Jump to content
Arkivverket
Niels Hegge

Drep et slektvirus. Hans Kyhn – død 1698, hans to ektefeller og barn

Recommended Posts

Niels Hegge

 

Det er flere som ikke tror det er mulig å få bort "slektvirus", men jeg gjør ett forsøk likevel.

 

Vad er korrekt om oberstløjntant Hans Kyhn (? - 14 des 1698)og hans to ektefeller, Mette Sophe Tønder og Anna von Barn? På flere hjemmesider finner jeg forskjellig opplysninger hvor en god del helt sikkert er feilaktige. Min teori er att det delvis er Ovenstads informasjon som er årsak til dette og vil gjerne ha andres syn på familien. Jeg har bare tilgang til andrehånds kilder:

 

1) Ovenstad: Militærbiografier : den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814

2) Brodahl, Joh. E.: Trøndersk personalhistorie

3)Coldevinske slektregister: http://www.tuxen.info/coldevin/doennes_slaegtsregister.htm

 

Jeg har også sett vad som står på Simon Ellefsens side: http://www.nose.dk/Norge/toender.html#26

 

I Coldevinske slægtregister står det:

Mette Sophie Tønder g m Hans Kyhn Oberstlieutn og Kommandant paa Munkholmen død 1698 (hans anden Kone)

 

Så har jeg fra Ovenstad bind 2, side 85:

Kyhn, Hans. Død 14 desember 1698. Gift: 1) i Trondhjem med Mette Sophie Tønder, f. i Trondhjem, død også der, datter av president Andreas Christophersen Tønder og Karen Madsdtr. Lund. 2) med Anna von Barn fra Holland.

 

Brodahl, bind 1 side 39:

11/9 1683 Hr. Major Kyhns frue, 2 ligklæder leiet.

Dette må være Anna von Barn

 

Jeg har fra diverse hjemmesider opplysninger om 5 barn i første ektenskap:

- Christian f. ca 1640 d. 1711

- George Christian f ca ca 1650 d. Før 1721

- Anna f ca 1665 alt ca 1670 d 1727 g. m. Melchior Ramus

- Ulrich Christian f ca 1670 d 1720 g. m Mette Lossius

- Dorothea Margarete f ca 1675 d før 1760

Av disse har jeg sett etterkommere av Anna og Ulrich.

 

I andre Ektenskap med Mette S Tønder:

- Anna von Barn Kyhn f ca 1685

- Karen Sofie Kyhn

 

De fleste av disse ca årstall virker veldig usikre, men uten primærkilder så er det kanskje vannskelig å få noe bedre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Linda Wathne

Skifteprotokollen , etter Karen Sophie , dokumenterer i det minste at de to siste er søstre, og Karen død før Anna siden sistnevnte har underskrevet i 1742. Begynner nede på venstre side,avsluttet øverst høyre side i 1745 med noe om Anna von Barn og testamente. Her har ikke jeg øyne til å tyde om hun også er død, for skriften ble veldig liten.

 

Kildeinformasjon: Oslo fylke, Oslo skifterett, Skifteprotokoll 9 , 1741-1749, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Merknader: Gammelt register. Protokollen er indeksert etter originalen, eventuelle manglende sider mangler derfor også i originalen.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25401/301/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081203320753.jpg

 

Mvh

Linda

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7685&idx_id=7685&uid=ny&idx_side=-141

Anna von Bahr (Barn) Kyhn begravet 2 april 1760 i Akershus Slottskirke/garnisonsmenighet. Død 66 år gammel.
Hvis vi skal følge alderen som står oppgitt ved hennes død så skal hun være født ca. 1694.

 

Så søsteren Karen Sophie er den eldste av de to.

Edited by Wenche Hillstrand

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erlend E. Mæhlum

Ulrich Friderich var i  rullene 170-05 fenrik i det Trondhjemske garnisons frikompani. I 1705 rykket han opp til "Seconde Lieuntnant" Der var han i 1707 også. Det er desverre ikke flere opplysninger i disse rullene.

