Jump to content
Arkivverket
Lars Østensen

Gammel bedaget prestekvinne i Stavanger 1633 med arvinger på Ure (Vrre) i Lofoten

Recommended Posts

Grete Singstad

Hennes søstersønn Christopher i Viken gjorde krav på arven etter hennes død.

 

Edited by Grete Singstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 3 Godt jobbet! Her fremkommer navn på flere av de som var involvert i arveskiftet samt bosted på dem. Det bør gjøre at det er mulig og nøste videre her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Jepp, dette her kan det bli interessant å se nærmere på, mange opplysninger å finne. Saken fortsatter på side 18a.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

En liten start:

- Anna Jørgensdatter ble født i Bergen.

- Annas søstersønn: Christopher Anthonssøn i Viken

- Staffan Jacobssøn sin mor var Maren Pedersdatter, datter av Peder Staffanssøn i Lofoten.

- Maren Pedersdatter var gift med Hr Hans Oluffsøn, «Guds Ords tiener» til Buksnes prestegjeld.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 7 STD under Buksnes:

 

1626-1635
Hans Olsen
Han er omtalt i lensregnskapets odelsliste i 1628, i 1631 og i 1635. I 1626 betalte Hr Hans Olsen på Buksnes, Mads Offesen og Christen på Værø for odel i samme gårder. I 1628 kommer det frem at disse gårdene var Krageli 2 1/2 v, Fjorden 1/2 vog Skjellefjord 1/2 v. I 1631 er det Hr Hans og medarvinger som eide 1/2 vi Kragli. (fotnote 1404) I NRR VI s.646 omtales afg Hr Hans kvinne på Buksnes, saken gjaldt et arveoppgjør hvor Hr Hans kvinne var arveberettiget etter Hr Anders kvinne i Hindrå i Stavanger. Hennes navn var kanskje Maren Pedersdtr.

 

fotnote 1404 SAT: N-lensregn. Skattelister 1628 og 1631.

 

Kanskje når det gjelder hans kones navn kan nok trygt strykes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

I grunn en "artig" sak. Gamle Anna Jørgensdatter hevdet selv at hennes nærmeste arvinger var Peder Staffansen barn og barnebarn i Lofoten, som hun hadde vært på besøk hos. To datterdøtre av Peder Staffansen reiste til henne da hun lå syk i Bergen (hos Henrich Jensøn og Janniche Baltzersdatter) og stelte henne det siste halvåret hun levde. Etter hennes død dukker så Christopher Anthonsen opp for å kreve arv siden han var hennes søstersønn. Det føres flere vitner som forteller at Peder Staffansens barn og barnebarn var rette arvinger.

 

Hvordan slektsforholdet mellom Peder Staffansen og Anna Jørgensdatter var er ikke godt å si. Kanskje var det hans kone som var Annas slektning. Et eller annet sted finnes vel dommen over hvordan arven til slutt ble fordelt.

Edited by Grete Singstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 10 Det var Peder Staffanssøn som i følge det som står i NRR hadde tilhold på Værøy. Egentlig så står det i følge tingboka at hans barn eller barnebarn holdt til i Lofoten. Både han og hans datter var tilsynelatende død på det tidspunkt arven etter Anna Jørgensdatter skulle gjøres opp.

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Johannessen

Jeg trodde det du skrev under #8 var sitat fra STD, bl.a. "Hr Hans Olsen på Buksnes, Mads Offesen og Christen på Værø" og hvor jeg mener at Værø skal være Vrre (Ure). Ure er en gård i Hoels fjerding. Men det har ingen større betydning.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 12 Beklager, ja det er korrekt det er et sitat fra STD. Jo, det har stor betydning når disse tre betaler for odel i samme gårder. Den Mads Offesen han nevner kan det være samme mann som senere holdt til på Melbu?

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erlend E. Mæhlum

Litt av saken fortsetter litt på side 27a "Christopher Anthoniesøn i Wigen paa Nehrstrand"

Det er riktig at Anna mente at "Peder Steffens. paa Our i Lougfoeden eller hans børn at verre hindes arffuinger, och ingen andene" Dette skal hun ha fortalt til Presten Hr. Jonas når hun tok i mot Christi legme og blod. 

