Jump to content
Arkivverket
Leif Salicath

Hans Hansen von Kampen gift 1730 med Johanne Marie Nernst

Recommended Posts

Leif Salicath

Christian Dag Spangen er min kilde til mye om familien von Kampen og han mener at denne Hans von Kampen (von Campen) er sønn av Hans Arentsen von Kampen d.y. -1721.  (Arent Michelsen von Kampen var gift 4 ganger og hadde 2 sønner ved navn Hans).

 

Hans Arentsen von Kampen d.y. begraves i Oslo Domkirke 3.nov.1721.  Mor til Hans Hansen von Kampen var Anne Marie Gjertsdatter.  Spangen er imidlertid noe usikker. 

 

Hans Hansen von Kampen og Johanne Marie Nernsts vielse i Oslo Domkirke 20.sep.1730 https://media.digitalarkivet.no/kb20061004030112

 

Hans Hansen von Kampen og Johanne Marie Nernst sine barn:

 

Anna Maria døpt 22.nov.1731 i Oslo Domkirke https://media.digitalarkivet.no/kb20061005010010

Hilleborg Catharina døpt 31.des.1733 i Oslo Domkirke https://media.digitalarkivet.no/kb20061005010024

Hans Henrich døpt 11.jan.1737 i Oslo Domkirke https://media.digitalarkivet.no/kb20061005010045

Fredrich Christian døpt 12.mar.1738 i Oslo Domkirke https://media.digitalarkivet.no/kb20061005010051

 

Årsaken til at jeg ser på denne familien nå er at Lars Ove Wangensteen har funnet frem skrifter fra personalsamlingen i RA på Nernst-familien.  Der figurerer altså også von Kampen (von Campen). Se forumet https://forum.arkivverket.no/topic/204156-caspar-johannsson-nernst-nerents-noen-som-har-han-i-sine-aner/

 

Blandt de uløste spørsmål jeg har er yrke, fødsel, giftermål og død for Hans Hansen von Kampen og død for Johanne Marie Nernst (hun døpt 24.aug.1699 på Toten).  Samt Anne Marie Gjertsdatter.

 

Mange i disse to familiene var militære eller offentlige tjenestemenn, men jeg har ikke funnet Hans Hansen von Kampen hverken i Ovenstad eller i Hirsch&Hirsch.  Derfor er det litt spesielt og utfordrende på finne det som sees på siste side i det materiale Lars Ove Wangensteen har funnet i Personalarkivet på RA om familien Nernst, se bilde.  Der kan det rent umiddelbart synes som om han var general major, men det kan alternativt være at generalmajoren er en slags adressat.  Jeg håper på "tydehjelp".

 

Forklaringen er kanskje noe som står i andre av dokumentene i Nernst-samlingen, se det andre bilde som riktignok er datert nesten 70 år senere hvor det står "Til Generalitetet..."

 

Datoen på siste bilde, 14.aug.1732 forteller oss at dette ihvertfall ikke kan ha vært noen av de andre kjente Hans von Kampen.

 

 

post-639-0-48042700-1473680761_thumb.jpg

post-639-0-29091500-1473680774_thumb.jpg

Edited by Leif Salicath

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Jeg antar at dette er Anne Marie Gjertsdatter og Hans Arentsen von Kampen d.y. http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/303/py00000000007426

i Røyken 4.okt.1703.

 

Samt at de bor fortsatt i Røyken i 1709 http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000001589178

 

Hans Hansen von Kampen kan være født c1701 hvis det er han som er begr. 13.aug.1756 i Akershus slottskirke https://media.digitalarkivet.no/view/7684/152

 

I kb for Røyken er ikke dåp med før c1705, men introduserte er fra c1702.  Der ser jeg ihvertfall ekteparet nevnt 4.okt.1704,

 

Her er han i 1715 med tittelen "Mos".  Hva der det? http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/327/pv00000001701677

 

Iflg. http://www.historielaget.no/Folk%20og%20slekt%20i%20Royken_web.pdf

Bor de på gården Sundby(e) i Røyken i 1711.

 

En Gert Otto von Campen er nevnt som løytnant, men her ser det ut til at han også er tolder http://sedler.dis-danmark.dk/wad/vis_sedler.php?page_id=15&sort=e&ret=14&vis=2&nr=2478&navn=v.+Campen+Gert+Otto

Det er jo besnærende å tro at Gert er oppkalt etter Hans Arentsen von Kampen d.y. sin  svigerfar, mao. at han er bror av Hans Hansen von Kampen.

