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Lars Østensen

Salomon Pedersen Byemand - borgerleie på Tjøtta i Helgeland

Recommended Posts

Lars Østensen

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 1, Sted: Trondheim by, Oppbevaringssted: SAT
Merknader:
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080328650155.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20225&uid=ny&idx_side=-154

 

Salomon Pedersen Byemand - borgerleie på Tjøtta i Helgeland. Var dette en bror av Erich og Peder Pedersen Byemand?

 

Skifte 24/1 1679 Avdøde Erich Pedersen Byemand, død apr 1677 og avdøde hustru Maren Jørgensdatter gift 1 med organist Jeremias Hase (portrett), efter hvem skifte 18/2 1665.
Datter Marit Hase, 19 år fikk 30 Rd.
Felles barn:
Jeremias 13
Kirsten 11
Sophia 8
Margrethe og Ingeborg 6
Jørgen 3 år

Erichs bror Per, Hustruens søster Marite (Margrethe)
856 - 944 Rd, derav borgerleiet Kulstadsjøen i Vefsn, jekt og bygård.

 

Åpenbart fantes det en fjerde(?) bror Mogens Pedersen da han og broren Peder Pedersen Byemand er nevnt her.....

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 1, Sted: Trondheim by, Oppbevaringssted: SAT
Merknader:
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080328650156.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20225&uid=ny&idx_side=-155

 

Simon Ellefsen nevner også denne Mogens Pedersen Byemand:

Mogens Pedersen Bimand er nevnt i 1692 da han resterer at betale Rd. 4-1-8 av den påbudte kopp- og kvegskat for 1691

http://www.nose.dk/Norge/byemand.html#4

 

Identisk med?

Skifte 26/10 1700, avdøde Mogens Pedersen Nordfar og avdøde h. Kiersten Jørgensd.
B.: Jørgen m. og g., Anne (fotnote 69) g. Christopher Olsen og Johanne g. Arn Olsen, alle i 1. ekte med Maritte Taraldsd., og med
2. h. Benjamen 1 år. 2. h.'s bror Alexander Jørgensen. Fostersønn Willum Pedersen fikk 10 rd. Forseglet 15/10 som ant. er dødsdagen.
Gullring 2, penger 133, sølv 20, jekt 120, 5 bøker bl. a. Saxo, hus 160, borgerleie 15, ialt 1170 - 267. Sl. 19/4 1701 og Anne også død.

 

I følge Henry Berg er dette en annen Mogens Pedersen som hadde borgerleiet Lovund på Helgeland i Lurøy fjerding, hvor også hans far Peder Toresen i lang tid hadde hatt sin handel.....

 

Henry Berg nevner Mogens Pedersen Jempt. Nevnt 1645 blant uformuende borgere og handverksmenn. I skattelisten 1691 kalles han sl: Mogens Pedersen nordlandshandler...

Han kan passe bedre som broren MPB.

 

http://aforum.genealogi.se/discus/messages/44/15335.html?1389339594

"Jeg søker etter opplysninger om slekten Byemand. Erik (nevnt over) solgte en gård, Bredgard i Strand og Strøm sogn 30/1 1664 (Jemtland/Herjedalen?). Han eide borgerleiet Kulstasjøen i Vefsen i N-Norge, og var gift med Maren Jørgensdatter. Han døde april 1677.

Jag vet inte mycket om den Erik Pedersson Byman, som år 1661 köpte, och år 1664 sålde hemmanet Bredgård, i Ströms socken. I Domboken för Hammerdals tingslag år 1661 kallas han "Mons:r Erick Pedersson Byman" vilket antyder att han inte var militär. I Domboken för hösttinget 1666, där försäljningen omtalas i §34, nämns Byman också i §11, där det står att han befinner sig i Norge. Det är allt jag vet om honom.

Erik Pedersen og Peder Pedersen Byemann er også nevnt med betegnelsen Jemt, iflg
H. Berg i "Trondheim før Cicignon", så de var nok fra Jemtland.
Skiftet etter Peder Byemann (skrevet Bimand) var fallitt, så arvinger er ikke
nevnt (jfr Bugges utdrag av skifteprot. i NST). Skiftet ble holdt hos en Jon
Pedersen, jeg vet ikke hvem det er (flere huseiere med dette navn)."
 

Var denne Salomon P. identisk med Salomon Pedersen på Brakstad?

