Jump to content
Arkivverket

Meningsløse søkeresultater


Olaf Larsen

Recommended Posts

Jeg leter etter Aasil Nielsdatter, og jeg vet at hun finnes, for jeg har navnet fra en kirkebok, der hun er oppført som fadder ved en dåp på Skjervøy i 1809, ergo eksisterte hun i 1801.

 

Så jeg søker i Avansert personsøk etter fornavn Aasil etternavn Nielsdatter i FT1801 for Skjervøy i Troms: treff = 0

https://www.digitalarkivet.no/search/persons/advanced?from=&to=&jt[]=13&m[]=1941&firstname=aasil&lastname=nielsdatter&gender=&birth_year_from=&birth_year_to=&birth_date=&birth_place=&domicile=&position=&event_year_from=&event_year_to=&event_date=

 

Jeg utvider søket på fornavn Aasil etternavn Nielsdatter til å omfatte hele Troms fylke: treff = 0

https://www.digitalarkivet.no/search/persons/advanced?from=&to=&jt[]=13&c[]=19&firstname=aasil&lastname=nielsdatter&gender=&birth_year_from=&birth_year_to=&birth_date=&birth_place=&domicile=&position=&event_year_from=&event_year_to=&event_date=&sort=rel

 

Jeg modifisere søket i håp om å finne noen: bruker aa* istedenfor fornavnet Aasil, fortsatt Nielsdatter som etternavn: treff = 5

https://www.digitalarkivet.no/search/persons/advanced?from=&to=&jt[]=13&c[]=19&firstname=aa*&lastname=nielsdatter&gender=&birth_year_from=&birth_year_to=&birth_date=&birth_place=&domicile=&position=&event_year_from=&event_year_to=&event_date=&sort=rel

 

Jeg modifiserer søket til aa* som fornavn, og ni* som etternavn: treff = 11

https://www.digitalarkivet.no/search/persons/advanced?from=&to=&jt[]=13&c[]=19&firstname=aa*&lastname=ni*&gender=&birth_year_from=&birth_year_to=&birth_date=&birth_place=&domicile=&position=&event_year_from=&event_year_to=&event_date=

 

De som ble funnet heter Aasel, Aasille og Aasilla til fornavn, og burde jo være fanget opp et søk på Aasil.

Søk på Nielsdatter ga bare resultat Nielsdatter, søk på ni* fanget også opp Nilsdatter. Det er jo fullstendig meningsløst hvis et søk ikke skal fange opp begge variantene av Nils, og det er heller ikke noe system i rekkefølgen av treffene, det er hverken sortert på fornavn eller etternavn. Jeg tror nok dere bør gå tilbake til den forrige søkemotoren inntil den nye fungerer. Slik det er nå kan man ikke stole på funnene, det virker jo helt tilfeldig, og når det er treff, kommer de hulter til bulter.

Dette er ikke en tom og meningsløs klage, kjør søkene ovenfor, så ser dere fort hva jeg mener. Jeg er veldig interessert i at det nye søkeopplegget skulle bli bra, men så lenge man ikke kan få resultater som møter enkle kriterier, så er dette faktisk helt elendig.

Link to comment
Share on other sites

Du veit at ho eksisterte i 1801 - men det treng ikkje å bety at ho er registrert i 1801, i alle fall ikkje under det namnet du forventar. Men det var sjølvsagt ikkje det som var hovudærendet ditt i denne tråden. 

 

Med søk på Aas* Ni* i ditt søk, får eg 5 treff i Skjervøy, alle med skrivemåten Aasel. Med å skrive Aas* får du med begge, og dette er eit såpass uvanleg namn at det er vel ikkje å rekne med at det er inne i namnelista som blir brukt for alternative søk.

 

Der er heilt sikkert rom for mykje forbetring av desse alternative skrivemåtane, men inntil vidare vil i alle fall eg føretrekkje å bruke den gode gamle måten med å skrive minst muleg i starten.

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

 

Sitat

...dette er eit såpass uvanleg namn at det er vel ikkje å rekne med at det er inne i namnelista som blir brukt for alternative søk.

....inntil vidare vil i alle fall eg føretrekkje å bruke den gode gamle måten med å skrive minst muleg i starten.

Ærlig talt, hva skal vi med namelista da? Skal vi på forhånd gjette hva som er med på lista? Hvis du går inn i et innlegg jeg hadde litt lenger ned; Treff på navn i avansert personsøk, så ligger det et større sitat fra bloggen, der Variantsøket er beskrevet. Blant annet står det:

Sitat

Datagrunnlaget for namneregisteret er i stor grad folketeljingane som allereie finst i Digitalarkivet.

 

Farsnamn er tekne med i namneregisteret. Søkjer du etter Olsen får du treff på Olsøn, men ikkje Olsdatter, medan søk etter Olsdatter gjev treff på Olsdatter og Olsdt., men det gjev ikkje treff på Olsen.

Når Aasille, Aasilla og Aasel finnes i folketellingene, så bør jeg få treff på Aasil, og da synes jeg også at et søk på Nielsdatter burde dekke Nilsdatter, som ikke er helt ukjent i folketellingene.

