Gå til innhold
Arkivverket
Lars E. Øyane

Julenøtt: Torsten Knutson (1721) og Jaasche Petersdotter (1723) - busette i Årdal i Sogn til 1760 - kvar vart det so av dei?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Eg plundrar svært med å finna lagnaden til dette parfolket frå Årdal i Sogn som forsvinn derifrå kring 1760:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Torsten Knutson {Bolstad}, døypt i Årdal 5.10.1721, vart konfirmert i Luster i 1740 {oppvaksen i Luster, son av gruvearbeidar i Årdal, sidan gardbrukar på Bolstad i Luster, Knut Larsson og andre kona Kirsti Nilsdotter}.

Torsten Knutson var alt i 1747 attende i Årdal då han var fadder for ein av tvillingane til broren Lars, og han gifte seg

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli hans? – før 1753!)

 

med Jaasche Petersdotter frå Årdal.  Ho var dotter av gruvearbeidar Petter Sørenson i Øvre Årdal og andre kona Helle Hansdotter og vart døypt i Årdal 5.12.1723. 

 

¤¤¤¤¤ (lagnaden deira? – budde i Årdal framleis i 1759 – kva so?)

 

¤¤¤¤¤ (dødsfalli deira?)

 

Me kjenner til fire born etter dei:

a. Kirsti Torstensdotter, f. i Årdal 19.1.1753,

 

     ¤¤¤¤¤ (lagnaden hennar?)

 

b. Peter Torstenson, f. i Årdal 31.8.1755,

 

     ¤¤¤¤¤ (lagnaden hans?)

 

c. Helle Torstensdotter, f. i Årdal 22.12.1756,

 

     ¤¤¤¤¤ (lagnaden hennar?)

 

d. Britha Torstensdotter, f. i Årdal 24.12.1759,

 

     ¤¤¤¤¤ (lagnaden hennar?)

 

¤¤¤¤¤ (fleire born?)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

I same åndedrettet vil eg gjerne òg få nemna at Torsten Knutson hadde ein yngre bror, som likeins forsvinn for oss:

 

Mathias Knutson, døypt i Årdal 12.11.1724, vart konfirmert i Luster i 1742.

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips som kan føra til ei oppsporing av denne huslyden!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Knut Bryn

Jeg har notert meg at Torsten Knutsen trolig dro videre til Lilledals kopperverk i Hardanger da driften i Årdal begynte på bli usikker. Den 5. juli har "Tosten Knudsen, Bergmand" sønnen Nils til dåpen i Ølve kirke. Se http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11552&idx_id=11552&uid=ny&idx_side=-77.

 

Det var mange som reiste fra Årdal til Lilledal på denne tiden, - bl.a. Ole Aamundsen som i likhet med Torsten Knutsen arbeidet ved kopperverket i Årdal til 1760. Han var en av fadderne ved dåpen i Ølve den 5. juli 1761. Dessverre er navnet til Torstens kone ikke nevnt ved introduksjonen, så det er foreløpig ikke 100% sikkert at dette er riktig mann.

 

Driften i Lilledals kopperverk var heller ikke noen suksess, så i løpet av 1760- og 1770-årene ble bergverksfolket spredt vidt omkring.

 

Jeg vil legge til at det i fogderegnskapet for Sunnhordland finnes et "Manntall over Sundhords Kobber Værk, september 1767".  Her er det ikke nevnt noen Torsten Knutsen, men i stedet en Tosten Fuskedal (skal vel være Uskedal?). Kanskje er det en mulighet for at dette er den samme Torsten?

Endret av Knut Bryn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Knut for interessant innlegg!

 

Ved nærare ettersyn ser eg at det fjerde barnet som Torsten og Jaasche fekk i Årdal, Britha Torstensdotter, døydde i Årdal alt 10.2.1760, so då er det ganske so rimeleg at dei fekk eit neste barn alt i 1761.  Eg er vel ganske so overtydd om at Nils frå Ølve 1761 er son av dette paret.  Hadde me berre greidd å spora dei vidare...?

