Gå til innhold
Arkivverket
Lars E. Øyane

Bernt Berntson Nagel (1610-1679) til Kroken i Hafslo - gift med Metta Sørensdotter {"Heiberg"} - huslyden deira?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Eg har før i dag lagt ut eit nytt emne der eg drøftar huslyden til This Arntson Nagel (1629-1702) (http://forum.arkivverket.no/topic/196230-bernt-nagel-1564-1635-kemnar-i-bergen-huslyden-hans-s%C3%A6rleg-med-fokus-p%C3%A5-sonesonen-this-arntson-nagel-1629-1702-til-sj%C3%B8tun-i-hafslo/)

 

Eg ønskjer no å leggja ut eit oppdatert tema som gjeld huslyden til ein onkel til denne This Nagel, Bernt Berntson Nagel til Kroken i Hafslo (1610-1679).  Delar av denne huslyden har vore drøfta i fleire tema i det gamle Brukarforum, mellom anna her: (http://forum.arkivverket.no/topic/124838-39346-bernt-berntson-nagel-1610-1679-til-kroken-i-hafslo-systematisering-av-borni/?hl=hellmann), men eg har freista "samla trådene" i dette nye emnet.

 

Ei viktig kjelde som eg ikkje har sett, er artikkelen om ætti Nagel i Bergens historiske forenings skrifter nr. 38 frå 1932, skriven av A. M. Wiesener og som omhandlar dei eldre leddi av denne ætti.  Kanskje ein eller annan med tilgjenge til denne kan hjelpa med supplerande opplysningar?

 

Det er mange utfordringar i denne ætti som vel IKKJE eller berre i svært avgrensa omfang har vore drøfta i Brukarforum før, som til dømes huslyden til Søren Nagel i Gulen, Mari og Jens Hysing i Bergen, Bernt Nagel i Stavanger, Margretha og Lars Hellmann i Bergen, Jacob Grotjan i Bergen (sjå òg dette emnet: http://forum.arkivverket.no/topic/172698-jacob-grotjangrotjohan-1670-1750-i-bergen-kven-var-han/?p=1659087)og Anna og Hans Findmann/Anders Finche i Førde.

 

Her kjem siste oppgraderte versjon av dette manuskriptet:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Bernt Berntson Nagel, frå Bergen, var son av kemnar Bernt Nagel i Bergen og kona

 

     ¤¤¤¤¤ (fulle namn og opphav?)

 

     og f. i Bergen kring 1610.  Han d. på Kroken kring 1679.  Bernt kom til Kroken då han kring 1636 gifte seg med Metta Sørensdotter, enkja etter den føregåande brukaren på garden.  Bernt var ei tid fut og godsforpaktar i Kaupanger, men dreiv elles som gardbrukar i Kroken levetidi ut.  Han og Metta fekk sju born i lag:

 1. Søren Berntson Nagel, f. kring 1638,

Søren Nagel flytte til Gulen der han kring 1684 gifte seg med enkja Gretha Asmusdotter f. Høyer, opphavleg frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hennar?)

 

Ho var dotter av

 

¤¤¤¤¤ (namn på foreldri hennar, yrke og bustad?)

 

og f.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hennar?)

 

¤¤¤¤¤ (ho hadde vore gift to gongar før, først med Albert Lampe op sidan med Fredrik Jung – skifte jan. 1683)

 

¤¤¤¤¤ (yrke og bustad for Søren og Gretha? – Furunes eller Byrknes i Gulen – inkl. 1701)

 

¤¤¤¤¤ (dødsfalli deira?)

 

¤¤¤¤¤ (born? – oppl.?)

 

 2. Dominicus Berntson Nagel, f. kring 1640, gifte seg første gongen kring 1669 med Metta Sørensdotter frå Døsen i Luster.  Ho var f. i Luster kring 1652.

Dominicus Nagel flytte med denne første kona si til Årdalstangen i Årdal der han var handelsmann.  Metta d. i Årdal kring 1692, og kring 1695 gifte Dominicus seg att med Maren Hansdotter Ørbech frå Sørheim i Luster.  Ho var f. kring 1653.  Dominicus heldt fram som handelsmann på Årdalstangen der han d. 31.1.1704.  Maren Ørbech d. same staden sommaren 1738.  Dominicus fekk ti born, som alle var frå første ekteskapet:

a. Bernt Dominicusson Nagel, f. i Årdal kring 1670, d. i Førde hausten 1733. 

 

     ¤¤¤¤¤ (sjekka dødsdato?)

 

     Han gifte seg

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli hans?)

 

     med Kari Jensdotter Hauritz, dotter av Anna Magdalena, kjend som Lena Hansdotter Ørbech frå Sørheim i Luster (1646-    ).  Kari var f. i Bergen kring 1677 og d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar? – Førde?)

 

     1745.  Bernt Nagel var gjestgjevar på Gjerland i Førde der han og Karen budde levetidi ut.  Dei fekk fire born i lag, mellom anna denne dotteri:

- Christina Mette Berntsdotter Nagel (1713-1764), vart gift med gjestgjevar og handelsmann Johan Hansson Rue i Førde (1718-1769), son av fut og gardbrukarson Hans Johanson Rue frå Rønnei i Luster (1689-1729) (s.d.).

b. Lars Domincusson Nagel, f. i Årdal kring 1672, vart gravlagd i Bergen 27.5.1747.  Han gifte seg, uvisst kvar, kring 1702 med Anna Marie Andersdotter Lous frå København.  Ho var truleg f. i København kring 1680 og d. i Bergen kring 1728. 

 

     ¤¤¤¤¤ (ei kone hans vart gravlagd i Bergen 11.3.1747 – var han gift to gongar?)

 

     Lars Nagel tok 31.5.1703 borgarskap som kjøpmann i Bergen og var frå kring 1720 rådmann same staden der han budde levetidi ut.  Dei fekk minst seks born i lag, men ingen av dei voks opp.

c. Søren Dominicusson Nagel, f. i Årdal kring 1677, vart gravlagd i Bergen 6.7.1707.  Han gifte seg

 

     ¤¤¤¤¤ (vigsli? – kring 1704)

 

     med enkja Ingeborg Larsdotter, dotter av handelsmann og gjestgjevar Lars Madsson på Engesund i Fitjar (1643-1691), opphavleg frå Dalsøyri i Luster.  Ingeborg var f. i Fitjar kring 1674 og vart gravlagd i Bergen 1.12.1739.  Ho gifte seg første gongen

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for første vigsli hennar?)

 

     med Lars Berntson Sandbech frå

 

     ¤¤¤¤¤ (opphavet hans?)

 

     Han var f.

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hans? – 1671?)

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans? – 1705?)

 

     Lars og Ingebrg var gardbrukarar på Geitung i Finnås,

 

     ¤¤¤¤¤ (stemmer dette?)

 

     og Søren tok over som gardbrukar på Geitung i Finnås då han gifte seg med Ingeborg, men flytte våren 1707 til Bergen der han livnærte seg som bordmålar.  Han og Ingeborg fekk to døtrer i lag, men ho hadde òg tre born frå første ekteskapet sitt.

d. Metta Dominicusdotter Nagel (1679-1744), vart gift med landhandlar Christen Jensson Lemvig på Døsen i Luster (1670-1732).

e. Christopher Dominicusson Nagel (1681-1739), vart gift første gongen med gardbrukardotteri Christina Helene Andersdotter Ørbech frå Talle i Luster (1678-1705) (s.d.).  Sidan gifte han seg att to gonger, først med Maren Hansdotter Leyrdahl (1683-1726) og til sist med Johanna Nilsdotter Lax (1700-1785) (for desse ekteskapi, sjå òg under Talle i Luster).

f. Anna Dominicusdotter Nagel (1683-1748), vart gift med gardbrukar Hans Andersson Ørbech i Nattviki i Årdal (1675-1752), opphavleg gardbrukarson frå Talle i Luster (s.d.).

g. Kirstina Dominicusdotter Nagel, f. i Årdal kring 1685, d. i Bergen kring 1729.  Kirstina gifte seg i Årdal kring 1703 med Peder Jensson Klingenberg frå Amla i Sogndal, f. i Sogndal kring 1682.  Han vart gravlagd i Bergen 15.4.1763.  Peder og Kirstina var gardbrukarar i Amla øvre til dei i 1718 flytte til Bergen.  Peder tok borgarskap i Bergen i 1720

 

     ¤¤¤¤¤ (borgarskap som kva og kva dato?)

 

     og var frå sist i 1730-åri gjestgjevar i Ulvik.  Han og Kirstina fekk femten born i lag.

h. Mads Dominicusson Nagel, f. i Årdal ?.6.1687, vart gravlagd i Årdal 4.10.1724, ugift.

i. Clara Dominicusdotter Nagel (1689-1742), vart gift med gardbrukar Peder Jensson Lemvig på Fuhr i Luster (1678-1761).

j. Mari Dominicusdotter Nagel, f. i Årdal kring 1691, vart gravlagd i Bergen 25.6.1767.  Ho gifte seg i Kinn

 

     ¤¤¤¤¤ (vigselsdatoen hennar?)

 

     1712 med Jens Christenson Hysing, f.

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hans?)

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans? – før 1748!)

 

     ¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – budde 1712 på Svanøen i Kinn, sidan i Bergen!)