Broren var i 1707 Lieuntenant i oberst Holches livkompani, Størdalske kompani. Han er født i Sogndahlen i Trundhiems lehn og er 44 år. Han er gift og har 1 barn.

Søsteren Dorthe Margrete er kanskje hun som giftet seg ca 1708 med Jens Hierminch? (søknader om bevillinger, datert Væar 1708)

Edited by Erlend E. Mæhlum

Share this post


Link to post
Share on other sites
Niels Hegge

Til #6 Det bekrefter det som Ovenstad har på brødrene. Teksten for broren Georg Christian:

 

  Kyhn, Georg Christian. Fenrik (eller sekondløytnant) ved Akershus nasjonale infanteriregimentets Ekerske kompani 5/4 1690. premierløytnant ved Nordenfjelske kavaleri, ved Guldalske kompani 2/7 1692, men forflyttet til Stjørdalske kompani i 1696. Fra 1701 blev dette kavaleri omgjort til dragoner og Kyhn står der fremdeles ved samme kompani kapteinløytnant ved samme kompani, som nu er livkompani, fra 1709. Fratrådt i 1713. Hans efterfølger ansatt 29/4 1713.

Om han virkelig var 44 år så har vi beregnet fødsel   ca 1663. På Nermos hjemmeside står Anna Parelius som hustru, men det virker som det er noe usikkert.

For Ulrich Friderich:

Kyhn, Ulrich Friderich. Sersjant ved Trondhjems nasjonale infanteriregimente 22/12 1698. sekondløyntnant ved samme regimentes reserve 10/4 1700. Fenrikrik ved Trondhjems garnisonkompani 16/10 1700. sekondløyntnant ved samme kompani 24/1 1705. Sies i 1719 «med Steen og Podagra saaledes behæftet, at hand icke udj et halftt Aar haver giort nogen Tieniste». Død 30/1 1720. Blev nedsatt i Domkirkegården i en furukiste den 12/2 1720. Gift 1705 med Mette Lossius, død 1718 i Trondhjem, datter av sogneprest. til Kvikne Christopher Lorentzen Lossius og Mette Jacobsdtr. Brun(?).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erlend E. Mæhlum

Utdrag fra rullen vedrørende Georg Christian i 1707

post-197-0-01777000-1415909701_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Niels Hegge

Geografi er ikke lett, og når det gjeller 1600 tall vanskeligere, Google kan ikke hjelpe med det. Så jeg undrer på om det er noen som er eksperter på 1600 talls geografi som kan forklare hvor Sogndahlen i Trundhiems lehn er idag?

Svaret kanskje kan ligge i Ovenstad, om Hans Kyhn:

 

Kyhn, Hans. premierløytnant ved oberst Brockenhus's regimente til hest, ved rittmester Schultz's kompani Nordenfjelske, 6 januar 1662. Stod i 1669 til 75 ved regimentets Totenske kompani Sønnenfjells. Rittmester ved samme regimente, nu oberst v. d. Reckes, 1 september 1675. Ved bestalling av 29 april 1682 blev han fra 13 mai samme år sjef for Stjørdalske kompani Nordenfjelsk. Major der 1 desember samme år.

Oberstløytnant 13 november 1688. Hadde fremdeles Stjørdalske kompani Kommandant på Munkholmen 14 januar 1694. 

Død 14 desember 1698. Gift: 1) i Trondhjem med Mette Sophie Tønder, f. i Trondhjem, død også der, datter av president Andreas Christophersen Tønder og Karen Madsdtr. Lund. 2) med Anna von Barn fra Holland.

 

Altså, hvor var rittmester Schultz's kompani 1663?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

Jeg har 3 etterkommere etter Dorothea Margarethe Kyhn i hennes ekteskap med Jens Hiermand.
Ser også at noen tavler sier at hun giftet seg 2 gang med Jacob Olsen Strøm i 1704.

Det er galt, da hun for 3 barn med Jens Hiermand  etter 1704.

Hun for et barn i 1708 - helt umulig å gjette navnet -noen som klarer det her pluss dåpsdatoen. Litt av siden er borte.
For meg ser det ut som Jørn- men det var ikke noe gangbart navn i 1708.  
 
