Jump to content
Arkivverket

Brødrene Olsen fra Urnes i Sogn red inn i ett bakhold og ble drept av indianere.


Recommended Posts

De tre brødrene Niels, Ole og Thore Olsen ble drept av indianere i Minnesota i 1862 - 64. 

De skal være født i Urnes i Sogn.

 

Er det mulig å finne deres aner i Urnes ?

Også familie i USA er av interesse.

 

Mvh

Ivar

olsen.PNG

Edited by Ivar Moe
Link to post
Share on other sites

Så vidt jeg kan se, ligger Linden i Brown county i Minnesota, men det ser ikke ut som "death certificats" for Brown går så langt tilbake som til borgerkrigen:

https://www.familysearch.org/search/image/index?owc=36TN-2NL%3A1583723602%3Fcc%3D2185953

 

I Nasjonalbibliotekets nettbibliotek/aviser, ser jeg at Morgenbladet 14.09.1862 har en artikkel om det samme bakholdsangrepet og New Ulm er nevnt. Hvor har du hentet utsnittet fra i # 1? 

 

På denne siden finner du et fotografi av Leavenworth Rescue Expidition Monument, New Ulm, med navnene til de tre brødrene:

http://www.dakotavictims1862.com/monuments/index.html

 

 

Link to post
Share on other sites
Svein O. Tislevoll

Har slått opp i bygdebøkene for Luster, men der var ikke gården med. Men den skal visst være med i den neste boken; Solvorn 2 (bind 12). 

Link to post
Share on other sites

Takk til Grethe og Svein

 

Min bestefar fortalte om slektninger som reiste til USA og ble drept av indianere. Har ikke funnet noen så langt.  Trodde gjerne det kunne være denne familien, men etter å ha lest meg opp litt så ser jeg at det var hundrevis som ble drept så det blir vel som å lete etter den berømte nåla.

Jeg får heller "utvide" slekts-forskingen innen denne familien i årene 1850 1890 og se om det kan være noen litt mer perifere slektninger det ble snakket om. 

 

Utklippet i #1 ble funnet i en bok omhandlende utvandrere fra Gudbrandstalen

 

Mvh

Ivar

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Det henvises til en bok i forbindelse med omtalen og bildet av monumentet over hendelsen ved New Ulm: 

The Leavenworth Rescue Expedition Revisitedby Gary Wiltscheck. 

Jf.: 

http://www.germanbohemianheritagesociety.com/product/the-leavenworth-rescue-expedition-revisited-by-member-gary-wiltscheck

 

Se også:

http://www.dakotavictims1862.com/county-info-renville-brown/brown-county-.html
 

 

Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Heisan, eg har ikkje vore merksam på dette emnet før no, men har ein del opplysningar å supplera med, samstundes som eg tek imot nye detaljar med òpne armar!

 

For det første, Thore Olson var IKKJE bror av dei to gutane frå Urnes i Hafslo.  Når det gjeld John Thompson, er eg ikkje so sikker på kven han var...

 

Foreldri til Nils og Ole var Ole Nilsson (1788-1860) og Johanna Johannesdotter (1789-1867), plassfolk i Kreken («Krekad'n») under Urnes i Hafslo.  Her er kva eg har samla so langt om dei to yngste borni deira, Nils og Ole:

 

~~~~~~~~~~~~~

 

 8. Nils Olson, f. 1.8.1826,

Nels Olson utvandra til Amerika i 1854 og gifte seg i Columbia Co., Wis. 29.12.1854 med Kari Pedersdotter frå Lommeim i Hafslo, i Amerika kjend som Carrie Peterson.  Ho var f. i Hafslo 20.6.1832 og utvandra òg til Amerika i 1854.  Nels og Carrie farma visstnok i Windsor township, Dane Co., Wis. til dei i 1860 slo seg ned som farmarar i Milford township, Brown Co., Minn.  Nels Olson miste livet under indianaråtaket mot New Ulm, Minn. 19.8.1862.  Carrie flykta til Goodhue Co., Minn., men kom snart attende til Brown Co., Minn. og gifte seg 7.5.1866 att i New Ulm, Minn. med Heinrich Adolph Meier, opphavleg frå

 

 

¤¤¤¤¤ (wherefrom in Germany? – Bramsche i Niedersachsen?)

 

 

i Amerika kjend som Henry A. Meyer.  Han var son av

 

 

¤¤¤¤¤ (names of parents? – John Meyer and Reckie Reschloff)

 

 

og f.

 

 

¤¤¤¤¤ (place of his birth? – where in Germany?)

 

 

13.4.1834, men utvandra til Amerika i 1859.  Henry og Carrie farma i Home township, Brown Co., Minn., men flytte i 1895 som pensjonistar til Sleepy Eye, Brown Co., Minn. der Henry d. 15.5.1908.  Carrie Meyer d. i Minneapolis, Minn. 3.7.1916.  Carrie fekk i alt åtte born, tre frå første ekteskapet og fem frå det andre:

a. Johanna, kjend som Hannah Olson, f. i Juneau Co., Wis. 15.2.1857, d. i Mankato, Minn. 24.7.1920.  Hannah gifte seg i Sleepy Eye Lake, Minn. 31.3.1881 med Hans Peter, kjend som Peter

 

 

     ¤¤¤¤¤ (original Danish name?)

 

 

     ¤¤¤¤¤ (wherefrom in Denmark was he?)

 

 

     i Amerika kjend som Peter Johnson.  Han var son av

 

 

     ¤¤¤¤¤ (names of his parents?)

 

 

     og f.

 

 

     ¤¤¤¤¤ (place of his birth? – where in Denmark?)

 

 

     6.5.1857, men utvandra til Amerika i 1870.  Han d. i Mankato, Minn. 18.2.1923.  Peter og Hannah farma først ei tid i

 

 

     ¤¤¤¤¤ (name of township where they farmed in Juneau Co., Wis.? – 1881: «of Juneau Co., Wis.» – near Necedah!)

 

 

     men flytte kring 1884 til Hector, Renville Co., Minn. der dei ei tid dreiv eit hotell («hotel owners and operators») til dei slo seg ned som farmarar i Hector township, Renville Co., Minn.  Kring 1904 flytte huslyden til Mankato, Blue Earth Co., Minn. der dei heldt fram som farmarar.  Peter og Hannah fekk tre døtrer i lag.

 

 

     ¤¤¤¤¤ (children:

            * Gertrude, born Wis. July 1883, listed 1900

            * Cora, born Minn. Aug. 1888, listed 1910 teacher

            * Loretta, born Minn. Oct. 1898, listed 1910)

 

 

b. Malena, kjend som Lena Olson, f. i Juneau Co., Wis. 18.2.1860, d. i Watertown, Wis. 9.8.1925.  Malena gifte seg i Loreno, Brown Co., Minn. 1.5.1879 med Christoph Nikolaus Christophson Örding frå Parnewinkel i Selsingen, Landkreis Rotenburg i Niedersachsen, Tyskland, i Amerika kjend som Christoph N. Oerding.  Han var son av byggmeister Christoph Helmerson Örding i Parnewinkel i Selsingen, opphavleg frå Byhusen i Selsingen, og kona Rebecca Johannsdotter Viebrock frå Parnewinkel i Selsingen og f. i Selsingen, Niedersachsen, Tyskland 28.12.1853, men utvandra til Amerika i 1870.  Han d. i Watertown, Wis. 14.4.1927.  Christoph Oerding var luthersk prest («Lutheran Minister») og tente først kyrkjelyden i Sleepy Eye, Brown Co., Minn. og frå 1881 i Chaseburg, Vernon Co., Wis.  I 1891 vart Christoph tilsett som postmeister («postmeister») i Freistadt, Ozaukee Co., Wis., men frå 1894 budde huslyden i Watertown, Jefferson Co., Wis.  Christoph og Lena fekk fem born i lag.