 

     ¤¤¤¤¤ (born?)

 

 3. Bernt Berntson Nagel, f. kring 1642,

 

     ¤¤¤¤¤ (var prokurator og sidan kontrollør i Stavanger, enkjemann 1701 – skal vera avliden i Stavanger 22.8.1704 – oppl.?)

    

  4. Margretha Berntsdotter Nagel, f. kring 1644,

Margretha Nagel flytte visstnok med broren Bernt til Stavanger der ho ?.12.1683 gifte seg med Lars Larsson Hellmann,

 

¤¤¤¤¤ (kjøpmann i Stavanger (Hilman?) – sidan i Bergen! – lagnad?)

 

   5. Anders Berntson Nagel, f. kring 1646,

Anders Nagel gifte seg

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli deira?)

 

med Aasta Knutsdotter Glad frå Vik.  Ho var dotter av sokneprest Knut Christopherson Glad i Vik, opphavleg frå Vågå, og andre kona Maria Bertelsdotter Mule frå Oslo og f. i Vik kring 1652. 

 

¤¤¤¤¤ (sjekka alderen hennar?)

 

Anders og Aasta slo seg ned som gardbrkarar på Brudevoll i Sogndal, ein gard som etter Anders vart nemnd Nagløyri, og derifrå vart Anders gravlagd 23.9.1698.  Aasta gifte seg att

 

¤¤¤¤¤ (oppl.?)

 

og d. i Sogndal kring 1709.  Ho fekk tre døtrer, som alle var frå første ekteskapet med Anders Nagel:

a.

 

     ¤¤¤¤¤ (førenamnet?)

 

     Andersdotter, f. i Sogndal kring 1683, d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar? – før 1709)

 

     Ho gifte seg

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli hennar? – kring 1705)

 

     med enkjemannen Jacob

 

     ¤¤¤¤¤ (patronym? – etternamn Grotjohan?)

 

     Grotjan frå

 

     ¤¤¤¤¤ (opphavet hans? – tysk!)

 

     Han var f.

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hans?)

 

     og vart gravlagd i Nykyrkja i Bergen 21.2.1744.  Jacob var kjøpmann i Bergen og fekk visstnok i alt fire døtrer, tre av dei frå dette siste ekteskapet hans.

b. Mari Andersdotter (1685-1744), vart gift med gardbrukar Lasse Arneson i Opheimshaugen i Hafslo (1681-1751) (s.d.).

c. Cecilia Andersdotter, f. i Sogndal kring 1688, vart gravlagd i Bergen 21.7.1759.  Ho gifte seg

 

     ¤¤¤¤¤ (etter 1709)

 

     med Amling Hansen frå

 

     ¤¤¤¤¤ (kvarifrå?)

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hans?)

 

     Han vart gravlagd i Bergen 15.2.1730.  Amling var øltappar, og han og Cecilia budde i Bergen levetidi ut.  Dei fekk visstnok fem born i lag, mellom anna denne dotteri:

- Cecilia Nagel Amling (1723-1754), vart gift med kjøpmann Ludvig Christopherson Lemvig i Bergen (1724-

 

     ¤¤¤¤¤ (dødsåret? – 177?)

 

     ), opphavleg frå Sanden (Christianeslyst) i Hafslo (s.d.).

 6. Anna Berntsdotter Nagel, f. kring 1648,

Anna Nagel gifte seg første gongen kring 1684 med enkjemannen Hans

 

¤¤¤¤¤ (farsnamnet hans?)

 

Findmann frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hans?)

 

f. i Kjelvik i Finnmark

 

¤¤¤¤¤ (kva år?)

 

Han hadde vore gift to gonger før,

 

¤¤¤¤¤ (1st kring 1670 med Karen Diurhuus, f. kring 1645, d. 1675, 2nd kring 1676 med Gjertrud Pedersdotter Finde, d. i Førde kring 1683)

 

Hans tok 30.3.1676 borgarskap i Bergen og slo seg ned som handelsmann (kremmar) i Sjøholen i Førde, men d. der kring 1691.  Anna gifte seg so kring 1692 att med Anders

 

¤¤¤¤¤ (farsnamnet hans?)

 

Finche frå

 

¤¤¤¤¤ (opphav og fødsel?)

 

Anders heldt fram som landhandlar (kremmar) i Sjøholen i Førde. 

 

¤¤¤¤¤ (lagnad?)

 

¤¤¤¤¤ (born? – oppl. om dei?)

 

 7. Metta Berntsdotter Nagel, f. kring 1650,

 

     ¤¤¤¤¤ (d. 1661?)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar so mykje for alle gode tips når det gjeld denne Nagel-ætti og vonar på godt samarbeid for å "samla" denne huslyden, som eg trur interesserer mange av oss...!

Endret av Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

 6. Anna Berntsdotter Nagel, f. kring 1648,


Anna Nagel gifte seg første gongen kring 1684 med enkjemannen Hans


 


¤¤¤¤¤ (farsnamnet hans?)


I Førde bygdebok 2 2: Gardssoge og soga om folket, side 267 er han omtalt som Hans Andersson Findmand. 


 


 


Findmann frå


 


¤¤¤¤¤ (opphavet hans?)


 


f. i Kjelvik i Finnmark


 


¤¤¤¤¤ (kva år?)


 


Han hadde vore gift to gonger før,


 


¤¤¤¤¤ (1st kring 1670 med Karen Diurhuus, f. kring 1645, d. 1675, 2nd kring 1676 med Gjertrud Pedersdotter Finde, d. i Førde kring 1683)


 


Hans tok 30.3.1676 borgarskap i Bergen og slo seg ned som handelsmann (kremmar) i Sjøholen i Førde, men d. der kring 1691.


 


http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=3&filnamn=borg1600&gardpostnr=4467&merk=4467#ovre


 


I Førde bygdebok 2 2: Gardssoge og soga om folket, side 267 står det Hans Findmann døde i 1689. Dødsdatoen finner vi lensmann Jens Nedrebøs dagbok, der det står: "Anno 1689 døde den 9. april min gode Wen Hans Findmand. Gud glæde hans siel i Himmeriges Rige." Jeg ser i bygdeboka at det også er et maleri av Hans Findmand og hans to koner i Førde kirke. 


 


Endret av Grethe Flood

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for interessant og nyttig opplysning!

 

Eg har i dag sete med Delgobe og freista finna ut kva han har skrive om Nagel-ætti og dei ulike greinene.  Heilt klart er det at ikkje alle er samde om kva born som høyrer til og ikkje.

 

* Bernt Berntson Nagel, fødd kring 1642, synest IKKJE vera den Bernt Nagel som døydde i Stavanger (som viselagmann?) i 1704, gravlagd 29.1.1704, for han var 75 år gamal!  Det er meir sannsynleg at Stavanger-mannen er bror av This Arntson Nagel i Solvorn og altso son av Arnt Berntson i Bergen og kona Elsa Pedersdotter.  Denne Bernt var enkjemann i 1701.

 

* Margretha Berntsdotter Nagel gifte seg i Stavanger i desember 1683 med Lars Larsson Hellmann.  Delgobe spør seg om denne Margretha kan vera dotter av Stavanger-mannen Bernt Nagel, heller enn frå Kroken i Hafslo.  Samstundes er det ei Margretha Nagel som vart gravlagd i Stavanger 8.2.1736, men alderen hennar er ikkje oppgjevi!

 

Det er neiggu ikkje lett å halda tunga beint når det gjeld desse gamle ættene, men eg vonar at Wiesener har forska meir på dette og kan gje nokre "hint" vidare...

 

Eg takkar på ny for alle gode tips om denne huslyden!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anita Holck

Bernt Berntsen Nagel

 

Kildene til de eldste ledd av Nagelslekten:

*Jacob Haraldseid: Nagellslekta, eget forlag 1956.

*Anthon Mohr Wiesener: "Bergenske studier. Folk og forhold i 15- og 1600 tallet".

*Bergens historiske forening. Skrifter 38 (1932) s.305-365, Bergen 1932. Tar for seg de eldste leddene i Nagel-familien.

*H. Sollied i NST IX, s.169

*Muligens også: Alhed Schou (1912):" Svanøen i Søndfjord". Aschehoug, 1912, 241 sider.

 

Det må være fra en av disse opplysningene om skiftene skulle være hentet fra. Men når jeg nå forsøker å kontrollere informasjonen, finner jeg - som du nevner i den andre tråden - ingen skifter fra disse eldste leddene:

 

Bernt Berntson Nagel, frå Bergen, var son av kemnar Bernt Nagel (Borgerskap i Bergen 1592, handel og byens kemner frem til 1618) i Bergen og kona

 

     ¤¤¤¤¤ (fulle namn og opphav?)

  (iflg. Sollied Anna Dominicusdatter Friis, datter av Dominicus Friis og NN Schelteusdatter. Nevnt 1565 som borger i Bergen, året for borgeskap opplyses ikke i borgerboken)

    

og f. i Bergen kring 1610.  Han d. på Kroken kring 1679.  Bernt kom til Kroken då han kring 1636 gifte seg med Metta Sørensdotter, enkja etter den føregåande brukaren på garden.  Bernt var ei tid fut og godsforpaktar i Kaupanger, men dreiv elles som gardbrukar i Kroken levetidi ut.  Han og Metta fekk sju born i lag:

 

Messigdøpefatet i Urnæs kirke bærer følgende inskripsjon:  "Thil Ornes Kierke.  1640 er dette becken foreret aferlig och welacht mand Berendt Nagel Borger vdie Bergen och resserende paa Krogen med hans kiere hustrue erligh och gudfrøchtig quinde Mette Sørensdatter."

