Jump to content
Arkivverket

Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros - bakgrunn og personer - Var Johann Prysser vår stamfar i Norge?


Recommended Posts

Odd Roar Aalborg

Litt om Esten Johannessen Grøntvedt:

 

Navnet hans er ikke så vanlig at det ikke skulle være mulig å finne ham i Kvikne, men det er tilsynelatende ingen passende døpt der.

 

Det er nærliggende å tenke på Johannes Estensen Estensplass på Jørgensplassen, som er født i 1723 og er sønn av Gullaug Johansd. Prytz, men denne Johannes gifter seg i 1752 og er kun registrert med Anders og Johannes som sønner (dertil med tre døtre). Johannes Johannessen Jørgensplass er antagelig for ung til å være far til Esten Johannessen Grøntvedt. Kan det likevel tenkes at Johannes Estensen Jørgensplass kan ha en hittil ukjent sønn "Esten" døpt i en annen bygd? De to sønnene på Jørgensplassen er ikke nevnt videre i Kvikne, og antas å reise ut når verksdriften innstilles. (Kilde: Nye Kvikneboka.)

 

Det finnes også en Esten Olsen på Plassen, som ifølge fadderlistene tydeligvis er i meget nær familie med Esten Knutsens folk på Estensplassen. En etterkommer Johannes kan selvsagt tenkes der også.

 

I samarbeid med Øyvind Holan gjorde jeg et ganske grundig arbeid med disse to Esten-familiene for en del år siden, men husker selvsagt ikke alle detaljene på direkten nå.

Edited by Odd Roar Aalborg
Link to post
Share on other sites
 • Replies 74
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Odd Prytz

  37

 • Odd Roar Aalborg

  20

 • Arnstein Rønning

  12

 • Svein Arnolf Bjørndal

  3

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Oppdatering om Prytz YDNA: Da foreligger resultater av testene av etterkommerne av Jacob Anderssen Prytz på Røros og Paul Johansen Paulsmo (Prytz) på Kvikne. Etterkommere av Anders Joensen Prytz er te

Det er nettopp dette som er så merkelig, ingen av de nærmeste matchene er tyskere (eller fra Kvikne eller Røros for den del). Vår felles haplogruppe etter Anders Joensen Prytz sine to sønner på Røros

Han ser ut til å være hel-fetter av min (antatte) 4-tippoldemor på Hitra, som heter Henrikka etter sin morfar Henrik Flor.

Posted Images

Fant i resultatlisten kun Ole Helgesen Grøntvedt (testet av Mr. Jack Twet) på 12 markers med diff. 1.

 

Kunne jo ha oversett noe, har 1.875 matcher på dette nivået! Men det blir nok veeeeldig langt tilbake til felles forfar, se ved. tabell:

Skjermbilde 2017-12-13 kl. 11.45.10.png

Link to post
Share on other sites
Arnstein Rønning

Jeg har 2 stk på nivået 12 markører der GD=1, og der begge har tatt BigY. Det viser seg å være over 1000 år til første felles forfar for begge (den ene 2000 år). 

 

Men det kan selvfølgelig være nærmere i ditt tilfelle. Noen STR-markører muterer oftere enn andre. Det er nok vanskelig å si noe mer fornuftig om dette, tror jeg. BigY for begge testerne er vel det eneste som kan gi et bedre svar.

Link to post
Share on other sites

Nei, jeg må nok holde meg til svenskene foreløpig, disse 3 ligger mellom 90 og 97% sannsynlighet innen 12 generasjoner (håper jeg ikke bryter med personvernet ved å oppgi navn her, men resultatene deres ligger jo ute hos FTDNA allerede, så det skulle vel ikke skade).

 

Anders Joensen Prytz er 10 generasjoner fra meg, og Johann Prysser evt. 11 generasjoner. Derfor er sannsynligheten meget stor for felles forfar med disse svenskene på 15-1600-tallet! 

 

Skjermbilde 2017-12-13 kl. 12.07.11.png

Edited by Odd Prytz
Link to post
Share on other sites
Odd Roar Aalborg

Dette er noe forvirrende, siden du ovenfor sier at to personer i Kvikne har så mye til felles med Prytz at de godt kan være i slekt. I senere innlegg virker det jo ikke akkurat som om det kan være særlig nært, så da trenger jeg vel ikke sjekke disse noe mer foreløpig.

Link to post
Share on other sites

Jeg driver og forsker fortsatt, nye opplysninger gir nye svar Odd Roar! Som sagt er jeg ikke ekspert på dette, Arnstein kan mye mer om gentester/- resultater.