c. Metta Kirstine, kjend som Tena Olson, f. i Brown Co., Minn. 11.1.1862, d. i Robbinsdale, Minn. 6.6.1944.  Tena gifte seg i Brown Co., Minn. 1.1.1889 med Corwin Washington Parsons.  Han var f. i Trempealeau Co., Wis. 23.11.1861 og d. i Bismarck, N.D. 29.6.1931.  Corwin tok til som tømmer- og jarnvarehandlar («lumber and hardware merchant»), og han og Tena budde i Franklin, Renville Co., Minn., men flytte i 1903 til Mankato, Blue Earth Co., Minn. og i 1907 vidare til Minneapolis, Hennepin Co., Minn. der Corwin mellom anna livnærte seg som eigedomsmeklar, eigedomsstyrar og tømmerhandlar («realtor, realestate manager and lumber salesman»).  I 1925 flytte Corwin og Tena til Regan, Burleigh Co., N.D. der Corwin var møllestyrar og maskinhandlar («grainary and hardware and implement business operator»).  Tena flytte som enkje attende til Minneapolis, Hennepin Co., Minn.  Dei fekk åtte born i lag.

d. Amelia Fredericke, kjend som Ricke Meyer, f. i Brown Co., Minn. 24.2.1867, d. i Brown Co., Minn. 11.3.1880.

e. Wilhelm Friedrich, kjend som William F. Meyer, f. i Brown Co., Minn. 14.8.1868, d. i Brown Co., Minn. 12.3.1880.

f. Julius Frederick Meyer, f. i Brown Co., Minn. 24.3.1870, d. i The Dalles, Ore. 16.11.1935.  Julius var i mange år gullgravar («gold miner») i Alaska, men gifte seg i Sleepy Eye, Minn. 24.5.1906 med Mary Sophie Lendt, f. i Brown Co., Minn. 3.9.1876.  Ho d. i The Dalles, Ore. 11.9.1960.  Julius og Mary flytte alt i 1906 til ein fruktfarm («fruit farm») i West Dalles precinct nær The Dalles, Wasco Co., Ore., men busette seg alt før 1910 i sjølve The Dalles, Wasco Co., Ore.  Dei fekk tre born i lag.

g. Herman Franklin Meyer, f. i Brown Co., Minn. 2.2.1873, d. i Sleepy Eye, Minn. 25.2.1947.  Han gifte seg i Sleepy Eye, Minn. 21.3.1895 med Minnie Grace Guse, f. i Milwaukee Co., Wis. 10.5.1876.  Ho d. i Sleepy Eye, Minn. 12.9.1970.  Herman og Minnie tok over heimefarmen hans i Home township, Brown Co., Minn., men flytte alt hausten 1919 som pensjonistar inn til Sleepy Eye, Brown Co., Minn.  Dei fekk ni born i lag.

h. Henry Edward Meyer, f. i Brown Co., Minn. 22.2.1876, d. etter eit ulukkeshende i The Dalles, Ore. 25.10.1910.  Henry gifte seg i New Ulm, Minn. 9.5.1899 med Ida Mary Augusta Lendt.  Ho var f. i Brown Co., Minn. 29.12.1878 og d. hjå ei dotter i Portland, Ore. 27.2.1939.  Henry og Ida farma først i Hector township, Renville Co., Minn., men flytte i 1906 til ein fruktfarm («fruit farmers») i West Dalles precinct nær The Dalles, Wasco Co., Ore.  Dei fekk fire born i lag.

 9. Ole Olson, f. 26.11.1828,

Ole Olson utvandra til Amerika i 1857 og gifte seg i Dane Co., Wis. 5.2.1858 med Anna Knutsdotter frå Joranger øvre i Hafslo, i Amerika kjend som Anna Knutson.  Ho var f. i Hafslo 12.7.1833 og utvandra til Amerika i 1857.  Ole og Anna budde nokre år i Windsor township, Dane Co., Wis. der Ole var farmarbeidar («farm laborer») til parfolket våren 1860 flytte til ein farm i Milford township, Brown Co., Minn.  Ole vart liksom broren Nels drepen i samband med indianaråtaket mot New Ulm, Minn. 19.8.1862, og Anna flykta for ei tid vekk, men kom attende og gifte seg att i New Ulm, Minn. 21.1.1865 med enkjemannen Heinrich C.

 

 