 

Mette Sørensdatter Heiberg, død 1661, skifte 21/11-1661 på Kroken (finner ikke)

 

I 1663 måtte han gi fra seg Kroken gard til Jan Teiste, sønnen til Mette og Jan Jonsen Teiste, som hadde odelsretten. Det ble krangel mellom Bernt og Jan om Kroken, men det kom til forlik 25 april 1663, så Nagel fikk utbetalt 100 rd. Forliket er underskrevet av Bernt og sønnen hans, "Berent Berentsen Nagel den unge".

 

Ytre Sogns tingb. Quamme wdi Wdlandz Pr. gield 1668, 30 Martj. Utsteder pantebref paa hans børns vegne for deres patrime niumb (?) hand pride(?) holder hos sig, til hans børns s.- Moder Morbrødre Lauridtz Søffrensen og Mads Søffrensen, alt hans odel og pantegods, desligeste en haandschrift paa 100 Rdr som hans Stifsøn Jahn Theiste hanem paa hans Egne og børns vegne schyldig ehr...dat. Krogen i Martij 1664.

 

Ogsaa tingl. 1668, 2 April paa Bwergumb Leganger pr. gield (men her heter L.S og M.S. deres "farbrødre".)

 

1675 kjøpte han garden Bruvoll (Brudevold) i Sogndal, som etter ham fikk navnet "Nageløren". Denne gården overlot han til sønnen Anders, som drev den til faren døde, og ble så eier av garden. Etter hustruens død og da stesønnen var blitt myndig, levde Bernt Nagel de siste årene sine i Bergen.

 

Bernt Berntsen Nagel døde i Bergen 1679:

Ringingar for døydde personar i Mariakirken 1660-1

1679    20/12   Berend            Nagel Merknad: Berend Nagel. Mottatt 3 Rd.

 

Skifte 10/4-1680 (Finner ikke)

 

Dersom det stemmer at det har eksistert skifter etter ekteparet, kan barnas navn være tatt fra disse?

Margareta, Bernt, Søren, Dominicus, Anders, Mette og Anne.

 

................................

2. Dominicus Berntson Nagel, f. kring 1640, gifte seg første gongen kring 1669 med Metta Sørensdotter frå Døsen i Luster.  Ho var f. i Luster kring 1652.

Dominicus Nagel flytte med denne første kona si til Årdalstangen i Årdal der han var handelsmann.  Metta d. i Årdal kring 1692, og kring 1695 gifte Dominicus seg att med Maren Hansdotter Ørbech frå Sørheim i Luster.  Ho var f. kring 1653.  Dominicus heldt fram som handelsmann på Årdalstangen der han d. 31.1.1704.  Maren Ørbech d. same staden sommaren 1738.  Dominicus fekk ti born, som alle var frå første ekteskapet:

 

Den 5/11 1665 står han immatrikulert ved universitetet i Kiel. Han fekk kring 1670 privilegium til å drive handel og gjestgiveri på Tangen. Borgerskap som kjøpmann i Bergen 7/9 1676.  I 1683 hadde han gitt et døpefat til kirken.  På fatet sto dette:  "Dominicus Nagel og Mette Sørensdtr gifet dette Christne-Becken til Årdals kirke 1683."  Døpefatet står nå i Jostedal kirke.

 

Mette Sørensdatter Døsen dør i Årdal 1692:

Sogn og Fjordane fylke, Indre Sogn sorenskriveri, Skifteprotokoll A 2 , 1689-1695, oppb: Statsarkivet i Bergen. fol. 97a

30/5-1692 i Aardal Skibrede, skifte etter den velfornemme mann Sr. Dominicus Nagel hans hustru Mette Sørensdatter. 10 umyndige barn: Berent, - Lars, - Søren, - Christopher og Mads Dominicussønner, og Mette, - Anna, - Kirsten, - Clara og Maren Dominicusdøtre.

Tilstede barnas morfader den velfornemme mand Søren Jensen Døsen

I skiftet var hennes etterlatte formue på 2985 rd, hvorfra 299 rd.

 

Dominicus Berntsen Nagel g. 2. g. Maren Hansdatter Ørbech, død 6/7-1738, skifte Årdalstangen, 7/7-1738:

Skifte 7 jul. 1738: «Hans Ørbech lot sende bud etter folk til å forestå registrering og sikring av boet 'efter Matrone Maren HansDatter Ørbech Sal. Dominicus Nagels, som Dagen tilforn d. 6 Julii med Aften Sal. i Herren er hensovnet, Registreret, Vurderet og Forseiglet den Sal. Matrones efterladenskab i nærværelse af ædle velærværdige hr. Christopher Munte med Kiæreste, saa vel som Seig/r Hans Ørbechs Kiæreste Mad/me Anna Nagel.».

 

«4de Hoved arving ældste Søster Frue Anne Ørbech, angivet at have været gift med afg. Capitain Hauritz. Hendes Eeneste Datter Mad/me Karen Hauritz Sal. Berent Nagels Enke i Sundfiords Fogderie udi Bergens Stift boende».

 

..........................

 

a. Bernt Dominicusson Nagel, f. i Årdal kring 1670, d. i Førde hausten 1733. 

 

Negotianter i Bergen 1702: Født i Sogn, bruger bonde handel, ringe wilckor, 7r.

 

Den 19 mai 1702 ble det en brann som la nesten hele byen i aske og da mistet han nesten alt han eide. Han hadde tatt borgerskap i Bergen 1700, men i 1706 flyttet han til Førde i Sunnfjord og drev handel der.

   

  ¤¤¤¤¤ (sjekka dødsdato?)

KB Førde, oppslag 47, 1733, Novembrer, D 4 Hujus, holdet Ligtalen over H: Berent Nagel.

   

Han gifte seg

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli hans?)  (1699 i Bergen. Finner ikke)

     med Kari Jensdotter Hauritz, dotter av Anna Magdalena, kjend som Lena Hansdotter Ørbech frå Sørheim i Luster (1646-    ).  Kari var f. i Bergen kring 1677 og d.

 

Karen Jensdatter Hauritz, datter av kaptein og generalveimester i Bergen Jens Sørensen Hauritz og Anna Hansdatter Ørbech.

 

Sollied skifter, Bergen, 8/6-1677

Skifte sat efter sal. capt. og veimester Jens Hufris. Enke Leene (el. Anne) Ørbech. Laugverge hendes fader velfornemme mand Hans Jensen Ørbech, raadmand. Formynder for børnene, som ikke navngis, Grim Petersen Hoff.

 

Anna Hansdatter Ørbech nevnt i søsteren Maren Ørbechs skifte 1738-1741: «4de Hoved arving ældste Søster Frue Anne Ørbech, angivet at have været gift med afg. Capitain Hauritz. Hendes Eeneste Datter Mad/me Karen Hauritz Sal. Berent Nagels Enke i Sundfiords Fogderie udi Bergens Stift boende».

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar? – Førde?)

Karen Jensdatter Hauritz gravlagt:

KB Førde, oppslag 142, 1745, Junius, Eoden die Førde graf D 25 Ejus Mad. Nagel æt: 77. 

  

   1745.  Bernt Nagel var gjestgjevar på Gjerland i Førde der han og Karen budde levetidi ut.  Dei fekk fire born i lag, mellom anna denne dotteri:

- Christina Mette Berntsdotter Nagel (1713-1764), vart gift med gjestgjevar og handelsmann Johan Hansson Rue i Førde (1718-1769), son av fut og gardbrukarson Hans Johanson Rue frå Rønnei i Luster (1689-1729) (s.d.).

 

Bernt Dominicussen Nagel og Anna Hansdatter Ørbech fikk 8 barn, 5 av dem døpt i Nykirken, Bergen:

1. Dominicus 1700-1749, sp. Skjold, prost Ryfylke

2. Anna Maria f. og d 1701

3. Mette Kirstine 1702 - 1746, ugift

4. Jens f og d 1704

5. Anna Maria 1707 - d før 1714

6. Karen ca. 1711 -1764, ugift 1747

7. Kirstine Mette ca. 1713 -1764 g Johan Hanssøn Rue

8. Anna Maria ca. 1714 - ett 1747, ugift 1747

 

......................

 

 

e. Christopher Dominicusson Nagel (1681-1739), vart gift første gongen med gardbrukardotteri Christina Helene Andersdotter Ørbech frå Talle i Luster (1678-1705) (s.d.).  Sidan gifte han seg att to gonger, først med Maren Hansdotter Leyrdahl (1683-1726) og til sist med Johanna Nilsdotter Lax (1700-1785) (for desse ekteskapi, sjå òg under Talle i Luster).

 

Manntall 1701 Nordre Bergenhus amt: Christopher Nagel 20 år, ops sønn udj Kiøbenhafn, Tangen Aardals alm.