 

Bragstad; Tjøtta/1693
Salomon Pedersen     M                    Hovedperson
Boel Frandtsdatter   K                    Ektefelle
Peder Salomonsen     M                    Sønn
Joen Salomonsen      M                    Sønn
Erich Salomonsen     M                    Sønn
Hans Salomonsen      M                    Sønn
Karen Salomonsdatter K                    Datter

 

http://forum.arkivverket.no/topic/108425-22712-lensmann-salomon-blix/

 

 

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Trondhjems borgerskap, s.20 & 27

 

Manntall over Trondhjem bys familier .. 1687

 

Tredje rode

140. Apotecher Arnoldus von Westen med hans kiereste oc
hans kiereste søster, 6 smaa børen, 1 apotecher suend,
2de apotecher drenger, 1 person som gaar i Latinsche
scholle, 2 piger, 1 amme, 1 gaarsdreng. 17 personer.
Mogens Pederßen byeman med hans hustrne, børen oc
tiennestefolch er udj Nordland udi deris huus tilholdende.

 

Tiende rode

602. Mogens Pedersen med sin hustru, 1 søn, 1 tienistepige
og 3 tiennestedrenge. 7 personer.

 

Ut fra det, så er det vel rimelig sikkert at karen i nummer 140 er identisk med nordlandshandleren i 1700.

 

 

Edit: den restansen som nevnes 1691 står på side 36 i samme bok.

Edited by Jørgen M. Steen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 2 Hvem som var hvem av disse (om noen) er ikke jeg i stand til å avgjøre. Begge var åpenbart i livet i 1687. Hvor de har flyttet etter reguleringen i 1681 er ikke godt å si.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alv Edvardsen

Hei. Dette er jo en interessant diskusjon, som vel også var tatt opp i det gamle forumet. - Jeg har ikke sett at Salomon Pedersen Bragstad er omtalt som Byemann. - Salomon var g.m. Boel Fransdr., dr. av Trondhjemsborger Frans Nilsen på Løvøy i Vevelstad. -

 

Ellers var det jo noen av disse som drev handel i Vefsn som er omt. som Bye. Kanskje en forkortelse for Byemann ?

 

Håper det er flere som har synspunkter om dette tema. - M.v.h. Alv.     

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 4 Jeg kan knapt se noen annen Salomon Pedersen som kan være denne S.P. Byemand  med tilhold på Tjøtta, men her må det være andre som har bedre oversikt enn meg, og kan uttale seg med høyere grad av sikkerhet.

 

Fant litt til angående EPB, med kildereferanser for de som ønsker å lete videre angående et felles opphav på disse Byemand personene:

 

ERIK Persson BYMAN, född 1620?, död 1677 april i Trondheim. Borgare, en tid bosatt i BREDGÅRD, Ström (J).
"Mons:r Erick Pedersson Byman" köpte Bredgårds-hemmanet av Nils Andersson för 110 Rd:r (Domboken 1661 Ht §8).

Står i TL 1661-62, hade landbonde 1663: Per Andersson står för tiondet.

Erik Pedersson nämns som gästgivare i Bredgård år 1662 (Landstingsprot. 3/5, avskrift i Fornskriftssällskapets arkiv, HI:2).
Erik sålde hemmanet till Anders Jönsson i Strand 1664, för 120 Rd:r (Domboken 1666 Ht §34), som dock överlät bruket till sin bror Mickel.

Erik Byman befann sig i Norge 1666 (Ht §11).

I oktober 1665 nämns han ("W:tt Erich Pedhers Bymans - -) i Undersåker kyrkoarkiv NI:1, s.299."
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Finns det borgerbrev i Trondheim på disse Byemand personene montro?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alv Edvardsen

Hei. - Jeg ser at jeg har notert at Salomon Pedersen skal ha hatt borgerskap i Trondheim for Tro og at dette skal ha vært nevnt i 1670. - Dette er åpenbart noe som var nevnt i den gamle debatten. -

Så har jeg notert at Franz Nilsen på Tro skal ha vært på Tro til ca. 1660. - Hans kone, Karen Nilsdr., var nevnt som enke i 1666. -

 

Datter av Franz Nilsen, Boel, som var g.m. Salomon Pedersen, var åpenbart g.1.m. en Jon. - Det er nevnt at en Jon Sinclear, som tidligere handlet ved Tjøttasjøen, skal ha vært på Tro, men om han var g.m. Boel er uklart. -

 

Bragstad er omt. som "avlsgård" under Mindnes. En sønn av Franz Nilsen på Tro, Peter Franzen, f.c. 1647, blev g.1.m. enken på Mindnes, Anne Hansdr. -  

 

M.v.h. Alv Edvardsen.     

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 8 Jeg kan ikke se noen klar knytning fra lensmann Per Larsson i Bye til Byemand-folkene i Trondheim. Det ser for meg ut som gjettverk når EPB føres opp som sønn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Olsen

Georg Hansson, som vel må sies å være en ekspert på akkurat dette området, skriver følgende: "Erik [byman] är troligen en son till Per Larsson i Bye, Hammerdal."  http://www.5560.se/familjer/fam-str.pdf  Jeg er en etterkommer og får DNA treff med 2 stk fra aktuelt område i Jemtland (+ en finne) som alle er av slekten Sparf, jfra at Erik B i tilfelle var av denne slekten. Det kan være tilfeldig, men jeg ser ellers ingen felles aner med disse tre. En annen svensk DNA-match har (en for meg ukjent) Byman blant anene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 10 Per Larsson i Bye, Hammerdal kan være far til disse Byemand folkene, men det kan også veldig mange andre være...... Poenget er å finne kilder som kan belyse sammenhengen.