 

Men kan Torsten Fuskedal (eller Uskedal) vera same mann?  Kanskje er han omskriven i bygdeboki for Kvinnherad?

 

Spennande huslyd dette!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Heisan!

 

Sjeleregisteret for Kvinnherad frå 1777 syner INGEN Torstensborn mellom "unge folk" i det heile i prestegjeldet, men derimot finn eg ei spennande vigsle i Kvinnherad 6.11.1791 mellom Jon Enes og Helge Torstensdotter Enes:

 

Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 4 (1778-1811), Kronologisk liste 1791, side 122.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11553&idx_id=11553&uid=ny&idx_side=-79
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510660453.jpg):

 

Og i 1801 bur mellom anna denne huslyden på garden Enes i Kvinnherad (http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058374002574):

 

025 04 Jon Halversen 61   Mand I 2det ægteskab Har vilkaar af gaarden  

026 04 Helge Torsensdatter 42   Hans kone I 1ste ægteskab    

027 04 Christi Jonsdatter 8   Deres datter

 

No vert det riktig spennande å sjå kva bygdeboki for Kvinnherad har å seia om Helga Torstensdottter!?

Endret av Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Kvinnherad : soknene Ølve, Hatlestrand, Ænes. 2 : Gards- og ættesoga soknene Ølve, Hatlestrand, Ænes

post-541-0-44182900-1450721515_thumb.jpg

post-541-0-27321500-1450721526_thumb.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Giftermålet mellom Jon og Helge Torsteinsdatter:

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/vi/person/pv00000001665287

 

Torsten, 1792

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/dp/person/pd00000006830981

 

Christi, 1793

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/dp/person/pd00000006831493

 

 

Endret av Grethe Flood

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Knut, Anne-Lise og Grethe for fleire nye og spennande innlegg!

 

Når det gjeld spørsmålet om tilgjenge til Nasjonalbiblioteket og boksamlingi der, høyrer vel det spørsmålet under eit anna tema, men eg vil berre kort få kommentera saki her:  Eg tykkjer det er både svært krenkande og ikkje minst diskriminerande for ein nordmann busett utanfor Noreg at han må gjennom ein "behovsprøvingsprosess" (heile prosessen gjev meg ei kjensle av å vera "sosialklient"!) for å få tilgjenge til ei kjelde som etter mitt syn burde vera open og tilgjengeleg for alle, uansett kvar ein måtte vera på kloden og kva medborgarskap ein måtte ha!  Eg har same syn når det gjeld politikken til kringkastingi.  Ingen norske fjernsynsprogram kan synast utanfor Noreg, og der hjelper det heller ikkje med "behovsprøving"...!  Hadde eg no endå fått skattelette for å bu utanfor landets grenser med dei "avkorta" rettane eg no har..., men den gong ei, som Tordenskjold ein gong skal ha sagt...!

 

Eg er soleis svært takksam for utdraget frå bygdeboki for Kvinnherad som Grethe har lagt inn!  Men noko ser ut til ikkje heilt å stemma!  Eg har i føremiddag nytta mykje tid på å bla igjennom kyrkjebøker for Kvinnherad, og ein eller annan stad, eg er sikker på det var ein gong på 1770-talet, fann eg ein "introduction" av Jon Enes' hustru Christi!  Christi er jo nettopp det namnet ein skulle venta at første kona hans Jon hadde, når me veit at einaste dotteri etter John og Helga fekk dette namnet!

 

Eg kan elles slå fast at bygdebokskrivaren for Kvinnherad IKKJE har finne opphavet til denne Helga, og ogso på bakgrunn av ymse andre funn eg har gjort i dag, er eg meir og meir overtydd om at ho verkeleg ER dotter av Torsten Knutson og Jaasche Petersdotter!?

 

* Eg ser at eitt av dåpsvitni til Torsten Jonson Enes i 1792 var ein Torsten Enes.  Nokon slik person finst ikkje i FT1801 for Kvinnherad, og heller ikkje er han avliden i Kvinnherad mellom 1792 og 1801!  Det er vel ikkje urimeleg å tru denne faddaren KAN ha vore Torsten Knutson "Bergmand", men at han er flytt frå Kvinnherad på 1790-talet!