 

Manntall over Bergen bys innbyggere 9/5-1714: Christopher Nagel, Kiöbmand

 

Gravlagt 1739, Bergen:

Christopher Nagel m i kircken under stole med liigpræd heel skole Jun 27 1739 NK

 

Skifte 11/7-1739 (finner ikke)

 

g. 2. gang Maren Hansdatter Lærdal, gravlagt Bergen 1726:

k Christopher Nagels hustrue i kircken und. stolene med alle kl. Mar 18 1726 NK

 

Skifte Bergen 1/5-1726:

Sollied: 201b, Skifte 1/5-1726, fol.1411

Skiftet sat efter Christoffer Nagels hustrue Maren Hansdatter Lerdahll. Fælles:

1. Hans 16 1/2 (Hans 1709-1772)

2. Dominicus 11 (Dominicus 1715 -)

3. Jonas 7 (Jonas 1719 -)

4. Berent 2 1/3 (Bernt 1723 -)

5. Kirstina 18 (Kirstina Helena 1708-1775)

6. Sophia 17 (Anna Sophia 1712-1744)

 

Christopher g. 3. gang 18/7-1731 Nykirken, Bergen Johanne Nielsdatter Lax, ingen barn

Kalles Johanne sal. Christopher Nagels 10/12-1742.

 

1. Hans Christophersen Nagel døpt 8/12-1709 Nykirken, Bergen

g. Hans Nagel Lucie Lax efter bønnen Mai 12 Jul 16 1737 NK

gravlagt

Hans

Nagel

m

63

kiøbmand

i kirken kl. 1 1/2 med ringen

Jan 22

1772

NK

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Anita for eit langt og imponerande innlegg!

 

Du har svart på MANGE av dei spørsmål som eg hadde om dei eldste generasjonane i denne huslyden, og eg har oppdatert manuskriptet mitt deretter.  Samstundes har eg endra litt på rekkefølgja på borni.  Sidan Bernt Nagel var med og signerte det eine dokumentet frå 1663, må han truleg ha vore myndig på den tidi, og han var den einaste myndige sonen på den tidi!  Då må han vera fødd kring 1638!?

 

Men den rekkefølgja som du refererer, med Margretha først og Anna til slutt, kvar har du den ifrå, Anita?

 

Kan du forresten stadfesta at dotteri Metta døydde på same tidi som mori?

 

Elles er eg veldig i stuss når det gjeld Bernt Berntson Nagel junior, fødd kring 1638.  Han levde i 1663, men eg trur IKKJE han er identisk med viselagmannen i Stavanger.  Går det ikkje fram ein eller annan stad at viselagmannen var bror av This Arntson Nagel og om lag på same alder som This, fødd kring 1629?  Kvar vart det so av "vår" Bernt Berntson Nagel junior?

 

Og når det gjeld Margretha Berentsdotter Nagel, som i 1683 gifte seg med Lars Larsson Hellemann/Hillmann, må ho vera mellom dei yngste borni etter Bernt og Metta i Kroken!  For eg har oppdaga fem born etter dei fødde i Stavanger mellom 1689 og 1696!  At eldste kjende dotteri heitte Metta, kan tyda på at ho verkeleg var ei dotter av Bernt og Metta, men ho KAN vel òg vera ei dotter av viselagmann Bernt Nagel?

 

** Metta Larsdotter, døypt i Stavanger 29.5.1689

 

** Karen Larsdotter, døypt i Stavanger 9.2.1691

 

** Gabriel Larsson, døypt i Stavanger 9.9.1692

 

** Maren Larsdotter, døypt i Stavanger 23.12.1693

 

** Lars Larsson, døypt i Stavanger 2.10.1696

 

Eg vonar at du Anita eller andre har synspunkt på desse siste problemstillingane... og takkar på ny so mykje for den kjempeflotte hjelpi med denne huslyden!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anita Holck

Jeg blir mer og mer forvirret av Nagelslekta.

Nå ser jeg at Hafslo bygd og ætter, Jon Laberg, Bergen 1926 under Kroken Ytre kaller den Bernt Nagel som blir gift med Mette Sørensdatter Heiberg for Bernt Arntsen Nagel!

Dette stemmer vel dårlig med at sønnen underskriver i 1663 med "Bernt Berntsen Nagel den unge"?

 

Ifølge samme skulle han ha 5 barn

1. Margareta g m kjøpmann Lars Helman i Bergen

2. Anders til Nageløyri (tidl. Bruvoll)

3. Dominicus, handelsmann på Årdalstangen

4. og 5. Bernt og Anna vet vi ikke noe om

 

Bernt Nagel, viselagmannen i Stavanger er nevnt der flere ganger 1683-1701 og det var hans datter som var gift med Hilmann (borger i Stavanger) - ikke Bernt Nagel i Sogn som sannsynligvis er han som dør i Bergen 1679.

 

1.8.1691 (Kiellands samlinger, pakke 2 nummer 3, Erichsen, 1906, side 460 og HA med referanse til pantebok II side 38b) eide Berent de Nagel en sjøgrunn. Overført til svigersønnen Laurits Lauritsen Hilmann. Den lå mellom Eskel Bjermigs og avdøde Hans Pettersens grunner.

 

Manntall Stavanger 1701, 7 Rode:
Adrian Sl. Hans Pederssens er en encke, nærer sig af Spinde rocken.
Contraleuren Berent de Nagell Boer udj Bem.te Adrians Huusse en enckemand, alleene med l Pige.

Ikke nevnt i skattemanntallet 1702

 

Jeg tror altså at det blir vanskelig å få en fullgod oversikt over denne slekta uten at vi finner de skiftene som det henvises til. Men hvor i all verden kan de være? De må jo ha eksistert en gang når henvisningen kan være så konkrete som de er, f. eks.:

 "I 1645 var det skifte i "salig Arent Nagels bo". Enka og 8 barn er nevnt, og barna arvet tilsammen 1000 rd. etter faren." (Enken Else bor 1645 i Bergen.)

  

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Anita for nytt interessant innlegg!

 

Eg kan godt forstå frustrasjonen din over at me ikkje greier å finna dei ulike skifti det vert synt til i ymse kjelder.  Eg la inn eit spørsmål om dette til Statsarkivet i Bergen og fekk kjapt svar (http://forum.arkivverket.no/topic/196310-kvar-finn-ein-skifte-som-er-refererte-i-diverse-kjelder/), men vart vel ikkje so mykje klokare av den grunn...

 

Eg trur me kan vera samde om at viselagmannen i Stavanger og Magretha gift med Lars Hellmann IKKJE er born av Bernt Berntson i Kroken, men det hadde vore svært so spennande å sjå kva Wiesener har skrive om desse eldste generasjonane av Nagel-ætti!  Har du, Anita, eller andre, ein kopi av artikkelen hans frå 1932?

 

Elles har eg frå Inge Nygård motteke nye opplysningar om Mari Dominicusdotter og mann hennar. Jens Christenson KYSING, og eg har oppdatert Nagel-manuskriptet med dei nye opplysningane.

 

Her kjem siste versjonen av manuskriptet mitt for denne ætti:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Bernt Berntson Nagel, frå Bergen, var son av kemnar Bernt Nagel i Bergen og kona Anna Dominicusdotter Friis frå Bergen og f. i Bergen kring 1610.  Bernt kom til Kroken då han kring 1636 gifte seg med Metta Sørensdotter, enkja etter den føregåande brukaren på garden.  Bernt var ei tid fut og godsforpaktar i Kaupanger, men dreiv elles som gardbrukar i Kroken fram til stesopnen tok over midt på 1660-talet.

Bernt Nagel flytte kring 1665 som enkjemann til Bergen der han d. ?.12.1679.

     Bernt og Metta fekk sju born i lag:

1. Bernt Berntson Nagel, f. kring 1638,

 

     ¤¤¤¤¤ (n. Kroken 1663! – seinare lagnad?)

 

 2. Søren Berntson Nagel, f. kring 1640,

Søren Nagel flytte til Gulen der han kring 1684 gifte seg med enkja Gretha Asmusdotter f. Høyer, opphavleg frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hennar?)

 

Ho var dotter av

 

¤¤¤¤¤ (namn på foreldri hennar, yrke og bustad?)

 

og f.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hennar?)

 

¤¤¤¤¤ (ho hadde vore gift to gongar før, først med Albert Lampe op sidan med Fredrik Jung – skifte jan. 1683)

 

¤¤¤¤¤ (yrke og bustad for Søren og Gretha? – Furunes eller Byrknes i Gulen – inkl. 1701)

 

¤¤¤¤¤ (dødsfalli deira?)

 

¤¤¤¤¤ (born? – oppl.?)

 

 3. Dominicus Berntson Nagel, f. kring 1642, gifte seg første gongen kring 1669 med Metta Sørensdotter frå Døsen i Luster.  Ho var f. i Luster kring 1652.

