Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Kjetil Arntzen

Storfamilien på Nordnes i Vefsn eller Leirfjord

Recommended Posts

Kjetil Arntzen

Elias Christopher Thomasen f i 1726 og død i 1784 var bosatt på Nordnes som da var i Vefsn. Han var i sin tid eier av bla eier jekter "den flyvende hjort" Svanen og Lille Dua... Han hadde også rettigheter i Fæsthælen og Olenilsøy i Moskenes: 3 rorbuer Festhælen og 3 hjellebruk på Olenilsøya. Han er gift med karin Andersen fra Storfamilien på Neppelberg (se annet evne her). Hans far fra Tomas Eliason jektskipper på Sund i Leifjord, og mora Susanne Hansdatter fra handelslekt på Nordvika på Herøy

 

Men hvor fikk han kjøpt eller arvet sine rettigheter fra? Er det på mor eller farsiden (sundslekta). Fra 1562? og frem til 1800 tallet betales det ikke leilendingskatt for Hamnøy, OleNilsøy eller Festhælen lokalt (samt Sørvågen). Hvorfor?  Satt småadel og store innlandsbønder med utstrakte privilegier i Lofoten. Storfamiline på Moskenes betalte sine leilendingskatter men "Vefsnadelen" slapp skatter eller betaltes det direkte leie... Hadde de "eid" området i ualminnelige tider? 

Edited by Kjetil Arntzen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjetil Arntzen

Elias Christopher Thomasen f i 1726 og død i 1784 var bosatt på Nordnes som da var i Vefsn. Han var i sin tid eier av bla eier jekter "den flyvende hjort" Svanen og Lille Dua... Han hadde også rettigheter i Fæsthælen og Olenilsøy i Moskenes: 3 rorbuer Festhælen og 3 hjellebruk på Olenilsøya. Han er gift med karin Andersen fra Storfamilien på Neppelberg (se annet evne her). Hans far fra Tomas Eliason jektskipper på Sund i Leifjord, og mora Susanne Hansdatter fra handelslekt på Nordvika på Herøy

 

Men hvor fikk han kjøpt eller arvet sine rettigheter fra? Er det på mor eller farsiden (sundslekta). Fra 1562? og frem til 1800 tallet betales det ikke leilendingskatt for Hamnøy, OleNilsøy eller Festhælen lokalt. Hvorfor?  Satt småadel og store innlandsbønder med utstrakte privilegier i Lofoten. Storfamiline på Moskenes betalte sine leilendingskatter men "Vefsnadelen" slapp skatter eller betaltes det direkte leie... Hadde de "eid" området i ualminnelige tider? 

 

Søker etter både slektsforhold og eiendommer!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Finner en eldre debatt vedrørende Anders Pedersen Neppelberg, død 1751 - er dette Karens far?

 

http://forum.arkivverket.no/topic/138116-52685-hvor-kom-anders-pedersen-neppelberg-1751-fra/

 

I den digitaliserte bygdeboka for Vestvågøy (http://www.vhl-historielag.com/sites/default/files/bygdebok2/vestvaagoey.htm), finnes et kapitel som heter Jektene seiler og handelen går:

 

http://www.vhl-historielag.com/sites/default/files/bygdebok2/jektene_seiler_og_handelen_gaar.htm

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjetil Arntzen

Det er ikke langt mellom Neppelberg og Tommas Elias familiene på Nordnes. Begger et storbønder og med eindomer og jekt. Jeg har tidligere funnet at Anders Pedersen Neppelberg er svigerfar til Elias Christopher Thomasen. Finner at "min familie" er en storfamilie i Leirfjord og Vefsn og etterkommerne ble godt etablert. Bror til Elias var gift 1g. Agersborg og er bestefar ti væreier Anders Arntzen i Lofoten. Arntzen kjøpe opp eiendommer etter sine slektninger da han bosatte seg i en ny tid i Lofoten (1830) Han kjøpte Sørvågen, Tind, Rostad, Hamnøy, Fæsthælen, Hamnøy og Sørlandet på Værøy.  Men dette må mulig tidligere ha vært en eiendom? 

Edited by Kjetil Arntzen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Er det denne karen? http://www.nrk.no/nordland/fylkesleksikon/index.php/Anders_Arntzen

 

Dette er en total avsporing i forhold til tema, men jeg har selv en oldemor som ble født på Værøy, på Mostad/Maastad i 1856. Hun het Stine Olsdatter Mostad og ble gift Flood (min oldefar). Jeg har lest Reinert Svendsens historiske efterretninger fra Værøy og Røst, hvor det er et fotografi av oldemoren min og hvor soknepresten forteller om forliset i 1877, da Stines far og eldre bror omkom idet de kullseilte på vei hjem fra handelsstedet Røstnesvåg. Prestene slåss mot brennevinsomsetningen som fant sted på kirkebakken, særlig når jektene fra Bergen la til! Jeg har aldri vært på Værøy, men har hatt en drøm om ta helikopter fra Bodø og ut, bare for å se...!