Edited by Leif Salicath

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ola Teige

Christian Dag Spangen er min kilde til mye om familien von Kampen og han mener at denne Hans von Kampen (von Campen) er sønn av Hans Arentsen von Kampen d.y. -1721.  (Arent Michelsen von Kampen var gift 4 ganger og hadde 2 sønner ved navn Hans).

 

Hans Arentsen von Kampen d.y. begraves i Oslo Domkirke 3.nov.1721.  Mor til Hans Hansen von Kampen var Anne Marie Gjertsdatter.  Spangen er imidlertid noe usikker. 

 

Hans Hansen von Kampen og Johanne Marie Nernsts vielse i Oslo Domkirke 20.sep.1730 https://media.digitalarkivet.no/kb20061004030112

 

Hans Hansen von Kampen og Johanne Marie Nernst sine barn:

 

Anna Maria døpt 22.nov.1731 i Oslo Domkirke https://media.digitalarkivet.no/kb20061005010010

Hilleborg Catharina døpt 31.des.1733 i Oslo Domkirke https://media.digitalarkivet.no/kb20061005010024

Hans Henrich døpt 11.jan.1737 i Oslo Domkirke https://media.digitalarkivet.no/kb20061005010045

Fredrich Christian døpt 12.mar.1738 i Oslo Domkirke https://media.digitalarkivet.no/kb20061005010051

 

Årsaken til at jeg ser på denne familien nå er at Lars Ove Wangensteen har funnet frem skrifter fra personalsamlingen i RA på Nernst-familien.  Der figurerer altså også von Kampen (von Campen). Se forumet https://forum.arkivverket.no/topic/204156-caspar-johannsson-nernst-nerents-noen-som-har-han-i-sine-aner/

 

Blandt de uløste spørsmål jeg har er yrke, fødsel, giftermål og død for Hans Hansen von Kampen og død for Johanne Marie Nernst (hun døpt 24.aug.1699 på Toten).  Samt Anne Marie Gjertsdatter.

 

Mange i disse to familiene var militære eller offentlige tjenestemenn, men jeg har ikke funnet Hans Hansen von Kampen hverken i Ovenstad eller i Hirsch&Hirsch.  Derfor er det litt spesielt og utfordrende på finne det som sees på siste side i det materiale Lars Ove Wangensteen har funnet i Personalarkivet på RA om familien Nernst, se bilde.  Der kan det rent umiddelbart synes som om han var general major, men det kan alternativt være at generalmajoren er en slags adressat.  Jeg håper på "tydehjelp".

 

Forklaringen er kanskje noe som står i andre av dokumentene i Nernst-samlingen, se det andre bilde som riktignok er datert nesten 70 år senere hvor det står "Til Generalitetet..."

 

Datoen på siste bilde, 14.aug.1732 forteller oss at dette ihvertfall ikke kan ha vært noen av de andre kjente Hans von Kampen.

 

 

Brev 1 fra 1732 er en søknad (supplikk) fra en Hans von Campen til "Hr. General Major og Stiftbefalingsmand", det vil si til generalmajor Lorentz Reichwein, som var stiftamtmann i Akershus på denne tiden

Det snakk om en rettssak i forbindelse med et skifte som handde fått beneficium paupertatis (fri rettshjelp) til. Saken var i Høyesterett og hadde før det vært i Overhoffetten og i et lagting. Han klager til stiftamtamannen over en fogd og sorenskriver Sommerfeldt, som hadde "forurettet" hans kone og de umyndige arvingene.

 

Brev 2 fra 1804 er et brev til «Generalitetet», Kommanderende general, fra Helene sal. Nernst, hvor hun melder at hennes mann forhenværende major Johan Nernst døde kvelden før (dvs. 1.10. 1804).

 

Brevene har altså ingenting med hverandre å gjøre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Hans von Kampens kone Anne Marie begravet 23 april 1742 i Vår frelsers kirke i Oslo

 

https://media.digitalarkivet.no/view/7232/173

Se høyre side 1 kolonne.

 

Takk for det, Wenche.