¤¤¤¤¤ (middle name?)

 

 

Bergmann, opphavleg frå

 

 

¤¤¤¤¤ (wherefrom in Germany was he? – kan henda Heinrich Conrad Bergmann, f. Halle, Westfalen 9.8.1820?)

 

 

i Amerika kjend som Henry Bergmann.  Han var son av

 

 

¤¤¤¤¤ (names of his parents?)

 

 

og f.

 

 

¤¤¤¤¤ (exact date and place of his birth? – Hannover!?)

 

 

1822, men utvandra til Amerika i

 

 

¤¤¤¤¤ (year of his emigration?)

 

 

¤¤¤¤¤ (married 1st about 1855 to Maria C. Behrens(?) (possibly Hamilton Co., OH Apr. ?, 1851 to Mary Birnst?), born Bremen 1828 – 1860 carpenter New Ulm, MN – ch. Maria C. (Mary Margaretha, born Cincinnati, OH July 11, 1856 – died St. Louis, MO July 2, 1936 – married New Ulm, MN Jan. 9, 1875 John William Hoerr, born Darmstadt, Hessen Feb. 6, 1850 (par: William and Elizabeth) – died St. Louis, MO Apr. 26, 1901 – res. Dennison, Grayson Co., TX from 1882 St. Louis, MO – 7 children – descendant: Mary Louise Hoerr Bingham, Norfolk, Va., phone: 804-423-0372 from 1991 – not in service!) and Christopher H. (Henry Bergmann, born MN Jan. 1859 – married 1882 Mary F. born MO Apr. 1858 – 1900 carpenter Denison, Grayson Co., TX – no children!)

 

 

Henry var snikkar og barvert («carpenter and saloon keeper»), og han og Anna vart buande i New Ulm, Minn. der Henry d. 21.4.1881.  Anna gifte seg tredje gongen i New Ulm, Minn. 28.7.1892 med enkjemannen Jacob Mathiasson Brust, opphavleg frå Irmenach, Landkreis Zell i Rheinland-Pfalz, Tyskland, i Amerika kjend som Jacob Brust.  Han var son av  Mathias Johannson Brust frå Bautzen (1802-1860) og Anna Maria Petersdotter Meurer frå Mörsdorf (1815-1876)  og f. i Irmenach, Landkreis Zell 18.2.1831, men utvandra til Amerika i 1850.  Jacob gifte seg første gongen i Chicago, Ill. 24.6.1852 med Susanna Helena Johannsdotter Schnitzius, f. i Kröv, Landkreis Wittlich, Rheinland-Pfalz 13.3.1827, dotter av  Johann Jakob Johannsson Schnitzius und Helena Margaretha Johannsdotter Schnitzius.  Dei utvandra i 1852.   Jacob og Susanna fór alt i 1855 til Brown Co., Minn. og tok i 1856 «homestead» i Cottonwood township, Brown Co., Minn.  Dei flytte i 1866 inn til New Ulm, Brown Co., Minn. der Jacob sidan dreiv kornmølle («grain elevator owner and operator»).  Susanna d. i St. Peter, Minn. 13.1.1888.  Anna og Jacob vart òg buande i New Ulm, Brown Co., Minn. der Anna d. 23.3.1908.  Jacob Brust d. same staden 20.2.1915.  Henry Bergmann fekk to born frå første ekteskapet sitt, medan Jacob Brust hadde fem born med første kona si.  Me kjenner berre til to born etter Anna, ei dotter frå første ekteskapet og ei frå det andre:

a. Christine Olson, f. i Dane Co., Wis. 26.2.1858,

 

 

     ¤¤¤¤¤ (d. prior to 1862!)

 

 

b. Sophie Anna Bergmann, f. i Brown Co., Minn. 22.5.1867, d. i New Ulm, Minn. 5.2.1881.

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Som de ser, her er nok av utfordringar...  Eg har jobba mykje med denne huslyden, men her står eg fast!

 

Elles var det nok fleire emigrantar frå Luster og Hafslo som råka borti indianarar, og eg vil i den samanhangen få minna om dette emnet som eg tok opp til drøfting for halvtanna år sidan, men som framleis står like uløyst:

 

