Jump to content
Arkivverket

Sophia Tøgersdotter Nitter på Lægreid i Årdal (1708-1748) og lagnadane til borni hennar - Tøger i København og Malena i Nordlandene (Nærøy i Nord-Trøndelag)?


Lars E. Øyane

Recommended Posts

Er er i dag gjennom eit innlegg #12 i følgjande tema:

 

https://forum.arkivverket.no/topic/202054-henrik-nitter-ludvigson-1832-1861-til-amerika-1852-ektemakar-og-ektemakars-ektemakar-frå-røldal-lardal-gloppen-og-vik-vangsnes-hjelp/

 

vorten merksam på ein huslyd med bakgrunn i Luster, som eg aldri greidde å skriva ein komplett biografi for då eg arbeidde med denne øtti på 1980-talet.  Kanskje dette vert mogeleg i dag med langt fleire disponible kjelder?

 

Utgongspunktet er Sophia Tøgersdotter Nitter frå Rønnei i Luster, fødd der kring 1708.  Ho gifte seg første gongen i Luster 23.11.1733 med enkjemannen Christopher Larsson Skagen (1689-1739).  Dei fekk fire born i lag, som alle vart buande i Luster.  Denne delen av ætti har eg fullt oversyn over.  Men so gifte Sophia seg 12.11.1741 att i Årdal med ein ny enkjemann, Ole Olson Lægreid (1708-1758), men ho vart gravlagd frå Lægreid i Årdal alt 3.11.1748.  Ogso i dette ekteskapet fekk Sophia fire born, og to av desse er det som vert etterlyste i nemnde proklama frå 1785.

 

Her følgjer manuskiptet mitt for dei fire borni frå andre ekteskapet hennar:

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

a. Christopher Olson, døypt i Årdal 3.5.1742, d. ugift i Kvernes

 

     ##### (dødsdato eller gravferdsdato?)

 

     1765.

b. Malena Olsdotter, døypt i Årdal 5.7.1744, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     Malena gifte seg første gongen i Bergen 13.11.1765 med Jacob Ovaldson Messe frå

 

     ##### (opphavet hans?)

 

     ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hans – kring 1728?)

 

     Jacob var

 

     ##### (yrke?)

 

     og han og Malena budde i Bergen der Jacob vart gravlagd 14.12.1770.  Malena gifte seg so att

 

     ##### (dato og stad for andre vigsli hennar? – kring 1775?)

 

     med Jens Jacob Giertsen frå

 

     ##### (opphavet hans?)

 

     ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hans?)

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hans?)

 

     ##### (yrke og bustad?P – 1783 og 1785 busette på garden Svinøy i Nærøy, Nord-Trøndelag – sidan kvar?

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – inkl.:

            * Bertha Sophie, døypt Nykyrkja, Bergen 20.7.1766

            * Bertha Sophie, døypt Nykyrkja, Bergen 7.11.1767)

 

c. Inger Mane Olsdotter, døypt i Årdal 23.9.1746, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     Inger gifte seg i Årdal 9.10.1775 med Albert Schriver Ludolphson Kramer frå Bergen, døypt i Bergen 25.10.1741.  Han d. på Vikingevåg i Gulen 13.1.1795.  Albert var handelsmann (kremmar), først på Årdalstangen i Årdal, og frå 1791 på Vikingevag i Gulen.  Han og Inger fekk fire born i lag, mellom anna denne sonen:

‑ Ludolf Johan Albertson Kramer (1775‑    ) som vart første landhandlar på Skjolden i Luster (s.d.).

d. Tøger Nitter Olson, døypt i Årdal 3.11.1748,

 

     ##### (1785: stod i teneste ved det kongelege korps og det 2dre kompani under konstabelgarnisonen i København – lagnaden hans??)

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg ser av FamilySearch at ein Jens Giertsen gifte seg i Nærøy 30.10.1785 med ei Elisabeth Carstensdotter og lurer på om det kanskje var enkjemannen etter Malena som då gifte seg att??

 

Eg vonar å råka ein eller annan med lokal ekspertise i Nærøy son kan hjelpa meg klara opp i denne huslyden...

 

Elles legg eg i dag òg inn eit spørsmål hjå DIS-Danmark om lagnaden til Tøger Nitter Olsen - kanskje er me heldige...?