 

Dette må være Hans Arentsen von Kampen d.y. sin hustru Anne Marie Gjertsdatter. Hvis sønnen Hans ble født i 1701 så bør hun være født c1680, kanskje i Røyken.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Brev 1 fra 1732 er en søknad (supplikk) fra en Hans von Campen til "Hr. General Major og Stiftbefalingsmand", det vil si til generalmajor Lorentz Reichwein, som var stiftamtmann i Akershus på denne tiden

Det snakk om en rettssak i forbindelse med et skifte som handde fått beneficium paupertatis (fri rettshjelp) til. Saken var i Høyesterett og hadde før det vært i Overhoffetten og i et lagting. Han klager til stiftamtamannen over en fogd og sorenskriver Sommerfeldt, som hadde "forurettet" hans kone og de umyndige arvingene.

 

Brev 2 fra 1804 er et brev til «Generalitetet», Kommanderende general, fra Helene sal. Nernst, hvor hun melder at hennes mann forhenværende major Johan Nernst døde kvelden før (dvs. 1.10. 1804).

 

Brevene har altså ingenting med hverandre å gjøre.

 

Takk for utfyllende svar, Ola.

 

Jeg hadde en mistanke om at det forholdt seg slik.

 

Som jeg skrev så var det c70 år mellom brevene og ganske merkelig om de skulle ha noe med hverandre å gjøre.  Det jeg forsøkte å antyde var at det var omstendigheter som gjorde at begge var rettet til øverste militære myndighet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

 

Kan ta med Giert Otto von Kampen- som er sannsynligvis sønn til Hans Arentsen von Kampen

og Anne Marie Gjertsdatter.

Han gifter seg i Fåborg i Svendborg amt i Danmark den 26 september 1731 med enken Anne Sophie Arctander.

Gift etter kongens allernådigste beslutning?

Enke etter Joen Hansen. Hun hadde opprettet et testamente mellom seg og hennes forrige manns arvinger.

 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=179227#179227,30397367

Høyre side.

 

Hennes foreldre var Sogneprest Michel Hansen Arctander - Sogneprest i Ørsted

og Kirstine Villadsdatter.

Giert Otto var Løytnant og Kjøpmann i Fåborg.

 

 

Edited by Wenche Hillstrand

Share this post


Link to post
Share on other sites
Helge Berntsen

Er Hans Arentsen von Kampen, som oppholdt seg i Arendalsdistriktet omkring år 1700, bror/navnebror til den Hans Arentsen von Kampen som omtales her ?


 

Edited by Helge Berntsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Roger Fossum

På tinget i Røyken den 2 Des. 1700 tinglyser Hans von Campen bl. a. et skjøte på 3 skippund salt i gården Sundby og 1 skippund salt i det underliggende Rigesem fra rådmann Jens Nilsen. Datert 4 Okt. 1699. https://media.digitalarkivet.no/view/29230/27

 

På tinget i Røyken den 8 Juli 1717 selger Hans von Campen de ovenstående gårdene til Søren Løchstør. Datert Sundby den 17 Mars 1717. https://media.digitalarkivet.no/view/15028/303

 

Edited by Roger Fossum

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Kan ta med Giert Otto von Kampen- som er sannsynligvis sønn til Hans Arentsen von Kampen

og Anne Marie Gjertsdatter.

Han gifter seg i Fåborg i Svendborg amt i Danmark den 26 september 1731 med enken Anne Sophie Arctander.

Gift etter kongens allernådigste beslutning?

Enke etter Joen Hansen. Hun hadde opprettet et testamente mellom seg og hennes forrige manns arvinger.

 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=179227#179227,30397367

Høyre side.

 

Hennes foreldre var Sogneprest Michel Hansen Arctander - Sogneprest i Ørsted

og Kirstine Villadsdatter.

Giert Otto var Løytnant og Kjøpmann i Fåborg.

 

Tusen takk, Wenche.

 

Som nevnt i #3 så starter dåp i Røyken ikke før i 1705, men introduksjon 4.okt.1704 kan bety at Giert Otto var barnet som ble døpt noen måneder før den datoen.  Uansett bør oppkalling av Giert bety at han ikke var eldste barn.

 

Hans d.e. og Hans d.y. er oppkalt etter farens 1. hustru Elen Hansdatter Handingsmanns far. Det kan være derfra Hans Hansen von Kampen har blitt hetende Hans.  Logisk sett så bør Giert Otto og Hans ha hatt en bror Arent, men jeg har ikke sett noe om ham.  Det som kan leses ut av det som er fremkommet i Røyken er at det ikke ble født flere barn etter 1704.  Når Hans d.y. ble gift er ikke kjent, men det er antatt at begge Hans er født i første ekteskap etter c1645 og før c1659.  Hans d.y. kan altså ha blitt gift på 1670-80 tallet eller 1690-tallet.