Anne Margarethe døpt 10 desember 1709
Anne Cathrine døpt 22 mars 1711.
Alle født på Røyken i Buskerud.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7739&idx_id=7739&uid=ny&idx_side=-10
Uleselig navn-siste barn på venstre side.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7739&idx_id=7739&uid=ny&idx_side=-13
Anne Margrethe -venstre side
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7739&idx_id=7739&uid=ny&idx_side=-15
Anne Cathrine -venstre side
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erlend E. Mæhlum

#10 det første barnet kan også være Sørn. Antagelig en variant av Søren. Ellers så burde vel denne siden kanskje vært skannet på nytt, det er ser ut som det er endel som er uleselig pga det ekstra bladet de har lagt inn i innbindingen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Niels Hegge

Om vi forutsetter att Dorothea var gift med skibspresten Jacob Olsen Strøm så må det ekteskapet være det første. Utover de tre barna #10 så burde følgende (andrehands) kilder bekrefte  dette:

1-Norges Prokuratorer, Sakførere og Advokater 1660-1905:

 

Hans Jacob Kyhn. Overhofretsprokurator. Født omkring 1697 og død 29.mars 1772 paa Bragernes, søn av den i Ostindien avdøde skibsprest Jacob Olsen Strøm og Dorthea Margrethe Hansdatter Kyhn, hvi familienavn han antok,

 

2-Stiftamtmann Wilhelm de Tonsberg: Spesifikasjon over Akershus stifts amter, fogderier, sorenskriverier, prestegjeld og navn på embedsmennene, 18. mai 1722:

 

Hurum, Rögen, Lier sorenskriveri, sorenskriver Jens Hiermin, bor på Houg

 

3-På forum no.fritid skriver Lars Steinar Hansen:

 

Denne skipspresten må da nesten være sønn av sogneprest til Byneset Ole Henriksen Strøm, som bl.a. nevnes i manntallet av 1701 med sønnene Jacob, student, 26 år og Peder, student i København, 21 år.

 

Det siste kjennes ikke helt rett, men om han var 26 år 1701, kan han selvfølgelig ha være far til Hans Jacob født ca 1697. Men student og så så drar han til sjøs?

 

Edited by Niels Hegge

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erlend E. Mæhlum

Blir litt hopping det her, men siden jeg først kom over det. Fra "Liste over de idj min tid ved guarnisonen i Trundhiem forfaldne og sluttede schifter" (6 skifter fra 1720-30 tallet)

Skifte etter Seconde Liutenant Uldrich Friederich Kyhn ble sluttet 21 mai 1733. Igjen i boet var det 250-1-2. Den myndige arving var Johan Kyhn. For de øvrige 4 umyndige ble satt til formyndere Capt. Christopher Lossius og Capt. Michael Kyhn.

Skifteprotokollen dette er utdrag av er antagelig på statsarkivet i Trondheim. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Niels Hegge

Det gjør ingenting om det hoppes, jeg registrerer det vi kan sikre her og skall summere når vi har det mer under kontroll.

 

Jeg skulle gjerne vite om noen har mer informasjon om Mette Sophie Tønder? Jeg har sett en del hjemmesider, men har ikke rukket med dette enda.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

#10 det første barnet kan også være Sørn. Antagelig en variant av Søren. Ellers så burde vel denne siden kanskje vært skannet på nytt, det er ser ut som det er endel som er uleselig pga det ekstra bladet de har lagt inn i innbindingen.

 

Hei

Du hadde rett han het Sørn.

Her er han fadder til sin bror Hans Jacobs sitt barn også hans mor er fadder..

 

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/dp/person/pd00000001593215

Edited by Wenche Hillstrand

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Ulrich Friderich var i  rullene 170-05 fenrik i det Trondhjemske garnisons frikompani. I 1705 rykket han opp til "Seconde Lieuntnant" Der var han i 1707 også. Det er desverre ikke flere opplysninger i disse rullene.

