Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Olgunn Haugen

Hjelp til å tyde skifter og kårbrev?

Recommended Posts

Olgunn Haugen

Hei!

Eg arbeider med ei bok om garden Bjørhovde og ønsker å bruke informasjon frå Skifteprotokollar som dokumentasjon.

På gnr 23 bnr 7  har eg funne skifte og kårbrev frå:

1701, SAB, Nordfjord sorenskriveri, 04/04A/L0002A: Skifteprotokollar, 1701-1703, s.0B-1A

Skiftet vart halde 17. mars 1701 Boets midler var 6-2-6 og Boets gjeld 12-5-3

Når deler av gjeld, transport og udlodning var utført ved hjelp av 2 fioraars lam, en kalv og 2      favner ved, var gjelda framleis 6-2- 2.       (Sluttordet har eg ikkje klart å tyde).        

1783, SAB, Nordfjord sorenskriveri, 04/04/L0017:Skifteprotokoller, 1781-1785, S. 318B-319A  

Skiftet vart halde 1783 af 30de. Maj Boets midler var 120-5-6 og Boets gjeld 55-1-10

Sonen Anders Joensen, fødd i 1751, var 32 år då det vart skifta i 1783. Han bygsla garden frå 1784 og gifte seg med Marte Ingebrigtsdotter Lindvik 28.12.1785. Faren Joen Aderson døydde i 1783, mora Marte Ingebrigtsdotter døydde i 1790. Boets midler er oppført med stort kvæg,??, kaar, tinn, messing, jernfang, smedredskap, sengklær, sjøredskap,??, gangklær, såkorn, indgjeld og kjøpmands..... Dette vart fordelt til enka og borna etter rang og verdi.

1813, Skifteprotokoll 21b 1808-1813, side 1690, Bjørhovde, SAB

Boets midler 762-5-4 (dalar -ort- skilling, beholdning i boet 124-4-14, omkostninger 15-5-9. Til deling ca 97 dalar No 19  I Eid ...og Sogn Aar 1813 den 20de Februari, blev Begjæret skifte af Marte Ingebrigtsdatter Biorhovde af Landmand  Christen..... og af Anton Olafsen Hundeide og Stephen  Christensen Ous.... ...Anders Jonson Biórhovde......     Enkemannen Anders Joenson                          48 1. Sönnen Joen Andersen 15 aar gml. Formyder Mons Henriksön Biórhovde     16 2. Datteren Agate Andersdatter 24 aar gift med Lars Christensen Ous f.1789      8 3. Datteren Ingebor Andersdatter 20 aar  Erik Ingebrigtsen Rothi                           8 4- Datteren Marie Andersdatter 7 Aar, Formynder Rasmus Ingebrigtsen               8 5. Datteren Ingebor Andersdatter  4 Aar                       8   Innboet på garden vart verdsatt til 343 dalar som vart fordelt til Udlodning etter rang og verdi, tilsaman 10 partar. Verdi ca 1816: 1 riksdaler = 4 kroner. 97 daler x 4 kr = 388 kroner til fordeling.

1823, Skifteprotokoll A23  1822-1837, Bjórhovde, SAB

Aar 1823 den 8de April blev Skifteretten sat på Gaarden Bjórhovde i Eid....og Sogn for der og da at foretage og affóde en sómlilig Afgift.......samt om muligt skifte... folangende af Anders Jonsen Bjórhovde (1751-1832). Rettsbetjente paa mine vegne af min Kontoir betjente P.M. Knoph i overvær af........... Erik Ingebrigtsen Jelle,  Bjórloe 5 Börne ...af 1 Son og 4 Dötre. 1. Sönnen Jon Anderson 25 Aar...u??myndig...paa Gaarden 2. Dattern Aagathe Andersdatter 34 Aar gift mrd Lars Christensen Ous, tilstæde 3. Ingebor Andersdatter 30 Aar ”Formynder” Erik Ingebrigtsen Jelle, tilstæde 4. Marie Andersdatter 17 Aar og Formynd av Rasmus Ingebrigtsen Lindvik...til stæde 5. Ingebor Andersdatter 14 Aar gml. formynd Lars Christensen Ous, tilstæde

1858, SAB, Nordfjord Sorenskriveri, 02/02b/02be/L0026: Pantebok nr. II.B.e.26, 1855-1863, s. 232-2331885, Tinglysingsmateriale: SAB, Nordfjord Sorenskriveri, 02/02b/02be/L0029: Pantebok nr. II.B.e.29, 1885-1895, s. 15 - Kårbrev delvis transkribert