 

Jeg tror imidlertid ikke at det var annet enn en "Arent" og muligens noen jentebarn før Hans c1701-1756.

Edited by Leif Salicath

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

 

Er Hans Arentsen von Kampen, som oppholdt seg i Arendalsdistriktet omkring år 1700, bror/navnebror til den Hans Arentsen von Kampen som omtales her ?

 

Ja, det er Hans Arentsen von Kampen d.e. c1653-1722 gift 1691 med Karen Jacobsdatter Friis som først var gift med Christen Ellefsen Havsøen.  Barn i begge ekteskap.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

På tinget i Røyken den 2 Des. 1700 tinglyser Hans von Campen bl. a. et skjøte på 3 skippund salt i gården Sundby og 1 skippund salt i det underliggende Rigesem fra rådmann Jens Nilsen. Datert 4 Okt. 1699. https://media.digitalarkivet.no/view/29230/27

 

På tinget i Røyken den 8 Juli 1717 selger Hans von Campen de ovenstående gårdene til Søren Løchstør. Datert Sundby den 17 Mars 1717. https://media.digitalarkivet.no/view/15028/303

Suverent, Roger.  Tusen takk.  Da flyttet han muligens til Christiania i 1717.

 

Det bekrefter det jeg er inne på i #3.  Jeg lurer på om han kom til Sundby via sin hustru Anne Marie Gjertsdatter.  Finnes det en eier før der som het Gjert eller har du kjennskap til andre Gjert i Røyken?

 

Tinglysningen 2.des.1700 kan også bety at han ikke kom til Røyken før det og kan ha funnet sin hustru et annet sted.

 

Jeg ser at Søren Løchstør (prokurator) er nevnt i de dokumentene/brevene Lars Ove Wangensteeen har kopiert som er Nerst-papirene i Personalsamlingen på RA.  Jeg er usikker på om han er i slekt med Kampen, men muligens perifert. Han er for øvrig en historisk person https://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8ren_L%C3%B8chst%C3%B8r

 

Søren Løchstør begr.10? april 1742 i Røyken https://media.digitalarkivet.no/kb20061214610207

72 år gammel.

Edited by Leif Salicath

Share this post


Link to post
Share on other sites
Roger Fossum

Har ikke funnet noen Gjert som eier av Sundby: http://slektsforskning.com/Royken/Sundby.asp

 

Den eneste Gjert jeg har funnet i Røyken er en Giert Beston som var skyldig penger på tinget den 2 Okt. 1665.

Søren Løchstørs kone Else Larsdatter Robsahm ble gravlagt den 19 juni 1752. Se bruker nr. 9 i lenken ovenfor.
​De hadde flere barn.

Edited by Roger Fossum

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Eieren av Sundby før von Kampen var altså Jens Nielsen, rådmann.  Dette er kanskje han som i Bragernes 27.nov.1696 blir viet til Karen Jensdatter: "Seigr Jens Nilsen, fogd og Karen Jensdatter viet".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Hvis det er slik at Hans Arentsen von Kampen d.y. først kom til Røyken ca 1700 så må vi kanskje lete etter barn andre steder.

 

Spangen nevner at han skal ha hatt en datter Kirsten som døde i Christiania i 1690-årene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

Jeg tror det er henne han mener- hun døde i 1688 i Bragenes

Begravet 1 mars -høyre side

 

https://media.digitalarkivet.no/view/8448/82

 

 

Edit: Det er nok feil. Hun skal da ha hett Kirsten Hansen-men dette er Kirsten Arentsdatter

Edited by Wenche Hillstrand

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Kirsten Arentsdatter nevnt i #18 er trolig datter av Arent Michelsen von Kampen.  Han oppholdt seg mye i Bragernes og har nok hatt mange barn som ikke er omtalt så mye.  Begravelsen var 1.mar.1688.

 

Wenche har gjort meg oppmerksom på at det også ble begravet en Kirsten von Kampen 2.apr.1684 - i Oslo Domkirke https://media.digitalarkivet.no/kb20061106040238

Dette er trolig også en datter av Arent Michelsen von Kampen.  Hadde det ikke vært for den andre Kirsten så kunne jeg ha trodd at Hans d.y. var faren, men nå er det mere logisk at Arent er faren.