 

* Knut har sendt meg "off line" eit oversyn over bergverksfolk ved Lilledals kopparverk i Kvinnherad 1764-1767, og der er det nemnt ein Torsten Fuskedal (Uskedal?) og ogso eit "arbeiders barn" med namn Knut Torstenson!  Eg har undra meg over at eg ikkje har kunna finna nokon son Knut hjå Torsten og Jaasche, men kyrkjebøkene for Årdal er særs mangelfulle kring 1750, so eg TRUR at Torsten og Jaasche både kan ha gift seg og fått ein son Knut i den perioden!  Og eg har finne ein "Knut Torstenson Bergmand" som vart konfirmert i Kvinnherad i 1768!  Dette må vera son hans Torsten Knutson, men eg finn ikkje Knut nemnd i seinare kjelder...

 

* Eg finn òg Kirsti Torstensdotter (fødd 1753) som konfirmant i Kvinnherad i 1772, men heller ikkje ho ser eg sidan noko meir til.

 

* Peter Torstenson trur eg må vera avliden kort etter fødsli i 1755, når me ser at Helle kjem til verdi berre knape 15 månader etter!  Eg finn ikkje konformasjon i Kvinnherad korkje for Helle neller for yngste sonen Nils, MEN eg finn ein Nils Torstenson som vart gravlagd i Kvinnherad 6.12.1795, 36 år gamal:

 

Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 4 (1778-1811), Kronologisk liste 1796, side 132.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11553&idx_id=11553&uid=ny&idx_side=-89
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510660463.jpg

 

og eg har ein STERK mistanke om at dette er yngste sonen i denne huslyden!

 

Det som etter dette står att som "hovudspørsmål" under dette emnet, er følgjande:

 

** Kvar er det vortne av Torsten Knutson og kona Jaasche?

 

** Kvar er det vortne av sonen Knut og dotteri Kirsti?

 

Eg takkar på ny for alle gode tips og vil halda fingri vel krossa...!

Endret av Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Knut Bryn

Spørsmålet om hvor det ble av Torsten Knutson og kona Josche, har jeg ikke noe svar på (ennå), men det kan kanskje være lurt å se litt på slekta til Josche. Hvor bodde de omkring 1770? Nå har ikke jeg svaret på dette heller, men det kan være greit å merke seg flg.:

 

1. Josche hadde en yngre søster som het Kari Pettersdatter (f. 1730). Hun var gift med Jens Brynildsen som arbeidet ved Årdal kopperverk på siste del av 1750-tallet. Også dette paret reiste til Ølve i Kvinnherad der Jens døde i 1761. Kari og Jens fikk to barn: Benjamin Jensen (f.1757) og Marte Marie Jensdatter (f. 1760). Disse kan kanskje brukes til sporing av familien. Kanskje Kari giftet seg på nytt?

 

2. Josche hadde kanskje også slekt i Sunnfjord. Hennes far, Petter Sørensen (f.ca.1692), var ganske sikkert fra Askvoll eller Flora. Moren hennes Helga Hansdatter vet jeg ikke så mye av, men jeg fant i sin tid ut at hun trolig også var fra Sunnfjord. En temmelig vag hypotese er derfor at familien kan ha flyttet til Sunnfjord. Her var det også en del gruvedrift, - men den var nok på hell omtrent samtidig med den i Kvinnherad..

 

3. Til slutt vil jeg nevne at jeg nettopp fant ut at Petter Sørensen ser ut til å ha giftet seg for tredje gang den 14. nov. 1757. Denne gang med en Gjertrud Asbjørnsdatter (Anbjørnsdatter?). Jeg vet imidlertid  ikke noe om hennes opphav foreløpig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

1. Josche hadde en yngre søster som het Kari Pettersdatter (f. 1730). Hun var gift med Jens Brynildsen som arbeidet ved Årdal kopperverk på siste del av 1750-tallet. Også dette paret reiste til Ølve i Kvinnherad der Jens døde i 1761. Kari og Jens fikk to barn: Benjamin Jensen (f.1757) og Marte Marie Jensdatter (f. 1760). Disse kan kanskje brukes til sporing av familien. Kanskje Kari giftet seg på nytt?