Broren var i 1707 Lieuntenant i oberst Holches livkompani, Størdalske kompani. Han er født i Sogndahlen i Trundhiems lehn og er 44 år. Han er gift og har 1 barn.

Søsteren Dorthe Margrete er kanskje hun som giftet seg ca 1708 med Jens Hierminch? (søknader om bevillinger, datert Væar 1708)

 

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Tingbok 1A 21 , 1697-1700, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31337/15/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090430350015.jpg

 

"Dydedle Matrone Anne sl: Magist: Ramj hafde ladet stefne Lector Magist: Simen Hof .....

Widere herom Citantinden loed indgifue ved hindes broder Uldrich Frederich Kyhn ....."

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Tingbok 1A 21 , 1697-1700, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31337/21/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090430350021.jpg

Kalles her "Anne sl: Magister Ramus". På neste side: "....Magist: Simen Hof til sl: Magist: Melckior Ramj enche skulle betallis...."

 

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Frank Pagh

På Dansk Demografisk Database http://www.ddd.dda.dk/  findes databasen Dansk Ostindiske Personalia.

 

Her er der en notits om Jacob Strøm, som fortæller, at han var student og blev ansat af Asiatisk Kompagni som skibspræst og fik kaldsbrev i 1703.

Kom med "Prins Jørgen" til Trankebar 16 april 1705 og døde samme år d. 2. august.

 

Vh,

Berit Pagh.

Edited by Berit Frank Pagh

Share this post


Link to post
Share on other sites
Niels Hegge

Jeg finner Captain Jacob Hansen Kyhn Død 5-6-1706 Bragernes.

 

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/gr/person/pg00000001097562

 

Jeg kan ikke finne noe mer om han på Internet. Men han er død på Bragernes der vi senere har Hans Jacob ved flere tilfeller (søk på Digitalarkiet med etternavn Kyhn og Buskerud fra 1700-1750 så kommer begge disse (og flere andre) opp).

 

Jeg har ikke sett kilder som viser att Hans Jacob er Dorotheas sønn. Ett mulig svar er att Hans Jacob er sønn til Jacob Hansen Kyhn og att Jacob Hans. Kyhn er Dorotheas bror. Hvor kommer informasjonen om att Dorothea og Ole Strøm er Hans Jacobs foreldre fra? Ja bortsett fra Norges Prokuratorer, Sakførere og Advokater 1660-1905?

Edited by Niels Hegge

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

 

Jeg finner Captain Jacob Hansen Kyhn Død 5-6-1706 Bragernes.

 

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/gr/person/pg00000001097562

 

Jeg kan ikke finne noe mer om han på Internet. Men han er død på Bragernes der vi senere har Hans Jacob ved flere tilfeller (søk på Digitalarkiet med etternavn Kyhn og Buskerud fra 1700-1750 så kommer begge disse (og flere andre) opp).

 

Jeg har ikke sett kilder som viser att Hans Jacob er Dorotheas sønn. Ett mulig svar er att Hans Jacob er sønn til Jacob Hansen Kyhn og att Jacob Hans. Kyhn er Dorotheas bror. Hvor kommer informasjonen om att Dorothea og Ole Strøm er Hans Jacobs foreldre fra? Ja bortsett fra Norges Prokuratorer, Sakførere og Advokater 1660-1905?

 

I Kb http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8449&idx_id=8449&uid=ny&idx_side=-18 står det capitain des armes, altså sersjant av høyeste grad.  De var ikke med i Ovenstad.

Her ser man både Sørn Hiermand, moren Dorothea Margrethe Kyhn og broren? Hans Jacob Kyhn ved barnedåpen 18.des.1727 http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/dp/person/pd00000001593215. Dåpsbarnet Hans Jørgen Jæger Kyhn begr. 10.mar.1728. http://digitalarkivet.arkivverket.no/sok/person?s=jacob+kyhn

Edited by Leif Salicath

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

Kan tilføye at Søren (Sørn) Hiermand ble Lensmann på Eiker.