 

Men disse fra Kvikne har nok en felles forfar, langt tilbake, avhengig av mutasjonfrekvens.....

 

Har ikke funnet andre med opphav fra Kvikne i mine resultatlister. Jeg har gjort gjentatte forsøk på å få testet en Brevad på Kvikne, som skal nedstamme i mannslinjen etter Paul Johansen på Paulsmo, hvis etterkommere skrev seg Prytz (Johan-Paul-Knut-Paul-Knut-Ingebrikt osv.), men han svarer ikke på mine henvendelser. Har satt Bea på saken, hun er vel 4-menning med ham. 

Link to post
Share on other sites
Odd Roar Aalborg

Da avventer jeg litt - får håpe du lykkes med Brevad, men det spørs vel om en 4-menning er "nær" nok til å ha særlig mye påvirkningskraft.

 

 

Link to post
Share on other sites

Har også lagt inn mine resulater i "German Language Area DNA Research Project". Under R1a-Z284 er det kun 8 personer inkl. Johann, og de har da Nordiske aner. Kun én person oppgir tysk opphav i denne gruppen. Enda det er Tysklandsprosjektet!

 

Ut fra haplogruppene er det ingen andre som har testet BigY. Så de er foreløpig ikke i nærheten av felles forfar innen genealogisk tid, se illustrasjonsbilder (Johann ligger under YP355 og CTS4179 er testet spesielt - og med negativt resultat):

Skjermbilde 2017-12-13 kl. 13.04.03.png

13737467_10209844512733295_3244558326088711713_o.jpg

Edited by Odd Prytz
Link to post
Share on other sites

Jo da, under R-YP5538 finner du meg og en svenske (Bo Sving).

 

Venter på at fler tester seg, med fler matcher vil TMRCA forflytte seg fram i tid. Det beste hadde vært å fått en genealogisk match som kunne kobles til slektstreet!

Link to post
Share on other sites
Arnstein Rønning

OK - så har du ca 2300 år bak i tid for å finne en felles forfar i farslinjen med to andre nordmenn fra Hedmark og Oppland + noen svensker (felles SNP=YP618). Du må tilbake til samme SNP for å finne en tysker også, dvs samme TMRCA (tid til første felles forfar). Denne YP618 er også felles for deg og de som finnes på de britiske øyer (Skottland, Irland, England), dvs samme TMRCA. Det er bare å håpe på flere testere.

 

Jeg har det samme problemet, jeg ser på de mindre testene mine (y12-y67) at det er noen matcher med farslinjer til Trøndelag og Gudbrandsdalen som ganske sikkert er nært meg, men de tar ikke BigY! Disse testene blir nok etterhvert mye billigere - vi får håpe på levedager...

Link to post
Share on other sites

Det er ikke samsvar mellom tidsestimatene hos YFull (BigY) og f.eks. matchene mine på Y67, det skiller ca. 1000 år! Hvorfor skjønner ikke jeg.

 

Ja, flere testere, minst Y67 - og at de også tar BigY og legger inn resultatene i YFull!

Jeg er også med i R-YP355 prosjektet: https://yp355.wordpress.com

 

Legger ved bilder som viser noe av R-YP355-treet med min/Johanns plassering (blir antakelig lite leselig, men kan vel åpnes i lenken over) Her er TMRCA rundt tusen år!

Skjermbilde 2017-12-13 kl. 14.58.46.png

Skjermbilde 2017-12-13 kl. 14.55.14.png

Skjermbilde 2017-12-13 kl. 15.22.15.png

Edited by Odd Prytz
Link to post
Share on other sites

Til Odd Roar: Jeg har to matcher på Family Finder/Autosomal DNA med Grøntvedt i slektstreet, begge oppført som mine 5th - Remote cousins:

 

Det er Mr. Harald Nordbye og Mrs. Aase Dahling som begge har Esten Johannessen Grøntvedt f. på Kvikne, d. på Åsta, Åmot- ingen årstall. Sønn Jon Estensen Bolstad f. 1798. Esten var g.m. Mille Larsdatter Øgle f. 1760 på Øgle Søndre i Åmot, død 1838 på Deset do.

 

 

 

Link to post
Share on other sites
Odd Roar Aalborg

Innlegget mitt øverst på siden her sier jo litt om ham. Navnet antyder muligheten for at han kan ætte fra Johan Iversen Prytz, men jeg finner altså ikke noen sønn Esten døpt hos Johannes Estensen på Jørgensplassen. Det kunne en jo vente at han ville ha. (Johannes Jørgensplass er bror av mitt opphav Knut Estensen på Amundsplassen.)