 

 

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjetil Arntzen

Ja det er rette person. Jeg har tidliger skrevet slektsbok 1997 om slekten Maren og Anders Arntzen, og for to år siden ga jeg ut Lofoten 1500 -1800 Knapeadelen på Moskenes og Reine.

Jeg må søke litt, eller lete litt for å finne kjøpstidspunkt til Værøyeiendommen men i boka har jeg skrevet: Etter Marens død i 1901 selges eiendommen  Sørlandet i Værøy gård no 14 bruk no 13 med stuebygning og fjøsbygning.

Fin info Grete. Jeg har selv en oldefar som bodde på Værøy som prest. Han var med å endret vrakloven. Alexander Ove Laurentius Laggard.

 

Edited by Kjetil Arntzen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjetil Arntzen

Noen som kan hjelpe meg med eiendommer i skifte etter Thomas Eliassen og kona Susanna Hansdatter

i 1749,

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Her er vel skiftet:

 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Helgeland sorenskriveri, Skifteprotokoll 9 (3A 0015), 1746-1749, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Merknader: Register for folio 1-229 og 755-768. 230-754 tatt ut som ubeskrevet.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24845/183/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090223630516.jpg

 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Helgeland sorenskriveri, Skifteprotokoll 9 (3A 0015), 1746-1749, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Merknader: Register for folio 1-229 og 755-768. 230-754 tatt ut som ubeskrevet.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24845/184/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090223630517.jpg

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjetil Arntzen

Tusen takk Grete. Men noen som kan hjelpe meg å finne ut noe om eiendommer på skiftene. Jeg er ikke helt trygg på å lese 1700talls skrift.

Edited by Kjetil Arntzen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Anno 1749 den 16de Junÿ blev paa gaarden Nordnæss i Wæfsens fierding, holdet registrering og würdering, samt skifte og deling, efter de med døden afgangne ægtefolk
Sc: Thomas Eliasen og Susanna Hansdaatter i mellom deres igjenlevende børn, ?: Elias Thomasen, 25 aar gl:, Hans Thomasen, 22 aar, Peder Thomasen, 20 aar,
Joen Thomasen, 18 aar, Elling Thomaseen, 16 aar, Daniel Thomasen, 12 aar og Siur Thomasen, 10 aar gl:, item: Else Thomasdatter 14 aar og Barbro Thomasdatter, 7 aar gammel,
disse arvinger paa den ene - og stervsboeds Credittorer anden side ? - paa lensmandens veigne var nærværende Jacob gangmarchen, Hieronimus Agersborg og John Pedersen Kuldstad
wurdere?....Boeds ejendeler som beløb sig i aldt til den Summa 289 og noe smått....

 

Hva som inngikk i boet står det ingenting om. Deretter kommer kredittors fordringer.
Når arven utdeles til barna står det ingenting om eiendommer i form av gårder. Der er gullring, sølvskje, tønner med mat, kyr og hester osv.

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 2, Sted: Helgeland sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAT
Merknader: Register bak i protokollen. Gammelt nr. 3. Folio 47-48 mangler. I soreskriver Lessøe Larssens tid ble ikke protokollen brukt. Vedrørende forretninger fra hans tid, se diverse pakker nr. 1 under Rettergang.
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080129620670.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=18937&uid=ny&idx_side=-321

 

Her finner du en epistel om Ole Nilsen Øyen og Elias Thommasen. Starter på foregående side....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Skifte etter foreldrene til Thomas Eliassen Nordnes:

 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Helgeland sorenskriveri, Skifteprotokoll 6A (3A 0007), 1725-1727, oppb: Statsarkivet i Trondheim.
Merknader: Skifteprotokoll 1725-1731 i to bind (A og B). A har folio 1-322 Register i 6B.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24837/197/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090220640426.jpg
 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Helgeland sorenskriveri, Skifteprotokoll 9 (3A 0015), 1746-1749, oppb: Statsarkivet i Trondheim.
Merknader: Register for folio 1-229 og 755-768. 230-754 tatt ut som ubeskrevet.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24845/19/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090223630352.jpg

 

Mor til Thomas Eliassen, Else Thomasdatter, er nevnt her:

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 1a, Sted: Helgeland sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAT
Merknader: Register bak i protokollen. Gammelt nr. 1
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080129620026.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=18935&uid=ny&idx_side=-26
Vi underskrevne Jon Thommasen Øxningan, Thor Thomassen Sund, sl: Anders Thommesens børn, Jon, Thommas og Hans Anderssønner ? og myndige, iteem sl: Elling Thommasens u=myndige børns formynder Jon Thomassen, item Else Thommasdatters mand Ellias Christophersen Næss, Dorthe Christopher Povelses Tenden og Sara Thommasdatter  Nævernesset ..... Selger 1/2 wog i Nyland i Leirfjorden....
10. Juli 1708

 

Se også: http://forum.arkivverket.no/topic/171912-maren-ellingsdatter-sund-gift-1717-med-lars-pedersen-justad-vefsenleirfjord/page-6


 

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjetil Arntzen

Et av barna gifter seg med Karen fra nepelberg og de få igjen fem døtre, Maren, Susanne, Anne Kathrine, Barbro og Martha.  