 

Det naturlige stedet å starte jakten på kilder er i Trondheim der i hvert fall 3 Byemand brødre har eksistert. I tillegg har vi nå Salomon som kan være en bror av disse 3, men også det må sannsynliggjøres gjennom kilder, eller via DNA-test om det er mulig. Et videre søk i Sverige etter et mulig felles opphav bør kunne være mulig. Det er fullt mulig at svaret på det spørsmålet blir Per Larsson i Bye, Hammerdal, men "troligen" er et meget dårlig utgangspunkt.......

 

"1645 finns i Bye som hemmansägare änkan Kerstin efter Per Larsson, samt deras barn: Barbro, Gunhild och Lars; och som tjänstefolk fanns: Kerstin Eriksdotter, Märet Nilsdotter, Anders Sjulsson och Barbro Håkansdotter, inget husfolk, (Mtl)."

 

Hvor var Peder, Mogens, Erich og eventuelt Salomon i 1645? Var alle myndige og flyttet hjemmefra?

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Olsen

At "troligen" uttalt/skrevet av Georg Hansson er "et meget dårlig utgangspunkt", høres litt rart ut. Jeg ville heller ha sagt at det er et meget godt utgangspunkt :-)  Men jeg skal ikke kverulere rundt dette. Svenskene tar nå DNA-tester "over en lav sko", så det blir spennende å følge med på eventuelle nye DNA-matcher derfra - selv om dette er langt bak i tid, og med små resterende DNA-blokker å sammenligne med.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 12 Hvilke kilder er det som gjør at dette er "troligen"? 0 kildehenvisninger og 0 argumentasjon = Gjetting, og et "et meget dårlig utgangspunkt".

 

Ingen av disse kildene forteller noe om hans opphav foruten om at han (etter all sannsynlighet) var svensk:

 

"Mons:r Erick Pedersson Byman" köpte Bredgårds-hemmanet av Nils Andersson för 110 Rd:r (Domboken 1661 Ht §8).

Står i TL 1661-62, hade landbonde 1663: Per Andersson står för tiondet.

Erik Pedersson nämns som gästgivare i Bredgård år 1662 (Landstingsprot. 3/5, avskrift i Fornskriftssällskapets arkiv, HI:2).
Erik sålde hemmanet till Anders Jönsson i Strand 1664, för 120 Rd:r (Domboken 1666 Ht §34), som dock överlät bruket till sin bror Mickel.

Erik Byman befann sig i Norge 1666 (Ht §11).

I oktober 1665 nämns han ("W:tt Erich Pedhers Bymans - -) i Undersåker kyrkoarkiv NI:1, s.299."

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alv Edvardsen

Hei. - Jeg kikket i registrene til gamle N.S.T., etter Bymand og fant noe i bind 12, side 418. - Her omtales dette skiftet i Trondheim av 1677, nevnt i innl. 1., etter Erik Pedersen Byemand, som eide  borgerleiet ved Kulstadsjøen i Vefsn. - Det er altså en Kjeld Bugge som skriver og henviser til noe som en Bondesen har skrevet om slekten Bugge. - Eriks dr., Margrete Byemand f.c. 1673 blev åpenbart g.m. en Henrik Paulsen Bugge. -

Har noen lest denne slektstavlen som er satt opp av Bondesen ? Kanskje har han funnet ut noe mer om denne Bymann slekten ? -  M.v.h. Alv.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

Margrethe Erichsdatter Byemann (BYE) døde på Brønnøysund 1704 og blev begravet der 6 april
i barselseng, etter å ha født datteren Dorthe.
Det var Henrich Paulsen Bugges 9 barn. Han hadde vært gift tidligere med Maren Jacobsdatter Tilrem. Senere med Sara Nielsdatter
 
Bugge kalte seg Tilrem etter sin gård. Han døde 1733 i Brønnøysund.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2540&idx_id=2540&uid=ny&idx_side=-282
Margrethe Død- se venstre side.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16502&idx_id=16502&uid=ny&idx_side=-110
Henrich Paulsen (Povelsen) Tilrem død- Se høyre side

 

Wenche

Edited by Wenche Hillstrand

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim rådstuerett, Rådstuerettsprotokoll , 1678-1679, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31376/46/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090505310046.jpg

Her nevnes de før omtalte obligasjonene i rådstueprotokollen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.