 

https://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,134996.0.html

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Link to comment
Share on other sites

Henne hadde jeg i min slektstavle

c. Inger Mane Olsdotter, døypt i Årdal 23.9.1746, d.

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

Hun døde i 15 desember 1806 i Bergen og begravet 20 desember 1806 i Domkirken.

https://media.digitalarkivet.no/view/8639/169

Se venstre side

 

 

 

Edited by Wenche Hillstrand
Link to comment
Share on other sites

Jeg fant dette i Nærøy bygdebok B IV s 443, uten at det egentlig gir svar på spørsmpålet ditt.

Jens Jacob Corneliussen Gjerting f og d ukjent g i 1764 med enke Elisabet  Johansdtr f abt 1728 d 1778.

3 barn

Jens Jacob giftet seg andre gang med enke Malena Nitter f og d ukjent . De ble gift 16. juli 1780.

Hennes barn:

Berthe Sophie Nitter g 1790 Claus Mikkelsen Tepling f 1762 i Foldereid d 1795 på Svinøya.

Malenas barn med Johannes Juul, Øksinga.

Ane Sophie Juul f 1773 på Svinøya. (Svinøya er i Nærøy og der de bodde)

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Wenche og Anne for interessante og nyttige innlegg!

 

Eg ser no at namnet til andre mann hennar Malena, Jens Jacob Gierting, har vore feiltolka som Giertsen (sikkert min feil!), og det var godt å få retta opp!

 

Framleis er ingen svar komne frå Danmark om lagnaden til Tøger Nitter Olson, men eg vil likevel gjerne få syna fram ein oppdatert versjon av dette manuskriptet til erstatning for manuskriptet i innlegg #1:

 

~~~~~~~~~~~~

 

a. Christopher Olson, døypt i Årdal 3.5.1742, d. ugift i Kvernes

 

     ##### (dødsdato eller gravferdsdato?)

 

     1765.

b. Malena Olsdotter, døypt i Årdal 5.7.1744, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     Malena gifte seg første gongen i Bergen 13.11.1765 med Jacob Ovaldson Messe frå

 

     ##### (opphavet hans?)

 

     ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hans – kring 1728?)

 

     Jacob var

 

     ##### (yrke?)

 

     og han og Malena budde i Bergen der Jacob vart gravlagd 14.12.1770.  Malena gifte seg so att i Nærøy 16.7.1780 med Jens Jacob Corneliusson Gjerting, opphavleg frå

 

     ##### (opphavet hans?)

 

     ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hans?)

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hans?)

 

     ##### (yrke og bustad? – 1783 og 1785 busette på garden Svinøy i Nærøy, Nord-Trøndelag – sidan kvar?

 

     Malena fekk i alt tre døtrer, to frå første ekteskapet og ei som enkje.

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – inkl.:

            * Bertha Sophie, døypt Nykyrkja, Bergen 20.7.1766

            * Bertha Sophie, døypt Nykyrkja, Bergen 7.11.1767 – g. 1790 m. Claus Mikkelson Tepling (1762-1795)

            * Ane Sophie Juul, far Johannes Juul, Øksinga, f. i Nærøy 1773

 

c. Inger Mane Olsdotter, døypt i Årdal 23.9.1746, d. i Bergen 15.12.1806.  Inger gifte seg i Årdal 9.10.1775 med Albert Schriver Ludolphson Kramer frå Bergen, døypt i Bergen 25.10.1741.  Han d. på Vikingevåg i Gulen 13.1.1795.  Albert var handelsmann (kremmar), først på Årdalstangen i Årdal, og frå 1791 på Vikingevåg i Gulen.  Han og Inger fekk fire born i lag, mellom anna denne sonen:

‑ Ludolf Johan Albertson Kramer (1775‑1845) som vart første landhandlar på Skjolden i Luster (s.d.).

d. Tøger Nitter Olson, døypt i Årdal 3.11.1748,

 

     ##### (1785: stod i teneste ved det kongelege korps og det 2dre kompani under konstabelgarnisonen i

            København – lagnaden hans??)

 