Dominicus Nagel vart innskriven som student i Kiel i Tyskland i 1666, men flytte med denne første kona si til Årdalstangen i Årdal der han kring 1670 fekk privilegium til å driva handel.  Han fekk 7.9.1676 borgarskap som kjøpmann i Bergen, men vart buande på Årdalstangen der Metta d. våren 1692.  Kring 1695 gifte Dominicus seg att med Maren Hansdotter Ørbech frå Sørheim i Luster.  Ho var f. kring 1653.  Dominicus heldt fram som handelsmann på Årdalstangen der han d. 31.1.1704.  Maren Ørbech d. same staden 6.7.1738.  Dominicus fekk ti born, som alle var frå første ekteskapet:

a. Bernt Dominicusson Nagel, f. i Årdal kring 1670, vart gravlagd i Førde 4.11.1733.  Han gifte seg i Bergen kring 1699 med Kari Jensdotter Hauritz, dotter av Anna Magdalena, kjend som Lena Hansdotter Ørbech frå Sørheim i Luster (1646-    ).  Kari var f. i Bergen kring 1677 og vart gravlagd i Førde 25.6.1745.  Bernt Nagel fekk borgarskap i Bergen 1700, men miste om lag alt han eigde i bybrannen i 1702, og i 1706 flytte han og Kari til Gjerland i Førde der dei sidan var gjestgjevarar levetidi ut.  Dei fekk åtte born i lag, mellom anna denne dotteri:

- Kirstina Mette Berntsdotter Nagel (1713-1764), vart gift med gjestgjevar og handelsmann Johan Hansson Rue i Førde (1718-1769), son av fut og gardbrukarson Hans Johanson Rue frå Rønnei i Luster (1689-1729) (s.d.).

b. Lars Domincusson Nagel, f. i Årdal kring 1672, vart gravlagd i Bergen 27.5.1747.  Han gifte seg, uvisst kvar, kring 1702 med Anna Marie Andersdotter Lous frå København.  Ho var truleg f. i København kring 1680 og d. i Bergen kring 1728. 

 

     ¤¤¤¤¤ (ei kone hans vart gravlagd i Bergen 11.3.1747 – var han gift to gongar?)

 

     Lars Nagel tok 31.5.1703 borgarskap som kjøpmann i Bergen og var frå kring 1720 rådmann same staden der han budde levetidi ut.  Dei fekk minst seks born i lag, men ingen av dei voks opp.

c. Søren Dominicusson Nagel, f. i Årdal kring 1677, vart gravlagd i Bergen 6.7.1707.  Han gifte seg kring 1704, truleg i Finnås, med enkja Ingeborg Larsdotter, dotter av handelsmann og gjestgjevar Lars Madsson på Engesund i Fitjar (1643-1691), opphavleg frå Dalsøyri i Luster.  Ingeborg var f. i Fitjar kring 1674 og vart gravlagd i Bergen 1.12.1739.  Ho gifte seg første gongen kring 1696 med Lars Berntson Sandbech frå Sønstebø i Finnås.  Han var f. i Finnås kring 1665 og d. på Geitung i Finnås kring 1703.  Lars var fiskar, og han og Ingeborg budde som strandsitjarar på Geitung i Finnås, og der budde nok ogso Søren dei første åri han var gift med Ingeborg, men våren 1707 flytte dei til Bergen, der Søren livnærte seg som bordmålar.  Søren og Ingeborg fekk to døtrer i lag, men ho hadde òg tre born frå første ekteskapet sitt.

d. Metta Dominicusdotter Nagel (1679-1744), vart gift med landhandlar Christen Jensson Lemvig på Døsen i Luster (1670-1732).

e. Christopher Dominicusson Nagel (1681-1739), vart gift første gongen med gardbrukardotteri Christina Helene Andersdotter Ørbech frå Talle i Luster (1678-1705) (s.d.).  Sidan gifte han seg att to gonger, først med Maren Hansdotter Leyrdahl (1683-1726) og til sist med Johanna Nilsdotter Lax (1700-1785) (for desse ekteskapi, sjå òg under Talle i Luster).

f. Anna Dominicusdotter Nagel (1683-1748), vart gift med gardbrukar Hans Andersson Ørbech i Nattviki i Årdal (1675-1752), opphavleg gardbrukarson frå Talle i Luster (s.d.).

g. Kirstina Dominicusdotter Nagel, f. i Årdal kring 1685, d. i Bergen kring 1729.  Kirstina gifte seg i Årdal kring 1703 med Peder Jensson Klingenberg frå Amla i Sogndal, sidan kjend som Peder Amløe.  Han var f. i Sogndal kring 1682 og vart gravlagd i Bergen 15.4.1763.  Peder og Kirstina var gardbrukarar i Amla øvre til dei i 1718 flytte til Bergen.  Peder tok 2.12.1720 borgarskap i Bergen som kjøpmann, men var frå sist på 1730-talet gjestgjevar i Ulvik.  Han og Kirstina fekk femten born i lag.

h. Mads Dominicusson Nagel, f. i Årdal ?.6.1687, vart gravlagd i Årdal 4.10.1724, ugift.

i. Clara Dominicusdotter Nagel (1689-1742), vart gift med gardbrukar Peder Jensson Lemvig på Fuhr i Luster (1678-1761).

j. Mari Dominicusdotter Nagel, f. i Årdal kring 1691, vart gravlagd i Bergen 25.6.1767.  Ho gifte seg på Svanøy i Kinn 6.12.1712 med enkjemannen Jens Christenson Kysing, opphavleg frå

 

     ¤¤¤¤¤ (kvar oppvaksen?)

 

     Han var f.

 

     ¤¤¤¤¤ (fødestaden hans?)

 

     kring 1663 og d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans? – før 1737!)

 

     Jens var sorenskrivar over Svanøy birk og budde på Svanøy i Kinn, men som enkje flytte Mari til Bergen.  Jens Kysing fekk i alt fem døtrer; av dei var fire frå andre ekteskapet med Mari Nagel.

 4. Margretha Berntsdotter Nagel, f. kring 1644,

 

     ¤¤¤¤¤ (ukjend lagnad!)

 

 5. Anders Berntson Nagel, f. kring 1646,

Anders Nagel gifte seg

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli deira?)

 

med Aasta Knutsdotter Glad frå Vik.  Ho var dotter av sokneprest Knut Christopherson Glad i Vik, opphavleg frå Vågå, og andre kona Maria Bertelsdotter Mule frå Oslo og f. i Vik kring 1652. 

 

¤¤¤¤¤ (sjekka alderen hennar?)

 

Anders og Aasta slo seg ned som gardbrkarar på Brudevoll i Sogndal, ein gard som etter Anders vart nemnd Nagløyri, og derifrå vart Anders gravlagd 23.9.1698.  Aasta gifte seg att

 

¤¤¤¤¤ (oppl.?)

 

og d. i Sogndal hausten 1709.  Ho fekk tre døtrer, som alle var frå første ekteskapet med Anders Nagel:

a. Metta Andersdotter Nagel, f. i Sogndal kring 1683, d. i Bergen kort før mor si hausten 1709.  Ho gifte seg kring 1704 med enkjemannen Jacob

 

     ¤¤¤¤¤ (patronym? – etternamn Grotjohan?)

 

     Grotjan frå

 

     ¤¤¤¤¤ (opphavet hans? – tysk!)

 

     Han var f.

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hans?)

 

     og vart gravlagd i Nykyrkja i Bergen 21.2.1744.  Han gifte seg minst ein gong til etter at Metta fall ifrå.  Jacob var kjøpmann i Bergen og fekk visstnok i alt tre døtrer, to av dei frå dette tredje ekteskapet hans med Metta.

b. Mari Andersdotter Nagel (1685-1744), vart gift med gardbrukar Lasse Arneson i Opheimshaugen i Hafslo (1681-1751) (s.d.).

c. Cecilia Andersdotter Nagel, f. i Sogndal kring 1688, vart gravlagd i Bergen 21.7.1759.  Ho gifte seg

 

     ¤¤¤¤¤ (etter 1709)

 

     med Amling Hansen frå

 

     ¤¤¤¤¤ (kvarifrå?)

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hans?)

 

     Han vart gravlagd i Bergen 15.2.1730.  Amling var øltappar, og han og Cecilia budde i Bergen levetidi ut.  Dei fekk visstnok fem born i lag, mellom anna denne dotteri:

- Cecilia Nagel Amling (1723-1754), vart gift med kjøpmann Ludvig Christopherson Lemvig i Bergen (1724-

 

     ¤¤¤¤¤ (dødsåret? – 177?)

 

     ), opphavleg frå Sanden (Christianeslyst) i Hafslo (s.d.).

 6. Anna Berntsdotter Nagel, f. kring 1648,

Anna Nagel gifte seg første gongen kring 1684 med enkjemannen Hans

 

¤¤¤¤¤ (farsnamnet hans?)

 

Findmann frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hans?)

 

f. i Kjelvik i Finnmark

 

¤¤¤¤¤ (kva år?)

 

Han hadde vore gift to gonger før,

 

¤¤¤¤¤ (1st kring 1670 med Karen Diurhuus, f. kring 1645, d. 1675, 2nd kring 1676 med Gjertrud Pedersdotter Finde, d. i Førde kring 1683)

 

Hans tok 30.3.1676 borgarskap i Bergen og slo seg ned som handelsmann (kremmar) i Sjøholen i Førde, men d. der 9.4.1689.  Anna gifte seg so kring 1692 att med Anders

 

¤¤¤¤¤ (farsnamnet hans?)

 

Finche frå

 

¤¤¤¤¤ (opphav og fødsel?)

 

Anders heldt fram som landhandlar (kremmar) i Sjøholen i Førde. 

 

¤¤¤¤¤ (lagnad?)

 

¤¤¤¤¤ (born? – oppl. om dei?)