 

Jeg leser det som at Maren Pedersdatter og Hans Olsen er i live. http://arkivverket.no/URN:rg_read/29428/22/

"Saken" nevnt i neste tingbok; http://arkivverket.no/URN:rg_read/29429/24/

Edited by Erlend E. Mæhlum

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Tingmøte Stevnestue i Sæbø skipreide, 01-08-1616

 

Effter fuldmacht och befalinngh paa Jørgen Lauritzenn kong: mays: fogid offuer Staffuangers lehenn haffuer jeg Michell Lauritzenn thagid och annammit prouff effter s. Pallj Jostssenn, som thiente och thilholt paa Hetland vdj Aardals schibredt och sogenn, huilckenn Christopher Anthonissenn boindis vdj Viggenn i Lerangers schibredt och sogenn vforsyunt er kommen for vaade och haffuer ihielstungen med en kniff kort thiid siden forledenn vdj it bryllup her i sognid paa Lund.... - osv...
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Jeg er enig. Tilsynelatende dreier dette seg om en Peder Staffanssøn på Ure i Lofoten som har etterlatt en datter Maren Pedersdatter som igjen hadde en sønn Staffan Jacobssøn. Hun må etter første ektemanns død ha blitt oppgift med presten i Buksnes Hans Olssøn. De tvende døtterbørn som hadde betjent den bedagelige prestekvinden må vel også være døtre av Maren Pedersdatter?

 

Her er referansen som STD gir til arveoppgjøret: http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=riksreg6&sideid=325&innhaldid=2&storleik=

 

Transkriberingen i NRR må vel være en smule feil?

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen
Kildeinformasjon: EA-5023/Rbz/L0009/0006/0001, Landskatt Martini: 3 Lofoten, Nordlandene, Lofoten, 1617-, oppb: RA

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/20238/20/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20080918611162.jpg

 

Ser ut som om vi skal til Salten når det gjelder Peder Staffanssøn eller hans kone. Jeg leser at han eier i Skaar(?) i Engel fjering i Saltens len.

 

Han eier også i Krageli, se motsatt side.

 

Se # 27/28 og 30 her:

 

http://forum.arkivverket.no/topic/169171-83837-kjende-og-ukjende-nordlendingar-om-lag-foerste-halvdelen-av-1600-talet/page-2

 

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Skattematrikkelen 1647, Salten fogderi, Foldens fjerding:

 

«Stephan Jacobsen eiger udj Kierringøenn 1 ½ w.»

 

Skattematrikkelen 1647 Saltens fjerding

Misvær Nedergaard 7 ½ woger

 • Damiell Baldtersen 4 pd.
 • Anders Jacobsen 2 pd.
 • Jacob Steephindsen ½ w.
 • Steenphind Jacobsen ½ w.
 • Niels Jacobsen 1 w.
 • Helle enche ½ w.
 • Anne enche 1 w.
 • Anders Christophersen 1 w.
 • Helle Josepsenn 1 w.

Kongen 1 ½ w.

Oudell 6 w.

Huer bygger sit.

Edited by Grete Singstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 20 Men hvor er det blitt av denne gården Skår i Engel fjerding? Jeg finner den rett og slett ikke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

#21

Side 144. -

Engel fjerding uten Skaar.....

Edited by Grete Singstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Artig å sjå kva de finn - men den gamle kvinna er vel ikkje BEDAGELIG - men BEDAGET.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 22 Det nærmeste jeg kommer er gården Schaar her, men da i feil fjerding: http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=skattnordland1647&sideid=74&storleik=125

 

Det står 3 Våg på gården totalt der kongen har 2 våg og 1 Våg er oppført som "oudel" så den kan hypotestisk sett være rett likevel.


# 23 Jeg får skylde på et snev av dysleksi..... :)

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Skattematrikkelen 1647, Salten fogderi, Foldens fjerding:

 

«Stephan Jacobsen eiger udj Kierringøenn 1 ½ w.»

 

Skattematrikkelen 1647 Saltens fjerding

Misvær Nedergaard 7 ½ woger

 • Damiell Baldtersen 4 pd.
 • Anders Jacobsen 2 pd.
 • Jacob Steephindsen ½ w.
 • Steenphind Jacobsen ½ w.
 • Niels Jacobsen 1 w.
 • Helle enche ½ w.
 • Anne enche 1 w.
 • Anders Christophersen 1 w.
 • Helle Josepsenn 1 w.

Kongen 1 ½ w.

Oudell 6 w.

Huer bygger sit.

 

Skattematrikkel 1647, Saltens fjerding

 

"Steenphind i Misvehren eider udi Mornes i Gilleschols fieringh ½ w."

 

#23

Takk, Åse. Huff, stakkars gamle Anna Jørgensdatter. Ikke pent å kalle henne bedagelig - det har vi ikke belegg for.

Edited by Grete Singstad

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.