Jump to content
Arkivverket

Adventskalender 2014


Kari Thingvold

Recommended Posts

Kari Thingvold

For noen år siden hadde Digitalarkivet adventskalendere. De første årene la de ut noe nytt hver dag, så ble det litt færre etter hvert. Så ble det slutt. Jeg syntes ideen var god, så da jeg fotograferte kilder la jeg ut en ny hver dag i adventstiden. I fjor la jeg ut lenker til gamle aviser. Jeg hadde en ide til årets adventskalender som jeg kan bruke neste år, for jeg et tilfeldig funn i går ga meg en ny ide.

 

Som slektsforsker får jeg ofte spørsmål om kilder. Så et nytt tips hver dag kan kanskje være morsomt, spesialt om flere blir med. Det er mange i dette forumet som kan ha gode tips. Tipsene kan vi samle og legge ut på en blogg eller på NSFs Slektshistoriewiki. Blir dere med?

 

Luke 1: Kart.

 

Å ha gode kart, både nye og historiske, er et godt hjelpemiddel når en leter etter slekt. Ferdsel var ofte i båt, så det var mer kontakt med folk som bodde på den andre siden av en fjord eller et vann, enn over fjell eller gjennom skog. Slektninger bodde også ofte nær hverandre. Det var også en tendens til at nabogutten og nabojenta gifte seg med hverandre. Begge deler er det mye av det i min slekt i all fall.

 

Kartverket har en mengde historiske kart fra hele landet.

Telefonkatalogen 1881 De har lagt ut en rekke historiske kart. Mest for byer ser det ut til.

På bloggen Avfotograferte slektshistoriske kilder har jeg en samling med lenker til historiske kart (i feltet til venstre).

Norgeskartet kan en søke på gård (bruk) i nye kart. Søk bare på gårdsnavnet. Eks.: Mysen i Enebakk. Her er det også flybilder.

 

Det var kartene på 1881 jeg fant i helgen.

 

Link to post
Share on other sites
 • Replies 65
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Kari Thingvold

  33

 • Kjell Halvorsen

  3

 • Torbjørn Igelkjøn

  3

 • Inger Karin Haarbye

  3

Top Posters In This Topic

Popular Posts

For noen år siden hadde Digitalarkivet adventskalendere. De første årene la de ut noe nytt hver dag, så ble det litt færre etter hvert. Så ble det slutt. Jeg syntes ideen var god, så da jeg fotografer

Luke 7 Kommunikantprotokoller   De fleste gikk til alters minst 1-2 ganger i året. Presten førte protokoller over altergangen med navn og bosted. De er arkivert i prestearkivet sammen med kirkebøken

Luke 24:  Private brev og postkort Ta godt vare på brev og postkort for kommende generasjoner. Min egen samling av arvede brev og kort har gitt svar på mange gåter i den nære slektshistorien. Det ha

Kristian Hunskaar (Arkivverket)

For noen år siden hadde Digitalarkivet adventskalendere. De første årene la de ut noe nytt hver dag, så ble det litt færre etter hvert. Så ble det slutt. Jeg syntes ideen var god, så da jeg fotograferte kilder la jeg ut en ny hver dag i adventstiden. I fjor la jeg ut lenker til gamle aviser. Jeg hadde en ide til årets adventskalender som jeg kan bruke neste år, for jeg et tilfeldig funn i går ga meg en ny ide.

 

Dette er et veldig godt initiativ, og da vi også er tilbake med en julekalender i år, blir det to luker å åpne hver dag :)

Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Ein må heller ikkje gløyme utskiftingskarta. Desse viser både oppdelinga av gardane (teigblanging og klyngetun) før utskiftinga, og dei nye grensene etter utskiftinga. Ved ei utskifting vart det også tinglyst ekstrakt av jordskifteprotokollen, og i desse er gangen i utskiftingssaka oppsummert og grenser/grensemerke, vegrettar, gjerdeplikter osv. er skildra. Desse utdraga finn ein att ved å gå inn på "Skanna tinglysingsdokument" hos Digitalarkivet.

