Jump to content
Arkivverket

Fattigprotokollane frå 1750-talet og utover


Recommended Posts

Lars E. Øyane

Eg har gjort god erfaring med bruk av fattigprotokollane, som stort sett børjar på 1750-talet, og særleg er dei nyttige der kyrkjebøker manglar eller der dei er mangelfullt førte.  Eg kan ta Hafslo som eit døme.  Soknepresten hadde ansvar for å føra desse protokollane, og eg har finne fleire døme på dødsfall mellom fattigfolk som BERRE er innførte i fattigprotokollane og ikkje er nemnde i kyrkjebøkene i det heile!

 

Sjølv har eg databaseregistrert protokollane for Hafslo frå 1750-åri og fram til kring 1800.  Eg har hatt uvurderleg god hjelp av desse i samband med bygdebokarbeidet mitt for Hafslo, og eg ville tru slike basar villa ha stor verdi ogso for andre bygder i landet!

 

Eg vil oppmoda dykk til å tenkja på dette?

Link to post
Share on other sites
Anette S. Clausen

Vi legger gjerne ut registrerte fattigprotokoller!

 

Hvis du har transkribert protokollene fra Hafslo i sin helhet, altså ikke bare dødsfallene, så vil vi gjerne publisere disse om vi får lov. Gitt at registreringene følger et oppsett som er forenelig med vår praksis (navn splittet i fornavn og etternavn, stilling/yrke for seg, bosted/oppholdssted i eget felt, mv.)

 

Vil du sende dette til digitalarkivet@arkivverket.no så vi kan se på det?

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.