~~~~~~~~~~~~

 

Det framstår som ei skikkeleg utfordring å finna den endelege lagnaden til Malena og Jens Jacob Gierting.  Flytte dei frå Nærøy og i tilfelle kvar?

 

Elles lurer eg på, Wenche, sidan Inger Marie Olsdotter dukkar opp i slektstavla di, korleis ar du i slekt med ho?  Ættar du kan henda frå sonen Ludolf Johan Kramer?  Denne Ludolf hadde ei heller «brokete» ætt, som eg òg kjem til å ta opp til drøfting i Brukarforum...

 

Ein ny kjempetakkl for framifrå bistand til kartleggjing av denne utfordrande ætti!

Link to comment
Share on other sites

Folketelling fra 1801

Malena Olsdatter Nitter og Jens Jacob hun 53 år og han 72 år.

Bosted Rørvigen

 

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058465001032

 

Jens Jacob  død 74 år gammel og begravet 11 mai 1801. Nå står han oppført med navn Rørvigen.

https://media.digitalarkivet.no/view/16483/67

Se venstre side

 

Som svar til Lars- Nei det er Kramerfamilien som er inngift i min slekt.

Albert Schriver er et sideledd.

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Wenche for nye svært interessante og nyttige innlegg!  Eg er imponert over kva du finn!

 

Då er med andre ord lagnadane til Malena og andre mannen Jens Jacob Gierting (eller kva han no kan ha heitt!?) «på plass», og det har vore ei stor glede for meg å kunna oppdatera manuskriptet mitt for denne huslyden!  Dette ser no slik ut:

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

a. Christopher Olson, døypt i Årdal 3.5.1742, d. ugift i Kvernes

 

     ##### (dødsdato eller gravferdsdato?)

 

     1765.

b. Malena Olsdotter, døypt i Årdal 5.7.1744, d. som fattiglem på Rørvik i Nærøy 6.8.1821.  Malena gifte seg første gongen i Bergen 13.11.1765 med Jacob Ovaldson Messe frå

 

     ##### (opphavet hans?)

 

     ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hans – kring 1728?)

 

     Jacob var

 

     ##### (yrke?)

 

     og han og Malena budde i Bergen der Jacob vart gravlagd 14.12.1770.  Malena gifte seg so att i Nærøy 16.7.1780 med enkjemannen Jens Jacob Corneliusson Gjerting, opphavleg frå

 

     ##### (opphavet hans?)

 

     ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hans? – kring 1728?)

 

     Han vart gravlagd frå Rørvik i Nærøy 11.5.1801.  Jens var

 

     ##### (yrke? – dreiv kan henda handelsstaden på Svinøy?)

 

     og han og Malena budde ei tid på Svinøy i Nærøy, men flytte visstnok på 1790-talet til Rørvik i Nærøy der dei sidan budde som innerstfolk.  Malena fekk i alt tre døtrer, to frå første ekteskapet og ei som enkje.

 

     ##### (borni hennar:

            * Bertha Sophie, døypt Nykyrkja, Bergen 20.7.1766

            * Bertha Sophie, døypt Nykyrkja, Bergen 7.11.1767 – g. 1790 m. Claus Mikkelson Tepling (1762-1795)

            * Ane Sophie Juul, far Johannes Juul, Øksinga, f. i Nærøy 1773)

 

c. Inger Mane Olsdotter, døypt i Årdal 23.9.1746, d. i Bergen 15.12.1806.  Inger gifte seg i Årdal 9.10.1775 med Albert Schriver Ludolphson Kramer frå Bergen, døypt i Bergen 25.10.1741.  Han d. på Vikingevåg i Gulen 13.1.1795.  Albert var handelsmann (kremmar), først på Årdalstangen i Årdal, og frå 1791 på Vikingevåg i Gulen.  Han og Inger fekk fire born i lag, mellom anna denne sonen:

‑ Ludolf Johan Albertson Kramer (1775‑1845) som vart første landhandlar på Skjolden i Luster (s.d.).

d. Tøger Nitter Olson, døypt i Årdal 3.11.1748,

 

     ##### (1785: stod i teneste ved det kongelege korps og det 2dre kompani under konstabelgarnisonen i København – lagnaden hans??)