 

Dersom ein kjenner gards- og bruksnummeret for ein gard (evt. ei tomt) og er interessert i korleis denne ser ut no (fulldyrka/overflatedyrka/innmarksbeite/skog osv.) kan ein bruke http://gardskart.skogoglandskap.no som alternativ til lenkene hos Statens Kartverk (ovanfor). (Kartgrunnlaget er det same begge stader). Også her kan ein få fram bilete av området teke frå lufta.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Sidan ein alt er inne på temaet eigedom: Ein del kommunar har lagt ut informasjon om kommuneplanar, reguleringsplanar osv. Eit eksempel er Flora kommune, og dersom ein er interessert i andre kommunar kan ein prøve seg fram ved å endre på kommunenummeret i lenka. Dersom ein er interessert i ferske saker i kommunale arkiv kan ein hos mange kommunar finne saksgangen på internett. Dette gjeld f. eks. Fjaler.

Link to post
Share on other sites
Kari Thingvold

Luke 2 er altså skoleprotokoller.

 

De er finnes i forskjellige arkiver. Med 60 års klausul er det en fin kilde også for nær fortid. Les mer her:

 

Arkivsenteret Dora: Skolearkiver.

Oslo Byarkiv: Skolearkiver.

 

En må regne med at endel gamle protokoller fremdeles ligger på skolene, og mye har nok gått tapt i årenes løp.

Edited by Kari Thingvold
Link to post
Share on other sites
David Widerberg Howden

Luke 2 er altså skoleprotokoller.

 

De er finnes i forskjellige arkiver. Med 60 års klausul er det en fin kilde også for nær fortid. Les mer her:

 

Arkivsenteret Dora: Skolearkiver.

Oslo Byarkiv: Skolearkiver.

 

En må regne med at endel gamle protokoller fremdeles ligger på skolene, og mye har nok gått tapt i årenes løp.

Siden jeg startet dagens luke, kan jeg fortsette med denne:

Elevprotokoll for Kristiansand katedralskole 1756-1860: http://www.nb.no/nbsok/nb/db4b5b246217eb5bf511368b07c2b7d8?index=0#0

Link to post
Share on other sites
Kjell Halvorsen

De interkommunale arkivene (IKA), som etterhvert har fått tilknyttet seg flere kommuner fra sitt område, kan også være et sted å søke info om skolearkiv. Flere IKA'r er organisert slik at de har arkiver fra kommuner i mer enn ett fylke, som feks IKA Kongsberg http://ikakongsberg.no/sider/artikler.asp?mal=forsidemal&type=Nyhet%20IKA&meny=Startside&sitenavn=ika

 

IKA Kongsberg er samlokalisert på samme adresse som Statsarkivet Kongsberg og omfatter et utvalg av kommuner fra de samme fylkene som SAKO har det statlige ansvar for, dvs Buskerud, Telemark og Vestfold. Endel andre IKA'r følger fylkesgrensene, som feks IKA Møre og Romsdal http://www.ikamr.no/ , IKA Rogaland http://ikarogaland.no/ , IKA Østfold http://www.ika-ostfold.no/ . For mer info om IKA  http://no.wikipedia.org/wiki/Interkommunalt_arkiv

Edited by Kjell Halvorsen
Link to post
Share on other sites
Erlend E. Mæhlum

Jeg kan vel mer eller mindre bekrefte det som Kari nevner i innlegg #11 

Da jeg gikk på barneskolen på 90-tallet, så husker jeg det var opprydding på loftet på gamleskolen, da lå det skoleprotokoller fra slutten av 1800-tallet der. Samme periode jobbet moren min på en skole i nabokommunen, og også der lå det gamle skoleprotokoller da.

Arkiv hvor man finner skoleprotokoller/skolejournaler/lister over skolebarn kan i tillegg til skolene være:

-kommunearkiv

-prestearkiv 

-prostearkiv (skolejournaler, innberettninger)

-bispearkiv (skolejournaler, innberettninger)

Link to post
Share on other sites
Kari Thingvold

Luke 3: Gamle skannede aviser

 

Som de fleste vet har Nationalbiblioteket et stort arbeid på gang med å skanne gamle aviser. De er søkbare. Velg avansert søk. Kryss av for aviser og bruk det øverste søkefeltet til å søke på et navn (sette i anførselstegn "Petter Berg"). Prøv forskjellige skrivemåter på navnet. En finner selvfølgelig ikke noe på alle, men det en finner kan være veldig interessant.

 

Det finnes f. eks. kunngjøringer om skifter, dødsfall, bryllup, fødsel, eller f. eks. kunngjøring fra en enke som overtar sin avdøde manns forretning.