Skjøde No 2,  3 die Extrating 3.april 1858. I korttekst står det at at John Anderson Biörhofde skjøter garden Biörhofde LNo174, Mat 75 til sonen Anders Jonson for 300 sdl. Samt kaar for seg og hustru, John Anderson og Ingeborg Christendotter, verdi 37... pr år i 5 aar, 185... Kaarbrevet tinglyses som hefte på garden. Løken, 3 April 1858. John Anderson Biörhofde

No 3. Kaarbrev paa Björhofde No 2-16/1858 Jeg underskrevne Anders Johnssen Bjórhofde forbinder mig ....af mit Jordebrug LNo 174 Gaarden Bjórhofde, Matr 74 , nyt 75 gl 74, af ny Skyld 1 Dlr 4 ort 3 S i Eids og Horningdals Thinglag,at forære mine  Forældre  John Andersen og Ingeborg KristenDatter fólgende aarlige Livskaar.

1. Sórger jeg for dem 2-to-Köer og 8-otte Kreaturer. De fordrer selv Ansvaret paa Kreaturene, Littigrand     Afföningen. Afdrotten bringes i Huset når det forlanges.

2. Leverer jeg dem ligedan 2....to og en fird... törket/tönder Byg, 5-fem-(h)avre .....renset?, og 4-fire-tönder      Poteter. I mangel af potatis - vs-Byg 1-en-potatis av god kvalitet.

3. Foreskaffer jeg dem 1/2 -en halv -Tönde ....Frugt? og 1/4 -enfjerdedel-Tönde Malt?

4. Ligesaa 1 Par Sko og 1 Skjorte til hver.

5.

6. Skaffer jeg min Fader 12-tolv- .....Tobak,

7. Foreskaffer jeg dem fritt huus,, Lys og Brændsel af Birk hugget, kløvet og brakt til Ovnsstedet, samt      Rygt, Pleie og Tilsyn, sammeaarlige kaar som alderdom Tilfalder.

8...til at    K

9. Naar en af dem dör bortfalder det halve kaar, dog... ......... ...1 1/2 Tönde Byg og  2 1/2 ....., og 1 ...... ....for at der ialt fores 5 smaler

10. Jeg Bekoster deres Begravelse mod at beholde .....  Dette kaar som for Krav er   ... til 37....af 2 Ort 24 S, for...af....pa...mit Jordebrug i Gaarden Bjórhofde, i ......den saa maatte Komme..... Til Beheftelse under min Gaard og 2 do-----min Under Skrift  

Löken den 3die April 1858

Anders Johnson Björhofde

Til Attestasjon R R Kirkhorn, KK Bergh

For Lönning 1 spd 1Ort 13 !/2 S, Thingls. mod .../.../.2....../.1./3 1/2

W. Huitfeldts

1885, 

 No 3, Skjöde paa Bjórhofde - transkribert Undertegnede Anders Johnsen Bjórhofde erkjender herved at have solgt, ligesom jeg herved skjöder og overdrager til min svigersön Kristoffer Olsen Björhofde mit ifölge skjöde af 3die thinglæst 6te April 1885 eiende brug i gaaren Bjórhofde i Eids thinglag, matr no 75, löbenr 174 af ny skyld 1 dalar 4 ort 11 skill for den omforenede kjöbesum 2080 - totusenog åtti kroner og med det forbehold af kaar til mig og hustru Kari Magnusdatter, hvilket for 1 aar er værdsat til 160 - et hundrede og seksti kroner. Da kjöbesummen er afgjort, skal fra nu af nævnte brug i Bjórhofde med til og underliggende herligheder og rettigheder, hvoriblandt anpart i Eid kirke og kongetidende, fölge og tilhöre kjöberen Kristoffer Olsen, hans hustru og arvinger som en lovlig erhvervet eiendom, og bliver jeg for salget hans og deres hjemmelsmand efter loven.                            Eid den 26te mai 1885                            Anders Johnsen Bjórhofde

1895, originalskjøte og kårbrev som eg har transkribert.

 

Eg har forsøkt å lese og transkribere deler av dette, men det er vanskeleg for meg.

Er det nokon som kan hjelpe, eller gi råd om kven eg kan spørre om hjelp?

På førehand, takk!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Olgunn Haugen

Takk for tipset!

mvh Olgunn Haugen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.