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Dei store utfordringane som no står att å løysa her, er følgjande:

 

* Lagnaden til Christopher Olson - gravferdi hans kan i alle fall ikkje eg finna i Kvernes(!)?

 

* Lagnaden til Tøger Nitter Olson i København?

 

* Opphav og yrke for Jacob Ovaldson Messe - fødd kring 1728?

 

* Opphav og yrke for Jens Jacob Corneliusson Gierting/Rørvig - fødd kring 1728? - dreiv han kan henda handelsverksemdi på Svinøy?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til kompletterng av denne biografien!

Link to comment
Share on other sites

Berthe Sophia Messe trolovet seg 13 november og gift 2) gang 26 desember i 1795 med Jens Jensen Rossøen

Her trolover de seg

https://media.digitalarkivet.no/view/16483/50

Se siste paret på venstre side

 

Her gifter de seg 2 juledag.

https://media.digitalarkivet.no/view/16483/51

 

i 1801 tellingen du fikk i innlegg #6

finner du også Berthe Sophia med mann, de bodde også på Rørvig,

antakelig bodde foreldrene hjemme hos datteren.

Link to comment
Share on other sites

Hvem er denne Christopher Nitter som gifter seg 4 juni 1778 i Hafslo med Malene Johannesdatter

Er det sikkert at Christopher Olsen ikke kalte seg Nitter??

 

https://media.digitalarkivet.no/view/1992/74

se høyre side.

 

Glem han han er sønn av Lars Kristensen Nitter og Anna Christophersdatter Lemvig

 

Edited by Wenche Hillstrand
Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Wenche for dei siste innleggi!

 

Som du sjølv har oppdaga, er Christopher Nitter i Hafslo IKKJE den Christopher Olson me ser etter.  «Vår» Christopher Olson var avliden før 1783 utan å etterlata seg born, men kva som er kjelda ril dødsfallet hans i Kvernes, kan eg i farten ikkje finna att.  Kanskje er det ein merknad i ætteboki for Nitter-ætti...?

 

Om Christopher Olson har kalla seg for Nitter, veit eg ikkje, men det er sjølvsagt mogeleg...

 

Elles ser eg no samanhangen med at Malena og Jens Jacob flytte til Rørvik, men eg er framleis litt spent på kva yrke desse hadde på Svinøy, om dei ikkje dreiv handelsverksemdi der...?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til komplettering av denne utfordrande huslyden!

Link to comment
Share on other sites

I Nærøy bygdebok står det:

I 1771 kom loven om at borgerleie skulle drive ghestgiveri attåt handelen.Dette stilte større krav til bygning og vertskap.

Det er likt at Jens Jacob Gjerting kom som handelsbetjent for Peder Olsens enke. Visst nok var det henne han ble gift med.

Gjerting fikk eget handelsbrev i 1771. Han måtte siden ha vært forberredt til ¨å la sjøfarende overnatte. Slik kunne han

som enkemann få enke Malena Nitter som styrer av husholdning og gjestgiveri.

Datteren og mannen fikk leie 1 øre av sognepresten på Ryum i Vikna, men bare så lenge Malena eller Jens Jacob levde..

Da Gjerting i 1796 solgte handeslhusa på Svinøy eide døsbuet etter Claus Tedpling halvparten i den nye borgstua.

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Anne for siste avklarande innlegget!

 

Då har eg utarbeidd eit oppdatert manuskript for denne ætti til erstatning for manuskriptet i innlegg #8 over:

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

a. Christopher Olson, døypt i Årdal 3.5.1742, d. ugift i Kvernes

 

     ##### (dødsdato eller gravferdsdato?)

 

     1765.

b. Malena Olsdotter, døypt i Årdal 5.7.1744, d. som fattiglem på Rørvik i Nærøy 6.8.1821.  Malena gifte seg første gongen i Bergen 13.11.1765 med Jacob Ovaldson Messe frå

 

     ##### (opphavet hans?)

 

     ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hans – kring 1728?)

 

     Jacob var

 

     ##### (yrke?)

 

     og han og Malena budde i Bergen der Jacob vart gravlagd 14.12.1770.  Malena gifte seg so att i Nærøy 16.7.1780 med enkjemannen Jens Jacob Corneliusson Gjerting, opphavleg frå

 

     ##### (opphavet hans?)

 

     ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hans? – kring 1728?)