 

Det er ikke funnet begrunnelse så langt jeg finner, på hvorfor to barn får navnet Hans.  Den første kan være oppkalt etter 1. hustrus far, men det andre dvs. Hans Arentsen von Kampen d.y. ? Da oppkalling er mye brukt ellers så savner vi helt klart et barn Michel hvis ikke et er slik at Michelsen er slektsnavnet og "fra Kampen" er et slags tilnavn og at far til Arent egentlig het Hans Michelsen. 

 

Hendrich Arentsen von Kampen død før 1741 er også et "ganske ubeskrevet blad", men han skal være bror av de to Hans.

 

Tar også med at Lassen har en informasjon som bekrefter at Gjert Otto von Kampen er sønn av Hans Arentsen von Kampen d.y. se https://media.digitalarkivet.no/sa20110411660570

hvor Anna Christina von Kampen er gift 8.mar.1718 i Christiania med Johan Heide.  De får et barn i 1720 hvor Geert Otto von Kampen er fadder. Det er nok samme person som blir løytnant (marineløytnant da han ikke er i Ovenstad?) og tolder i Danmark.  Da Hans d.y. flyttet fra Røyken i 1717 passer det godt at sønnen ble fadder i Christiania noen år senere.  Denne Anna Christina er trolig hun som er funnet døpt 29.jun.1695, se forrige post.

Edited by Leif Salicath

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Det finnes en Gjert i Kampen-slekten nemlig ved at Ingeborg Alfsdatter (Tostensen) Nøttestad var gift med Willum Gjertsen på gården Tokstad.  Skiftet etter Willum skjedde i 1704.  Broren Allert Gjertsen møtte på skiftet.

 

Alf Tostensen Nøttestad c1630-1702 var gift med Arent Michelsen von Kampens eldste datter Margrethe ca 1650-1699. 

 

Det er ganske sannsynlig at Hans Arentsen von Kampen d.y. bodde hos faren på Hedemarken før han ble gift og  fant Anne Marie Gjertsdatter der.  Ingeborg ble senere gift med Mons Kaaterud.  Jeg tror dette er løsningen på "Gjertsdatter".

Edited by Leif Salicath

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

Proviantsforvalter Johan Heide og Anne Christina von Kampen

får en datter Elisabeth Marie  i København i 1722.

Døpt 1 april i Vår frues kirke.

 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17119863#158934,26709299

 

Kanskje de ble i Danmark som broren Giert Otto

Edited by Wenche Hillstrand

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Snakker vi om proviantforvalter Johan Runchel Heide, sønn av fogd Jens Christensen Heide og Anne Cathrine Jensdatter Elliger?  Han var vel gift med Susanna Berendtsdatter Cretz.  Han skal ha dødd på en reise til København i 1725, men fikk en sønn Berent døpt 29.jan.1721 i Bragernes. https://media.digitalarkivet.no/kb20061215630719

og en datter der i 1722.

 

Ops.  Du mener sikkert en annen, nemlig denne https://media.digitalarkivet.no/kb20070603160122

døpt 20.jun.1690 nevnt i en gammel tråd av deg https://forum.arkivverket.no/topic/175912-karen-christensdtr-smidt/page-2#entry1676946

 

Han passer godt.

Edited by Leif Salicath

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wenche Hillstrand

Neppe.
Denne Johan Heide heter nok Johan Bendixen Heide-da hans sønn født i Vår frelsers kirke i Oslo i 1720 ble
døpt Bendix. Da han også får et barn i 1722 i København så er det umulig at disse to er samme person.
Johan Runchel Heide var også proviantsforvalter så der er det likhet mellom de to.
Kan tenkes disse 2 er i familie.
Johan Runchel Heide ble begravet 20 april 1725 i Holmens kirke i København.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151588#151588,25194847

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Neppe.

Denne Johan Heide heter nok Johan Bendixen Heide-da hans sønn født i Vår frelsers kirke i Oslo i 1720 ble

døpt Bendix. Da han også får et barn i 1722 i København så er det umulig at disse to er samme person.

Johan Runchel Heide var også proviantsforvalter så der er det likhet mellom de to.

Kan tenkes disse 2 er i familie.

Johan Runchel Heide ble begravet 20 april 1725 i Holmens kirke i København.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151588#151588,25194847

 

Da er vi enige.  Takk for begravelsen.

 

Bendix døpes 10.sep.1720 https://media.digitalarkivet.no/kb20061004030233

etter sin farfar Bendix Andersen Heide, sorenskriver i Østerdalen. Farmor er Elisabeth Johansdatter Steenkuhl.

Edited by Leif Salicath

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.