 

Benjamin

Sogn og Fjordane fylke, Lærdal, Ministerialbok nr. A 2 (1752-1782), Fødte og døpte 1757, side 132. 

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11594&idx_id=11594&uid=ny&idx_side=-134
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070514620202.jpg

 

Martha Maria

Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 3 (1754-1777), Kronologisk liste 1760, side 124-125. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11552&idx_id=11552&uid=ny&idx_side=-66
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510660196.jpg

 

Dødsfallet til Jens Brynildsen Stor-Engen i Kvinnherad:

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/gr/person/pg00000000267146

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

3. Til slutt vil jeg nevne at jeg nettopp fant ut at Petter Sørensen ser ut til å ha giftet seg for tredje gang den 14. nov. 1757. Denne gang med en Gjertrud Asbjørnsdatter (Anbjørnsdatter?). Jeg vet imidlertid  ikke noe om hennes opphav foreløpig.

 

14.11.1756:

Sogn og Fjordane fylke, Lærdal, Ministerialbok nr. A 2 (1752-1782), Ekteviede 1755-1757, side 217. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11594&idx_id=11594&uid=ny&idx_side=-219
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070514620287.jpg

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Knut og Grethe for nye interessante innlegg!

 

Tankane kring Peter Sørenson og opphavet hans frå Askvoll eller Kinn høyrest spenande ut, men eg kan ikkje sjå nokon gode "kandidatar" i 1701-manntalet...

 

Når det gjeld den tredje kona til Peter Sørenson, Gjertrud Asbjørnsdotter (det står vel heilt tydeleg Asbjørnsdotter i vigsli!?), kan eg ikkje finna nokon som liknar på denne jenta i kjeldene mine.  Eg ser at det i 1763 (ekstraskatten) var ei tenar Gjertrud Asbjørnsdotter på garden Ve i Årdal.  Ho hadde tydeleg ikkje nokon mann med seg, og nokon Peter Sørenson finst ikkje i Årdal i 1763.  Kan hop alt då ha vore enkje?

 

Ellers ser eg at ei Gjertrud Anbjørnsdotter, 80 år, døydde i Årdal 17.7.1784.  Ho ser eg ikkje noko til i 1763, kan henda ei feilskriving?

 

Om det å følgja huslyden til Jens Brynildson og Kari Petersdotter gjer det lettare å finna lagnaden til Torsten Knutson og Josche Petersdotter, veit eg ikkje.  Benjamin Jensson burde vera mogeleg å finna att, med eit so uvanleg namn, men FT1801 syner berre ein i Brønnøy som er fødd kring 1761, og det er vel litt for langt unna...

 

Denne huslyden ser ut til å vera ei skikkeleg utfordring!  Men eg har tru på at me ein dag finn løysingi, og eg takkar på ny so mykje for alle gode tips!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Eg vil i dag gjerne få henta fram att denne julenøtti frå 2015, som ikkje har vore drøfta noko meir sidan vetlejulafta 2015.  Eg har ikkje so mykje nytt å by på, anna enn at eg etter kvart er ganske so overtydd om at det var dotteri Helle som gifte seg til Enes i Kvinnherad.

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript:

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Torsten Knutson (Bolstad), døypt i Årdal 5.10.1721, vart konfirmert i Luster i 1740.

Torsten Knutson var alt i 1747 attende i Årdal då han var fadder for ein av tvillingane til broren Lars, og han gifte seg truleg i Årdal kring 1749 med Jaasche Petersdotter frå

 

¤¤¤¤¤ (kvar i Årdal budde foreldri hennar?)

 

Ho var dotter av kopparverksarbeidar Petter Sørenson på

 

¤¤¤¤¤ (bustaden i Årdal – sjå ovanfor?)

 

opphavleg frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hans? – Askvoll eller Florø?)