 

     Han vart gravlagd frå Rørvik i Nærøy 11.5.1801.  Jens og Malena var landhandlarar og gjestgjevarar på Svinøy i Nærøy, men selde ut i 1796 og flytte då som innerstfolk inn hjå ei dotter og svigerson hennar på Rørvik i Nærøy.  Malena fekk i alt tre døtrer, to frå første ekteskapet og ei som enkje.

 

     ##### (borni hennar:

            * Bertha Sophie, døypt Nykyrkja, Bergen 20.7.1766

            * Bertha Sophie, døypt Nykyrkja, Bergen 7.11.1767 – g.1.g. 1790 m. Claus Mikkelson Tepling (1762-1795) – g.2.g.1795 m. Jens Jensson Rossøen – bus. Rørvik i Nærøy

            * Ane Sophie Juul, far Johannes Juul, Øksinga, f. i Nærøy 1773)

 

c. Inger Mane Olsdotter, døypt i Årdal 23.9.1746, d. i Bergen 15.12.1806.  Inger gifte seg i Årdal 9.10.1775 med Albert Schriver Ludolphson Kramer frå Bergen, døypt i Bergen 25.10.1741.  Han d. på Vikingevåg i Gulen 13.1.1795.  Albert var handelsmann (kremmar), først på Årdalstangen i Årdal, og frå 1791 på Vikingevåg i Gulen.  Han og Inger fekk fire born i lag, mellom anna denne sonen:

‑ Ludolf Johan Albertson Kramer (1775‑1845) som vart første landhandlar på Skjolden i Luster (s.d.).

d. Tøger Nitter Olson, døypt i Årdal 3.11.1748,

 

     ##### (1785: stod i teneste ved det kongelege korps og det 2dre kompani under konstabelgarnisonen i København – lagnaden hans??)

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Dei attverande utfordringane i denne ætti er no følgjande:

 

* Lagnaden til Christopher Olson - gravferdi hans kan i alle fall ikkje eg finna i Kvernes(!)?

 

* Lagnaden til Tøger Nitter Olson i København?

 

* Opphav og yrke for Jacob Ovaldson Messe - fødd kring 1728?

 

* Opphav for Jens Jacob Corneliusson Gierting - fødd kring 1728?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til komplettering av denne biografien!

Link to comment
Share on other sites

Kva m/ Tøger Olsen f 1748 og som døyr i Lund, Ullensaker, Akershus og gravlagd 11.11.1800 ?

Kjelde: Side 134, Hovin Sokn, Ullensaker 1777-1816.

 

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Jon for eit spennande og utfordrande innlegg!

 

Her er den nemnde gravferdi: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001644736

 

og her i originalen: https://media.digitalarkivet.no/view/7645/128

 

Eg tykkjer kanskje originalen seier Tørger Olsen, og ser me på FT1801 for garden Lund i Ullensaker, fell blikket på denne enkja, Mari Olsdotter, som openberrt var gift med ein Torger eller Tørger Olson, sidan ogso foreldri hans, Ole Mikkelson og Malene Halvorsdotter, bur der i lag med ho: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058227001868

 

Eg er nesten viljug til å vedda på at Tøger Olson som døydde i Ullensaker i 1800, høyrde til denne huslyden og soleis ikkje var sogning...  Kan henda finst det ei bygdebok for Ullensaker som kan stadfesta dette?

 

MEN, det er viktig å vera vaken, og eg takkar på ny for framifrå freistnadar på å kartleggja denne utfordrande huslyden!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takki til Jon for siste innlegget!

 

Skiftet stadfester det som eg hevda i innlegg #15 over, so leitingi etter «vår» Tøger Nitter Olson lyt nok halda fram...

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand med denne huslyden!

Link to comment
Share on other sites

Hei Lars

Søren Tafdrup tipset meg om problemet med Thøger Nitter Olsen. Jeg gjorde søk etter han I Norge uten resultat og tenkte at jeg ville prøve i DK. Faktisk har jeg funnet en kandidat i FT1787 som er lovende, men alderen er feil. I 1801 finner jeg han ikke noen steder. Kan være død ?