https://forum.arkivverket.no/topic/202828-tre-søsken-frå-luster-skalperte-av-indianarar-i-1860-åri-er-det-mogeleg-å-finna-fleire-opplysningar-om-dette/?tab=comments#comment-1711351

 

Kan dette vera slektningane dine, Ivar?

 

Eg takkar so mykje for alle gode tips som kan bidra til å komplettera desse biografiane, og skulle det dukka opp nye fakta, ville det vera ei kjempestor julegåve for meg!

Edited by Lars E. Øyane
  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Mange mange takk Lars for at du deler.

 

Dette er svært spennende stoff. Er på vei ut døra så får ikke gå gjennom alt her nå dessverre.

 

Har sendt deg en mail som omhandler leier-mål i Sogn tidlig 1700.

 

Mvh

Ivar

Link to post
Share on other sites

Legger for ordens skyld inn dette:

 

Henry Bergmann

United States Census, 1880
Name Henry Bergmann
Event Type Census
Event Date 1880
Event Place New Ulm, Brown, Minnesota, United States
Gender Male
Age 57
Marital Status Married
Race White
Race (Original) W
Occupation Saloon Keeper
Relationship to Head of Household Self
Relationship to Head of Household (Original) Self
Birth Year (Estimated) 1823
Birthplace Germany
Father's Birthplace Germany
Mother's Birthplace Germany
Sheet Letter A
Sheet Number 13
Person Number 0
Volume 2
Household
Role
Sex
Age
Birthplace
Henry Bergmann Self M 57 Germany
Anna Bergmann Wife F 47 Norway
Sophie Bergmann Daughter F 13 Minnesota, United States
Jacob Jonson Other M 30 Norway

 

 

Henry Bergmann

United States Census, 1870
Name Henry Bergmann
Event Type Census
Event Year 1870
Event Place Minnesota, United States
Gender Male
Age 47
Race White
Race (Original) W
Birth Year (Estimated) 1822-1823
Birthplace Germany
Page Number 31
Household
Role
Sex
Age
Birthplace
Henry Bergmann   M 47 Germany
Anna Bergmann   F 37 Norway
Mary Bergmann   F 14 Ohio
Henry Bergmann   M 11 Minnesota
Sophia Bergmann   F 3

Minnesota 

 

   

Link to post
Share on other sites

Mary Bergmann

Minnesota Territorial Census, 1857
Name Mary Bergmann
Event Type Census
Event Place Second Precinct, Brown, Minnesota
Gender Female
Age 1
Birthplace Ohio
Birth Year (Estimated) 1856

 

 

Bergmann.jpg

Link to post
Share on other sites
Lars Waaltorp
På 11.12.2017 den 18.29, Lars E. Øyane skrev:

9. Ole Olson, f. 26.11.1828,

Ole Olson utvandra til Amerika i 1857 og gifte seg i Dane Co., Wis. 5.2.1858 med Anna Knutsdotter frå Joranger øvre i Hafslo, i Amerika kjend som Anna Knutson.  Ho var f. i Hafslo 12.7.1833 og utvandra til Amerika i 1857.  Ole og Anna budde nokre år i Windsor township, Dane Co., Wis. der Ole var farmarbeidar («farm laborer») til parfolket våren 1860 flytte til ein farm i Milford township, Brown Co., Minn.  Ole vart liksom broren Nels drepen i samband med indianaråtaket mot New Ulm, Minn. 19.8.1862, og Anna flykta for ei tid vekk, men kom attende og gifte seg att i New Ulm, Minn. 21.1.1865 med enkjemannen Heinrich C.

 

¤¤¤¤¤ (middle name?)

 

Bergmann, opphavleg frå

 

På gravstedet står det at C.H. Bergmann ble født 7.3.1823. Jeg tror det står at han var født i "Wohlendorf Amt Rehten Province Hannover": https://www.findagrave.com/memorial/157887820/G.-H.-Bergmann

 