 

og andre kona Helle Hansdotter frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hennar? – ogso frå Sunnfjord?)

 

og døypt i Årdal 5.12.1723.  Torsten var kopparverksarbeidar, og han og Jaasche budde

 

¤¤¤¤¤ (bustaden deira? – Farnes?)

 

men flytte i 1760 til Kvinnherad der Torsten fekk arbeid ved Lilledals kopparverk. 

 

¤¤¤¤¤ (lagnaden deira? – flytte dei frå Lilledals kopparverk att? – i so fall kvar?)

 

¤¤¤¤¤ (dødsfalli deira?)

 

Me kjenner til seks born etter dei:

a. Knut Torstenson, f. i Årdal kring 1750,

 

     ¤¤¤¤¤ (lagnaden hans? – konf. Kvinnherad 1768!)

 

b. Kirsti Torstensdotter, f. i Årdal 19.1.1753,

 

     ¤¤¤¤¤ (lagnaden hennar? – konf. Kvinnherad 1772!)

 

c. Peter Torstenson, f. i Årdal 31.8.1755,

 

     ¤¤¤¤¤ (lagnaden hans? – truleg d. kort tid etter!?)

 

d. Helle Torstensdotter, f. i Årdal 22.12.1756, vart gravlagd i Kvinnherad 6.7.1817.  Ho gifte seg i Kvinnherad 6.11.1791 med enkjemannen John Halvorson, opphavleg frå

 

     ¤¤¤¤¤ (opphavet hans? – Enes??)

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli/dåpen hans? – 1738!?)

 

     ¤¤¤¤¤ (kalla Enes då han gifte seg 1ste gongen i Kvinnherad 25.6.1769 med Herborg Sigfusdotter Kletta (1746-1790)!)

 

     Han vart gravlagd frå Enes 30.3.1820.  John var gardbrukar på Enes i Kvinnherad og fekk i alt fem born; av dei var to frå andre ekteskapet med Helle.

e. Britha Torstensdotter, f. i Årdal 24.12.1759, d. i Årdal 10.2.1760.

f. Nils Torstenson, døypt i Kvinnherad 5.7.1761,

 

     ¤¤¤¤¤ (lagnaden hans? – truleg gravlagd Kvinnherad 6.12.1795, 36 år gamal!)

 

¤¤¤¤¤ (fleire born etter Torsten og Jaasche? – oppl.!?)

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Eg vil forresten få leggja til; Torsten Knutson hadde ein bror som òg forsvinn sporlaust:

 

Mathias Knutson (Bolstad), døypt i Årdal 12.11.1724, vart konfirmert i Luster i 1742, men sidan ser me altso ikkje meir til mannen!!  Kanskje ogso han vart gruvearbeidar?

 

Eg takkar på ny for alle gode tips som kan føra til ei utbetring av dette manuskriptet!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Knut Bryn

Spørsmålet om hvor det ble av Torsten Knutson og kona Josche, har jeg ikke noe svar på (ennå), men det kan kanskje være lurt å se litt på slekta til Josche. Hvor bodde de omkring 1770? Nå har ikke jeg svaret på dette heller, men det kan være greit å merke seg flg.:

 

1. Josche hadde en yngre søster som het Kari Pettersdatter (f. 1730). Hun var gift med Jens Brynildsen som arbeidet ved Årdal kopperverk på siste del av 1750-tallet. Også dette paret reiste til Ølve i Kvinnherad der Jens døde i 1761. Kari og Jens fikk to barn: Benjamin Jensen (f.1757) og Marte Marie Jensdatter (f. 1760). Disse kan kanskje brukes til sporing av familien. Kanskje Kari giftet seg på nytt?