 

Eller er det jo en mengde interessante nyheter fra dagliglivet.

 

Eller søk på frasen "miste sin hals", og få opp en mengde dødsdommer, eller omgjørelse av dødsdommer, sammen med andre dommer. Uhyggelig lesning!

 

Det er også mulig å avgrense søket til en spesiell avis (må søkes opp i tittelfeltet) eller avgrense søket til en et bestemt tidsrom.

Link to post
Share on other sites
Kari Thingvold

Luke 4 Selvangivelser

 

I nå blir selvangivelsene oppbevart i 10 år, men i arkivene kan en finne riktig gamle selvangivelser. Da jeg fotograferte koppskatten 1699 for Christiania tok jeg også med 70 selvangivelser.  Det var ikke selvangivelser bevart for alle skatteyterne. De er nå lagt ut på http://slektskilder.blogspot.no/

 

Formueskatten 1789 for Øvre Romerike hadde også bevarte selvangivelser. Disse rakk jeg ikke å fotografere. Det var noen år siden og da var det kun lov å fotografere på et eget rom, en av gangen. Det var ofte kø. Nå er det enklere. Sist jeg var på arkivet sto det også en flott bokskanner på lesesalen. Den er sikkert fin til å skanne protokoller med som eller kan være vanskelige å fotografere, spesielt om de er litt tykke.

 

Link to post
Share on other sites
Anne Lise Hovdal

Tusen takk til dere som gjør en kjempejobb med å legge ut så mye. Jeg har spesielt hatt bruk for det du har gjort Erlend. Hva skulle jeg ha gjort uten skifteekstraktene for Lofoten 1764-1780,

jordbøkene der fra 1700-tallet, militære ruller osv. derfra i evighetsprosjektet med slektsforskning for venninne med slekt i Lofoten og min egen slektsforskning der, skifteekstrakt for Helgeland

1714 osv som du har lagt ut? Igjen tusen takk

Edited by Anne Lise Hovdal
Link to post
Share on other sites
Erlend E. Mæhlum

En noe lite brukt kilde som fortjener å få en plass er auksjonsprotokollene. Disse kan brukes både som et alternativ, eller som et tillegg til registeringene i skifteprotokollene. De fleste av auksjonene er vedrørende boet i skifter, men man finner også andre offentlige auksjoner som "strandet hval" gårdsparter, jekter m.m.

Noen protokoller har alfabetisk (person)register, men andre har ikke. Når det ikke er register må man bare bla seg frem og lete.

 

Legger link til eksempel fra Vesterålen og Lofotens eldste protokoll, denne har ikke register i motsettning til de yngere protokollene: https://picasaweb.google.com/111827769429700679738/VesteralenAuksjonsprotokoll1

 

Link to post
Share on other sites
Kari Thingvold

Luke 5 Auksjoner

 

Takk til Erlend for fint Luke-tips!

Jeg har en formel for slektsforskning. Det er kilder+metode=slekter. Det er det denne adventskalenderen dreier seg om.

Ved søk på i Nasjonalbibliotekets skannede gamle aviser fikk jeg følgende antall treff:

 

Auksjon:  3 108

Auktion: 53 108

Auction: 31 561

 

Lenke til et vilkårlig valgt treff.

 

Her er det mye å hente, men det er åpenbart at en må innsnevre søket  f. eks. til dato.

Link to post
Share on other sites
Kari Thingvold

Luke 6: Kommunale folketellinger

 

Det er en fin kilde for nyere historie. Materiale eldre enn 60 år er tilgjengelig for alminnelig bruk (samme som skoleprotokoller). Arkivert i kommunale/interkommunale arkiver.

 

Les om Oslo Byarkivs folketellinger her. Se også deres side om Akermanntall på 1800-tallet. I samarbeid med DIS er deler av 1923 folketellingen registret og er søkbar på Digialarkivet. I november i år la Byarkivet også ut  skannede versjoner av tellingene for Oslo 1883 og 1905. Lenke til 1883, 1905 og 1923.

 

Om en slår opp adressen i en av adressebøkene blir det enkelt å finne familiene. Adressebøkene er basert på skatteligningen året før, slik at adresseboken for 1906 oppgir bosted for 1905. De skannede adressebøkene for 1905/1906 finner du her. Adresseboken 1883 har jeg fotografert og den ligger under Oslo her.

Edited by Kari Thingvold
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.