Det er stort fokus på slektsforsking i media, og det oppfordres til å søke i registrene. Skal man være ekspert på forhånd for å kunne søke, kjenne alle triksene? Slik det fungerer nå, er det vel ingen som gidder å besøke registrene en gang til, når de ser hva slags tullball de får servert i første forsøk. Det er prisverdig at du tar digitalarkivet i forsvar, Aase, men med tanke på den brukerstormen som kom etter de forrige omleggingene, burde alt fungert fra første øyeblikk denne gangen. Alternativt burde man ha servert en beta-utgave for utprøving og åpen for tilbakemeldinger fra brukerne i et par måneder, parallellt med den gamle opplegget, før et endelig bytte ble foretatt. Arkivverket har fått tilført store ekstra midler, så det er ingen grunn til at digitalarkivet skal slite med systemer de ikke kan gå inn å redigere sjøl engang.

Link to comment
Share on other sites

Eg stiller meg det same spørsmålet, om vi eigentleg treng namnelista, og sjølv oppfører eg meg som ho ikkje finst, det er det greiaste. 

 

Eg tek for så vidt ikkje Digitalarkivet i forsvar, men vi har visst lenge at endringa skulle kome, og vi har også visst lenge at funksjonalitetet ikkje kom til å vere på topp frå starten av. Det var han heller ikkje, men mykje er retta på allereie, og mykje kjem. Namnelista blir sikkert også mykje betre etter kvart, men 100 % vil ho nok aldri bli, og hovudregelen vil uansett vere: Søk på minst muleg frå starten.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jeg er helt enig når det gjelder Variantsøket, jeg skulle ønske at det var en av/på-knapp, men jeg også søker som før, jeg har sett for mange rare versjoner av navn til å godta at det ikke finnes! :-)

Bare husk at oppførselen til f.eks. trunkeringstegnet * ikke nødvendigvis gir det resultatet du forventer, det virker som om det nå er en annen tolking av den funksjonen.

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Olaf Larsen skrev:

Bare husk at oppførselen til f.eks. trunkeringstegnet * ikke nødvendigvis gir det resultatet du forventer, det virker som om det nå er en annen tolking av den funksjonen.

 

For å spesifisere litt, så er det vel slik at trunkeringsteiknet må erstatte ein eller fleire bokstavar, men ikkje 0. F. eks. vil Øyvind* gje 0 treff, medan Øyvin* vil finne alle førekomstar av Øyvind. Då eg tok dette opp vart det hevda at slik har det vore heile tida. Men stemmer dette? I alle høve er det ikkje slik i "gamle" Digitalarkivet.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

Trunkeringstegnet * skal bety ingen, ett eller flere tegn, d.v.s. at ordet trunkeringstegnet brukes sammen med er stammen for det du søker på, men det er tydeligvis ingen felles regler, det kommer helt an på hva kontruktørene av databasen har valgt. Tegn er en viktig betegnelse, det er mere enn bokstaver. Normalt skulle et søk på Øyvind*, finne både Øyvind, Øyvindur og Øyvind Kåre. Men guderne veit hvordan den nye navnelista fungerer.

Du kan jo ta et Avansert personsøk på øyvind*, så ser du alle de fine resultatene du får, Torbjørn, den første er Annie Øvinda Berntsen. Neida, det er ikke trykkleif, hun har ikke navnet øyvind i det hele tatt!  :-)

Link to comment
Share on other sites

Øyvind Kåre er to ord, og ein skal då få treff uansett ved å berre skrive Øyvind, trunkering er overflødig. Elles var det kanskje å ta litt hardt i då eg skreiv at Øyvind* gjev 0 treff, men alle dei "fine" resultata illustrerer iallefall det som eg meinte.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

Dette var et interessant tilfelle. Vi samler opp slik merkverdigheter, for så å finne ut hva som går feil. Noen ganger vil det rett og slett være feil i navneregisteret som må rettes, men vi må også se om det er noe feil å selve måten vi gjør dette på. 

Link to comment
Share on other sites

Sitat

Vi samler opp slik merkverdigheter, for så å finne ut hva som går feil.

Da blir fort bøtta full, for de aller fleste har nok disse problemene!  :-)  (savner smilefjes!)

Uansett, takk for tilbakemeldingen. Jeg tror nok at mange av de nye brukerne stoler på at det de får som søkeresultat er riktig, og at dere av den grunn ikke får mange rapporter om slike tilfeller. Vi som har holdt på en stund ser fort at mye er tullball i Variantsøket, og vet at klager ikke hjelper så veldig mye på kort sikt, derfor er det nok mange som bare lider i stillhet! For oss brukere ville det være en fordel at dere inntil dette fungerer, legger Variantsøket på hylla, og midlertidig går tilbake til forrige variant av søkemotor.

Link to comment
Share on other sites

Ein avkryssingsboks der ein kan hake av for å bruke variantsøk eller ikkje ville iallefall ha vore kjærkommen. Det same gjeld mogelegheit for å gjere OG-søk utan til ei kvar tid å måtte setje "+" framfor kvart namn. 

Link to comment
Share on other sites

Jeg kan si at vi nå har en oversikt over problemene, og at vi jobber med en løsning som vi mener skal bøte på disse problemene. Foreløpig er det for tidlig å si om det vil fungere, men vi jobber altså med saken.

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.