 

 

Jeg har nå endelig funnet ut at Jens Brynildsen kom fra Kvikne i Hedmark og at i alle fall Benjamin dro tilbake dit som voksen. Dette er imidlertid svært lite nyttig i arbeidet med å finne Torstein Knutsens familie. Det viser seg nemlig at Kari Pettersdatter ikke var søster av Josche. Kari var ganske sikkert også fra Kvikne.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Knut Bryn

Nå har jeg lett land og strand etter de "ettersøkte" personene i denne familien, men uten resultat. Jeg har bl.a. gravd i FT 1801 etter alle Knut, Petter/Petter/Peder og Nils Torstensen og Kirsti/Christie etc. Torstensdatter (med alle tenkelige stavemåter for Torsten), men finner ingen gode kandidater for disse søsknene noe sted. Kirkebøkene for Kvinnherred kan sikkert innholde flere detaljer om disse familiemedlemmene, men jeg har ikke hatt tid til en grundig gjennomgang av dem.

 

Jeg har også forsøkt å verifisere min tidligere hypotese om at foreldrene til Jaasche, Petter Sørensen og Helle Hansdatter, kom fra Sunnfjord. Men heller ikke dette har latt seg gjøre, - i alle fall ikke ved hjelp av de bygdebøkene jeg har sett i. De kan fortsatt være derfra. Petter burde vært nevnt i 1701-manntallet for Nordre Bergenhus, men han kan godt ha bodd i Bergen i 1701. Flere av de tidlige bergmennene i Årdal ble rekruttert i Bergen, og det var ikke akkurat uvanlig at sunnfjordinger flyttet til Bergen på slutten av 1600-tallet. På den annen side har jeg bare én opplysning som konkret peker mot Sunnfjord. Det er fødestedet som Petter Sørensen er ført med i et manntall fra 1714. Der står det "Stavang.". Dette kan  stå for Stavang eller Stavanger i Sunnfjord, men det kan selvsagt også bety kjøpstaden Stavanger eller til og med Stavanger Amt. Da blir det en atskillig større jobb å lete.

 

Det lille jeg kan bidra med til manuskriptet er da flg.:

 

1. Foreldrene til Jaasche bodde - i alle fall fram til 1734 - på Farnes i Øvre Årdal.

 

2. I tiden rundt 1760 da Torstein arbeidet ved Årdal kopperverk, bodde han også på Farnes. Han var vanlig gruvearbeider, og så vidt jeg vet, bodde alle gruvearbeiderne på Farnes rundt 1760.

 

3. John Enes er i bygdeboka (bd. 2, s. 474f) for Kvinnherad sagt å være sønn av Hallvard Tørreson Enes (1706-1785) og Kristi Jonsdatter fra Åvik (1714-1783). Han var døpt 20.12.1738. John overtok halve gården i 1769 og resten noen år senere. John fikk tre barn i sitt første ekteskap. Med Helle fikk han to barn, Torstein (1792-1792) og Kristi (1793-1833) som kom til Sundal i Kvinnherad.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Knut for eit grundig og systematisk innlegg!

 

 

Eg set stor pris på at du freister finna ut av denne huslyden, både med omsyn til opphavet til Jaasche og foreldri hennar, samt lagnadane til Torsten og Jaasche og borni deira!  Når det gjeld Peter Torstenson, so TRUR eg at han døydde kort etter fødsli, og sonen Nils er vel han som vart gravlagd i Kvinnherad i 1795, sjølv om han er to år «for gamal»...

 

Knut og Kirsti vart båe konfirmerte i Kvinnheradk so dei BØR finnast ein eller annan stad; spørsmålet er berre KVAR!?

 

Eg har no oppdatert manuskriptet mitt med dei nye detaljane, og følgjande utdrag erstattar utdraget frå innlegg #14 ovanfor;

