Jump to content
Arkivverket
Preben Paulsen

Noen som kan tyde skylddelingen?

Recommended Posts

Ivar S. Ertesvåg

Bakgrunn: https://forum.arkivverket.no/topic/204688-hjelp-til-%C3%A5-finne-skylddelingsforretning/

 

om lag sånn:

"Skyldsætningsforretning. Aar

1856 den 15de September var vi underskrevne og af

Fogden under 3de September d. A. udnævnte Laugrettesmend

Johannes N. Løddesøl, Halvor Knudsen Løddesøl, Hans Jen-

sen Lindtved og Peder Terkildsen Tingstved forsamlede

paa Gaarden Gjennestad gammelt Matr No 390, nyt 175

Løbenummer 544a i Øiestad Sogn og Tinglaug, for at

skyldsætte et Jordstykke med tilliggende Skov som Even

Jensen Gjennestad har solgt til Knud Christensen

Klidungsklev kaldet af sin eiende Gaardpart Gjennestad

af Skyld 5 3/4 Kalvskind eller 1 Daler 4 Ort 3 Skilling Skyld.

Reqvirenten Knud Christensen og Sælgeren Even Jensen

vare begge ved Forretningen personlig tilstede og paa

viste Grændserne ad det solgte Jordstykke med tilliggende

Skov, Byttet tager sin Begyndelse i en opsat Sten paa den

østre Side af den saakaldte Løddesøl Vei(?). paa den

Søndre Side af en Bek, og gaar derfra i østlig Retning

over Myren til en liden Fjeldnab, hvori der er en Ren-

ne, og gaar derfra i samme lige Retning til Christofer

Ellefsens Skov, derfra gaar Byttet i nordlig Retning

langs  med Sidstnævntes Skov til ... Løddesøl Gaards

Skov;  derfra gaar Byttet langs med Sidstnævnte Gaards

Skov i vestlig Retning til den saakaldte Løddesøl

Veien; derfra bytter bemeldte Vei i sydlig Retning til

Begyndelsespunctet.

  Jordstykket Klidningklev kaldet med

tilliggende Skov blir i Forhold til Even Jensens øvrige(?)

Eiendom i Gaarden Gjennestad skyldsat for 1/3 Kalve

skind eller 13 Skilling ny Skyld under Løbe No 544d.

Altsaa bliver Even Jensens tilbageværende Eiendom 5 5/12

Kalvskind eller 1 Daler 3 Ort 14 Skilling ny Skyld under

Løbe No 544a. Da Ingen havde videre at erindre eller

 tilføie blev Forretningen sluttet og underskreven

Datum ud. supra

Johannes N Løddesøl  Halvor K Løddesøl

Hans Jensen  Lindtved Peder T Tingstved"

 

 

 

Teksten er litt i lengste laget for tyding her - du er avhengig av at nokon har god tid.

Elles er det folk som tek på seg avskriving for betaling. Statsarkiva kjenner gjerne til slike personar.

(Det vert nok stadig fleire slike oppdrag ettersom meklar- og advokatkontor vert fyllte opp av

jyplingar som knapt kan lese handskrifta til folk som lærte å skrive på 1940-talet.... )

 

Edited by Ivar S. Ertesvåg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cai Wiig

(Det vert nok stadig fleire slike oppdrag ettersom meklar- og advokatkontor vert fyllte opp av


jyplingar som knapt kan lese handskrifta til folk som lærte å skrive på 1940-talet.... )


 


Dagens blinkskudd, jeg har personlig erfaring med akkurat det.


Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

 

(Det vert nok stadig fleire slike oppdrag ettersom meklar- og advokatkontor vert fyllte opp av

jyplingar som knapt kan lese handskrifta til folk som lærte å skrive på 1940-talet.... )

 

 

For ordens skuld: Eg tenkte ikkje på trådstartar som ein av desse "meklar-jyplingane". Det var meir om at med etterspurnad kjem tilbod, og at det næraste Statsarkivet heilt sikkert har fått slike spørsmål før.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

Forslag til tyding av eit ord, ca. i midten av dokumentet:

...hvori der er en Revne...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Preben Paulsen

Er veldig glad for all din hjelp Ivar S. I tydinga de skriver du; 'derfra bytter bemeldte Vei i sydlig Retning til

Begyndelsespunctet'. Hvordan tolker du dette? At eiendommen bytter/grenser til Løddesøl Veien?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Er veldig glad for all din hjelp Ivar S. I tydinga de skriver du; 'derfra bytter bemeldte Vei i sydlig Retning til

Begyndelsespunctet'. Hvordan tolker du dette? At eiendommen bytter/grenser til Løddesøl Veien?

 

eg trur... at her skal "bytter" skal oppfattast som verb (til substantivet "byte" = skilje, grense).

Altså at derifrå dannar vegen grenselinja (bytet) sørover til starpunktet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Og om nokon skulle lure, så betyr vel "bemelte" "nemnde"/"omtalte".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Står det "(...) derfra gaar Byttet i nordlig Retning

langs  med Sidstnævntes Skov til ytre Løddesøl Gaards

Skov (...)"?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Preben Paulsen

Står det "(...) derfra gaar Byttet i nordlig Retning

langs  med Sidstnævntes Skov til ytre Løddesøl Gaards

Skov (...)"?

 ytre kan nok være riktig, ettersom min eiendom er den innerste av det som blir betegnet som Gjennstad og den grenser til skogen som tilhører Løddesøl.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.