Gift med Kari Olsdatter. Deres barn:
1 Maren Elisabeth Sørensdatter Hiermand født 1734 på Røyken i Buskerud og døpt 21 november 1734 i Røyken. (Se side 17 over Røyken 1731-1782)
2 Jacob Sørensen Hiermand født 1744 på Eiker i Buskerud og døpt 31 mai 1744 i Eiker. (Se side 105 over Eiker 1724-1753).
3 Dorthe Margarethe Sørensdatter Hiermand født 1746 på Eiker og døpt 12 april 1746 på Eiker.(Se side 120 over Eiker 1724-1753).
 
Datteren Anne Margrethe Hiermand -datter til Jens Hiermand og Dorothea Margrethe Kyhn
Anne Margrethe Jensdatter Hiermand født 1709 på Røyken i Buskerud og døpt 10 desember 1709. (Se side 11 over Røyken 1701-1730).
Død 1 ¼ år gammel i 1711 på Røyken i Buskerud og begravet 16 mars 1711 i Røyken. (Se side 63 over Røyken 1701-1730).
Datteren
Anne Cathrine Jensdatter Hiermand født 1711 på Røyken i Buskerud og døpt 22 mars 1711 på Røyken. (Se side 13 over Røyken 1701-1730).
Gift 8 januar 1733 på Røyken i Buskerud med Parykkmester Christen Wing. (Se side 184 over Røyken 1731-1782).

Edited by Wenche Hillstrand

Share this post


Link to post
Share on other sites
Niels Hegge

Om Jens Sørensen Hiermind fra Lier kommunes hjemmeside:

"om Hiermind er at boet hans var fallitt og embetsforretningene i stor uorden med over 100 uinnførte skifter i 1743. Ved en såkalt missive av 17. desember samme år ble Hans Jacob Kyhn «installert til å forrette sorenskriverens tjeneste» så lenge denne levde. Denne konstitusjonen varte til våren 1745."

http://www.lier.kommune.no/liers-historie/den_verdslige_oevrighet.htm

 

Da er det vel trolig att sorenskriveren døde 1745

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo

Blir litt hopping det her, men siden jeg først kom over det. Fra "Liste over de idj min tid ved guarnisonen i Trundhiem forfaldne og sluttede schifter" (6 skifter fra 1720-30 tallet)

Skifte etter Seconde Liutenant Uldrich Friederich Kyhn ble sluttet 21 mai 1733. Igjen i boet var det 250-1-2. Den myndige arving var Johan Kyhn. For de øvrige 4 umyndige ble satt til formyndere Capt. Christopher Lossius og Capt. Michael Kyhn.

Skifteprotokollen dette er utdrag av er antagelig på statsarkivet i Trondheim. 

.

Denne sec.ltn. Uldrich Friederich Kyhn (skifte 1733) (med fire umyndige barn (dvs. f. etter 1708 ?) pluss den myndige sønnen Johan), er det den samme UFK som nedsettes i en furukiste på Domkirkegården 12 Feb 1720 ?

 

Jeg har i hans 1. ekteskap (m. Mette Christoffersdatter Lossius, død 1718) notert barna 1. Anne Christine 1708, 2. Johan 1709, 3. Christopher c1710, 4. Reinholt Andreas 1711 og 5. Eva Elisabeth 1712, hvorav jeg har notert at nr. 1. Anne Christine og nr. 5. Eva Elisabeth begge levde i 1780 ved skiftet på Tingvoll etter Reinholt Andreas (gjestegiver i Bekken (Bekkjen), Tingvoll).

 

Uldrich Friederich Kyhn skal 2. gang ha blitt gift med en 'A. M. Cold', som de 10 Jan 1746 skal ha avgitt en erklæring vedr. arv til ektemannens søstre. Hvem er denne 'A. M. Cold', mon tro ?

 

Jeg har forøvrig notert at avdødes bror, 'Capt. Michael (Johan) Kyhn', skulle være død på Ree i Stjørdal i 1713, men det kan jo da ikke være korrekt, dersom det var han som var formynder for avdødes 4 umyndige barn i 1733 ....

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.