 

 7. Metta Berntsdotter Nagel, f. kring 1650,

 

     ¤¤¤¤¤ (d. 1661?)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar nok ein gong so mykje for all den gode hjelpi med å samla trådene når det gjeld denne ætti!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Eg ønskjer i kveld å henta fram att denne utfordrande huslyden frå 1600-talet som har stått uendra sidan april 2015.  Kanskje er det ikke so mykje å leggja til i soga om denne Nagel-ætti, men det ville forundra meg mykje om ikkje nokon i Brukarforum har vore borti ein og annan av følgjande medlem av denne huslyden?

 

* Bernt Berntson Nagen (1638-    ) med ukjend lagnad?

 

* Søren Berntson Nagel (1640-    ), gift med enkja etter Albert Lampe og Fredrik Jung i Gulen?

 

* Margretha Berntsdotter Nagel (1644-    ) med ukjend lagnad?

 

* Anna Berntsdotter Nagel (1648-    ), gift med Hans Findman og sidan med Anders Finche, båe kremmarar i Førde?

 

Elles er manuskriptet mitt pr. i dag stort sett identisk med manuskriptet attgjeve i innlegg #7 ovanfor!  Kanskje burde eg leggja ut einskilde delar av denne ætti som eigne tema...

 

Eg takkar på ny so mykje for alle gode tips om denne huslyden!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Christian Arentz

#7, #8 Jeg har tidl. notert følgende:

 

1. Bernt Berntson Nagel, f. ca. 1642/45 i Ytre Kroken, Hafslo, Sogn og Fjordane, sønn av Bernt Berntson Nagel og Metta Sørensdotter

 

     ¤¤¤¤¤ (n. Kroken 1663! – seinare lagnad?)

 

Hvis det er samme mann var han renteskriver København, lagmann Båhus 1678, veier/måler s.st. 1688, og kontrollør i Stavanger 1697-e.99.

 

Død 22 aug. 1704.

 

Han skal ha vært g. 1674 i København m. Dorothea Heinrichsdatter von Howen f. i Lübeck.

En datter Christina Mette Berntsdatter Nagel g.m. Johan Rue f. 1718.

 

 

Litt tilleggsinformasjon om Bernt Berntsen Nagel f. ca. 1638:

 

Forordnet 12. juni 1678 til embetet som lagmann ved Båhus amt og festnings lagstol etter Jochim Lambert. Bestallingen ble imidlertid utsatt til fredeligere tider ville inntreffe. Under Gyldenløvefeiden (den skånske krig) rykket den norske hær inn i Båhus (som da hadde vært svensk siden amtet og festningen ble avstått til Sverige 18. mars 1658), men klarte ikke å gjenerobre Båhus festning. I krigsårene hadde Båhus lagstol lagmann forsåvidt som han var tilsatt, men ikke bestallet. Gyldenløve-feiden sluttet med freden i Lund 26. sept. 1679, og etter den tid har Båhus definitivt vært svensk landområde.
 
Samme Bernt de Nagel som utstedte adkomstbrev og skjøte på Ottøy til Laurits Friis ??
 
Samme som 18. mars 1689 (Erichsen, Samlinger til Stavangers historie, bind 2, 1906, side 450) solgte en øde grunn som het Osmund-Marthes grunn ved avdøde Anders Søfrenses og Jørgen Hehrs til  Peder Berntsen?
 
Samme som viselagmann Berent de Nagel som 14. okt. 1691 (Kiellands samlinger, Stavanger bibliotek, pakke 2 nummer 3) solgte en hage ved Kleven i Stavanger, med naboer Kort Højers hage, Gunder Størkersens hage i nord og byfogden?
 
Overførte 1. aug. 1691 (Kiellands samlinger, Stavanger bibliotek, pakke 2 nummer 3) en sjøgrunn i Stavanger til (svogeren?) Lauritz Lauritzen Hilmann. Den lå mellom Eskel Bjermigs og avdøde Hans Pettersens grunn.
 
Noen andre som kan stadfeste dette?
 
mvh
Christian

 

 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Christian Arentz

#7, #8 forts. Jeg har tidl. notert følgende:

 

Søren Berntson Nagel, f. ca. 1638 Ytre Kroken, Hafslo, Sogn og Fjordane, sønn av Bernt Berntson Nagel og Metta Sørensdotter

 

Søren Nagel flytte til Gulen der han kring 1684 gifte seg med enkja Gretha Asmusdotter (Amundsdatter?) f. Høyer

 

 

og f. 1645

 

 

¤¤¤¤¤ (ho hadde vore gift to gongar før, først med Albert Lampe op sidan med Fredrik Jung – skifte jan. 1683)

 

¤¤¤¤¤ (yrke og bustad for Søren og Gretha? – Furunes eller Byrknes i Gulen – inkl. 1701)

Ant. samme som sa opp sitt borgerskap i Bergen ca. 1688 og bodde 1691 på gården Furnæs i Børtnes (enten Furenes i Gulen, eller Furenes i Bygstad sogn, Indre Holmedal) (Børtnes i Gulen)?
Ant. samme som Søren Nagel, 56 år gammel husmann på Bierchenes i Efvindvigs (= Byrknes i Gulen?) i Prestemanntallet 1701 for Søndre Bergenhus amt.
Gulen hørte til Nordhordland frem til 1773.

 

 

 

 

¤¤¤¤¤ (dødsfalli deira?)

​Søren begr. i Bergen NK 6 Jul 1707, Mette begr. i Bergen NK 28 mars 1718

 

Litt tilleggsinformasjon om Søren:

 

Eide ant. fiskerett i Ølnes elv.
Ant. s.s. er n. 27. okt. 1677 i sak reist av (broren?) Anders Berntsen Nagel som eier av Brudevold (Indre Sogn Tingbok nr. 10, s. 39)
Ant. samme som var Borger i Bergen, nevnt i tingbok for Nordhordland 1685.
 
Andre som kan bekrefte ovenstående?
 
mvh
Christian

 

 

 

 

Endret av Christian Arentz

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Christian Arentz

#7, #8 nok en gang

 

Jeg har tidl. notert følgende:

 

Margretha Berntsdotter Nagel (1638-) Ytre Kroken, Hafslo, Sogn og Fjordane, død i Bergen, datter av Bernt Berntson Nagel og Metta Sørensdotter

Bevilling av 12 (22?) des. 1683​ til ekteskap i Stavanger med Kjøpmann i Bergen, handelsborger i Stavanger f. ca. 1650 Laurits (Lars) Lauritsen (Larssøn) Hillman.

4 barn: Helle (g.m. Anna Isachsd. Buchoff), Karen, Gabriel, Lars (g. 3x). (Har en del mer om disse).

 

Litt tilleggsinformasjon om Lars Hillmann:

 

Stavanger borgerbog 1436-1850, side 75. Bosatt i Stavanger 1691. Kjøpmann i Bergen?
 
Ant. s.s. 24. jan. 1729 hadde hus og hage i Stavanger v.s.a. Peder Mogensen Wendels hus og grunn med tilliggende sjøgrunner og hagegrunner ovenfor Strandgaten, og 2 hus bortenfor kontrollør P Saxes hus og grunn, hvis nabo P.M. Wendel pantsatte sin eiendom til Laurs Smith (Kielland, pakke 2 nummer 3, side 105).
 
Bror av presten Christen Lauritsson Hilmann, g.m. Anne Sørensdatter Hoffmann fra Jelsa/Finnøy?
 
Andre som kan bekrefte/avkrefte dette??
 
mvh
Christian

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Terje E Skrolsvik

Til orientering tror jeg mesteparten av dette er samlet i Sollieds arkiver på Statsarkivet i Bergen. Dessverre er det ikke filmet. Der ligger det mappe på hver slekt de forsket på. Har selv benyttet de papirene noen ganger. Med gode henvisninger til hvor de har gjort sine funn.  

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Christian Arentz

Og til slutt: igjen, #7, #8:

 

 

Jeg har tidl. notert følgende:

 

Anna Berntsdotter Nagel (1648- , gift med Hans Findman og sidan med Anders Finche, båe kremmarar i Førde?

Død mellom 1694 og 1708 i Førde.

​Gift 1) ca. 1684 m. borger og kremmer i Sjøhålen, Førde Hans Anderson Findman f. i  Kjelvik, Finnmark, død 9 april 1689 i Førde, Sunnfjord, Sogn og Fjordane i hans 3. ekteskap, gift 2) før 1693 m. kremmer, Sjøhålen, Førde m. Anders Finche, d. 1708 som overtok kremmerleiet etter hustruens avdøde mann.

 

Litt tilleggsinformasjon om Hans Anderson Findman: Bergensborger fra 30. mars 1676. Anført  i lensmann Jens Nedrebøs dagbok: "Anno 1689 døde den 9. april min gode Wen Hans Findmand. Gud glæde hans siel i Himmeriges Rige." (Førde bygdebok 2 2: Gardssoge og soga om folket, side 267). Epitaphium m. hans 2 hustruer i Førde kirke.

 

mvh

Christian

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Knut Bryn

Under omtalen av Anders Berntson Nagel står foreløpig:

 

Anders og Aasta slo seg ned som gardbrkarar på Brudevoll i Sogndal, ein gard som etter Anders vart nemnd Nagløyri, og derifrå vart Anders gravlagd 23.9.1698.  Aasta gifte seg att

 

¤¤¤¤¤ (oppl.?)