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

Jeg ble kontaktet av Aase Dahling som har Esten Johannesen Grøntvedt som ane på Kvikne. Hun og Harald Nordbye er søsken. Hun sier hun har en fetter Bolstad som er en etterkommer i ren mannslinje etter Esten Grøntvedt på Kvikne. Tidsestimatet fra FTDNA tilsier at en evt. felles forfar med Johann Prysser/Anders Joensen Prytz ligger langt tilbake i tid og og nok ikke kan bekrefte et fellesskap med Prysser/Prytz på Kvikne. En BigY-test overført til YFull av denne fetteren kunne vært interessant, men det koster jo en del da!

 

Det ser ut som om vi dessverre ikke kommer videre uten at minst én antatt etterkommer av Johann, utenom Anders sine to sønner, blir testet.

 

Ellers blir det å vente til det evt. dukker opp andre testere med samme YDNA som Anders (og evt. Johann) - og som kan si noe om sine røtter før 1600-tallet!

Edited by Odd Prytz
Skrivefeil/autokorrigering av Dahling (som ble Darling)
Link to post
Share on other sites

Kan ikke uten videre forlate Grøntvedtsporet, da haplogruppen til spesielt Esten ligger veldig nært til Prytz, sannsynligvis Ole også med ytterligere testing:

 

-  Ole f. 1740 har en 37 STR test og trenger 67 STR test + Z284 SNP Pack eller BigY. Han har haplogruppe L448

-  Esten f. 1770 har en 111 STR test og trenger en Z284 SNP Pack og/eller BigY. Han har haplogruppe  L448>>YP609

-  Prytz har 1  test med BY15260 og 1 test med YP618. Prytz har altså haplogruppe L448>>YP609>YP618>BY15260 som foreløpig deles med en svenske (og i YFull ytterligere haplogruppen YP5538 som deles med en annen svenske)

 

DET KUNNE VÆRT SPENNENDE Å FUNNET OPPHAVET TIL GRØNTVEDTSLEKTA PÅ KVIKNE! Også gjennom videre testing av Y!

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Odd Roar Aalborg

Ved søk i DA på Grøntvedt i Kvikne i aktuell tid får jeg kun to personer som treff: Hr. proviantskriver Lars Grøntvedt (f. 1747) og madame Elen Maria Grøtting, f. Grøntvedt i 1786.

 

Da spørs det om Esten Johannessen av slekt er en Grøntvedt eller om han kanskje heller i en periode er tjenestekar der og da bruker Grøntvedt som bostedsnavn.

 

Det er vanskeligere i Kvikne enn andre steder å finne ut av de eldste slektsleddene, og Grøntvedt er neppe av de enkleste gårdene der, siden denne ganske tidlig blir utlagt til bosteder for verksansatte. Men ved å kople sammen de data en tross alt har, så kan nok en del sannsynliggjøres, regner jeg med. Har tidligere forsøkt litt på det for enkelte gårder der. På 1600-tallet er Krokmoens bok også til god hjelp, men den dekker ikke 1700-tallet. Imidlertid må det jo være mye dokumentert i arkivene da også, siden det er såpass med data å finne fra århundret før.

Link to post
Share on other sites
Arnstein Rønning

Jeg har FF-match med to amerikanere som skriver at de er etterkommere av Ole Helgesen Grøntvedt f 1740 i Kvikne. De er videre etterkommere av sønnen Andreas Borchmann Grøntvedt f 1777. Han var gift med ei Anne Marie Franck, og jeg er av Franck-slekt, så det kan være derfor at jeg får DNA-match med disse. Nå ser jeg at det er en tredje match som også er etterkommer av  Ole Helgesen Grøntvedt. Og ytterligere en nr 4 som er av denne slekta (ikke farslinje). Den ene amerikaneren (JT) har farslinje til Grøntvedt og testet yDNA (R-Z283).

 

Edited by Arnstein Rønning
Link to post
Share on other sites

Jeg har kun Dahling og Nordby som oppgir Grøntvedt som aner på FamilyFinder (FF).

 

Derimot har jeg FF match med 14 personer som oppgir Bolstad som aner (jfr. Esten sin sønn Jon Estensen Bolstad nevnt overfor). Må sjekke disse nærmere, men ser umiddelbart at det er Bolstad i Åmot for noen av dem.

 

Men det kan jo være andre forbindelser til disse naturligvis, utenom Grøntvedt.