Maren gifter seg med Andreas Olsen og bor på Nepeberg. Susanne giftet seg med Lars Søfting. Borbro gifter seg med Adam Bernhoff gjestgiver og handelmann på Kjerringøy. Marta gift med Ole Olsen gjestgiver og skipper på Bardal. Til slutt Anne Kathrine som gifter seg inn i Lofotfamilie på Værøy med jægt og lensmann først Leonard Sidenius Svendsen Ursin og så Ole Fach

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 14 Ja, det stemmer. Det hadde jo vært greit dersom du la frem kildegrunnlaget samtidig.....

 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Helgeland sorenskriveri, Skifteprotokoll 15B (3A 0064), 1785-1786, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Merknader: Skifteprotokoll 1784-1788 i tre bind (A, B og C). B har folio 318-554. Register i 15C. Uryddig kronologi.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24893/80/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090224660080.jpg

 

Nordnes; Alstahaug/1784
Elias Thomesen       M                    Hovedperson

Karen Andersdatter   K                    Ektefelle
Maren Eliasdatter    K  Gift              Datter; Anders Olsen, Hellesvig.
Susanna Eliasdatter  K  Død               Datter; Lars Nielsen, Søfting
Thomas Larsen        M        4           Barn av Susanna
Niels Larsen         M        4           Barn av Susanna
Anna Chatrina Eliasdatter       K        25          Datter; Formynder Hermand Olsen, Hellesvig.

Barbroe Eliasdatter  K        21          Datter; Formynder moren tilsyn av Andreas Olsen, Neppelberg.
Martha Eliasdatter   K        17          Datter; Formynder moren tilsyn av Andreas Olsen, Neppelberg.
 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Helgeland sorenskriveri, Skifteprotokoll 25 (3A 0080), 1805-1806, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Merknader: Med register. Uryddig kronologi.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24909/483/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090225610483.jpg

 

Neppelberg; Nesna/1806
Karen Andersdatter   K                    Hovedperson
Karen Eliasdatter    K  Gift              Datter; Andreas Olsen, Neppelberg
Susanna Eliasdatter  K  Død               Datter; Var gift med Lars Nilsen, Søfting.
Thomas Larsen        M                    Barn av Susanna
Anna Catarina Eliasdatter        K  Død               Datter; Var gift med Lennert Svensen, Ursen i Wærøen.
Stinken Tomina  Lennertsdatter     K        19          Barn av Anna Catarina; Oppholder sig hos John Røst Schjeldrup, Gulstad i Vesteraalen.
Barbroe Eliasdatter  K  Enke              Datter; Var gift med Adam Bernhoft. Bor paa Fjære i Salten.
Martha Eliasdatter   K  Gift              Datter; Ole Olsen, Bardal
 

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjetil Arntzen

Tusen takk, Lars

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjetil Arntzen

Er det denne karen? http://www.nrk.no/nordland/fylkesleksikon/index.php/Anders_Arntzen

 

Dette er en total avsporing i forhold til tema, men jeg har selv en oldemor som ble født på Værøy, på Mostad/Maastad i 1856. Hun het Stine Olsdatter Mostad og ble gift Flood (min oldefar). Jeg har lest Reinert Svendsens historiske efterretninger fra Værøy og Røst, hvor det er et fotografi av oldemoren min og hvor soknepresten forteller om forliset i 1877, da Stines far og eldre bror omkom idet de kullseilte på vei hjem fra handelsstedet Røstnesvåg. Prestene slåss mot brennevinsomsetningen som fant sted på kirkebakken, særlig når jektene fra Bergen la til! Jeg har aldri vært på Værøy, men har hatt en drøm om ta helikopter fra Bodø og ut, bare for å se...!

 

Du trenger ikke helikopter for å komme til Værøy. Det går ferje fra Bodø og fra Moskenes/Sørvågen. Jeg bor i Trondheim men har sommerhus på Sørvågen så bare ta kontakt kjetil.arntzen@live.no

Historien for Lofoten frem til 1800 er egentlig ikke skrevet, selv om inntekter herrfra til eiere utenfor Lofoten var vesentlig for å utvikle rikdom. Litt undelig at dette er ikke er skrevet historie med denne vinking. Ta kontakt om du er i området.

Edited by Kjetil Arntzen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.