 

Aasta giftet seg som enke med den kjente Nils Dankertsen Kvithovud (d. 1747) som bodde på Nageløren.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Christian, Terje og Knut for interessante og utfordrande innlegg!

 

Om de leser gjennom dei tidlegare innleggi i dette emnet, har det vore drøfta fleire gongar om kvar i Nagel-ætti me skal plassera desse «Naglane» i Stavanger:

 

** Bernt Nagel, prokurator og sidan kontrollør og viselagmann(?) i Stavanger, enkjemann i 1701, avliden i Stavanger 22.8.1704, eller gravlagd i Stavanger 29.1.1704, 75 år gamal

 

** Margretha Berntsdotter Nagel, gift i Stavanger desember 1683 med kjøpmann Lars Larsson Hillman i Stavanger.  Kan henda var ho den Margretha Nagel som vart gravlagd i Stavanger 8.2.1736 - ingen alder oppgjeven, men fem born er kjende:

 

*** Metta Larsdotter, døypt i Stavanger 29.5.1689

 

*** Karen Larsdotter, døypt i Stavanger 9.2.1691

 

*** Gabriel Larsson, døypt i Stavanger 9.9.1692

 

*** Maren Larsdotter, døypt i Stavanger 23.12.1693

 

*** Lars Larsson, døypt i Stavanger 2.10.1696

 

I innlegg #6 ovanfor nemner Anita etter Kielland at Bernt Nagel i Stavanger i 1691 overlet ein lokal sjøgrunn til svigersonen Lars Hillmann, og ser me på borni i denne Hillmann-huslyden, synest det, til tross for at eldste dotteri heitte Metta og logisk burde vera oppkalla etter Metta Sørensdotter i Kroken, at denne Margretha er altfor ung til å vera ei dotter av Berent Berentson Nagel i Kroken, som døydde i 1679.  Me veit at Metta Sørensdotter i Kroken skal vera fødd kring 1607, eller i alle fall ikkje stort seinare enn 1610, medan Margretha gift med Lars Hillmann ikkje kan vera fødd stort tidlegare enn 1660!!

 

I Innlegg #9 ovanfor nemner Christian at ein Bernt Berntson Nagel skal ha gift seg i København i 1674 med Dorothea Heinrichsdotter von Howen, fødd i Lübeck.  Dei skal so ha hatt ei dotter:

 

** Christina Mette Nagel, som gifte seg med Johan Rue, fødd(!) 1718

 

Her er det heilt klart ei samanblanding:  Det var Bernt Dominicusson Nagel i Førde (1670-1733) som hadde dotteri Kirstina Mette Berntsdotter Nagel (1713-1764), gift med gjestgjevar Johan Hansson Rue i Førde (1718-1769)!

 

Denne Bernt Nagel frå 1678 ha vore lagmann ved Båhus (Bohus) amt!?

 

Dersom Bernt Berntson Nagel var far til Margrethe gift 1683 med Lars Hillmann, må Margrethe ha vore frå eit tidlegare ekteskap...!  Eller, som EG trur; Bernt Nagel i Stavanger må vera Bernt ARNTSON Nagel...!  Delgobe synest tru nettopp det!!

 

Dette er interessante linjer å følgja opp, kanskje særleg denne vigsi i 1674 og lagnaden til dotteri Christina Mette!?  Kvar budde ho?

 

Det hadde vore svært so interessant å sjå den artikkelen som A. M. Wiesener skreiv om dei eldste leddi i Nagel-ætti i Bergens historiske forenings skrifter nr. 38 frå 1932, men er det nokon som har kopi av denne eller kan skaffa oss ein?

 

So vil eg gjerne få kommentera Knut sitt innlegg #14 ovanfor:

 

Eg har litt vanskar med denne «kjente Nils Dankertsen Kvithovud (d. 1747) som bodde på Nageløren».  Kanskje nokon kan hjelpa meg vidare her?

 

** På Bruervold i Sogndal finn me i 1791 som ei‘aste oppsitjar Niels Christen, borgar, 35 år gamal: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=1701nba&gardpostnr=15093&merk=15093#ovre

 

** På St. Jørgen i Bergen vart 1.6.1747 gravlagd frå «søfarendes hus» ein Niels Danchertsen: https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/267/pg00000000124770

 

Er dette same mann?  Og kva meir veit ein om han?

 

Eg takkar på ny for dei mange innspeli i dette emnet og ser fram til vidare debatt!

Endret av Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Eli Randmo

Det står ein heil del om Nils Kristen Dankertson Kvithovud i Sogndal bygdebok : allmen bygdesoge frå 1986. Boka er tilgjengeleg på Bokhylla.no, men kan ikkje lesast i utlandet. Eg sender artikkelen til deg på epost. Eg skal også scanna deler av Wiesner sin artikkel frå Bergens historiske forenings skrifter frå 1932.

 

Informasjon om Nils Kristen Dankertson Kvithovud i digitale oppslagsverk:
 

Allkunne: http://www.allkunne.no/framside/fylkesleksikon/kommunar-i-sogn-og-fjordane/sogndal/nils-christen-dankertson-kvithovud/1917/78990/

Norsk biografisk leksikon: https://nbl.snl.no/Nils_Hvithoved

NRK Sogn og Fjordane, fylkesleksikon : http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/fylkesleksikon/2686364.html

 

Eli Randmo

.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Eli for eit interessant innlegg!

 

Eg kan i augneblinken berre seia eg gler meg til e-posten...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar Moe

Diplomsamlingen i UB Bergen hvor div. Nagel er nevnt, også vedrørende eiendomskifte etc i indre Sogn.

 

http://spesial.b.uib.no/files/2013/03/komplett-diplomkatalog2endret1.pdf

 

Hvis ikke søkefunksjonen virker så er det Årstallene 1615, 1635,1642, 1649, 1656, 1675, 1681, 1745, 1799 som er aktuelle.

 

Nå har du sikkert disse informasjonene fra før, men legger den nå inn om så ikke skulle være  tilfelle.

 

Mvh

Ivar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Eli for mottekne sider frå Sogndal bygdebok og likeins frå artikkelen til A. M. Wiesener.

 

Eg har no skumlese artikkelen til Wiesener og attgjev dei delane av denne som er relevante for problemstillingi vår:

 

Han tek til med Bernt Nagel som i 1592 tok borgarskap i Bergen og som sidan vart kemnar i Bergen.  Wiesener kjenner ikkje namnet til kona hans, men ho er sidan vorti definert som Anna Dominicusdotter Friis.  Han kjen ner sikkert til fem born etter Bernt Nagel, fødde mellom 1593 og 1610:

 

* Dominicus Berntson Nagel, f. kring 1593, d. i Bergen kring 1644/45 - ein son Jan (Johan)

 

* Arent Berntson Nagel, f. kring 1594, d. i Bergen kring 1640 - åtte born, mellom anna denne sonen:

 

** Bernt Arentson Nagel, f. kring 1628, kom i 1660-åri til Tolsgard i Årdal i Sogn og budde der i 1666, 38 år gamal med to søner, Arent (9) og Henrik (6).  Bernt er innblanda i ein del lokal eigedomshandel i Sogn, men er ikkje nemnd etter 1682.  Viktig for oss er ein «bisetning» om at Bernt, ved broren This Nagels truloving i 1662, er nemnd Bernt de Nagel som militær offiser!  Lagnadane til sønene er ukjende!

 

* Helcke Berntsdotter Nagel, f. kring 1600, gift på 1620-talet med apotekar Cornelius Janson de Lange - omhandla i eit eige avsnitt!

 

* Clara Berntsdotter Nagel, f. kring 1604, gift, truleg i 1635, med Lars Sørenson «Heiberg»

 

* Bernt Berntson Nagel, f. «i tiden 1600-1610», døydde i Bergen (skal vera gravlagd i Bergen) 20.12.1679.  Bernt flytte til Kroken i 1636 og vart gift med enkja Metta Sørensdotter «Heiberg», som hadde to born frå første ekteskapet sitt med Jan Teiste.  I samband med salet av ein eigedom i Bergen i 1693 er Bernt de Nagels ervingar oppremsa fem: Dominicus Nagel, Bernt Nagel, Søren Nagel, Anders Nagel og Anna Nagel gift med Anders Finck.  So kjem lista over dei sju borni deira, og der seier Wiesener at rekkefølgja er «uviss»:

 

** Margretha Berntsdotter Nagel, f. kring 1638, d. barnlaus før 1693.

 

** Dominicus Berntson Nagel, f. kring 1640, d. i Årdal 1702, priviligert handelsmann i Årdal, ti born.

 

** Bernt Berntson Nagel, «eller som han senere kalder sig, Bernt de Nagel», f. i 1640-åri, nemnd ved forliket med halvbroren Jan Teiste i 1663, då kalla Bernt Berntson Nagel «den unge».  So vidare: «Berent Nagel gik embedsveien.  Omkring 1666 er han begyndt som underordnet skriver i Rentekammeret i Kjøbenhavn, hvor han ved kgl. missive til Kammerkollegiet av 9. desember 1673 blev ansat som renteskriver.  I de 4 aar, 9. desember 1673 til 9. desember 1677, tjente han for en aarlig løn av 300 rd., hvorav han fik størsteparten i assignationer paa norske embedsmænd.»  I 1672 underskreiv han eit brev med «Bernhard Nagel».  «Ved kgl. bevilgning, dat. Kjøbenhavn 9. april 1674, fik han tilladdelse til at vies i huset med Dorothea Henrichsdatter von Howen av Lübeck.»  I 1678 fekk Gyldenløve kongebrev om «at forordne Vores Renteskriver Bernt Nagel til lagmand i Baahus amt».  Men sidan Bohus vart i svensk eige, «blev Berendt de Nagel 20. mars 1680 i stedet beskikket til vice-lagmand i Stavanger».  Han vart sidan, 24.7.1688, utnemnd til «veier og maaler» i Stavanger, medan han i 1697 vart utnemnd til kontrollør ved Stavanger tollstad.  «Han døde i sit embede som veier og maaler i Stavanger 22. august 1704.»  Vidare skriv Wiesener om dotteri hans Bernt, Margretha som 22.12.1683 fekk kongeleg bevilling til å verta gift i huset med Lars Larsson Hillmann.