 

PS! Da er du også i slekt med min kone Arnstein, hun har også Frank/Francke som aner, via lensmannen i Meldalen

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Arnstein Rønning

Disse amerikanerne (DNA-matchene mine) skriver at Ole Helgesen Grøntvedt 1740 hadde en bror Lars Helgesen Grøntvedt 1747 gift med Anne Margrethe Meldal f 1752 og at begge disse to Grøntvedt var sønner av Helge Olsen Helgesplassen og Kirsti Larsdatter og Helge som sønn av Ola Helgesen som døde i 1743 på Helgesgarden i Kvikne. Jeg er jo i slekt med Meldal også (etterkommer av lensmannnen på Foss), så hvem vet hva som ligger bak DNA-treffene.

Edited by Arnstein Rønning
Link to post
Share on other sites
Odd Roar Aalborg

Kan dessverre ikke bidra med noen DNA-matcher her, men jeg ser at jeg nok har felles aner både med Odds kone og Arnstein, siden jeg ætter fra Petter Johansen Svan på Voll i Meldal, som antagelig er kombinert halvbror og fillenevø av lensmann Andreas Johansen (Svan) "Frank" på Kalstad, og dertil fra Kirsten Bruse, søster av hr. Sten Evensen Meldals kone Anne Bruse. 

 

Ser ellers på (ikke helt pålitelige) Geni at Kirstens og Annes søster Ellen Bruse skal være tippoldemor til Ole Helgesen Grøntvedts første kone, Wenche von Erpecom Borchmann. Hans andre kone, Martha Reinholtsd. Meldal, nedstammer fra Anne Bruse.

Edited by Odd Roar Aalborg
Link to post
Share on other sites

Takk for bidrag begge to! Som vanlig har vi en tendens til å spore av fra opprinnelig tema, men dette viser jo at vi alle er i slekt med alle litt tilbake i tid.

 

Ikke overraskende at amerikaneren du nevner Arnstein har haplogruppe R-Z283, den ligger jo litt lenger oppe i "treet" enn de andre her (se bilde fra 13. des. vedr. "R1a Clades" hvor R-YP609 og 618 ligger dypt under Z283>>YP355, altså ikke med i bildet). Plasseringen avhenger naturligvis av hvilken test som er tatt, desto dypere i materien desto dyrere blir det (er vel bevisst fra testselskapene at vi blir "lurt inn" på en rimelig test og stadig vil vite mer, og følgelig betale mer).

 

Og da må jeg spørre deg Arnstein, som kan mye mer om gentesting enn meg. Har det noen hensikt å få tatt en enkel SNP-test for R-YP618 i stedet for evt. dyr BigY for en av de som er nevnt her? (Aase Dahling skulle spørre sin fetter Bolstad, men om han er en av de to testerne Grøntvedt vet jeg ennå ikke).

 

Det var jo greit for oss Prytz, at jeg testet BigY og den andre kun testet Y12 og deretter R-YP618, fordi vi har et felles slektstre med primærkilder - og felles etternavn. Det var full klaff (ingen utro formødre her nei!).

Link to post
Share on other sites

Nå dukket det opp en ny match på R-YP618, en engelskmann tydeligvis. Ut fra TiP-report (TimePredictor) ligger han med en sannsynlig felles forfar innen 12 generasjoner på 75,65%, se bilde (jeg er 11. generasjon etter Johann Prysser). Jeg tror dette anslaget er alt for optimistisk!

 

Det vil vel også si at en match på nivå R-YP618 ikke vil si oss noe uten at vi har et "genealogisk spor". Eneste mulighet uten et verifisert slektstre er da en matchende BigY-test (eller tilsvarende fra annet selskap) som overføres til YFull og gir haplogruppe R-YP5538>>R-YP5542 (min id. er YF03266, se vedl. bilde). Denne haplogruppen deles foreløpig med en tester med svensk opphav!

PS! Tidsestimatet TMRCA (Time to Most Recent Common Ancestor) hos YFull rykker fram i tid så snart vi finner en genealogisk match!

Skjermbilde 2017-12-30 kl. 12.57.30.png

Skjermbilde 2017-12-30 kl. 13.09.19.png

Link to post
Share on other sites
Arnstein Rønning

Hei Odd P, nå dukket det akkurat opp en FF-match med etternavn Bolstad. Han er din match også (felles for deg og søster mi). Han (Bolstad) er dessuten match med minst to av de nevnte amerikanerne som er av Grøntvedtslekt.

Edited by Arnstein Rønning
Link to post
Share on other sites

C. Bolstad matcher med meg og Dahling/Nordby/Gråbergsveen/Engh m.fl. på kromosom 18. Har sendt melding til Dahling, håper å høre fra henne!

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.