 

Fra Dansk Demografisk Database:

 

Navn: Thorger Olsen Nitter
Alder: 31 Civilstand: ugift
Stilling i husstanden: Inqvarterede
Erhverv: Under Constabler
Kildehenvisning: Bind 45, side 184
Kilde:  FT-1787 Husstands-/familienr: 110
Sogn:  Vinderød Herred:  Strø
Amt:  Frederiksborg Stednavn:  Friderichswærk, Een Kongelig Commando af Artilleriet
Indtastningsnr:  A0869 Løbenr.:  559
Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Litta for eit fantastisk spennande innlegg!

 

Alderen er rett nok ikkje heilt «rett», men det kan då vel ikkje vera to personar med same namn i København på same tid!

 

Då veit me i alle fall at han var ugift i 1787, men å finna dødsfallet hans i kyrkjebøkene i København, vert truleg ikkje so enkelt...  Eller kanskje me kan «konsentrera» oss om Garnisonskyrkjelyden?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til kartleggjing av denne huslyden!

Link to comment
Share on other sites

Jeg forsøkte å lete etter han under avdøde i Vinderød sogn i Frederiksværk, hvor hen befinner seg i 1787, men boken er litt krevende. Det var imidlertid mange militære i listene. Ellers er København en omfattende oppgave, ja.

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Litta for siste innlegget frå sist veke!

 

Det er tydeleg ei «monumental» oppgåve å finna ut av lagnaden til denne guten i København, men ingen svar er komne på Emnet i Danmark, so i dag har eg «friska opp» med funnet frå FT1787 - so får me sjå om nokon reagerer...

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til kartleggjing av denne huslyden!

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Bare en ørliten detalj om Tøger Nitter Olsen: En Tøger Olsen er nevnt i regnskapene for Årdal kopperverk da driften så smått kom i gang igjen i 1758. Dette var det året faren hans døde. Tøger arbeidet som skeidedreng og var da altså ca. 10 år gammel.

 

I bygdeboka står for øvrig at han var døpt i Årdal 3. nov. 1748. I kirkeboka står at han var døpt 21. søndag etter Trinitatis. Det blir vel 22. okt.?

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Knut for ei spennande melding!  Dei var vel ikkje so nøye med barnearbeid i gruvesamfunni på den tidi, men ti år var no litt i yngste laget...?

 

Når det gjeld dåpsdatoen til Tøger, so kan eg ikkje vera samd deg i den.  Kalenderen min syner at 21. p. T. i 1748 var 3.11.:

 

http://www.rmadsen.dk/kal/dk2d.htm#1748

 

Kan det tenkjast du har sett på feil år?

 

Elles vonar eg framleis at let seg gjera finna ut kvar det omsider vart av Tøger i København, og ogso Christopher i Kvernes eller kvar han no enn kan ha butt, og takkar på ny for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Link to comment
Share on other sites

Du har som vanlig helt rett, Lars. Jeg hadde av én eller annen grunn havnet på kalenderen for 1747. Jeg får skylde på at kirkeboka fra høsten 1748 har en litt spesiell "lay-out". I siste kolonnen på fol. 110b står hendelser fra 20. til 24. søndag etter Trinitatis. Den neste kolonnen begynner så med 3. november. Der finner vi begravelsen av Sofie. Det er altså blitt litt tull med kronologien for presten også 🙂

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Hjarteleg takk til Knut for siste meldingi!

 

Eg fekk her om dagen eit tips om Christopher Olson Lægreid (1742-1765) (jmf. innlegg #13):

 

https://www.ancestry.com/genealogy/records/christopher-olson-legreid_21650583

 

Under «Top record matches» kjem dette biletet fram:

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Name: Mrs. Christen Liigaard
Gender: Female
Marital Status: Married
Age: 40
Birth Date: 1733
Death Place: Ryde, Ringkøbing, Denmark
Burial Date: 2 maj 1773 (2 May 1773)
Spouse: Christen Liigaard
FHL Film Number: 51743
Reference ID: Bk 16 p 102

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Eg tolkar dette som at Liigaard skal vera ei «fordansking» av Lægreid, men eg har personleg vanskar med å vera heilt med på den...

 

Kanskje andre har andre syn på saki?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til komplettering av denne biografien!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.