 

~~~~~~~~~~~~

 

Torsten Knutson (Bolstad), døypt i Årdal 5.10.1721, vart konfirmert i Luster i 1740.

Torsten Knutson var alt i 1747 attende i Årdal då han var fadder for ein av tvillingane til broren Lars, og han gifte seg truleg i Årdal kring 1749 med Jaasche Petersdotter frå Farnes i Årdal.  Ho var dotter av kopparverksarbeidar Petter Sørenson på Farnes, opphavleg frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hans? – Stavang i Askvoll?)

 

og andre kona Helle Hansdotter frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hennar? – ogso frå Sunnfjord?)

 

og døypt i Årdal 5.12.1723.  Torsten var kopparverksarbeidar, og han og Jaasche budde på Farnes i Øvre Årdal, men flytte i 1760 til Kvinnherad der Torsten fekk arbeid ved Lilledals kopparverk. 

 

¤¤¤¤¤ (lagnaden deira? – flytte dei frå Lilledals kopparverk att? – i so fall kvar?)

 

¤¤¤¤¤ (dødsfalli deira?)

 

Me kjenner til seks born etter dei:

a. Knut Torstenson, f. i Årdal kring 1750,

 

     ¤¤¤¤¤ (lagnaden hans? – konf. Kvinnherad 1768!)

 

b. Kirsti Torstensdotter, f. i Årdal 19.1.1753,

 

     ¤¤¤¤¤ (lagnaden hennar? – konf. Kvinnherad 1772!)

 

c. Peter Torstenson, f. i Årdal 31.8.1755,

 

     ¤¤¤¤¤ (lagnaden hans? – truleg d. kort tid etter!?)

 

d. Helle Torstensdotter, f. i Årdal 22.12.1756, vart gravlagd i Kvinnherad 6.7.1817.  Ho gifte seg i Kvinnherad 6.11.1791 med enkjemannen John Halvorson frå Enes i Kvinnherad, døyptm i Kvinnherad 20.12.1738. 

 

     ¤¤¤¤¤ (gift 1ste gongen i Kvinnherad 25.6.1769 med Herborg Sigfusdotter Kletta (1746-1790)!)

 

     Han vart gravlagd frå Enes 30.3.1820.  John var gardbrukar på Enes i Kvinnherad og fekk i alt fem born; av dei var to frå andre ekteskapet med Helle.

e. Britha Torstensdotter, f. i Årdal 24.12.1759, d. i Årdal 10.2.1760.

f. Nils Torstenson, døypt i Kvinnherad 5.7.1761,

 

     ¤¤¤¤¤ (lagnaden hans? – truleg gravlagd Kvinnherad 6.12.1795, 36 år gamal!)

 

¤¤¤¤¤ (fleire born etter Torsten og Jaasche? – oppl.!?)

 

~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar på ny for framifrå hjelp med å spora opp denne huslyden og lever vidare i voni...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Eg har oppdaga ei interessant sak når det gjeld Peter Sørenson, svigerfaren til Torsten Knutson:

 

Han gifte seg tydeleg ein tredje gong i Årdal so seint som 14.11.1756 med ei Gjertrud Asbjørnsdotter. 

 

https://media.digitalarkivet.no/view/11594/219

 

Dei fekk tydeleg ingen born i lag, og Peter døydde i Årdal 23.9.1761 i ein alder av 90 år.  Enkja Gjertrud står i ekstraskatten frå 1763 som tenar på Ve i Årdal.

 

Men var vart det av ho?

 

Eg trur Gjertrud er identisk med ei Gjertrud Asbjørnsdotter Bolstad, fødd i Luster kring 1718, dotter av Asbjørn Frikson (1693-1731) og kona Kari Aamundsdotter (1687-1745), husmannsfolk på ein husmannsplass Teigane under Bolstad.  Ho er nemnd som ugift ved eit skifte i 1754 og «forsvinn» frå Luster kort tid etter!!

 

Denne Gjertrud står òg sentralt i dette emnet:

 

 

som ei mogeleg «omsorgsperson» for dei små brordøtrene som i 1763 miste far deira i hærtenesta!

 

So det villle vore svært so interessant å finna ut kvar det vart av Gjertrud?

 

Eg takkar på ny for alle gode tips når det gjeld denne huslyden!

 

PS: Til Knut Bryn, om du leser dette emnet: Kan du senda meg eit oversyn over heile ætti til Peter Sørenson?  Hadde han fleire born enn Jaasche og Kari?

Endret av Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Knut Bryn