Jeg ser at det er et område i byen Rethem (med "m" til slutt) som heter Wohlendorf. Rethem ligger ikke så langt fra Hannover, og i 1823 var vel hele området en del av staten Hannover ("Königreich Hannover"). Kanskje det er et sted å lete etter mer opplysninger? https://de.wikipedia.org/wiki/Wohlendorf

 

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...
Lars E. Øyane

Ein forseinka, men like hjarteleg takk til Grethe og Lars W. for dei siste innleggi i denne saki.

 

Det har i mange år vore ei kjempestor gåte kvar Henry Bergmann hadde opphavet sitt ifrå.  Hannover har vore antyda, men dei nøyaktige fødselsopplysningane som Lars W. kom med over, var nye for meg.

 

No har eg sendt spørsmålet vidare til Niedersachsen i von om at ein fødselsattest kan finnast!  So får me sjå kva som skjer...

Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Det gjekk ikkje mange timene før eg fekk svar frå Niedersachsen og med det full identifikasjon av Heinrich Christoph Bergmann, fødd i Wohlendorf 28.2.1823 og døypt same stad 7.3.1823.  Foreldri hans var «Häusling und Tagarbeiter» Johann Heinrich Bergmann og kona Catharina Sophia f. Ebers.

 

So er den gåta endeleg løyst, men kanskje Henry A. Meyer ogso er mogeleg å identifisera??

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til kartleggjing av denne utfordrande huslyden!

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Egil Johannessen
2 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

So er den gåta endeleg løyst, men kanskje Henry A. Meyer ogso er mogeleg å identifisera??

 

Legger ved Memorial record of southwestern Minnesota, side 284 osv - https://archive.org/stream/memorialrecordof01chic#page/284/mode/2up/search/henry+meyer

 

HENRY MEYER, a retired farmer of Sleepy Eye, was born in Germany, April 13, 1834, and is a son of John and Reekie (Reschloff) Meyer, who spent their entire lives in the fatherland. Henry was the youngest son in the family of five children, and attended the common schools between the ages of six and fourteen years, after which he worked on a farm until his twentieth year, when he entered the German army. After nearly three years spent in the service of his country he was honorably discharged and soon afterward sailed for America, reaching his destination in 1859, after a voyage of six weeks...................

Edited by Egil Johannessen
Link to post
Share on other sites
  • 2 years later...
Lars E. Øyane

Fleire delar av denne huslyden står framleis med store «hòl» i manuskriptet mitt.

 

Spørsmålet om dansken Hans Peter Johnson har eg alt teke opp som eige tema: https://forum.arkivverket.no/topic/248149-hans-peter-«peter»-johnson-frå-danmark-fødd-651857-utvandra-1870-døydde-i-mankato-mn-1821923-kven-var-han/

 

Men òg er svært interessert i fleire opplysningar om det tyske opphavet til Heinrich Adolf MEIER/MEYER, og i samband med denne saki har eg i dag lagt ut eit nytt emne på den tyske sida ahnenforschung.net: https://forum.ahnenforschung.net/showthread.php?t=189756

 

Eg ville sett kjempestor pris på hjelp til å spora opp båe desse personane som gifte seg inn i ætti til Nils Olson frå Urnes i Hafslo og takkar på ny for alle gode tips!

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.