Jump to content
Arkivverket

[#70594] 3 søsken Kjelstrup i Molde på 1700-tallet - hvor kom dei fra


Håvard Moe

Recommended Posts

Oppfølging av tråd i gammelt forum: http://forum.arkivverket.no/topic/155949-70594-3-soesken-kjelstrup-i-molde-paa-1700-tallet-hvor-kom-dei-fra

 

John H. Aarønes skriv:

 

Maren Jensdatter Kjelstrup Død 1779
Gift 1. gang 12/8 1739 i Verdal med Henrich Andreas Grandt Gift 2. Gang med hospitalkirurg på Rechnes hospital Johan Christopher Schiobelt.
 
Elisabeth Kjelstrup - Skifte 9/5 1772
Gift 1. gang med Peder Larsen Kronborg
Gift 2. gang med Jens Lossius
Molde Skifteprt. 1 p. 743 : 1772 9/5 holdt Skifte efter afdøde Elisabet Kjelstrup her paa Molde til Skifte for hendes 3de Sønnebørn1/ Lars Lossius 20 Aar2/ Johan Christopher Lossius, 18 Aar3/ Sønnedatteren Mette Bergitha Lossius, 12 Aar.
 
Jeremias Kjelstrup(ca. 1700 – 11/5 1764)
Gift 26/3 1743 i Skogn med Conradine Schjelderup.Jeremisas var tollbetjent i Molde i 1752.
 
Men hvem var foreldra til disse tre søskena?

 

Eg lurer litt på desse sønnebarna til Elisabeth Kjelstrup. Ut frå alder må dei vere born av ein sønn frå fyrste ekteskap med Peder Larsson Kronborg (eller før det), ettersom sønneborna er født like etter Elisabeth sitt andre ekteskap. Var det vanleg å ta namn etter steforeldre?

 

Denne sonen er vel den sonen Lars Pedersson Kronborg som er nemnt i skiftet etter Peder Larsson i 1750 ("den afdødes efterladte eene Søn Lars Pedersøn Kronborg."), sjølv om det ikkje står klart at han var deira felles son.

 

 

Om opphavet har eg lite handfast, med unntak av innfølsla i Gløersen: Dødsfall i Norge: Schobelt, Maren Kielstrup, E. efter feltskjær s., d. Molde 5/4 1779, fl. arv. der, dessuten endel brødrebarn i Thm., Selbo og Nordland - T 22 pk"

 

Kven kan så desse brødreborna vere? Om vi ser på det som er posta i den gamle tråden har ein antatt at desse tre Molde-Kjelstrupane har vore sysken og born av hytteskrivar Jens Jensson Kjelstrup på Svorkmo. To av dei antatte brødrene til Maren har tilknytning til Selbu-verket:

- Frantz Jensson, f. 1697 i Orkdal d. 1738 i Selbu, er nok den bergskrivar og "directeur" Frantz Kjelstrup som er nemnt på Selbuverket i 1730-åra (sjå m.a. link). Han skal ha vore gift to gonger, og hadde truleg minst ein son på Selbu-verket, Stiger Peder Enge Kjelstrup (d. 1764 i Meråker). Understiger Frantz Kjelstrup nemnt i 1786 er truleg den Frantz Pedersson som er 7 år ved skiftet etter faren i 1764.

- Jeremias Kjelstrup er nemnt i Selbu 1737-38, og er som eg har posta i denne tråden truleg same mann som tollbetjenten i Molde nemnt over.

 

Som det går fram av skiftet etter Jeremias som er sitert frå i den andre tråden hadde han born etablert i Trondheim.

 

Kor kjem så Norland inn i bildet? Ein anna son av hytteskrivaren, og antatt bror av desse er Jens Jensson d.y., f. 1695 i Orkdal d. 1724 i Praha. Han hadde tre døtre der i alle fall den eine var gift i Trondheim, og ei vart gm. sokneprest i Saltdal, seinare Rørstad i Nordland; i tillegg var det ein son Claus Christian Kjelstrup (f. 1720 i Trondheim, d. 1783 i Rødøy, Nordland) som studerte i København og tok teologisk embetseksamen i 1744. Han  var sokneprst i Hammerfest 1750-1767, deretter i Rødøy fram til sin død i 1783.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Eg har i dag kikka nærare på denne Elisabeth Kjelstrup og konklusjonen min så langt er vel at ho ikkje kan ha vore gift med bakar Jens Lossius som m.a. påstått i den gamle tråden. Dette ekteskapet finn eg òg nemnt på Hitterslekt.no og på Moldeglimt.no. Oppgitt kjelde på Moldeglimt er 'Collin', som vel er postmester Collins oppteikningar.

 

I skiftet etter "afdøde Elisabet Kjelstrup her paa Molde" i 1772 er arvingane oppgitt å vere "hendes efterlevende tvende Sønne børn Nemlig 1. Lars Lossius 20 Aar gl: 2. Johan Christopher Lossius, 18 Aar gammel og 3. Sønne Datteren Mette Bergitha Lossius, 12 Aar gl."