Det kunne være nyttig å finne opphavet til Petter Sørensens tredje kone, Gjertrud Asbjørnsdatter, så opplysningene om Gjertrud fra Bolstad er absolutt interessante. Petter var gift tre ganger og etter en del strev har jeg klart å kartlegge en stor del av livsløpet til den første kona, Josche Jacobsdatter. Nummer to, Helga Hansdatter, står jeg imidlertid fast på.

 

Så til Petter Sørensens barn. Han hadde i alt fem barn - med den første kona hadde han én sønn og med den andre hadde han én sønn og tre døtre. Her er de viktigste opplysningene jeg har om disse:

– 1.  Jan var født i Årdal i 1719 (dpt. 10. okt.). Han er ganske sikkert identisk med den Jon (Jan?) Pettersen som slo seg ned i Borgund og hadde datteren Josche til dåpen der 21. april 1743.

Hun er trolig identisk med den "Jaasihe Johnsd." som var tjenestejente hos Peder Olsen på Øvsttun i 1763.

– 2.  Josche var født i Årdal i 1723 (dpt. 5. des.). Hun giftet seg ca. 1749 med Torstein Knutsen, sønn av Knut Jostedal.  De flyttet til Kvinnherred i 1760 der Torstein fikk arbeid ved Lilledals kobberverk.

– 3.  Søren var født i Årdal i 1726 (dpt. 23.apr.1726) og døde samme høst (begr. 22. sep.).

– 4.  Brite var født i Årdal i 1727 (dpt. 30. nov.). Hennes skjebne er foreløpig ukjent.

– 5.  Kari var født i Årdal i 1730 (dpt. 3. sep.). Hennes skjebne er foreløpig ukjent.

Det hører med til historien at Petter også hadde noen stebarn. Josche hadde nemlig vært gift to ganger før hun kom til Årdal. Her er navn og vita på hennes barn fra de tidligere ekteskapene:

– Lene Larsdatter født i Bergen 1705 (dpt. 3. aug). Hun var med til Årdal og bodde der så sent som i 1735.

Senere skjebne er foreløpig ukjent.

– Jacob Larsen født i Bergen 1708 (dpt. 17. aug.). Noe mer om ham er foreløpig ikke kjent.

– Rebekka Larsdatter født i Bergen 1709 (dpt. 6 nov.). Trolig død før 1713.

– Rebekka Christensdatter født i Bergen 1713 (dpt. 26. mars). Noe mer om henne er foreløpig ikke kjent.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Ein sein, men like hjarteleg takk til Knut for siste innlegget om denne svært so utfordrande huslyden!

 

Det er tydeleg nok av dei personane som berre «forsvinn» på 1700-talet, og manglande gravferdslister lyt nok ta skuldi for mange av dei, men ogso det faktum at mange gravferdslister enno ikkje er transkriberte.  FamilySearch har konsentrert seg om døypte og vigde, medan gravferdene er uteletne, og transkriberingsprosessen hjå Digitalarkivet har enno ein lang veg føre seg før landet vert so nokolunde dekt.  Særleg gjeld dette 1700-talet!

 

Uansett, eg vil gjerne få henta fram att problemstillingi i dette emnet med Torsten Knutson og Jaasche Petersdotter og borni deira.  Knut Bryn seier i innlegg #16, han har leitt «land og strand rundt» etter borni, men so langt utan resultat,  Elles står manuskriptet frå innlegg #17 framleis uendra.  «Hovudutfordringane» som eg ser dei i dag, vil vera:

 

** Dødsfallet/FT1801 for Torsten Knutson, fødd 1721, truleg død etter 1792?

 

** Dødsfallet/FT1801 for Jaasche Petersdotter, fødd 1723

 

** Vigsli/Dødsfallet/FT1801 for Knut Torstenson, fødd 1750, konfirmert 1768

 

** Vigsli/Dødsfallet/FT1801 for Kirsti Torstensdotter, fødd 1753, konfirmert 1772

 

** Vigsel for Nils Torstenson, fødd 1761, truleg død i 1795

 

Eg takkar endå ein gong for alle gode tips til å kartleggja lagnaden til denne huslyden og vonar framleis på ei og anna «gullkanta» oppdaging...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.