 

** Søren Berntson Nagel, f. ca. 1640-åri, budde i Sogn, men er nemnd borgar i Bergen i fleire skøyter frå 1680-åri.  Interessant er å merka seg om kona Gretha: «Det er visstnok hende, Margrethe Høyer, som blev begravet i Nykirken 28. mars 1718.»

 

** Anders Berntson Nagel, f. ca. 1650-åri og d. i Sogndal 1698, gravlagd 23.9.

 

** Mette Berntsdotter Nagel, d. 1661

 

** Anna Berentsdotter Nagel, d. i Førde mellom 1694 og 1708, gift med Hans Findmand og sidan med Anders Finche som d. i 1708.

 

Wiesener er svært so overtydd om at det var Bernt Berntson Nagel frå Kroken som hamna i Stavanger og ikkje Bernt Arentson Nagel frå Bergen.

 

Eit par moment i denne samanhangen:

 

* Delgobe meiner det var Bernt Arentson Nagel som vart lagmann og døydde i Stavanger i 1704.

 

* Jon Laberg i bygdeboki for Årdal seier at Bernt Arentson Nagel laut flytta frå Tolsgarden i Årdal alt i 1669, og han meiner det var denne Bernt som hamna som viselagmann i Stavanger!

 

* Men kanskje det mest «vektige» argumentet her er gravferdi til «forrige lefmand Berent Nagel» 29.1.1704 i Stavanger, 75 år gamal, sjå høgre side, andre spalte nesten heilt oppe: https://media.digitalarkivet.no/view/15871/106

 

Min konklusjon på dette må vera at Wiesener har «blanda» dei to fettrane Bernt Arentson Nagel og Bernt Berntson Nagel, og det kanskje viktigaste spørsmålet for meg å avklara no, er følgjande:

 

** Kven av dei to var det som i København kalla seg Bernhard Nagel og som gifte seg med Dorothea Heinrichsdotter von Howen frå Lübeck?  Og vidare, dersom det var Bernt Berntson Nagel, kvar vart det av dei??

 

Eg takkar på ny for alle gode innspel i denne saki og tek gjerne imot fleire kommentarar!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Knut Bryn

Det står ein heil del om Nils Kristen Dankertson Kvithovud i Sogndal bygdebok : allmen bygdesoge frå 1986. Boka er tilgjengeleg på Bokhylla.no, men kan ikkje lesast i utlandet. Eg sender artikkelen til deg på epost. Eg skal også scanna deler av Wiesner sin artikkel frå Bergens historiske forenings skrifter frå 1932.

 

Informasjon om Nils Kristen Dankertson Kvithovud i digitale oppslagsverk:

 

Allkunne: http://www.allkunne.no/framside/fylkesleksikon/kommunar-i-sogn-og-fjordane/sogndal/nils-christen-dankertson-kvithovud/1917/78990/

Norsk biografisk leksikon: https://nbl.snl.no/Nils_Hvithoved

NRK Sogn og Fjordane, fylkesleksikon : http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/fylkesleksikon/2686364.html

 

Eli Randmo

.

 

Legg merke til at det i Allkunn-boka og NRKs fylkesleksikon står at Nils Kvithovud giftet seg med en datter av Anders Berntsen Nagel mens det i bygdeboka står at han giftet seg med enka etter den samme Anders. Det er nok det siste som er korrekt.

 

Videre står det bl.a. i Norsk Biografisk leksikon at "kjæresten" til Nils deltok i opprøret mot den ekstraordinære skatten og at hun het Anna Margareta Jørgensdatter. Dette henger tilsynelatende ikke sammen, men forklaringen er at den første kona til Nils døde i 1709 og at han som enkemann giftet seg på nytt (med Anna Margareta).

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Knut Bryn

So vil eg gjerne få kommentera Knut sitt innlegg #14 ovanfor:

 

Eg har litt vanskar med denne «kjente Nils Dankertsen Kvithovud (d. 1747) som bodde på Nageløren».  Kanskje nokon kan hjelpa meg vidare her?

 

** På Bruervold i Sogndal finn me i 1791 som ei‘aste oppsitjar Niels Christen, borgar, 35 år gamal: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=1701nba&gardpostnr=15093&merk=15093#ovre

 

** På St. Jørgen i Bergen vart 1.6.1747 gravlagd frå «søfarendes hus» ein Niels Danchertsen: https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/267/pg00000000124770

 

Er dette same mann?  Og kva meir veit ein om han?

 

Jeg regner med at de sidene Lars har fått av bygdeboka for Sogndal, gir tilstrekkelige svar på disse spørsmålene. Nils het altså "Nils Christen, hadde Dankertsen som patronym og "Kvithovud" som tilnavn.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Christian Arentz

#19: såvidt jeg kan bedømme var Margretha som 22.12.1683 fekk kongeleg bevilling til å verta gift i huset med Lars Larsson Hillmann datter av Bernt Benrtsen Nagel og Mette Søfrensdatter Heiberg?

 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Christian Arentz

#19 forts.

 

Som du skriver foran var vel ** Anders Berntson Nagel, f. ca. 1650-åri og d. i Sogndal 1698, gravlagd 23.9. g.m. Aaaste Knudsdatter Glad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Christian Arentz

#15, du har sikkert rett Lars,

 

"Her er det heilt klart ei samanblanding:  Det var Bernt Dominicusson Nagel i Førde (1670-1733) som hadde dotteri Kirstina Mette Berntsdotter Nagel (1713-1764), gift med gjestgjevar Johan Hansson Rue i Førde (1718-1769)!

 

Jeg har ikke funnet hennes fødselsår i 1713, men i stedet en eldre? søster av samme navn: Christina Mette Berntsdatter Nagel døpt 28 Apr 1702 i Bergen NK, Faddere:  Anders Fincke, Christopher Nagel, Dorethe Olsdatter, Christina Alstrop og Anna Heiberg.

 

Dessuten fant jeg to barn til: Dominicus Berntsøn Nagel døpt 14 Mar 1700, Faddere: Christen Habor (Harboe?), Anders Heiberg, Laris Nagel, Torber Andersd. Heiberg, Mette Pedersdat. Hanning

 

og Anna Maria Berntsdatter Nagel, ​døpt 26 Apr 1707 i Bergen NK, Faddere: fru Bispinden Dorethea Vandel, Maren Hansdatter Leyrdal (farbror Christoffers hustru), Kistina Helena Paust, Borgemester Claus Fasting, og Søren Nagel.
 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Først ein hjarteleg takk til Knut for fleire innlegg om Nils Kvithovud i Sogndal.  Opplysningane om han er no komne på plass hjå meg!

 

Og so ein hjarteleg takk til Christian for fleire kommentarar kring ætti etter Bernt Nagel.

 

* Det som er heilt klart, er at den Margretha Berntsdotter Nagel som gifte seg med Lars Hillmann i Stavanger var dotter av viselagmannen.  Dette går tydeleg fram hjå Wiesener som seier: «Lauritz Lauritzen Hilleman sees 6. august 1691 at tinglyse i Stavanger er kjøpebrev paa en søgrund paa Stranden, som hans værfader Sr. Berent de Nagel til ham har afhændet, dateret 1. aug. s.a.».

 

* Og som eg har skrive ovanfor i innlegg #19: «I samband med salet av ein eigedom i Bergen i 1693 er Bernt de Nagels ervingar oppremsa fem: Dominicus Nagel, Bernt Nagel, Søren Nagel, Anders Nagel og Anna Nagel gift med Anders Finck.»  Dersom Margretha gift Hillmann hadde vore ei dotter av Bernt Berntson og Metta Sørensdotter, ville ogso ho ha vore nemnd i samband med dette salet!

 

So eg kan vanskeleg sjå noki anna løysing enn at me talar om tre stk. Bernt Nagel:

 

** Bernt Berntson Nagel (1610-1679) - busett på Kroken i Hafslo, men døydde i Bergen

 

** Bernt Arentson Nagel (1628-1704) - busett i Årdal i 1660-åri og sidan viselagmann i Stavanger, og

 

** Bernt Berntson Nagel (1640?-etter 1693) - son av Bernt Nagel på Kroken og kan henda han som i 1674 gifte seg i København med Dorothea Heinrichsdotter von Howen frå Lübeck.

 

Eller er det nokon som har andre forslag til tolking av dei føreliggjande kjeldene?

 

Eg takkar på ny for alle gode tips om denne ætti!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.