 

På Hitterslekt er desse tre borna like godt oppgitt å vere born av Elisabet Kjelstrup og Jens Lossius og ikkje sønneborn. Dette kunne stemme kronologisk, ved at dei vart gift like hennar fyrste mann, Peder Larsson Kronborg, sin død i 1750. Studerer ein imidlertid andre oppføringer på moldeglimt er det fleire indikasjonar på at dette ikkje stemmer:

- I skiftet er syskena som nemnt kalla hennar sønne-born.
- Jens Lossius skal ha vore gift med ei dotter av Lars Larsen Blix, jfr. eit skjøte frå 1752.

- Jens Lossius er iflgj. kjelder nemnt på moldeglimt.no nemnt fram til 1768, medan "Karen Lucia sal. Jens Lossii Efterleverske, Indvaanerske her paa Molde" er nemnt 25/5 1769.

- I tillegg er det rimeleg å anta at Elisabeth ville vere i eldste laget i 1750-åra, da dei andre syskena vi kjenner alder på er født kring århundreskiftet...

 

Den siste spikreren i kista for denne teorien finn vi når vi sjekker manntalslistene frå ekstraskatten i 1762: Her finn vi på s. 18: "Jens Lossius og hustrue Karen Lucie Blix" og på s. 19: "Elisabeth Kielstrup og Maren Kielstrup".

 

Ut frå dette er min konklusjon at Elisabeth Kjelstrup ikkje var gift med Jens Lossius, og må ha hatt ein son før ekteskapet med Peder Larsson Kronborg. Denne sonen er far til dei tre borna i skiftet. Far til denne sonen bør da vere ein Lossius, men kven? Det er naturleg vis mulig at Jens Lossius og Elisabet Kjelstrup hadde ein tidleg son utanfor ekteskap, men det kan like gjere ha vore ein anna Lossius - men kven?

 

Eg har leita gjennom kyrkjebok for Veøy perioda etter dåpen til Lars, Johan Christopher og Mette Birgitte Lossius, men har ikkje klart å finne noko. Vi har vel heller ikkje noko indikasjon på kor dei er født...

 

Link to comment
Share on other sites

  • 4 years later...

Hei! Denne familien Lossius i Molde har også jeg grublet og søkt på i flere år nå! Det virker som en skikkelig nøtt å knekke.. (skal nevnes at jeg sliter med å tyde kirkebøkene fra rundt 1750, og lurer på om det mangler noen fra distriktet Veøy/Molde).

 

Det store spørsmålet for meg er som du også nevner; Hvem var foreldrene til de tre søskena Lars, Johan Christopher og Mette Bergitha Lossius? Elisabeth Kjelstrups sønnebørn. Og hvem er da bestefar? 

 

Mette Bergitha Lossius, f. ca 1760/62, er om kilder stemmer, min 4. tippoldemor. Jeg har notert at hennes to barn het Karen Elisabeth og Jens Olsøn Lossius. Datteren er født utenfor ekteskap, før hun gifter seg med Skipper Ole Jensøn på Indre Øksningan, Herøy i Nordland, og får sønnen Jens. Jeg tenker her på oppkalling etter evt Mettes foreldre/besteforeldre. Pluss det at borgerskapet i denne tiden tydeligvis rett som det er får barn utenfor ekteskap. 

 

Med bakteppe i den teorien du Håvard Moe har nevnt her tidligere; At Elisabeth Kjelstrups sønn fra 1 ste ekteskap, Lars, ikke nødvendigvis er født i dette ekteskapet. Han kan være født før ekteskapet med Peder Larsøn Kronborg. At far til Lars er en Lossius, kanskje ikke mr. Kronborg. Det kan jo være Jens Lossius, med tanke på oppkalling som nevnt over. 

 

Det vises til at Jens Lossius, Nils og Johan Christoffer Lossius har felles økonomiske interesser (Moldeglimt.no/moldefolk - Molde pantebok 1748-1823 og Molde Skjøde og Pantebog 1p 11 1749 5/5). Navnet er jo også felles, men hvorfor finner man ikke denne Jens Lossius i kirkebøkene? Han er en nøtt og et mysterium!

 

Jeg støtter meg til argumentene dine ang ekteskap mellom Elisabeth Kjelstrup og Jens Lossius. Postmester Collin sine skrifter er uklar her, det står et spørsmålstegn bak om de var gift. Jens Lossius var vel ikke gift med to borgerskaps kvinner samtidig heller, skulle man tro. Karen Lucia Blix står i alle fall nevnt ved flere tilfeller i Collins skrifter. 

 

En ting til jeg funderer på om dagen er; Hvilken Elisabeth Kjelstrup er søster til Maren Kjelstrup (gift 1. Grandt og 2. Schiobelt i Molde), og bestemor til de tre Lossius barna? Er det hun som er datter av Jens Jenssen Kjelstrup d.e. (f. 1670) og født ca 1700? Eller er hun datter av Jens Jenssen Kjelstrup d.y. (f. 1695) - Maria Elisabeth Jensdatter Kjelstrup født 2.01.1718? Det er ny viten for meg at det fantes to Elisabeth Kjelstrup'er. Noen som vet mer enn meg?

 

Denne slektshistorien har så mange lag og er så interessant, at jeg ikke helt klarer å la dem ligge der, uløst. Mitt håp er at flere fatter interesse for denne familien, og blir med å løse mysteriene. Er glad jeg kom over det du har skrevet her, Håvard Moe. Det legger seg stadig flere lag i denne historien. 

 

Fortsettelse følger, forhåpentligvis.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.